Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

sql Server 2008 Service Pack 1 için toplu güncelleştirme paketi 9

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:2083921
GİRİŞ
sql Server 2008 Service Pack 1 için toplu güncelleştirme 9, Microsoft sql Server 2008, sql Server 2008 Service Pack 1 yayınlandıktan sonra giderilen sorunlar için düzeltmeler içerir.

Not Toplu güncelleştirme paketi bu yapı, 10.00.2789.00 olarak da bilinir.

Düzeltmeler, üretim ortamında dağıtmadan önce test etmenizi öneririz. Yapýlar birikimli olduğu için her yeni düzeltme Sürüm düzeltmeleri içerir ve önceki sql Server 2008'de bulunan tüm güvenlik düzeltmelerini düzeltmesi. Bu düzeltmeyi içeren en son düzeltme sürümü uygulanması dikkate almanızı öneririz.Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
970365sql Server 2008, sql Server 2008 Service Pack 1'den sonra yayımlanan oluşturur.

Toplu güncelleştirme paketi ile ilgili önemli notlar

  • sql Server 2008 düzeltmeleri çok dilli. Bu nedenle, tüm diller için yalnızca bir toplu düzeltme paketi vardır.
  • Bir toplu düzeltme paketi bileşen paketleri içerir. Toplu güncelleştirme paketi, sistemde yüklü olan bileşenleri güncelleştirir.
Daha fazla bilgi

sql Server 2008 Service Pack 1 için toplu güncelleştirme 9 nasıl elde edilir

Desteklenen toplu güncelleştirme paketini şimdi Microsoft'tan edinilebilir. Ancak, bu makalede açıklanan sorunları gidermesi amaçlanmıştır. Bunu yalnızca bu sorunlarla karşılaşılan sistemlere uygulayın. Bu toplu güncelleştirme paketi ek sınama uygulanabilir. Bu nedenle, bu sorunlardan herhangi biri tarafından değil etkileniyorsanız, bu toplu güncelleştirme paketindeki düzeltmeleri içeren sonraki sql Server 2008 hizmet paketini beklemeniz önerilir.

Toplu güncelleştirme karşıdan yüklenebilir, bu Bilgi Bankası makalesinin tepesindeki "Düzeltme karşıdan yüklenebilir" bölümü yoktur. Bu bölüm görünmüyorsa, Microsoft Müşteri Hizmetleri ve Destek toplu güncelleştirme paketi edinmek için başvurun.

Not Ek sorunlar oluşursa veya sorun giderme gereken ayrı bir hizmet isteği oluşturmanız gerekebilir. Ek destek sorularına ve bu toplu güncelleştirme paketine özgü geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır. Tam listesi Microsoft Müşteri Hizmetleri ve destek telefon numaralarının veya ayrı bir hizmet isteği oluşturmak için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

sql Server 2008 Service Pack 1 için toplu güncelleştirme 9 içerdiği sql Server 2008 düzeltmeler

Bu düzeltmeler anlatıldığı Microsoft Bilgi Bankası makalelerinde, kullanılabilir olduklarında yayımlanacaktır.

sql Server hataları hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
vsts hata numarasıBB makalesi numarasıAçıklama
498353YokHDM xml veya diğer blob veri türü sütunları veritabanı tabloları etkin olduğunda HDM yakalama işlemini aşağıdaki koşul assert karşılaşabilir:

Onaylama işlemi: dosya:<file name=""></file>

Satır =<line number=""> onaylama işlemi başarısız = 'fNoWriters' - ve -<b00> </b00> </line>
Satır =<line number=""> onaylama işlemi başarısız = 'fNoReaderWriterConflict'</line>
458388979212Düzeltme: Çakışma Çözümleyici özel Microsoft sql Server 2008 veya Microsoft sql Server 2005 birleştirme çoğaltması kullanarak çözümlendiğinde DateTime değeri null değeri ile değiştirilir
450650980142Düzeltme: "Sağlayıcı yükleme hatası" hata iletisini veya sql Server 2005 veya sql Server 2008 Hizmetleri hakkında bilgi edinmek için sql Server 2005 veya sql Server 2008 WMI sağlayıcısını kullandığınızda Wmiprvse.exe işlemi yanıt vermiyor
408137980350Düzeltme: Lehçe sözcük ayırıcı sql Server 2008'de eksik bir sonuç için tam metin sorgu neden olur.
410161980570Microsoft sql Server 2008 tam metin arama dizini yeniden oluşturduğunuzda "Sıkıştırma veya sıkıştırmayı açma sırasında Full-Text Index hatası" hata iletisi
412292980832Düzeltme: Microsoft sql Server 2008'de bir işlem-sql sorgusu çalıştırdığınızda "Sistem belirtilme denetimi başarısız oldu" hata iletisi
451118980849Düzeltme: Eşler arası dağıtım aracıları sql Server 2005 veya sql Server 2008 için yüksek oranda gecikme süreleri yaşıyorsunuz
450652980883Düzeltme: sql Server 2005, sql Server 2008 R2 veya sql Server 2008 veri eklediğinizde proaktif önbellekleme beklenmedik biçimde başlatır
451120980948Düzeltme: ssas 2005, 2008 R2 ssas veya ssas 2008 veri klasörleri bir bilgisayardan başka bir bilgisayara taşıdığınızda, meta verisi bozuk
417333981120Düzeltme: sql Server 2008'de etkinleştirilmiş yalıtım anlık görüntüsünü bir veritabanı tde etkinleştirdiğinizde hata iletisi
458482981502Düzeltme: bir paralel sorgu planı kullanan bir sorgu sorguyu sql Server 2005, sql Server 2008 R2 veya sql Server 2008 çalıştırmak her zaman farklı sonuçlar döndürüyor
451122981713Düzeltme: Çevrimiçi sql Server 2005, sql Server 2008 R2 veya sql Server 2008 oluşturuluyorsa bir dizin kullanıyorsa bir sorgu yanlış sonuç döndürüyor
459185981811Düzeltme: sql Server 2005 SP3 veya sql Server 2008'de yayımlanan bir veritabanındaki nesnelerin şemasını güncelleştirmek istediğinizde, bir hata oluşur
459188981867Düzeltme: ssas 2005, 2008 R2 ssas veya ssas 2008 süzülmüş boyut üyelerinin kullanan hesaplanmış üye yanlış sonuç verir
459190981888Düzeltme: "Bu kilitlenme çözülemedi Kilitlenme Monitörü. Bir veritabanı sql Server 2005 veya sql Server 2008 Kurtarılıyor sunucu bu sayfalandırılmayan yeniden başlatılması "hata iletisi
429567982034Düzeltme: Çeviri özelliği ssas 2008 veri kaynağı olarak kullanan bir Excel Özet Tablo eylemde gruplandırmak için çalışmıyor
510792982363Düzeltme: sql Server 2005 veya sql Server 2008 xml veri türü sütununda "" null"tabloya not null" den değiştirir alter table deyimi tamamlanması uzun zaman gerektirebilir
510787982376Düzeltme: büyük yan tümcesinde sql Server 2005 veya sql Server 2008'de içeren bir sorgu çalıştırdığınızda-oluşturan bir Zamanlayıcı hata veya Hata 8623 oluşuyor
446972982564Düzeltme: Server Integration Services bileşeni yüklü olmadığında veri profil sql Server 2008'de açmak için veri profil görüntüleyiciyi çalıştıramazsınız.
449856982854Düzeltme: "yok sistem belleği yetersiz kaynak havuzunda 'Bu sorguyu çalıştırmak için iç'" tam metin sorgusu çalıştırdığınızda hata iletisi, Microsoft sql Server 2008'de bileşik sözcükler kullanır
449895982857sql Server 2008'de bir veritabanı için bir işlem çoğaltması yapılandırırken düzeltme: hata iletisi
510794983429Düzeltme: bir sorgu veya sql Server 2005 veya sql Server 2008 bir xml sütun içeren bir saklı yordam çalıştırdığınızda kilitlenme oluşuyor
452888983446Düzeltme: csv formatında rapor verdiğinizde ssrs 2008 raporu her alt grup için yinelenen ilk satırı gösterir
510804983480Düzeltme: 1448 izleme bayrağı etkinse, bir veritabanı oturumu yansıtma bir veritabanı ve bir işlemsel kopyalama dahil olduğunda çeşitli sorunlar oluşur
510808983500Düzeltme: rol eşitleme işlemi sql Server 2005 veya sql Server 2008 yansıtma otomatik yerine çalışma oluştuğunda gecikiyor
456503983577Düzeltme: Microsoft sql Server Raporlama Hizmetleri 2008 tablix öğeler sabit sayfa sonu Oluşturucu tarafından desteklenen uzantılarını yuvalanmış bir rapor aktardığınızda, işlemi bitmez
4425412022254sql Server geri yükleme işlemleri sırasında 18272 hata bildirebilir
4586142028406Düzeltme: Bazı öğeler arasındaki boşluklar hatalı bir sql Server 2008 rapor oluşturulur
4598272028755Düzeltme: bir veritabanında Microsoft sql Server 2008 karşı bir işlem-sql sorgusu çalıştırdığınızda hatalı bir sonuç döndürülür
4695292152148Düzeltme: "İç hata: beklenmeyen bir özel durum oluştu" Microsoft sql Server Analysis Services 2008 zaman akıl kullanarak çok boyutlu ifade (mdx) sorgusu çalıştırdığınızda hata iletisi
5045242200755Düzeltme: ssas 2008'de bir mdx sorgusu çalıştırdığınızda hata iletisi
5047602220252sql Server 2008'de hatalı özelliğini çalıştırır görünürlüğü kullanan rapor düzeltme: bir sql Server 2005 geçiş yapar
5089132222998Düzeltme: Microsoft sql Server 2008'de bir sorgu çalıştırdığınızda hatalı önem düzeyi tahmini döndürülür
4974732248999Düzeltme: Microsoft sql Server 2008 bir görünümde güncelleştirdiğinizde, bir dizin Bozulması oluşuyor
5089182255410Düzeltme: veri önbelleği ssas 2008'de warmed up önce sorgu tutarsız sonuçlar döndürüyor
4727972264562Düzeltme: CONTAINS veya freetext yüklemi ile birlikte "Veya" işlecini kullanan tam metin sorgu sql Server 2008'de çalıştırmak için zaman alıyor

Güncelleştirme toplaması paketi bilgileri

Yeniden başlatma bilgileri

Bu toplu güncelleştirmeyi uyguladıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekebilir.

