Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

SBS 2008 BPA, Windows SharePoint Services yapılandırma veritabanları günlük dosyasının gittikçe büyüdüğünü bildiriyor (şu anda 1 gb'ın üzerinde)

Belirtiler

Windows SharePoint Services 3.0 (WSS 3.0) günlük dosyasının boyutu, varsayılan bir Small Business Server 2008 (SBS 2008) yüklemesinden sonra büyüyebilir. SBS 2008 En İyi Yöntemler Çözümleyicisi (BPA) şu metni içeren bir uyarı bildirir:

Sharepoint Yapılandırma veritabanı günlük dosyası büyüyor

Windows SharePoint Services yapılandırma veritabanı günlük dosyası büyüyor (şu anda 1gb'ın üzerinde)

Neden
Veritabanı, kurtarma modunun varsayılan ayarını kullanacak şekilde yapılandırılırsa ve birçok işlem veritabanında günlüğe kaydedilmişse bu durum oluşur.
Çözüm

Günlük dosyasının boyutunu küçültmek için aşağıdaki adımları uygulayın. İlk olarak, tam sunucu yedeklemesi önerilir.

Günlük dosyasının boyutunu sizin adınıza küçültmemizi isterseniz, "Benim adıma düzelt" bölümüne gidin. Sorunu kendiniz gidermeyi tercih ediyorsanız, "Kendim düzeltmek istiyorum" bölümüne gidin.

Benim adıma düzelt

Bu sorunu otomatik olarak düzeltmek için, Bu sorunu düzelt bağlantısını tıklatın. Ardından,Dosya Yükleme iletişim kutusunda Çalıştır'ı tıklatın ve bu sihirbazdaki adımları uygulayın.

Bu sorunu düzelt
Microsoft Fix it 50682Not Bu sihirbaz yalnızca İngilizce olabilir. Ancak otomatik düzeltme, Windows'un diğer dil sürümleri için de çalışmaktadır.

Not Çalıştığınız bilgisayarda bu sorun yaşanmıyorsa, otomatik düzeltmeyi sorunun yaşandığı bilgisayarda çalıştırmak üzere bir flash sürücüye veya CD'ye kaydedebilirsiniz.

Kendim düzeltmek istiyorum

1. Not defterini açın ve aşağıdaki metni kopyalayıp not defterine yapıştırın. Dosyayı c:\logshrink.sql olarak kaydedin

declare @ConfigDB varchar(255);
declare @ConfigDBLog varchar(255);
declare @ConfigDBCmd varchar(255);
select @ConfigDB = name from sys.databases where name like 'SharePoint_Config_%';
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP database [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] to disk=''C:\windows\temp\before.bkf''';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@COnfigDB) + ']';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP LOG [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] WITH TRUNCATE_ONLY';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@COnfigDB) + ']';
execute(@ConfigDBCmd);
select @ConfigDBLog = name from sys.database_files where name like 'SharePoint_Config%_log';
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] DBCC SHRINKFILE([' + RTRIM(@ConfigDB) + '_log],1)';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP database [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] to disk=''C:\windows\temp\after.bkf''';
execute(@ConfigDBCmd);
go

2. Yükseltilmiş bir komut istemi açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın:

sqlcmd -S \\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query -E -i c:\logshrink.sql
Bu komut dosyası, C:\windows\temp içinde iki yedekleme dosyası (.bkf öncesi ve sonrası) oluşturur.
Özellikler

Makale No: 2000544 - Son İnceleme: 11/01/2011 11:08:00 - Düzeltme: 3.0

Windows Small Business Server 2008 Premium, Windows Small Business Server 2008 Standard

  • KB2000544
Geri bildirim