Sayısal bir değer Excel'in İngilizce sözcük karşılığına dönüştürme

Office 2003 desteği sona erdi

Microsoft, Office 2003 desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 213360
Özet
Bu makalede, Microsoft Excel çalışma sayfası hücresindeki sayısal bir değer onun karşılık gelen İngilizce sözcüğe dönüştürmek için kullanabileceğiniz Applicationsfunctions örnek Microsoft Visual Basic içerir.
Daha fazla bilgi
Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla zımni veya açık garanti olmadan sağlar. Bu, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk açısından zımni garantileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini, yordamları oluşturmak ve yordamlardan hata ayıklamak için kullanılan araçları bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir. Ancak, işlevsellik sağlamak veya yordamlar, belirli gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler.

SpellNumber adlı örnek işlevi oluşturma

 1. Microsoft Excel'i başlatın.
 2. Visual Basic Düzenleyicisi'ni başlatmak için ALT + F11 tuşlarına basın.
 3. ModülEkle menüsünde tıklatın.
 4. Modül sayfasına aşağıdaki kodu yazın.
  Option Explicit'Main FunctionFunction SpellNumber(ByVal MyNumber)  Dim Dollars, Cents, Temp  Dim DecimalPlace, Count  ReDim Place(9) As String  Place(2) = " Thousand "  Place(3) = " Million "  Place(4) = " Billion "  Place(5) = " Trillion "  ' String representation of amount.  MyNumber = Trim(Str(MyNumber))  ' Position of decimal place 0 if none.  DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")  ' Convert cents and set MyNumber to dollar amount.  If DecimalPlace > 0 Then    Cents = GetTens(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & _         "00", 2))    MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))  End If  Count = 1  Do While MyNumber <> ""    Temp = GetHundreds(Right(MyNumber, 3))    If Temp <> "" Then Dollars = Temp & Place(Count) & Dollars    If Len(MyNumber) > 3 Then      MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)    Else      MyNumber = ""    End If    Count = Count + 1  Loop  Select Case Dollars    Case ""      Dollars = "No Dollars"    Case "One"      Dollars = "One Dollar"     Case Else      Dollars = Dollars & " Dollars"  End Select  Select Case Cents    Case ""      Cents = " and No Cents"    Case "One"      Cents = " and One Cent"       Case Else      Cents = " and " & Cents & " Cents"  End Select  SpellNumber = Dollars & CentsEnd Function   ' Converts a number from 100-999 into text Function GetHundreds(ByVal MyNumber)  Dim Result As String  If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function  MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)  ' Convert the hundreds place.  If Mid(MyNumber, 1, 1) <> "0" Then    Result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & " Hundred "  End If  ' Convert the tens and ones place.  If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then    Result = Result & GetTens(Mid(MyNumber, 2))  Else    Result = Result & GetDigit(Mid(MyNumber, 3))  End If  GetHundreds = ResultEnd Function   ' Converts a number from 10 to 99 into text. Function GetTens(TensText)  Dim Result As String  Result = ""      ' Null out the temporary function value.  If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Then  ' If value between 10-19...    Select Case Val(TensText)      Case 10: Result = "Ten"      Case 11: Result = "Eleven"      Case 12: Result = "Twelve"      Case 13: Result = "Thirteen"      Case 14: Result = "Fourteen"      Case 15: Result = "Fifteen"      Case 16: Result = "Sixteen"      Case 17: Result = "Seventeen"      Case 18: Result = "Eighteen"      Case 19: Result = "Nineteen"      Case Else    End Select  Else                 ' If value between 20-99...    Select Case Val(Left(TensText, 1))      Case 2: Result = "Twenty "      Case 3: Result = "Thirty "      Case 4: Result = "Forty "      Case 5: Result = "Fifty "      Case 6: Result = "Sixty "      Case 7: Result = "Seventy "      Case 8: Result = "Eighty "      Case 9: Result = "Ninety "      Case Else    End Select    Result = Result & GetDigit _      (Right(TensText, 1)) ' Retrieve ones place.  End If  GetTens = ResultEnd Function   ' Converts a number from 1 to 9 into text. Function GetDigit(Digit)  Select Case Val(Digit)    Case 1: GetDigit = "One"    Case 2: GetDigit = "Two"    Case 3: GetDigit = "Three"    Case 4: GetDigit = "Four"    Case 5: GetDigit = "Five"    Case 6: GetDigit = "Six"    Case 7: GetDigit = "Seven"    Case 8: GetDigit = "Eight"    Case 9: GetDigit = "Nine"    Case Else: GetDigit = ""  End SelectEnd Function					

SpellNumber örnek işlevini kullanma

Bir sayıyı yazılı metne dönüştürmek için örnek işlevleri kullanmak için aşağıdaki örneklerde gösterilen yöntemlerden birini kullanın:

Yöntem 1: Doğrudan giriş

Bir hücreye aşağıdaki formülü girerek 32,50 "Otuz iki dolar ve elli Sent" değiştirebilirsiniz:
=SpellNumber(32,50)

Yöntem 2: Hücre başvurusu

Çalışma sayfasındaki diğer hücrelere başvuruda bulunabilir. Örneğin, A1 hücresine 32,50 sayısını girin ve başka bir hücreye aşağıdaki formülü yazın:
=SpellNumber(a1)

Yöntem 3: İşlev Ekle

Ekle işlevinikullanmak için şu adımları izleyin:


Excel 2003:
 1. İstediğiniz hücreyi seçin.
 2. Standart araç çubuğunda İşlev Ekle'yi tıklatın.
 3. Kategori seçinaltında Kullanıcı tanımlı' yı tıklatın.
 4. Fonksiyon seçin listesinde SpellNumbertıklatın ve sonra Tamam' ı tıklatın.
 5. İstediğiniz sayı veya hücre başvurusunu girin ve Tamam' ı tıklatın.

Excel 2007 ve 2010:
 1. İstediğiniz hücreyi seçin.
 2. Formüller Şerit üzerindeİşlev Ekle'yitıklatın.
 3. Kategori seçinaltındaKullanıcı tanımlı' yı tıklatın.
 4. Fonksiyon seçinlistesindeSpellNumbertıklatın ve sonraTamam' ı tıklatın.
 5. İstediğiniz sayı veya hücre başvurusunu girin veTamam' ı tıklatın.XL2003 XL2007 XL2010 numarası numaraları para birimini yazım

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 213360 - Son İnceleme: 09/23/2015 18:34:00 - Düzeltme: 1.0

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010, Excel 2016, Microsoft Excel 2013

 • kbdtacode kbhowto kbprogramming kbmt KB213360 KbMttr
Geri bildirim