Kayıt defteri bilgileri

Bu paketteki düzeltmelerden birini kullanmak için kayıt defterinde herhangi bir değişiklik yapmanız gerekmez.

Dosya bilgileri

Bu toplu güncelleştirme paketi, bir ürünü en son sürüme tam olarak güncelleştirmek için gereken tüm dosyaları içermeyebilir. Bu toplu güncelleştirme paketi, yalnızca bu makalede listelenen sorunları düzeltmek için gereken dosyaları içerir.

Bu toplu güncelleştirme paketinin İngilizce sürümü dosya öznitelikleri (veya daha yenisi) sahiptir aşağıdaki tabloda listelenen. Tarihler ve saatler için bu dosyalar, Eşgüdümlü Evrensel Saat (utc) listelenmiştir. Dosya bilgilerini görüntülediğinizde, bu yerel saate dönüştürülür. utc ve yerel saat arasındaki farkı bulmak için Saat dilimi sekmesinde Tarih ve saat Denetim Masası'nda öğe.

32-bit sürümü

sql Server 2008 veritabanı Hizmetleri çekirdek paylaşılan
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
BCP.exe2007.100.2789.088,42413 Tem 201012: 25x 86
Commanddest.dll2007.100.2789.0164,71213 Tem 201012: 27x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2789.069,48013 Tem 201012: 28x 86
Distrib.exe2007.100.2789.075,11213 Tem 201012: 37x 86
DTS.dll2007.100.2789.01,430,37613 Tem 201012: 37x 86
Dtsconn.dll2007.100.2789.0285,03213 Tem 201012: 37x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2789.0694,12013 Tem 201012: 37x 86
Dtswizard.exe2007.100.2789.0804,71213 Tem 201012: 37x 86
Exceldest.dll2007.100.2789.0173,41613 Tem 201012: 45x 86
Excelsrc.dll2007.100.2789.0183,14413 Tem 201012: 45x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2789.0276,32813 Tem 201012: 47x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2789.0284,00813 Tem 201012: 47x 86
Iftsph.dll2007.100.2789.038,24813 Tem 201012: 55x 86
Logread.exe2007.100.2789.0423,27213 Tem 201013: 18x 86
Mergetxt.dll2007.100.2789.029,54413 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.sqlserver.DMF.dll10.0.2789.0296,80813 Tem 201013: 21x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.0.2789.0403,30413 Tem 201013: 21x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2789.071,52813 Tem 201013: 23x 86
Microsoft.sqlserver.Replication.dll2007.100.2789.01,765,73613 Tem 201013: 23x 86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.0.2789.02,860,90413 Tem 201013: 23x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.2789.0182,12013 Tem 201013: 23x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2789.01,083,24013 Tem 201013: 23x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2789.0141,16013 Tem 201013: 23x 86
Oledbdest.dll2007.100.2789.0173,92813 Tem 201013: 28x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2789.0186,72813 Tem 201013: 28x 86
Rdistcom.dll2007.100.2789.0651,11213 Tem 201013: 38x 86
Replagnt.dll2007.100.2789.018,79213 Tem 201013: 38x 86
Repldp.dll2007.100.2789.0191,33613 Tem 201013: 38x 86
Replmerg.exe2007.100.2789.0341,35213 Tem 201013: 38x 86
Replsync.dll2007.100.2789.099,68813 Tem 201013: 38x 86
Snapshot.exe10.0.2789.013,16013 Tem 201014: 15x 86
Spresolv.dll2007.100.2789.0179,04813 Tem 201014: 15x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2789.013,67213 Tem 201013: 10x 86
Sqlcmd.exe2007.100.2789.0152,93613 Tem 201014: 15x 86
Sqllogship.exe10.0.2789.096,10413 Tem 201014: 16x 86
Sqlmergx.dll2007.100.2789.0192,87213 Tem 201014: 16x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2789.0113,51213 Tem 201014: 16x 86
Sqlwep100.dll2007.100.2789.089,44813 Tem 201014: 16x 86
Ssradd.dll2007.100.2789.040,80813 Tem 201014: 16x 86
Ssravg.dll2007.100.2789.041,32013 Tem 201014: 16x 86
Ssrdown.dll2007.100.2789.026,47213 Tem 201014: 16x 86
Ssrmax.dll2007.100.2789.039,78413 Tem 201014: 16x 86
Ssrmin.dll2007.100.2789.039,27213 Tem 201014: 16x 86
Ssrpub.dll2007.100.2789.026,98413 Tem 201014: 16x 86
Ssrup.dll2007.100.2789.025,96013 Tem 201014: 16x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2789.0206,69613 Tem 201014: 19x 86
sql Server 2008 veritabanı Hizmetleri çekirdek örneği
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Databasemailengine.dll10.0.2789.075,62413 Tem 201012: 28x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.2789.042,85613 Tem 201012: 28x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2789.013,67213 Tem 201013: 10x 86
Sqlaccess.dll2007.100.2789.0405,35213 Tem 201014: 15x 86
Sqlagent.exe2007.100.2789.0367,46413 Tem 201014: 15x 86
Sqlctr100.dll2007.100.2789.072,55213 Tem 201014: 15x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2789.014,69613 Tem 201014: 16x 86
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2789.03,380,07213 Tem 201014: 16x 86
Sqlservr.exe2007.100.2789.042,757,48013 Tem 201014: 16x 86
Sqsrvres.dll2007.100.2789.089,96013 Tem 201014: 16x 86
Xpstar.dll2007.100.2789.0300,90413 Tem 201014: 19x 86
sql Server 2008 veritabanı Hizmetleri ortak çekirdek
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2789.0546,66413 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2789.01,320,80813 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.2789.0227,17613 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.0.2789.0403,30413 Tem 201013: 21x 86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.0.2789.02,860,90413 Tem 201013: 23x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.2789.0182,12013 Tem 201013: 23x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2789.01,083,24013 Tem 201013: 23x 86
Msgprox.dll2007.100.2789.0202,60013 Tem 201013: 25x 86
Replerrx.dll2007.100.2789.0109,41613 Tem 201013: 38x 86
Replisapi.dll2007.100.2789.0272,23213 Tem 201013: 38x 86
Replprov.dll2007.100.2789.0575,84813 Tem 201013: 38x 86
Replrec.dll2007.100.2789.0790,37613 Tem 201013: 38x 86
Replsub.dll2007.100.2789.0410,98413 Tem 201013: 38x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2789.013,67213 Tem 201013: 10x 86
Sqlmgmprovider.dll2007.100.2789.0259,94413 Tem 201014: 16x 86
Xmlsub.dll2007.100.2789.0192,36013 Tem 201014: 19x 86
sql Server 2008 Business Intelligence Development Studio
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Commanddest.dll2007.100.2789.0164,71213 Tem 201012: 27x 86
Dataprofileviewer.exe10.0.2789.0313,19213 Tem 201012: 28x 86
Ddsshapeslib.dll2007.100.2789.046,95213 Tem 201012: 28x 86
DTS.dll2007.100.2789.01,430,37613 Tem 201012: 37x 86
Dtsconn.dll2007.100.2789.0285,03213 Tem 201012: 37x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2789.0694,12013 Tem 201012: 37x 86
Dtswizard.exe2007.100.2789.0804,71213 Tem 201012: 37x 86
Exceldest.dll2007.100.2789.0173,41613 Tem 201012: 45x 86
Excelsrc.dll2007.100.2789.0183,14413 Tem 201012: 45x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2789.0276,32813 Tem 201012: 47x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2789.0284,00813 Tem 201012: 47x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2789.03,233,64013 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2789.01,320,80813 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.2789.04,233,06413 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2789.0333,67213 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2789.02,828,13613 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2789.03,827,56013 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2789.0563,04813 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2789.083,81613 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2789.012,433,25613 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.dll10.0.2789.0661,35213 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2789.0903,01613 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.2789.0251,75213 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.0.2789.01,570,66413 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2789.0284,52013 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2789.0198,50413 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2789.0149,35213 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2789.04,343,65613 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.0.2789.02,123,62413 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2789.0567,14413 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2789.0104,29613 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2789.0247,65613 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2789.0227,17613 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.2789.0280,42413 Tem 201013: 21x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.2789.0759,65613 Tem 201013: 21x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2789.071,52813 Tem 201013: 23x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2789.0141,16013 Tem 201013: 23x 86
Msmdlocal.dll10.0.2789.023,510,88813 Tem 201013: 25x 86
Msmdpp.dll10.0.2789.06,132,07213 Tem 201013: 25x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2789.08,568,16813 Tem 201013: 25x 86
Msolap100.dll10.0.2789.06,536,04013 Tem 201013: 25x 86
Oledbdest.dll2007.100.2789.0173,92813 Tem 201013: 28x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2789.0186,72813 Tem 201013: 28x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2789.01,324,90413 Tem 201013: 38x 86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.2789.013,67213 Tem 201013: 10x 86
Sqldest.dll2007.100.2789.0180,07213 Tem 201014: 15x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2789.07,563,11213 Tem 201014: 16x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2789.0113,51213 Tem 201014: 16x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2789.0206,69613 Tem 201014: 19x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2789.0258,40813 Tem 201014: 19x 86
sql Server 2008 Analysis Services
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2789.01,320,80813 Tem 201013: 18x 86
Msmdlocal.dll10.0.2789.023,510,88813 Tem 201013: 25x 86
Msmdpump.dll10.0.2789.06,183,78413 Tem 201013: 25x 86
Msmdredir.dll10.0.2789.06,210,92013 Tem 201013: 25x 86
Msmdspdm.dll10.0.2789.0178,02413 Tem 201013: 25x 86
Msmdsrv.exe10.0.2789.022,008,16813 Tem 201013: 25x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2789.08,568,16813 Tem 201013: 25x 86
Msolap100.dll10.0.2789.06,536,04013 Tem 201013: 25x 86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2789.013,67213 Tem 201013: 10x 86
sql Server 2008 Tümleştirme Hizmetleri
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Commanddest.dll2007.100.2789.0164,71213 Tem 201012: 27x 86
DTS.dll2007.100.2789.01,430,37613 Tem 201012: 37x 86
Dtsconn.dll2007.100.2789.0285,03213 Tem 201012: 37x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2789.0694,12013 Tem 201012: 37x 86
