Parola korumalı veritabanları, Access 2000'de açmak için OpenDatabase yöntemini nasıl kullanılır

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:209953
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Orta: temel makro, kodlama ve birlikte çalışabilirlik becerileri gerektirir.

Bu makale yalnızca Microsoft Access veritabanı (.mdb) için geçerlidir.

Özet
Bu makalede, bir veritabanı parolası bulunan bir Microsoft Access veritabanını açmak için OpenDatabase yöntemini nasıl kullanılır. Güvenli bir veritabanını Microsoft Access kullanıcı düzeyinde güvenlik özelliğiyle açmalarını farklı olduğunu unutmayın.
Daha fazla bilgi
Parola korumalı bir veritabanını açmak için OpenDatabase yöntemini kullanmak istiyorsanız, veritabanı parolası Bağlan bağımsız değişkeni bir parçası olarak belirtin. OpenDatabase yöntemi ile bir veritabanını açmak için sözdizimi aşağıdaki gibidir:
Veritabanı ayarlama workspace.OpenDatabase (dbnameoptions, read-only, connect) =
Not: bile olsa, seçenekleri ve Salt okunur bağımsız değişken olarak OpenDatabase yöntemine isteğe bağlı bağımsız değişkenlerini olacak şekilde Yardım bölümünde belgelenen, bağımsız değişken Bağlan ' ı kullandığınızda, bunları sağlamalıdır. Bir Connect bağımsız değişkenini kullanın ve seçenekleri sağlamaz ve Salt okunur bağımsız değişken 3031 çalışma anı hatası alırsınız:
Geçerli bir parola değil.
Bağlan bağımsız değişkeninde girdiğiniz parolanın doğru olsa bile bu hata iletisini alırsınız. Bağlan bir bağımsız değişken kullanmak gereksinim duyarsanız, Seçenekler atlayabilirsiniz ve Salt okunur bağımsız değişkenleri.

Bağlan bağımsız değişken olarak OpenDatabase yöntemine, parola korumalı bir Access veritabanını açmak için OpenDatabase yöntemini kullandığınızda, aşağıdaki sözdizimini gerektirir:
MS Access; pwd = password
(Bu, "northwind" ile bir veritabanını parola korumalı) Northwind.mdb örnek veritabanını açmak için OpenDatabase yöntemini kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Not: örnek kodu Bu makale kullanan Microsoft Data Access Objects. Bu kodun düzgün çalışması için Microsoft DAO 3.6 Nesne Kitaplığı'na başvurmalısınız. Bunu yapmak için <a0></a0>, Visual Basic Düzenleyicisi'nde Araçlar menüsünden Başvurular ' ı tıklatın ve sonra Microsoft DAO 3.6 Nesne Kitaplığı</a0> onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

DIKKAT: Bu örnekteki adımları, Northwind.mdb adlı örnek veritabanını değiştirme. Northwind.mdb dosyasını yedekleyin ve bu adımları veritabanının bir kopyasında isteyebilirsiniz.

 1. Northwind.mdb özel erişim için Microsoft Access başlangıç'ı ve <a1>Aç</a1> örnek veritabanı. Bunu yapmak için <a0></a0>, Dosya menüsünden Veritabanı Aç'ı tıklatın, sonra da seçenekleri görüntülemek için düğmesinin üzerindeki oku tıklatın ve Özel Kullanımda Aç ' ı tıklatın.
 2. Araçlar menüsünden Güvenlik ' in üzerine gelin ve sonra Veritabanı parolası Ata'yı tıklatın.
 3. Northwind, parolayı ve doğrulama kutulara yazın.
 4. <a0>Veritabanı parolasını ayarla</a0> iletişim kutusunu kapatmak için Tamam ' ı tıklatın.
 5. Veritabanını kapatın.
 6. Yeni, boş bir veritabanı oluşturun.
 7. Bir modül oluşturun ve aşağıdaki yordamı yazın:

  Not: Northwind.mdb doğru yolu aşağıdaki örnek kodda, sabit diskinizdeki alternatif.
  Sub OpenDB() Dim db As DAO.Database Dim ws As DAO.WorkSpace Dim rst As DAO.Recordset Set ws = DBEngine.WorkSpaces(0) Set db = ws.OpenDatabase _ ("C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Samples\Northwind.mdb", _ False, False, "MS Access;PWD=northwind") Set rst = db.OpenRecordset("Customers", dbOpenDynaset) If rst.RecordCount > 0 Then  rst.MoveLast  MsgBox rst!CustomerID End If rst.Close db.CloseEnd Sub					
 8. Bu yordam sınamak için <a0></a0>, hata ayıklama penceresinde aşağıdaki satırı yazın ve ENTER tuşuna basın:
  OpenDB
  Bir ileti kutusu veritabanı başarıyla açıldı belirten Müşteriler tablosunda Müşteri No son kaydın görüntülediğini unutmayın.
Referanslar
OpenDatabase yöntemine hakkında daha fazla bilgi için Yardım menüsünde Microsoft Visual Basic Yardımı ' nı tıklatın, opendatabase yöntemini, Office Yardımcısı'na veya Yanıt Sihirbazı'nı yazın ve sonra döndürülen konuları görüntülemek için Ara ' yı tıklatın.

Veritabanı parolaları hakkında daha fazla bilgi için Yardım menüsünden Microsoft Access Yardımı ' nı tıklatın, sonra da Mıcrosoft erişim veritabanı (.mdb) dosyası, bir parola veya şifrelemeyi korumak için Office Yardımcısı'na veya Yanıt Sihirbazı'nı yazın ve sonra döndürülen konuları görüntülemek için Ara ' yı tıklatın.
Güvenli parola

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 209953 - Son İnceleme: 12/05/2015 11:15:51 - Düzeltme: 3.1

Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbautomation kbpasswords kbdatabase kbopenfile kbhowto kbprogramming KB209953 KbMttr
Geri bildirim