Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Numaralandırma nasıl siteler ve sunucu Exchange ADSI ile bağlandı.

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:200726
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Aşağıdaki örnek kodu Visual Basic'te, ADSI ve LDAP Sağlayıcı nesne bağlı siteler ve bir Exchange kuruluşu içindeki sunucular numaralandırılamıyor kullanarak gösterir. Bu kod kullanmak üzere, en az bir Exchange 5.5 sunucusuna bağlı sitelerinizi olması gerekir. Ayrıca, sisteminizde yüklü en son ADSI istemci çalýþma (sürüm 2.0 veya daha iyi) sahip olmalıdır.
Daha fazla bilgi

Davranışı yeniden oluşturma adımları

 1. Yeni bir Standart EXE Visual Basic Project'e açın.
 2. Bir Modül ekleyin.
 3. Active DS tür kitaplığı için bir başvuru yapın.
 4. Startup ObjectSub Main için ayarlayın.
 5. Kopyalayıp aşağıdaki örnek kod modülü:
' Sample to enumerate sites and servers in an Exchange Organization' using ADSi objects  Option Explicit  Sub Main()  Dim objOrg As IADsContainer  Dim objOU As IADsContainer  Dim objConfig As IADsContainer  Dim objServers As IADsContainer  Dim obj As IADs  ' Replace "Server" with the name of any Exchange 5.5 server in one of  ' the connected sites you want to enumerate.  Set objOrg = GetObject("LDAP://Server")  Debug.Print objOrg.Name  ' filter passes organizationalUnit and any classes derived from it  ' such as View-Root  objOrg.Filter = Array("organizationalUnit")  For Each objOU In objOrg  With objOU  ' Test that the most derived class is organizationalUnit  If objOU.Class = "organizationalUnit" Then    Debug.Print "Site: " + .Name    objOU.Filter = Array("Container")    For Each objConfig In objOU      With objConfig      ' Test for cn=Configuration (root container)      If .Name = "cn=Configuration" Then        ' In case configuration might have non-containers        .Filter = Array("Container")        For Each objServers In objConfig          With objServers          ' Test for cn=Servers inside of Configuration container          If .Name = "cn=Servers" Then            .Filter = Array("Computer")            For Each obj In objServers              With obj              Debug.Print Chr(9) & "Server: " & .Name              Debug.Print Chr(9) & "ADsPath: "; .ADsPath              End With            Next obj          End If          End With        Next objServers      End If      End With    Next objConfig  End If  End With  Next objOU  Debug.Print "End Enumeration"  End Sub				
Referanslar
ADSI 2.0 sürümü hakkında bilgi MSDN Platform SDK bölümünde Ekim 1997 sonra eklenir. ADSI aşağıdaki Web sitesinde bulunmaktadır: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa772170.aspx

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 200726 - Son İnceleme: 01/05/2015 08:45:25 - Düzeltme: 4.0

Microsoft Platform Software Development Kit - Ocak 2000 Sürümü, Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Software Development Kit, Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition, Microsoft Active Directory Service Interfaces 2.0

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbdswmanage2003swept kbapi kbhowto kbmsg KB200726 KbMttr
Geri bildirim