Dtswizard.exe2007.100.2789.0804,71213 Tem 201012: 37x 86
Exceldest.dll2007.100.2789.0173,41613 Tem 201012: 45x 86
Excelsrc.dll2007.100.2789.0183,14413 Tem 201012: 45x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2789.0276,32813 Tem 201012: 47x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2789.0284,00813 Tem 201012: 47x 86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.2789.0280,42413 Tem 201013: 21x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2789.071,52813 Tem 201013: 23x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2789.0141,16013 Tem 201013: 23x 86
Msdtssrvr.exe10.0.2789.0214,88813 Tem 201013: 25x 86
Msmdpp.dll10.0.2789.06,132,07213 Tem 201013: 25x 86
Oledbdest.dll2007.100.2789.0173,92813 Tem 201013: 28x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2789.0186,72813 Tem 201013: 28x 86
Sql_is_keyfile.dll2007.100.2789.013,67213 Tem 201013: 10x 86
Sqldest.dll2007.100.2789.0180,07213 Tem 201014: 15x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2789.0113,51213 Tem 201014: 16x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2789.0206,69613 Tem 201014: 19x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2789.0258,40813 Tem 201014: 19x 86
sql Server 2008 Raporlama Servisleri
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2789.0546,66413 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2789.03,233,64013 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2789.01,320,80813 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.0.2789.0567,14413 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2789.02,828,13613 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2789.03,827,56013 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2789.0563,04813 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2789.083,81613 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2789.012,433,25613 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2789.0903,01613 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.2789.0251,75213 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.0.2789.01,570,66413 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2789.0284,52013 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2789.0198,50413 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2789.0149,35213 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2789.04,343,65613 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.0.2789.02,123,62413 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2789.0567,14413 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2789.0104,29613 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2789.0247,65613 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2789.0227,17613 Tem 201013: 20x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2789.08,568,16813 Tem 201013: 25x 86
Msreportbuilder.exe10.0.2789.01,173,35213 Tem 201013: 25x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2789.01,324,90413 Tem 201013: 38x 86
Reportingservicesnativeserver.dll2007.100.2789.0130,92013 Tem 201013: 38x 86
ReportingServicesService.exe2007.100.2789.01,116,52013 Tem 201013: 38x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.0.2789.02,250,60013 Tem 201013: 38x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.2789.01,611,62413 Tem 201013: 38x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2789.013,67213 Tem 201013: 10x 86
Sqlrsos.dll2007.100.2789.014,69613 Tem 201014: 16x 86
sql Server 2008 Management Studio
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
BCP.exe2007.100.2789.088,42413 Tem 201012: 25x 86
Commanddest.dll2007.100.2789.0164,71213 Tem 201012: 27x 86
Databasemailwizard.exe10.0.2789.0595,81613 Tem 201012: 28x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2789.069,48013 Tem 201012: 28x 86
Dataprofileviewer.exe10.0.2789.0313,19213 Tem 201012: 28x 86
DTS.dll2007.100.2789.01,430,37613 Tem 201012: 37x 86
Dtsconn.dll2007.100.2789.0285,03213 Tem 201012: 37x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2789.0694,12013 Tem 201012: 37x 86
Dtswizard.exe2007.100.2789.0804,71213 Tem 201012: 37x 86
Exceldest.dll2007.100.2789.0173,41613 Tem 201012: 45x 86
Excelsrc.dll2007.100.2789.0183,14413 Tem 201012: 45x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2789.0276,32813 Tem 201012: 47x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2789.0284,00813 Tem 201012: 47x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.2789.04,233,06413 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2789.0333,67213 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2789.0903,01613 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.0.2789.02,123,62413 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.2789.0280,42413 Tem 201013: 21x 86
Microsoft.sqlserver.DMF.dll10.0.2789.0296,80813 Tem 201013: 21x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.2789.0759,65613 Tem 201013: 21x 86
Microsoft.sqlserver.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.2789.03,290,98413 Tem 201013: 21x 86
Microsoft.sqlserver.Management.Reports.dll10.0.2789.08,968,04013 Tem 201013: 21x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2789.071,52813 Tem 201013: 23x 86
Microsoft.sqlserver.Replication.dll2007.100.2789.01,765,73613 Tem 201013: 23x 86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.0.2789.0280,42413 Tem 201013: 23x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2789.0141,16013 Tem 201013: 23x 86
Objectexplorer.dll10.0.2789.03,237,73613 Tem 201013: 28x 86
Oledbdest.dll2007.100.2789.0173,92813 Tem 201013: 28x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2789.0186,72813 Tem 201013: 28x 86
Pfclnt.dll2007.100.2789.01,098,08813 Tem 201013: 28x 86
Replicationmonitor.dll10.0.2789.02,041,70413 Tem 201013: 38x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2789.013,67213 Tem 201013: 10x 86
Sqlcmd.exe2007.100.2789.0152,93613 Tem 201014: 15x 86
Sqldest.dll2007.100.2789.0180,07213 Tem 201014: 15x 86
Sqleditors.dll10.0.2789.01,226,60013 Tem 201014: 16x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2789.07,563,11213 Tem 201014: 16x 86
Sqlresolver.dll10.0.2789.038,76013 Tem 201014: 16x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2789.0113,51213 Tem 201014: 16x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2789.0206,69613 Tem 201014: 19x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2789.0258,40813 Tem 201014: 19x 86
sql Server 2008 araçları ve Workstation Components
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Ddsshapeslib.dll2007.100.2789.046,95213 Tem 201012: 28x 86
DTS.dll2007.100.2789.01,430,37613 Tem 201012: 37x 86
Dtsconn.dll2007.100.2789.0285,03213 Tem 201012: 37x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2789.0694,12013 Tem 201012: 37x 86
Dtswizard.exe2007.100.2789.0804,71213 Tem 201012: 37x 86
Exceldest.dll2007.100.2789.0173,41613 Tem 201012: 45x 86
Excelsrc.dll2007.100.2789.0183,14413 Tem 201012: 45x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2789.0276,32813 Tem 201012: 47x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2789.0284,00813 Tem 201012: 47x 86
Mergetxt.dll2007.100.2789.029,54413 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2789.03,233,64013 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2789.01,320,80813 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.2789.0235,36813 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.sqlserver.Configuration.SCO.dll10.0.2789.01,300,32813 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2789.071,52813 Tem 201013: 23x 86
Msmdlocal.dll10.0.2789.023,510,88813 Tem 201013: 25x 86
Msmdpp.dll10.0.2789.06,132,07213 Tem 201013: 25x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2789.08,568,16813 Tem 201013: 25x 86
Msolap100.dll10.0.2789.06,536,04013 Tem 201013: 25x 86
Oledbdest.dll2007.100.2789.0173,92813 Tem 201013: 28x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2789.0186,72813 Tem 201013: 28x 86
Spresolv.dll2007.100.2789.0179,04813 Tem 201014: 15x 86
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2789.013,67213 Tem 201013: 10x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2789.0113,51213 Tem 201014: 16x 86
Ssradd.dll2007.100.2789.040,80813 Tem 201014: 16x 86
Ssravg.dll2007.100.2789.041,32013 Tem 201014: 16x 86
Ssrdown.dll2007.100.2789.026,47213 Tem 201014: 16x 86
Ssrmax.dll2007.100.2789.039,78413 Tem 201014: 16x 86
Ssrmin.dll2007.100.2789.039,27213 Tem 201014: 16x 86
Ssrpub.dll2007.100.2789.026,98413 Tem 201014: 16x 86
Ssrup.dll2007.100.2789.025,96013 Tem 201014: 16x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2789.0206,69613 Tem 201014: 19x 86
sql Server 2008 tam metin altyapısı
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Chsbrkr.dll12.0.9730.01,681,25613 Tem 201012: 27x 86
Chtbrkr.dll12.0.9736.06,109,03213 Tem 201012: 27x 86
FD.dll2007.100.2789.0461,16013 Tem 201012: 45x 86
Iftsph.dll2007.100.2789.038,24813 Tem 201012: 55x 86
InfoSoft.dll12.0.9730.0464,74413 Tem 201012: 55x 86
Korwbrkr.dll12.0.9730.067,43213 Tem 201013: 18x 86
Lrpolish.dll1.10.0.093,03213 Tem 201013: 18x 86
Msfte.dll12.0.9732.02,430,82413 Tem 201013: 25x 86
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.2789.013,67213 Tem 201013: 10x 86
Xmlfilt.dll12.0.9730.0194,40813 Tem 201014: 19x 86
sql Server 2008 Tarayıcı hizmeti
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Msmdredir.dll10.0.2789.06,210,92013 Tem 201013: 25x 86
Msmdsrv.rll10.0.2789.0668,00813 Tem 201013: 45x 86
Sqlbrowser_keyfile.dll2007.100.2789.013,67213 Tem 201013: 10x 86
sql Server 2008 yerel istemci
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.2789.013,67213 Tem 201020: 10x 86
Instapi.dll2005.90.1399.037,40010 Tem 200808: 28x 86
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215 Mayıs 200803: 51x 86
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015 Mayıs 200811: 11x 86
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415 Mayıs 200811: 14x 86
Sqlncli10.dll2007.100.2789.02,556,26413 Tem 201021: 16x 86
Sqlnclir10.rll2007.100.1600.22229,91210 Tem 200809: 38x 86
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215 Mayıs 200803: 51x 86
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015 Mayıs 200811: 11x 86
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415 Mayıs 200811: 14x 86
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215 Mayıs 200803: 51x 86
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015 Mayıs 200811: 11x 86
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415 Mayıs 200811: 14x 86

