Kurulum hesaba belirli kullanıcı hakları yoksa, SQL Server yükleme başarısız olur.

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 2000257
Belirtiler

Aşağıdaki senaryoyu düşünün. Güvenliği artırmak için bazı varsayılan kullanıcı hakları yerel administrators grubuna bir Windows işletim sisteminde kaldırın. Bu sistemde Microsoft SQL Server kurmak için hazırlık Kurulum hesabı yerel Yöneticiler grubuna ekleyin.

Bu senaryoda, yüklemek veya yükseltmek için Microsoft SQL Server, yükleme işlemi başarısız olabilir ve aşağıdaki bölümlerde belirtildiği gibi çeşitli hata iletileri alabilirsiniz.

Senaryo 1:Yeni bir yükleme için Kurulum programı başarısız olur ve aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

Erişim engellendi

Ayrıca, Detail.txt dosyasında aşağıdakine benzer hata iletileri görebilirsiniz.

2009-01-02 13:00:17 SQLEngine:--SqlServerServiceSCM: 'Global\sqlserverRecComplete$ NIIT' nt olay için bekleyen oluşturulacak

2009-01-02 13:00:20 SQLEngine:--SqlServerServiceSCM: 'Global\sqlserverRecComplete$ NIIT' nt olay veya bildirilmesini sql işlemi tutamacı için bekliyor

2009-01-02 13:00:20 Slp: yapılandırma eylemi ConfigRC ve senaryo ConfigRC zamanlama sırasında SQL_Engine_Core_Inst özelliği için başarısız oldu.

2009-01-02 13:00:20 Slp: erişim engellendi

2009-01-02 13:00:20 Slp: yapılandırma eylemi ConfigRC ve senaryo ConfigRC zamanlama sırasında SQL_Engine_Core_Inst özelliği için başarısız oldu.

2009-01-02 13:00:20 Slp: System.ComponentModel.Win32Exception: erişim engellendi

2009-01-02 13:00:20 Slp: at System.Diagnostics.ProcessManager.OpenProcess (Int32 işlemkimliği Int32 erişim, Boolean throwIfExited)

2009-01-02 13:00:20 Slp: at System.Diagnostics.Process.GetProcessHandle (Int32 erişim, Boolean throwIfExited)

2009-01-02 13:00:20 Slp: System.Diagnostics.Process.OpenProcessHandle() at

2009-01-02 13:00:20 Slp: System.Diagnostics.Process.get_Handle() at

2009-01-02 13:00:20 Slp: at Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlServerServiceBase.WaitSqlServerStart (işlem processSql)

2009-01-02 13:00:20 Slp: en Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlServerServiceSCM.StartSqlServer (String [] parametreleri)

2009-01-02 13:00:20 Slp: en Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlServerStartup.StartSQLServerForInstall (String sqlCollation, String masterFullPath, Boolean isConfiguringTemplateDBs)

2009-01-02 13:00:20 Slp: at Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlEngineDBStartConfig.ConfigSQLServerSystemDatabases (EffectiveProperties özellikleri, Boolean isConfiguringTemplateDBs, Boolean useInstallInputs)

2009-01-02 13:00:20 Slp: at Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlEngineDBStartConfig.DoCommonDBStartConfig (ConfigActionTiming zamanlama)

2009-01-02 13:00:20 Slp: at Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlEngineDBStartConfig.Install (ConfigActionTiming zamanlama, sözlük ' 2 actionData, PublicConfigurationBase spcb)

2009-01-02 13:00:20 Slp: at Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlConfigBase.PrivateConfigurationBase.Execute (ConfigActionScenario senaryo, ConfigActionTiming zamanlama, sözlük ' 2 actionData, PublicConfigurationBase spcbCurrent)

2009-01-02 13:00:20 Slp: at Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlConfigBase.SqlFeatureConfigBase.Execute (ConfigActionScenario senaryo, ConfigActionTiming zamanlama, sözlük ' 2 actionData, PublicConfigurationBase spcbCurrent)

2009-01-02 13:00:20 Slp: Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlConfigBase.SlpConfigAction.ExecuteAction (String ActionId) at

2009-01-02 13:00:20 Slp: en Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlConfigBase.SlpConfigAction.Execute (String ActionId, TextWriter errorStream)

2009-01-02 13:00:20 Slp: özel durum: System.ComponentModel.Win32Exception.

2009-01-02 13:00:20 Slp: kaynak: Sistem.

2009-01-02 13:00:20 Slp: iletisi: erişim engellendi.


Senaryo 2
: yükseltme SQL Server 2008 Engine_SqlEngineHealthCheck kuralı aşağıdaki hata iletisini Rapor:

Kural adı: Engine_SqlEngineHealthCheck
Kural açıklaması: denetler SQL Server hizmetini yeniden başlatılıp başlatılmayacağını; veya kümelenmiş bir örneği için mi SQL Server kaynak çevrimiçi olduğunda.
Sonuç: başarısız oldu
İleti/düzeltici eylemi: SQL Server hizmeti başlatılamıyor; veya kümelenmiş bir örneği için SQL Server kaynağı çevrimiçi değil

Ayrıca, Detail.txt dosyasında aşağıdakine benzer hata iletileri görebilirsiniz.

