ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Excel'de tarih ve saatler nasıl kullanılır

Office 2003 desteği sona erdi

Microsoft, Office 2003 desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

 

Microsoft Office Excel 2007 için, Office Online Excel 2007 Yardımı ve Nasıl Yapılır Web sayfasını ziyaret edin.
Özet
Bu adım adım makalede, karmaşık tarih ve saat hesaplamaları yapmak amacıyla Microsoft Excel'deki yerleşik tarih ve saat fonksiyonlarının nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.

Excel tüm tarihleri tamsayı olarak ve tüm saatleri ondalık kesir olarak depolar. Bu sistemde, Excel tarih ve saatleri tıpkı diğer sayılarda olduğu gibi toplayabilir, çıkarabilir ve karşılaştırabilir ve tüm tarihler bu sistem kullanılarak işlenir.

Bu sistemde, 1 seri numarası 01.01.1900 00:00:00'ı temsil eder. Saatler ,0 ile ,99999 arasında ondalık sayılar olarak depolanır. Burada, ,0 değeri 00:00:00'ı ve ,99999 değeri 23:59:59'u temsil eder. Tarih tamsayıları ve saat ondalık kesirleri hem tamsayı hem de ondalık bölümleri olan sayılar oluşturmak üzere birleştirilebilir. Örneğin, 32331,06 sayısı 07.07.1988 01:26:24'ü temsil eder.

Karmaşık tarih ve saat hesapları yapmanıza yardımcı olmak için, Excel birçok yerleşik tarih ve saat fonksiyonu içerir.

BUGÜN() Fonksiyonu ve ŞİMDİ() Fonksiyonu

BUGÜN fonksiyonu, sisteminizin saatini temel alarak bugünün tarihinin seri numarasını döndürür ve saati içermez. ŞİMDİ fonksiyonu, bugünün tarihinin seri numarasını döndürür ve saati de içerir.

Tarihleri Seri Numarasına Göre Sıralama

Excel'de tarihler görüntülenen numaraya göre değil, tarihin seri numarasına göre sıralanır. Bu nedenle, Excel'de tarihleri sıraladığınızda beklediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz.

Örneğin, aaaa tarih biçiminde (yalnızca ayı görüntülemek için) görüntülenen bir dizi tarihi sıraladığınızda, aylar alfabetik olarak sıralanmaz. Bunun yerine, tarihler temeldeki tarih seri numaralarına göre sıralanır.

Tarihleri Seri Numarasına Göre Karşılaştırma

Seri numaraları tarih ve saat karşılaştırmalarında da kullanıldığından, gerçek sonuçlar beklediğinizden (görüntülenen değerlere göre) farklı olabilir.

Örneğin, aşağıdaki formülde olduğu gibi ŞİMDİ fonksiyonunu bir tarihi geçerli tarihle karşılaştırmak için kullandığınızda
  =EĞER(ŞİMDİ()=TARİHSAYISI("01.10.92");DOĞRU;YANLIŞ)
geçerli tarih 01.10.92 olsa bile formül YANLIŞ döndürür; yalnızca tarih 01.10.92 00:00:00 olduğunda DOĞRU döndürür. Bir formülde iki

tarihi karşılaştırıyorsanız ve sonuçta saat değeri yoksa, BUGÜN fonksiyonunu kullanarak bu davranışa geçici bir çözüm bulabilirsiniz:
  =EĞER(BUGÜN()=TARİHSAYISI("01.10.92");DOĞRU;YANLIŞ)

Tarih Formülleriyle Çalışma

Bugün ile Gelecekteki Bir Tarih Arasındaki Gün Sayısını Bulma

Bugün ile gelecekteki bir tarih arasındaki gün sayısını bulmak için aşağıdaki formülü kullanın
  ="gg.aa.yy"-ŞİMDİ()
Burada, "gg.aa.yy" gelecekteki tarihtir. Formülün bulunduğu hücreyi biçimlendirmek için Genel biçimini kullanın.