x 64 tabanlı sürümü

sql Server 2008 veritabanı Hizmetleri çekirdek paylaşılan
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
BCP.exe2007.100.2789.0103,78413 Tem 201012: 33x 64
Commanddest.dll2007.100.2789.0247,14413 Tem 201012: 33x 64
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2789.093,54413 Tem 201012: 35x 64
Distrib.exe2007.100.2789.086,88813 Tem 201012: 38x 64
DTS.dll2007.100.2789.02,204,00813 Tem 201012: 38x 64
Dtsconn.dll2007.100.2789.0448,36013 Tem 201012: 38x 64
Dtspipeline.dll2007.100.2789.01,086,82413 Tem 201012: 38x 64
Dtswizard.exe2007.100.2789.0800,61613 Tem 201012: 38x 64
Exceldest.dll2007.100.2789.0260,45613 Tem 201012: 42x 64
Excelsrc.dll2007.100.2789.0279,91213 Tem 201012: 42x 64
Flatfiledest.dll2007.100.2789.0414,56813 Tem 201012: 43x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.2789.0424,80813 Tem 201012: 43x 64
Iftsph.dll2007.100.2789.054,63213 Tem 201012: 48x 64
Logread.exe2007.100.2789.0510,82413 Tem 201013: 00x 64
Mergetxt.dll2007.100.2789.033,64013 Tem 201013: 00x 64
Microsoft.sqlserver.DMF.dll10.0.2789.0296,80813 Tem 201013: 01x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.0.2789.0403,30413 Tem 201013: 21x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2789.071,52813 Tem 201013: 01x 86
Microsoft.sqlserver.Replication.dll2007.100.2789.01,765,73613 Tem 201013: 23x 86
Microsoft.sqlserver.Replication.dll2007.100.2789.01,939,81613 Tem 201013: 01x 64
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.0.2789.02,860,90413 Tem 201013: 23x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.2789.0182,12013 Tem 201013: 23x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2789.01,083,24013 Tem 201013: 23x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2789.0141,16013 Tem 201013: 23x 86
Oledbdest.dll2007.100.2789.0259,94413 Tem 201013: 07x 64
Oledbsrc.dll2007.100.2789.0286,05613 Tem 201013: 07x 64
Rdistcom.dll2007.100.2789.0789,86413 Tem 201013: 12x 64
Replagnt.dll2007.100.2789.018,79213 Tem 201013: 38x 86
Replagnt.dll2007.100.2789.019,30413 Tem 201013: 12x 64
Repldp.dll2007.100.2789.0191,33613 Tem 201013: 38x 86
Repldp.dll2007.100.2789.0229,73613 Tem 201013: 12x 64
Replmerg.exe2007.100.2789.0408,42413 Tem 201013: 12x 64
Replsync.dll2007.100.2789.0125,28813 Tem 201013: 12x 64
Snapshot.exe10.0.2789.013,16013 Tem 201013: 36x 86
Spresolv.dll2007.100.2789.0215,91213 Tem 201013: 36x 64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2789.014,18413 Tem 201012: 55x 64
Sqlcmd.exe2007.100.2789.0341,35213 Tem 201013: 36x 64
Sqllogship.exe10.0.2789.096,10413 Tem 201013: 36x 86
Sqlmergx.dll2007.100.2789.0229,22413 Tem 201013: 36x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2789.0161,12813 Tem 201013: 38x 64
Sqlwep100.dll2007.100.2789.0119,65613 Tem 201013: 38x 64
Ssradd.dll2007.100.2789.045,92813 Tem 201013: 38x 64
Ssravg.dll2007.100.2789.046,44013 Tem 201013: 38x 64
Ssrdown.dll2007.100.2789.030,05613 Tem 201013: 38x 64
Ssrmax.dll2007.100.2789.044,39213 Tem 201013: 38x 64
Ssrmin.dll2007.100.2789.044,39213 Tem 201013: 38x 64
Ssrpub.dll2007.100.2789.030,56813 Tem 201013: 38x 64
Ssrup.dll2007.100.2789.029,54413 Tem 201013: 38x 64
Txdataconvert.dll2007.100.2789.0306,02413 Tem 201013: 39x 64
sql Server 2008 veritabanı Hizmetleri çekirdek örneği
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Databasemailengine.dll10.0.2789.075,62413 Tem 201012: 35x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.2789.042,85613 Tem 201012: 35x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2789.014,18413 Tem 201012: 55x 64
Sqlaccess.dll2007.100.2789.0412,00813 Tem 201013: 36x 86
Sqlagent.exe2007.100.2789.0427,88013 Tem 201013: 36x 64
Sqlctr100.dll2007.100.2789.0108,39213 Tem 201013: 36x 64
Sqlctr100.dll2007.100.2789.072,55213 Tem 201014: 15x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2789.015,72013 Tem 201013: 38x 64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2789.03,379,56013 Tem 201013: 38x 64
Sqlservr.exe2007.100.2789.057,946,47213 Tem 201013: 38x 64
Sqsrvres.dll2007.100.2789.0105,83213 Tem 201013: 38x 64
Xpstar.dll2007.100.2789.0546,66413 Tem 201013: 39x 64
sql Server 2008 veritabanı Hizmetleri ortak çekirdek
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2789.0546,66413 Tem 201013: 00x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2789.01,320,80813 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.2789.0227,17613 Tem 201013: 00x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.0.2789.0403,30413 Tem 201013: 01x 86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.0.2789.02,860,88813 Tem 201013: 04x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.2789.0182,10413 Tem 201013: 04x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2789.01,083,22413 Tem 201013: 04x 86
Msgprox.dll2007.100.2789.0202,60013 Tem 201013: 25x 86
Msgprox.dll2007.100.2789.0246,12013 Tem 201013: 04x 64
Replerrx.dll2007.100.2789.0109,41613 Tem 201013: 38x 86
Replerrx.dll2007.100.2789.0133,99213 Tem 201013: 12x 64
Replisapi.dll2007.100.2789.0272,23213 Tem 201013: 38x 86
Replisapi.dll2007.100.2789.0377,70413 Tem 201013: 12x 64
Replprov.dll2007.100.2789.0575,84813 Tem 201013: 38x 86
Replprov.dll2007.100.2789.0728,42413 Tem 201013: 12x 64
Replrec.dll2007.100.2789.0790,37613 Tem 201013: 38x 86
Replrec.dll2007.100.2789.0977,25613 Tem 201013: 12x 64
Replsub.dll2007.100.2789.0410,98413 Tem 201013: 38x 86
Replsub.dll2007.100.2789.0492,39213 Tem 201013: 12x 64
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2789.014,18413 Tem 201012: 55x 64
Sqlmgmprovider.dll2007.100.2789.0259,94413 Tem 201014: 16x 86
Sqlmgmprovider.dll2007.100.2789.0361,32013 Tem 201013: 36x 64
Xmlsub.dll2007.100.2789.0192,36013 Tem 201014: 19x 86
Xmlsub.dll2007.100.2789.0308,07213 Tem 201013: 39x 64
sql Server 2008 Business Intelligence Development Studio
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Commanddest.dll2007.100.2789.0164,71213 Tem 201012: 27x 86
Dataprofileviewer.exe10.0.2789.0313,19213 Tem 201012: 28x 86
Ddsshapeslib.dll2007.100.2789.046,95213 Tem 201012: 28x 86
DTS.dll2007.100.2789.01,430,37613 Tem 201012: 37x 86
Dtsconn.dll2007.100.2789.0285,03213 Tem 201012: 37x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2789.0694,12013 Tem 201012: 37x 86
Dtswizard.exe2007.100.2789.0804,71213 Tem 201012: 37x 86
Exceldest.dll2007.100.2789.0173,41613 Tem 201012: 45x 86
Excelsrc.dll2007.100.2789.0183,14413 Tem 201012: 45x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2789.0276,32813 Tem 201012: 47x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2789.0284,00813 Tem 201012: 47x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2789.03,233,64013 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2789.01,320,80813 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.2789.04,233,06413 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2789.0333,67213 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2789.02,828,13613 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2789.03,827,56013 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2789.0563,04813 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2789.083,81613 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2789.012,433,25613 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.dll10.0.2789.0661,35213 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2789.0903,01613 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.2789.0251,75213 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.0.2789.01,570,66413 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2789.0284,52013 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2789.0198,50413 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2789.0149,35213 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2789.04,343,65613 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.0.2789.02,123,62413 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2789.0567,14413 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2789.0104,29613 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2789.0247,65613 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2789.0227,17613 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.2789.0280,42413 Tem 201013: 21x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.2789.0759,65613 Tem 201013: 21x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2789.071,52813 Tem 201013: 23x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2789.0141,16013 Tem 201013: 23x 86