2009-05-27 17:50:20 SQLEngine:: denetimi altyapısı checkpoint 'GetSqlServerProcessHandle_1'
2009-05-27 17:50:20 SQLEngine:--SqlServerServiceSCM: nt olay 'oluşturulması için Global\sqlserverRecComplete$ SQL10' bekleniyor
2009-05-27 17:50:22 SQLEngine:--SqlServerServiceSCM: 'Global\sqlserverRecComplete$ SQL10' nt olay veya bildirilmesini sql işlemi tutamacı için bekliyor
2009-05-27 17:50:22 SQLEngine:--FacetSqlEngineHealthCheck: Engine_SqlEngineHealthCheck: hata: erişim engellendi

Scenario3: Yeni bir Microsoft SQL Server 2012 veya Microsoft SQL Server 2008 R2 yüklemesi başarısız oluyor

SQL Server 2012 veya SQL Server 2008 R2'ü yüklemeye çalıştığınızda, aşağıdaki hata iletisi görüntülenir:

"Kur hesap ayrıcalıklar" kuralı başarısız oldu.
SQL Server Kurulum çalıştığı hesabı birini veya tümünü aşağıdaki haklara sahip değil:
dosyaları ve dizinleri, denetimini yönetme hakkı ve güvenlik günlüğü ve programlarda hata ayıklama hakkı hakkı.

Neden

Bu davranış tasarımdan kaynaklanır. Kurulum kullanıcı hesabını Kur yerel yönetici olarak çalıştığı kullanıcı hesabı eklemeye ek olarak, Kur'un başarıyla tamamlanması aşağıdaki varsayılan kullanıcı hakları gerektirir:

Not SQL Server'ı yüklemek için gereken izinler hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki MSDN Web sitelerini "Önkoşullar" bölümüne bakın:

Nasıl yapılır: SQL Server 2008 (Kurulum) yükleme

SQL Server 2012 Yükleme Sihirbazı'ndan (Kurulum) yükleme

Yerel ilke nesnesi görünen adıKullanıcı hakkı
Dosya ve dizinleri yedekleSeBackupPrivilege
Programlarda hata ayıklaSeDebugPrivilege
Denetim ve güvenlik günlüğünü yönetSeSecurityPrivilege

Çözüm

Yerel yönetici hesabının haklarını eklemek için şu adımları izleyin:

  1. Bilgisayarda yönetici kimlik bilgilerine sahip bir kullanıcı olarak oturum açın.
  2. Başlat' ı tıklatın, Çalıştır' ı tıklatın, Control admintoolsyazın ve Tamam' ı tıklatın.
  3. Yerel Güvenlik İlkesi' ni çift tıklatın.
  4. Yerel güvenlik ayarları iletişim kutusunda, Yerel ilkeler' i,Kullanıcı hakları ataması' nı çift tıklatın ve sonra dosyaları ve dizinleri yedeklemeçift tıklatın.
  5. Yedekleme dosyaları ve dizinleri özellikleri iletişim kutusunda,kullanıcı veya Grup Ekle'ıtıklatın.
  6. Seçin kullanıcı veya grup iletişim kutusunda, kurulum için kullanılan kullanıcı hesabı yazın ve ardından iki kezTamam ' ı tıklatın.
  7. "Neden" bölümünde açıklanan diğer iki ilkeleri için yordamı yineleyin.
  8. Dosya menüsünde, Yerel güvenlik ayarları iletişim kutusunu kapatmak içinÇıkış ' ı tıklatın.
Daha fazla bilgi

  • Kur için kullanılan hesabı ile ilişkili olan ayrıcalıklar listesini denetlemek için AccessChk.exe aracını kullanabilirsiniz. Karşıdan yüklediğiniz için bu aracı aşağıdaki konuma gidin:

http://technet.microsoft.com/en-us/Sysinternals/bb664922.aspx

Kullanım: accesschk.exe - < Kur hesap > *

Örneğin:

c:\tools\accesschk.exe testdc\setupaccount *

Örnek çıktı:

SeSecurityPrivilege
SeBackupPrivilege
SeRestorePrivilege
SeSystemtimePrivilege
SeShutdownPrivilege
SeRemoteShutdownPrivilege
SeTakeOwnershipPrivilege
SeDebugPrivilege
SeSystemEnvironmentPrivilege
SeSystemProfilePrivilege
SeProfileSingleProcessPrivilege
Çağıranda
SeLoadDriverPrivilege
SeCreatePagefilePrivilege
SeIncreaseQuotaPrivilege
SeChangeNotifyPrivilege
SeUndockPrivilege
SeManageVolumePrivilege
SeImpersonatePrivilege
SeCreateGlobalPrivilege
SeTimeZonePrivilege
SeCreateSymbolicLinkPrivilege
SeInteractiveLogonRight
SeNetworkLogonRight
SeBatchLogonRight
SeRemoteInteractiveLogonRight

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 2000257 - Son İnceleme: 06/06/2014 03:15:00 - Düzeltme: 4.0

Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Standard

  • kbmt KB2000257 KbMttr
Geri bildirim