İki Tarih Arasındaki Gün, Ay ve Yıl Sayılarını Bulma

Başlangıç ve bitiş tarihlerinin sırasıyla A1 ve A2 hücrelerine girildiği iki tarih arasındaki gün, ay ve yıl sayılarını hesaplamak için şu adımları izleyin:

1. Yeni adlı bir çalışma kitabı oluşturun.
2. Boş Çalışma Kitabı'nı tıklayın
3. Çalışma kitabına aşağıdaki verileri yazın:

A1:03/25/94A2: 05/01/98
D1 hücresine aşağıdaki formülü yazın:
 =YIL(A2)-YIL(A1)-EĞER(YADA(AY(A2)<AY(A1),VE(AY(A2)=AY(A1), GÜN(A2)<GÜN(A1))),1,0)&" yıl, "&AY(A2)-AY(A1)+EĞER(VE(AY(A2) <=AY(A1),GÜN(A2)<GÜN(A1)),11,EĞER(VE(AY(A2)<AY(A1),GÜN(A2) >=GÜN(A1)),12,EĞER(VE(AY(A2)>AY(A1),GÜN(A2)<GÜN(A1)),-1)))&" ay, "&A2-TARİH(YIL(A2),AY(A2)-EĞER(GÜN(A2)<GÜN(A1),1,0),GÜN(A1))&" gün"

Not: Bu formülü kopyalayıp yapıştırırsanız, arada satır sonları olmadığından emin olun. Satır sonları olursa formül çalışmaz.

4. Formülü doğru şekilde yazarda, D1 hücresinde şu görüntülenir:

4 yıl, 1 ay, 6 gün


Günler, Aylar ve Yıllar için Formülü Bölümlere Ayırma
Bu formül, aşağıdaki şekilde günler, aylar ve yıllar için tek tek kesimlere de ayrılabilir.

Not Bu formülleri kopyalayıp yapıştırırsanız, arada satır sonları olmadığından emin olun, aksi halde formüller çalışmaz.
  Saat kesimi           Formül  ------------------------------------------------------------------------  İki tarih arasında kalan     =A2-TARİH(YIL(A2);AY(A2)-  gün sayısı (aylar ve yıllar   EĞER(GÜN(A2)<GÜN(A1);1;0);GÜN(A1))&" gün"  yoksayılır)   İki tarih arasında kalan     =AY(A2)- AY(A1)+EĞER(VE(AY(A2)  ay sayısı (günler ve yıllar)   <=AY(A1); GÜN(A2)<GÜN(A1));11;  yoksayılır)           EĞER(VE(AY(A2)<AY(A1);GÜN(A2)>=                  GÜN(A1));12;EĞER(VE(AY(A2)>AY(A1);                  GÜN(A2)<GÜN(A1));-1)))&" ay"  İki tarih arasındaki tam     =YIL(A2)-YIL(A1)-EĞER(YADA(AY(A2)<  yıl sayısı            AY(A1);VE(AY(A2)=AY(A1);                  GÜN(A2)<GÜN(A1))),1,0)&" yıl"
Not Üstteki formüllerde, &" gün", &" ay" ve &" yıl" isteğe bağlıdır. Bunlar gün, ay ve yıl sonuçlarını ayırt etmenizi sağlar.

İki Tarih Arasındaki İş Günü Sayısını Bulma

Başlangıç ve bitiş tarihlerinin sırasıyla A1 ve A2 hücrelerine yazıldığı iki tarih arasındaki iş günü sayısını bulmak için şu adımları izleyin:

1. Yeni bir çalışma kitabı oluşturun.
2. Boş çalışma kitabı'nı tıklayın.
3. Çalışma kitabına aşağıdaki verileri yazın:
A1: 03/25/94 A2: 05/01/98

4. D1 hücresine aşağıdaki formülü yazın:

D1 hücresinde sonuç olarak =TAMİŞGÜNÜ(A1,A2)"1071" görünür.

Not: Sonuç olarak #AD görürseniz, Excel 2003'ün Araçlar menüsünde Eklentiler'i tıklayın. Çözümleyici Araç Takımı onay kutusunu tıklayıp seçin ve yüklemek isteyip istemediğiniz sorulursa Evet'i tıklayın. Excel 2007 ve 2010'da, Çözümleyici Araç Takımı eklentisi yerleşik olarak bulunur. 

Tarihleri Artırma

Bir tarihi bir yıl, ay veya gün sayısı kadar artırmak için aşağıdaki formülü kullanın. Burada, başvuru, bir tarih değeri veya tarihi içeren hücrenin başvurusudur; değer1, değer2 ve değer3 de sırasıyla yılı, ayı ve günü artırmak istediğiniz artım miktarlarıdır.
  =TARİH(YIL(başvuru)+değer1;AY(başvuru)+değer2;GÜN(başvuru)+değer3)


Örneğin, tarihi bir ay ileri almak için şu formül kullanılır:
  =TARİH(YIL(TARİHSAYISI("20.06.96")),AY(TARİHSAYISI("20.06.90"))+1,  GÜN(TARİHSAYISI("20.06.90")))

Saat Formülleriyle Çalışma

Geçen Süreyi Hesaplama

Aralarındaki geçen süreyi bulmak amacıyla bir hücrenin içeriğini başka bir hücreden çıkardığınızda, sonuç gelen saat, dakika ve saniyeleri temsil eden bir seri numarasıdır. Bu sayıyı daha kolay okunur yapmak için, sonucu içeren hücrede s:dd saat biçimini kullanın.