Msmdlocal.dll10.0.2789.023,510,88813 Tem 201013: 25x 86
Msmdlocal.dll10.0.2789.044,501,33613 Tem 201013: 04x 64
Msmdpp.dll10.0.2789.06,132,07213 Tem 201013: 25x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2789.012,339,54413 Tem 201013: 04x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2789.08,568,16813 Tem 201013: 25x 86
Msolap100.dll10.0.2789.06,536,04013 Tem 201013: 25x 86
Msolap100.dll10.0.2789.08,154,96813 Tem 201013: 04x 64
Oledbdest.dll2007.100.2789.0173,92813 Tem 201013: 28x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2789.0186,72813 Tem 201013: 28x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2789.01,324,90413 Tem 201013: 38x 86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.2789.014,18413 Tem 201012: 55x 64
Sqldest.dll2007.100.2789.0180,07213 Tem 201014: 15x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2789.07,563,11213 Tem 201014: 16x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2789.0113,51213 Tem 201014: 16x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2789.0206,69613 Tem 201014: 19x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2789.0258,40813 Tem 201014: 19x 86
sql Server 2008 Analysis Services
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2789.01,320,80813 Tem 201013: 18x 86
Msmdlocal.dll10.0.2789.023,510,88813 Tem 201013: 25x 86
Msmdlocal.dll10.0.2789.044,501,33613 Tem 201013: 04x 64
Msmdpump.dll10.0.2789.07,431,51213 Tem 201013: 04x 64
Msmdredir.dll10.0.2789.06,210,92013 Tem 201013: 25x 86
Msmdspdm.dll10.0.2789.0178,00813 Tem 201013: 04x 86
Msmdsrv.exe10.0.2789.043,788,63213 Tem 201013: 04x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2789.012,339,54413 Tem 201013: 04x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2789.08,568,16813 Tem 201013: 25x 86
Msolap100.dll10.0.2789.06,536,04013 Tem 201013: 25x 86
Msolap100.dll10.0.2789.08,154,96813 Tem 201013: 04x 64
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2789.014,18413 Tem 201012: 55x 64
sql Server 2008 Tümleştirme Hizmetleri
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Commanddest.dll2007.100.2789.0247,14413 Tem 201012: 33x 64
DTS.dll2007.100.2789.02,204,00813 Tem 201012: 38x 64
Dtsconn.dll2007.100.2789.0448,36013 Tem 201012: 38x 64
Dtspipeline.dll2007.100.2789.01,086,82413 Tem 201012: 38x 64
Dtswizard.exe2007.100.2789.0800,61613 Tem 201012: 38x 64
Exceldest.dll2007.100.2789.0260,45613 Tem 201012: 42x 64
Excelsrc.dll2007.100.2789.0279,91213 Tem 201012: 42x 64
Flatfiledest.dll2007.100.2789.0414,56813 Tem 201012: 43x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.2789.0424,80813 Tem 201012: 43x 64
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.2789.0280,42413 Tem 201013: 01x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2789.071,52813 Tem 201013: 01x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2789.0141,16013 Tem 201013: 23x 86
Msdtssrvr.exe10.0.2789.0210,77613 Tem 201013: 04x 64
Msmdpp.dll10.0.2789.07,365,46413 Tem 201013: 04x 64
Oledbdest.dll2007.100.2789.0259,94413 Tem 201013: 07x 64
Oledbsrc.dll2007.100.2789.0286,05613 Tem 201013: 07x 64
Sql_is_keyfile.dll2007.100.2789.014,18413 Tem 201012: 55x 64
Sqldest.dll2007.100.2789.0264,55213 Tem 201013: 36x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2789.0161,12813 Tem 201013: 38x 64
Txdataconvert.dll2007.100.2789.0306,02413 Tem 201013: 39x 64
Txgroupdups.dll2007.100.2789.0478,05613 Tem 201013: 39x 64
sql Server 2008 Raporlama Servisleri
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2789.0546,66413 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2789.03,233,64013 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2789.01,320,80813 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.0.2789.0567,14413 Tem 201013: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2789.02,828,13613 Tem 201013: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2789.03,827,56013 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2789.0563,04813 Tem 201013: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2789.083,81613 Tem 201013: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2789.012,433,25613 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2789.0903,01613 Tem 201013: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.2789.0251,75213 Tem 201013: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.0.2789.01,570,66413 Tem 201013: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2789.0284,52013 Tem 201013: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2789.0198,50413 Tem 201013: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2789.0149,35213 Tem 201013: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2789.04,343,65613 Tem 201013: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.0.2789.02,123,62413 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2789.0567,14413 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2789.0104,29613 Tem 201013: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2789.0247,65613 Tem 201013: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2789.0227,17613 Tem 201013: 00x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2789.012,339,54413 Tem 201013: 04x 64
Msreportbuilder.exe10.0.2789.01,173,35213 Tem 201013: 25x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2789.01,324,90413 Tem 201013: 12x 86
Reportingservicesnativeserver.dll2007.100.2789.0164,20013 Tem 201013: 12x 64
ReportingServicesService.exe2007.100.2789.02,081,12813 Tem 201013: 12x 64
Reportingserviceswebserver.dll10.0.2789.02,250,60013 Tem 201013: 12x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.2789.01,611,62413 Tem 201013: 12x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2789.014,18413 Tem 201012: 55x 64
Sqlrsos.dll2007.100.2789.015,20813 Tem 201013: 38x 64
sql Server 2008 Management Studio
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
BCP.exe2007.100.2789.0103,78413 Tem 201012: 33x 64
Commanddest.dll2007.100.2789.0164,71213 Tem 201012: 27x 86
Databasemailwizard.exe10.0.2789.0595,81613 Tem 201012: 28x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2789.069,48013 Tem 201012: 28x 86
Dataprofileviewer.exe10.0.2789.0313,19213 Tem 201012: 28x 86
DTS.dll2007.100.2789.01,430,37613 Tem 201012: 37x 86
Dtsconn.dll2007.100.2789.0285,03213 Tem 201012: 37x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2789.0694,12013 Tem 201012: 37x 86
