Internet Explorer'da URL uzunluğu üst sınırı 2.083 karakterdir

™zet
Microsoft Internet Explorer'da tekdüzen kaynak konum belirleyicisi (URL) uzunluğu üst sınırı 2.083 karakterdir. Internet Explorer'da yol uzunluğu üst sınırı da 2.048 karakterdir. Bu sınır hem POST isteği hem de GET isteği URL'leri için geçerlidir.

GET yöntemini kullanıyorsanız, bu sınırlama, 2.048 karakter üst sınırından asıl yoldaki karakter sayısı çıkartılarak hesaplanır.

Ancak POST yöntemi, ad/değer çiftleri gönderilirken URL boyutuyla sınırlı değildir. Bu çiftler URL'de değil, üstbilgi içinde aktarılır.

"Köprü Metni Aktarım Protokolü -- HTTP/1.1" adlı RFC 2616'da URL uzunluğu için hiçbir gereklilik belirtilmemiştir.
Referanslar
Bileşenleri daha ayrıntılı görmek için Wininet üstbilgi dosyasına bakın.

Daha fazla bilgi için, aşağıdaki Internet Society Web sitesinde "Köprü Metni Aktarım Protokolü -- HTTP/1.1" adlı RFC 2616'daki "Genel Sözdizimi" altında madde 3.2.1'e bakın:
POST GET URL length
Özellikler

Makale No: 208427 - Son İnceleme: 01/29/2008 18:10:52 - Düzeltme: 3.4

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Microsoft Win Home Prem 7 Win Home Prem N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer (Programming) 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition

  • kbproductlink kbfaq kbinfo KB208427
Geri bildirim