Dtswizard.exe2007.100.2789.0804,71213 Tem 201012: 37x 86
Exceldest.dll2007.100.2789.0173,41613 Tem 201012: 45x 86
Excelsrc.dll2007.100.2789.0183,14413 Tem 201012: 45x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2789.0276,32813 Tem 201012: 47x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2789.0284,00813 Tem 201012: 47x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.2789.04,233,06413 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2789.0333,67213 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2789.0903,01613 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.0.2789.02,123,62413 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.2789.0280,42413 Tem 201013: 21x 86
Microsoft.sqlserver.DMF.dll10.0.2789.0296,80813 Tem 201013: 01x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.2789.0759,65613 Tem 201013: 21x 86
Microsoft.sqlserver.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.2789.03,290,98413 Tem 201013: 21x 86
Microsoft.sqlserver.Management.Reports.dll10.0.2789.08,968,04013 Tem 201013: 21x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2789.071,52813 Tem 201013: 23x 86
Microsoft.sqlserver.Replication.dll2007.100.2789.01,765,73613 Tem 201013: 23x 86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.0.2789.0280,42413 Tem 201013: 23x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2789.0141,16013 Tem 201013: 23x 86
Objectexplorer.dll10.0.2789.03,237,73613 Tem 201013: 28x 86
Oledbdest.dll2007.100.2789.0173,92813 Tem 201013: 28x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2789.0186,72813 Tem 201013: 28x 86
Pfclnt.dll2007.100.2789.01,098,08813 Tem 201013: 28x 86
Replicationmonitor.dll10.0.2789.02,041,70413 Tem 201013: 38x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2789.014,18413 Tem 201012: 55x 64
Sqlcmd.exe2007.100.2789.0341,35213 Tem 201013: 36x 64
Sqldest.dll2007.100.2789.0180,07213 Tem 201014: 15x 86
Sqleditors.dll10.0.2789.01,226,60013 Tem 201014: 16x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2789.07,563,11213 Tem 201014: 16x 86
Sqlresolver.dll10.0.2789.038,76013 Tem 201014: 16x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2789.0113,51213 Tem 201014: 16x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2789.0206,69613 Tem 201014: 19x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2789.0258,40813 Tem 201014: 19x 86
sql Server 2008 araçları ve Workstation Components
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Ddsshapeslib.dll2007.100.2789.046,95213 Tem 201012: 28x 86
DTS.dll2007.100.2789.01,430,37613 Tem 201012: 37x 86
DTS.dll2007.100.2789.02,204,00813 Tem 201012: 38x 64
Dtsconn.dll2007.100.2789.0285,03213 Tem 201012: 37x 86
Dtsconn.dll2007.100.2789.0448,36013 Tem 201012: 38x 64
Dtspipeline.dll2007.100.2789.01,086,82413 Tem 201012: 38x 64
Dtspipeline.dll2007.100.2789.0694,12013 Tem 201012: 37x 86
Dtswizard.exe2007.100.2789.0800,61613 Tem 201012: 38x 64
Dtswizard.exe2007.100.2789.0804,71213 Tem 201012: 37x 86
Exceldest.dll2007.100.2789.0173,41613 Tem 201012: 45x 86
Exceldest.dll2007.100.2789.0260,45613 Tem 201012: 42x 64
Excelsrc.dll2007.100.2789.0183,14413 Tem 201012: 45x 86
Excelsrc.dll2007.100.2789.0279,91213 Tem 201012: 42x 64
Flatfiledest.dll2007.100.2789.0276,32813 Tem 201012: 47x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2789.0414,56813 Tem 201012: 43x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.2789.0284,00813 Tem 201012: 47x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2789.0424,80813 Tem 201012: 43x 64
Mergetxt.dll2007.100.2789.029,54413 Tem 201013: 18x 86
Mergetxt.dll2007.100.2789.033,64013 Tem 201013: 00x 64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2789.03,233,64013 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2789.01,320,80813 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.2789.0235,36813 Tem 201013: 00x 86
Microsoft.sqlserver.Configuration.SCO.dll10.0.2789.01,300,32813 Tem 201013: 01x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2789.071,52813 Tem 201013: 01x 86
Msmdlocal.dll10.0.2789.023,510,88813 Tem 201013: 25x 86
Msmdlocal.dll10.0.2789.044,501,33613 Tem 201013: 04x 64
Msmdpp.dll10.0.2789.06,132,07213 Tem 201013: 25x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2789.012,339,54413 Tem 201013: 04x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2789.08,568,16813 Tem 201013: 25x 86
Msolap100.dll10.0.2789.06,536,04013 Tem 201013: 25x 86
Msolap100.dll10.0.2789.08,154,96813 Tem 201013: 04x 64
Oledbdest.dll2007.100.2789.0173,92813 Tem 201013: 28x 86
Oledbdest.dll2007.100.2789.0259,94413 Tem 201013: 07x 64
Oledbsrc.dll2007.100.2789.0186,72813 Tem 201013: 28x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2789.0286,05613 Tem 201013: 07x 64
Spresolv.dll2007.100.2789.0179,04813 Tem 201014: 15x 86
Spresolv.dll2007.100.2789.0215,91213 Tem 201013: 36x 64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2789.014,18413 Tem 201012: 55x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2789.0113,51213 Tem 201014: 16x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2789.0161,12813 Tem 201013: 38x 64
Ssradd.dll2007.100.2789.040,80813 Tem 201014: 16x 86
Ssradd.dll2007.100.2789.045,92813 Tem 201013: 38x 64
Ssravg.dll2007.100.2789.041,32013 Tem 201014: 16x 86
Ssravg.dll2007.100.2789.046,44013 Tem 201013: 38x 64
Ssrdown.dll2007.100.2789.026,47213 Tem 201014: 16x 86
Ssrdown.dll2007.100.2789.030,05613 Tem 201013: 38x 64
Ssrmax.dll2007.100.2789.039,78413 Tem 201014: 16x 86
Ssrmax.dll2007.100.2789.044,39213 Tem 201013: 38x 64
Ssrmin.dll2007.100.2789.039,27213 Tem 201014: 16x 86
Ssrmin.dll2007.100.2789.044,39213 Tem 201013: 38x 64
Ssrpub.dll2007.100.2789.026,98413 Tem 201014: 16x 86
Ssrpub.dll2007.100.2789.030,56813 Tem 201013: 38x 64
Ssrup.dll2007.100.2789.025,96013 Tem 201014: 16x 86
Ssrup.dll2007.100.2789.029,54413 Tem 201013: 38x 64
Txdataconvert.dll2007.100.2789.0206,69613 Tem 201014: 19x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2789.0306,02413 Tem 201013: 39x 64
sql Server 2008 tam metin altyapısı
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Chsbrkr.dll12.0.9730.01,690,47213 Tem 201012: 33x 64
Chtbrkr.dll12.0.9736.06,106,47213 Tem 201012: 33x 64
FD.dll2007.100.2789.0686,95213 Tem 201012: 42x 64
Iftsph.dll2007.100.2789.054,63213 Tem 201012: 48x 64
InfoSoft.dll12.0.9730.0617,83213 Tem 201012: 48x 64
Korwbrkr.dll12.0.9730.098,15213 Tem 201013: 00x 64
Lrpolish.dll1.10.0.098,66413 Tem 201013: 00x 64
Msfte.dll12.0.9732.03,812,69613 Tem 201013: 04x 64
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.2789.014,18413 Tem 201012: 55x 64
Xmlfilt.dll12.0.9730.0265,57613 Tem 201013: 39x 64
sql Server 2008 Tarayıcı hizmeti
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Keyfile.dll2007.100.2789.013,67213 Tem 201013: 10x 86
Msmdredir.dll10.0.2789.06,210,92013 Tem 201013: 25x 86
Msmdsrv.rll10.0.2789.0668,00813 Tem 201013: 45x 86
sql Server 2008 yerel istemci
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.2789.014,18413 Tem 201019: 55x 64
Instapi.dll2005.90.1399.044,05610 Tem 200811: 39x 64
Sqlncli10.dll2007.100.2789.03,157,86413 Tem 201020: 36x 64
Msvcm80.dll8.0.50727.1833515.07215 Mayıs 200803: 19x 64
Msvcp80.dll8.0.50727.18331,071,61615 Mayıs 200811: 15x 64
Msvcr80.dll8.0.50727.1833805,88815 Mayıs 200811: 07x 64
Msvcm80.dll8.0.50727.1833515.07215 Mayıs 200803: 19x 64
Msvcp80.dll8.0.50727.18331,071,61615 Mayıs 200811: 15x 64
Msvcr80.dll8.0.50727.1833805,88815 Mayıs 200811: 07x 64

Itanium mimarisi sürüm

sql Server 2008 veritabanı Hizmetleri çekirdek paylaşılan
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
BCP.exe2007.100.2789.0177,00013 Tem 201016: 37IA-64
Commanddest.dll2007.100.2789.0557,92813 Tem 201016: 37IA-64
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2789.0190,31213 Tem 201016: 38IA-64
Distrib.exe2007.100.2789.0205,67213 Tem 201016: 41IA-64
DTS.dll2007.100.2789.04,251,49613 Tem 201016: 41IA-64
Dtsconn.dll2007.100.2789.0798,05613 Tem 201016: 41IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2789.02,021,22413 Tem 201016: 41IA-64
Dtswizard.exe2007.100.2789.0800,61613 Tem 201016: 41IA-64
Exceldest.dll2007.100.2789.0584,55213 Tem 201016: 46IA-64
Excelsrc.dll2007.100.2789.0641,89613 Tem 201016: 46IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.2789.0951,14413 Tem 201016: 47IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.2789.0975,20813 Tem 201016: 47IA-64
Iftsph.dll2007.100.2789.088,42413 Tem 201016: 51IA-64
Logread.exe2007.100.2789.01,124,71213 Tem 201017: 03IA-64
Mergetxt.dll2007.100.2789.068,45613 Tem 201017: 03IA-64
Microsoft.sqlserver.DMF.dll10.0.2789.0296,80813 Tem 201013: 21x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.0.2789.0403,30413 Tem 201013: 21x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2789.071,52813 Tem 201017: 05x 86
Microsoft.sqlserver.Replication.dll2007.100.2789.01,765,73613 Tem 201013: 23x 86
Microsoft.sqlserver.Replication.dll2007.100.2789.02,656,61613 Tem 201017: 05IA-64
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.0.2789.02,860,90413 Tem 201013: 23x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.2789.0182,12013 Tem 201013: 23x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2789.01,083,24013 Tem 201013: 23x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2789.0141,16013 Tem 201013: 23x 86
Oledbdest.dll2007.100.2789.0586,60013 Tem 201017: 11IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.2789.0653,67213 Tem 201017: 11IA-64
Rdistcom.dll2007.100.2789.01,835,88013 Tem 201017: 17IA-64
Replagnt.dll2007.100.2789.018,79213 Tem 201013: 38x 86
Replagnt.dll2007.100.2789.028,52013 Tem 201017: 17IA-64
Repldp.dll2007.100.2789.0191,33613 Tem 201013: 38x 86
Repldp.dll2007.100.2789.0522,60013 Tem 201017: 17IA-64
Replmerg.exe2007.100.2789.0969,57613 Tem 201017: 17IA-64
Replsync.dll2007.100.2789.0272,74413 Tem 201017: 17IA-64
Snapshot.exe10.0.2789.013,16013 Tem 201014: 15x 86
Spresolv.dll2007.100.2789.0504,68013 Tem 201017: 43IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2789.019,30413 Tem 201016: 59IA-64
Sqlcmd.exe2007.100.2789.0538,47213 Tem 201017: 43IA-64
Sqllogship.exe10.0.2789.096,10413 Tem 201017: 43x 86
Sqlmergx.dll2007.100.2789.0428,39213 Tem 201017: 43IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2789.0335,72013 Tem 201017: 44IA-64
Sqlwep100.dll2007.100.2789.0216,42413 Tem 201017: 44IA-64
Ssradd.dll2007.100.2789.091,49613 Tem 201017: 44IA-64
Ssravg.dll2007.100.2789.091,49613 Tem 201017: 44IA-64
Ssrdown.dll2007.100.2789.057,70413 Tem 201017: 44IA-64
Ssrmax.dll2007.100.2789.085,86413 Tem 201017: 44IA-64
Ssrmin.dll2007.100.2789.085,86413 Tem 201017: 44IA-64
Ssrpub.dll2007.100.2789.060,77613 Tem 201017: 44IA-64
Ssrup.dll2007.100.2789.058,21613 Tem 201017: 44IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.2789.0674,66413 Tem 201017: 46IA-64
sql Server 2008 veritabanı Hizmetleri çekirdek örneği
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Databasemailengine.dll10.0.2789.075,62413 Tem 201016: 38x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.2789.042,85613 Tem 201016: 38x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2789.019,30413 Tem 201016: 59IA-64
Sqlaccess.dll2007.100.2789.0398,69613 Tem 201017: 43x 86
Sqlagent.exe2007.100.2789.01,203,04813 Tem 201017: 43IA-64
Sqlctr100.dll2007.100.2789.0135,01613 Tem 201017: 43IA-64
Sqlctr100.dll2007.100.2789.072,55213 Tem 201014: 15x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2789.020,84013 Tem 201017: 44IA-64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2789.03,385,70413 Tem 201017: 44IA-64
Sqlservr.exe2007.100.2789.0111,138,66413 Tem 201017: 44IA-64
Sqsrvres.dll2007.100.2789.0187,75213 Tem 201017: 44IA-64
Xpstar.dll2007.100.2789.0936,80813 Tem 201017: 46IA-64
sql Server 2008 veritabanı Hizmetleri ortak çekirdek
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2789.0546,66413 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2789.01,320,80813 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.2789.0227,17613 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.0.2789.0403,30413 Tem 201013: 21x 86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.0.2789.02,860,90413 Tem 201013: 23x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.2789.0182,12013 Tem 201013: 23x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2789.01,083,24013 Tem 201013: 23x 86
Msgprox.dll2007.100.2789.0202,60013 Tem 201013: 25x 86
Msgprox.dll2007.100.2789.0534,37613 Tem 201017: 07IA-64
Replerrx.dll2007.100.2789.0109,41613 Tem 201013: 38x 86
Replerrx.dll2007.100.2789.0294,24813 Tem 201017: 17IA-64
Replisapi.dll2007.100.2789.0272,23213 Tem 201013: 38x 86
Replisapi.dll2007.100.2789.0761,70413 Tem 201017: 17IA-64
Replprov.dll2007.100.2789.01,642,85613 Tem 201017: 17IA-64
Replprov.dll2007.100.2789.0575,84813 Tem 201013: 38x 86
Replrec.dll2007.100.2789.02,126,69613 Tem 201017: 17IA-64
Replrec.dll2007.100.2789.0790,37613 Tem 201013: 38x 86
Replsub.dll2007.100.2789.01,111,91213 Tem 201017: 17IA-64
Replsub.dll2007.100.2789.0410,98413 Tem 201013: 38x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2789.019,30413 Tem 201016: 59IA-64
Sqlmgmprovider.dll2007.100.2789.0259,94413 Tem 201014: 16x 86
Sqlmgmprovider.dll2007.100.2789.0704,36013 Tem 201017: 43IA-64
Xmlsub.dll2007.100.2789.0192,36013 Tem 201014: 19x 86
Xmlsub.dll2007.100.2789.0559,46413 Tem 201017: 46IA-64
sql Server 2008 Analysis Services
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2789.01,320,80813 Tem 201013: 18x 86
Msmdlocal.dll10.0.2789.023,510,88813 Tem 201013: 25x 86
Msmdlocal.dll10.0.2789.057,625,44813 Tem 201017: 07IA-64
Msmdpump.dll10.0.2789.08,947,04813 Tem 201017: 07IA-64
Msmdredir.dll10.0.2789.08,509,28813 Tem 201017: 07IA-64
Msmdspdm.dll10.0.2789.0178,02413 Tem 201017: 07x 86
Msmdsrv.exe10.0.2789.058,995,04813 Tem 201017: 07IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2789.015,501,67213 Tem 201017: 07IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2789.08,568,16813 Tem 201013: 25x 86
Msolap100.dll10.0.2789.010,069,35213 Tem 201017: 07IA-64
Msolap100.dll10.0.2789.06,536,04013 Tem 201013: 25x 86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2789.019,30413 Tem 201016: 59IA-64
sql Server 2008 Tümleştirme Hizmetleri
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Commanddest.dll2007.100.2789.0557,92813 Tem 201016: 37IA-64
DTS.dll2007.100.2789.04,251,49613 Tem 201016: 41IA-64
Dtsconn.dll2007.100.2789.0798,05613 Tem 201016: 41IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2789.02,021,22413 Tem 201016: 41IA-64
Dtswizard.exe2007.100.2789.0800,61613 Tem 201016: 41IA-64
Exceldest.dll2007.100.2789.0584,55213 Tem 201016: 46IA-64
Excelsrc.dll2007.100.2789.0641,89613 Tem 201016: 46IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.2789.0951,14413 Tem 201016: 47IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.2789.0975,20813 Tem 201016: 47IA-64
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.2789.0280,42413 Tem 201017: 05x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2789.071,52813 Tem 201017: 05x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2789.0141,16013 Tem 201013: 23x 86
Msdtssrvr.exe10.0.2789.0210,79213 Tem 201017: 07IA-64
Msmdpp.dll10.0.2789.08,884,07213 Tem 201017: 07IA-64
Oledbdest.dll2007.100.2789.0586,60013 Tem 201017: 11IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.2789.0653,67213 Tem 201017: 11IA-64
Sql_is_keyfile.dll2007.100.2789.019,30413 Tem 201016: 59IA-64
Sqldest.dll2007.100.2789.0602,98413 Tem 201017: 43IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2789.0335,72013 Tem 201017: 44IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.2789.0674,66413 Tem 201017: 46IA-64
Txgroupdups.dll2007.100.2789.0941,92813 Tem 201017: 46IA-64
sql Server 2008 Raporlama Servisleri
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2789.0546,66413 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2789.03,233,64013 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2789.01,320,80813 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.0.2789.0567,14413 Tem 201017: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2789.02,828,13613 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2789.03,827,56013 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2789.0563,04813 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2789.083,81613 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2789.012,433,25613 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2789.0903,01613 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.2789.0251,75213 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.0.2789.01,570,66413 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2789.0284,52013 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2789.0198,50413 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2789.0149,35213 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2789.04,343,65613 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.0.2789.02,123,62413 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2789.0567,14413 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2789.0104,29613 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2789.0247,65613 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2789.0227,17613 Tem 201013: 20x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2789.015,501,67213 Tem 201017: 07IA-64
Msreportbuilder.exe10.0.2789.01,173,35213 Tem 201013: 25x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2789.01,324,90413 Tem 201013: 38x 86
Reportingservicesnativeserver.dll2007.100.2789.0238,44013 Tem 201017: 17IA-64
ReportingServicesService.exe2007.100.2789.03,406,18413 Tem 201017: 17IA-64
Reportingserviceswebserver.dll10.0.2789.02,250,60013 Tem 201017: 17x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.2789.01,611,62413 Tem 201017: 17x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2789.019,30413 Tem 201016: 59IA-64
Sqlrsos.dll2007.100.2789.022,37613 Tem 201017: 44IA-64
sql Server 2008 Management Studio
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
BCP.exe2007.100.2789.0177,00013 Tem 201016: 37IA-64
Commanddest.dll2007.100.2789.0164,71213 Tem 201012: 27x 86
Databasemailwizard.exe10.0.2789.0595,81613 Tem 201012: 28x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2789.069,48013 Tem 201012: 28x 86
Dataprofileviewer.exe10.0.2789.0313,19213 Tem 201012: 28x 86
DTS.dll2007.100.2789.01,430,37613 Tem 201012: 37x 86
Dtsconn.dll2007.100.2789.0285,03213 Tem 201012: 37x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2789.0694,12013 Tem 201012: 37x 86
Dtswizard.exe2007.100.2789.0804,71213 Tem 201012: 37x 86
Exceldest.dll2007.100.2789.0173,41613 Tem 201012: 45x 86
Excelsrc.dll2007.100.2789.0183,14413 Tem 201012: 45x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2789.0276,32813 Tem 201012: 47x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2789.0284,00813 Tem 201012: 47x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.2789.04,233,06413 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2789.0333,67213 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2789.0903,01613 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.0.2789.02,123,62413 Tem 201013: 20x 86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.2789.0280,42413 Tem 201013: 21x 86
Microsoft.sqlserver.DMF.dll10.0.2789.0296,80813 Tem 201013: 21x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.2789.0759,65613 Tem 201013: 21x 86
Microsoft.sqlserver.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.2789.03,290,98413 Tem 201013: 21x 86
Microsoft.sqlserver.Management.Reports.dll10.0.2789.08,968,04013 Tem 201013: 21x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2789.071,52813 Tem 201013: 23x 86
Microsoft.sqlserver.Replication.dll2007.100.2789.01,765,73613 Tem 201013: 23x 86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.0.2789.0280,42413 Tem 201013: 23x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2789.0141,16013 Tem 201013: 23x 86
Objectexplorer.dll10.0.2789.03,237,73613 Tem 201013: 28x 86
Oledbdest.dll2007.100.2789.0173,92813 Tem 201013: 28x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2789.0186,72813 Tem 201013: 28x 86
Pfclnt.dll2007.100.2789.01,098,08813 Tem 201013: 28x 86
Replicationmonitor.dll10.0.2789.02,041,70413 Tem 201013: 38x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2789.019,30413 Tem 201016: 59IA-64
Sqlcmd.exe2007.100.2789.0538,47213 Tem 201017: 43IA-64
Sqldest.dll2007.100.2789.0180,07213 Tem 201014: 15x 86
Sqleditors.dll10.0.2789.01,226,60013 Tem 201014: 16x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2789.07,563,11213 Tem 201014: 16x 86
Sqlresolver.dll10.0.2789.038,76013 Tem 201014: 16x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2789.0113,51213 Tem 201014: 16x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2789.0206,69613 Tem 201014: 19x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2789.0258,40813 Tem 201014: 19x 86
sql Server 2008 araçları ve Workstation Components
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Ddsshapeslib.dll2007.100.2789.046,95213 Tem 201012: 28x 86
DTS.dll2007.100.2789.01,430,37613 Tem 201012: 37x 86
DTS.dll2007.100.2789.04,251,49613 Tem 201016: 41IA-64
Dtsconn.dll2007.100.2789.0285,03213 Tem 201012: 37x 86
Dtsconn.dll2007.100.2789.0798,05613 Tem 201016: 41IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2789.02,021,22413 Tem 201016: 41IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2789.0694,12013 Tem 201012: 37x 86
Dtswizard.exe2007.100.2789.0800,61613 Tem 201016: 41IA-64
Dtswizard.exe2007.100.2789.0804,71213 Tem 201012: 37x 86
Exceldest.dll2007.100.2789.0173,41613 Tem 201012: 45x 86
Exceldest.dll2007.100.2789.0584,55213 Tem 201016: 46IA-64
Excelsrc.dll2007.100.2789.0183,14413 Tem 201012: 45x 86
Excelsrc.dll2007.100.2789.0641,89613 Tem 201016: 46IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.2789.0276,32813 Tem 201012: 47x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2789.0951,14413 Tem 201016: 47IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.2789.0284,00813 Tem 201012: 47x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2789.0975,20813 Tem 201016: 47IA-64
Mergetxt.dll2007.100.2789.029,54413 Tem 201013: 18x 86
Mergetxt.dll2007.100.2789.068,45613 Tem 201017: 03IA-64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2789.03,233,64013 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2789.01,320,80813 Tem 201013: 18x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.2789.0235,36813 Tem 201017: 03x 86
Microsoft.sqlserver.Configuration.SCO.dll10.0.2789.01,300,32813 Tem 201017: 05x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2789.071,52813 Tem 201013: 23x 86
Msmdlocal.dll10.0.2789.023,510,88813 Tem 201013: 25x 86
Msmdlocal.dll10.0.2789.057,625,44813 Tem 201017: 07IA-64
Msmdpp.dll10.0.2789.06,132,07213 Tem 201013: 25x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2789.015,501,67213 Tem 201017: 07IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2789.08,568,16813 Tem 201013: 25x 86
Msolap100.dll10.0.2789.010,069,35213 Tem 201017: 07IA-64
Msolap100.dll10.0.2789.06,536,04013 Tem 201013: 25x 86
Oledbdest.dll2007.100.2789.0173,92813 Tem 201013: 28x 86
Oledbdest.dll2007.100.2789.0586,60013 Tem 201017: 11IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.2789.0186,72813 Tem 201013: 28x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2789.0653,67213 Tem 201017: 11IA-64
Spresolv.dll2007.100.2789.0179,04813 Tem 201014: 15x 86
Spresolv.dll2007.100.2789.0504,68013 Tem 201017: 43IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2789.019,30413 Tem 201016: 59IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2789.0113,51213 Tem 201014: 16x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2789.0335,72013 Tem 201017: 44IA-64
Ssradd.dll2007.100.2789.040,80813 Tem 201014: 16x 86
Ssradd.dll2007.100.2789.091,49613 Tem 201017: 44IA-64
Ssravg.dll2007.100.2789.041,32013 Tem 201014: 16x 86
Ssravg.dll2007.100.2789.091,49613 Tem 201017: 44IA-64
Ssrdown.dll2007.100.2789.026,47213 Tem 201014: 16x 86
Ssrdown.dll2007.100.2789.057,70413 Tem 201017: 44IA-64
Ssrmax.dll2007.100.2789.039,78413 Tem 201014: 16x 86
Ssrmax.dll2007.100.2789.085,86413 Tem 201017: 44IA-64
Ssrmin.dll2007.100.2789.039,27213 Tem 201014: 16x 86
Ssrmin.dll2007.100.2789.085,86413 Tem 201017: 44IA-64
Ssrpub.dll2007.100.2789.026,98413 Tem 201014: 16x 86
Ssrpub.dll2007.100.2789.060,77613 Tem 201017: 44IA-64
Ssrup.dll2007.100.2789.025,96013 Tem 201014: 16x 86
Ssrup.dll2007.100.2789.058,21613 Tem 201017: 44IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.2789.0206,69613 Tem 201014: 19x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2789.0674,66413 Tem 201017: 46IA-64
sql Server 2008 tam metin altyapısı
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Chsbrkr.dll12.0.9730.01,879,91213 Tem 201016: 37IA-64
Chtbrkr.dll12.0.9736.06,151,52813 Tem 201016: 37IA-64
FD.dll2007.100.2789.01,141,60813 Tem 201016: 46IA-64
Iftsph.dll2007.100.2789.088,42413 Tem 201016: 51IA-64
InfoSoft.dll12.0.9730.01,911,65613 Tem 201016: 51IA-64
Korwbrkr.dll12.0.9730.0179,04813 Tem 201017: 03IA-64
Lrpolish.dll1.10.0.0207,72013 Tem 201017: 03IA-64
Msfte.dll12.0.9732.07,080,80813 Tem 201017: 07IA-64
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.2789.019,30413 Tem 201016: 59IA-64
Xmlfilt.dll12.0.9730.0438,63213 Tem 201017: 46IA-64
sql Server 2008 Tarayıcı hizmeti
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Msmdredir.dll10.0.2789.08,509,28813 Tem 201017: 07IA-64
Msmdsrv.rll10.0.2789.0667,49613 Tem 201017: 21IA-64
Sqlbrowser_keyfile.dll2007.100.2789.019,30413 Tem 201016: 59IA-64
sql Server 2008 yerel istemci
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.2789.019,30413 Tem 201023: 59IA-64
Instapi.dll2005.90.1399.0102,93610 Tem 200814: 33IA-64
Sqlncli10.dll2007.100.2789.06,350,18414 Tem 201000: 43IA-64
Msvcm80.dll8.0.50727.1833574.46415 Mayıs 200803: 24IA-64
Msvcp80.dll8.0.50727.18331,408,00015 Mayıs 200811: 09IA-64
Msvcr80.dll8.0.50727.18331,499,13615 Mayıs 200811: 11IA-64
Msvcm80.dll8.0.50727.1833574.46415 Mayıs 200803: 24IA-64
Msvcp80.dll8.0.50727.18331,408,00015 Mayıs 200811: 09IA-64
Msvcr80.dll8.0.50727.18331,499,13615 Mayıs 200811: 11IA-64

Toplu güncelleştirme paketi kaldırma

Toplu güncelleştirme paketi kaldırmak için şu adımları izleyin:
  1. Denetim Masası'nı açın Program Ekle veya Kaldır Madde.
  2. Tıklatın Programları Değiştir veya Kaldır .
  3. sql Server 2008 yükleme tüm güncelleştirmeleri görmek için seçmek için tıklatın Güncelleştirmeleri Göster onay kutusu.
  4. Toplu Düzeltme Paketi Kaldır.
Referanslar
sql Server artan hizmet modeli hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
935897 Artımlı bir hizmet modeli kullanılabilir bildirilen sorunlar için düzeltmeler sunmak için sql Server ekibi
sql Server güncelleştirmelerinin adlandırma şeması hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
822499 Microsoft sql Server yazılım güncelleştirme paketlerinin yeni adlandırma şeması
Yazılım güncelleştirme terminolojisi hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
824684 Microsoft yazılım güncelleştirmelerini açıklamak için kullanılan standart terminolojinin açıklaması

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 2083921 - Son İnceleme: 09/16/2011 02:07:00 - Düzeltme: 4.0

Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services

  • kbsqlsetup kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbhotfixrollup kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2083921 KbMttr
Geri bildirim