Aşağıdaki örnekte, C2 ve D2 hücreleri =B2-A2 formülünü içeriyorsa ve C2 Genel biçimde biçimlendirilmişse, hücre bir ondalık sayı (bu örnekte, 12 saat ve 45 dakikanın seri numarası temsili olan 0,53125 değeri) görüntüler.
  A1: Başlangıç Saati  B1: Bitiş Saati  C1: Fark D1: Fark                    (Genel)    (s:dd)  A2: 06:30   B2: 19:15   C2: 0.53125   D2: 12:45

Başlangıç saatinizle bitiş saatiniz arasına gece yarısı giriyorsa, 24 saatlik saat farkını hesaba katmalısınız. Bunu, 24 saatlik bir dönemi temsil eden 1 sayısını ekleyerek yapabilirsiniz. Örneğin, gece yarısını içine alan zaman dilimlerine izin veren aşağıdaki tabloyu hazırlayabilirsiniz.
  A1: Başlangıç Saati  B1: Bitiş Saati  C1: Fark D1: Fark                     (Genel)    (s:dd)  A2: 19:45   B2: 10:30   C2: 0.614583333 D2: 14:45


Bu tabloyu hazırlamak için, C2 ve D2 hücrelerine aşağıdaki formülü yazın:
  =B2-A2+EĞER(A2>B2;1)

24 Saatten Büyük Saatler ve Dakikalar Oluşturma

24 saatten büyük bir saati doğru şekilde görüntülemek istiyorsanız yerleşik 37:30:55 biçimini kullanabilirsiniz. Bunun yerine özel bir biçim kullanmak istiyorsanız, biçimdeki saat parametresini köşeli parantez içine almanız gerekir; örneğin:
  [s]:dd

Bir Tarihi Ondalık Sayı Eşdeğerine Dönüştürme

Serileştirilmiş bir tarihi (s:dd:nn) ondalık sayıya (0,00) dönüştürmek için, bir 24 saat tabanına dönüştürerek seri numarasını ondalık sayıya dönüştürmeniz gerekir. Bu, aşağıdaki şekilde saat 24 ile çarpılarak yapılır:
  =Saat*24
Burada, Saat, saat biçiminden ondalık sayıya dönüştürmek istediğiniz sayıdır. Bu sayı bir hücre başvurusu veya ZAMANSAYISI fonksiyonundaki bir sayı dizesi olabilir.

Örneğin, A1 hücresi 4 saat 30 dakikayı temsil eden "4:30" değerini içeriyorsa formül şöyle olur:
  =A1*24
Sonuç 4,5 olur.

Hücre hem tarih hem de saat içeriyorsa, aşağıdaki formülü kullanın:
  =(Saat-TAMSAYI(Saat))*24
Örneğin, A1 hücresi "20.06.96 4:30" değerini içeriyorsa formül şöyle olur:
  =(A1-TAMSAYI(A1))*24
Sonuç yine 4,5 olur.

Bir Tarihi Ondalık Sayı Eşdeğerine Dönüştürme

Ondalık bir sayıyı (0,00) eşdeğer seri tarihe (s:dd:nn) dönüştürmek için, bir 24 saat tabanına dönüştürerek seri numarasını ondalık sayıya dönüştürmeniz gerekir. Bu, aşağıdaki şekilde saat 24 ile bölünerek yapılır:
  =Saat/24
Burada, Saat, ondalık sayıdan tarih seri numarasına dönüştürmek istediğiniz sayıdır ve bir hücre başvurusu veya gerçek sayı olabilir. Örneğin, A1 hücresin 4 saat 30 dakikayı temsil eden "4,5" değerini içeriyorsa formül şöyle olur:
  =A1/24
Sonuç 4:30 olur.

Microsoft Excel for Mac ile Windows için Excel Arasında Dosya Aktarma

Varsayılan olarak, Excel for Mac 1904 tarih sistemini, Windows için Excel ise 1900 tarih sistemini kullanır. Yani, Excel for Mac'te 1 seri numarasını yazıp bunu tarih olarak biçimlendirdiğinizde, Excel bunu 02.01.1904 12:00 olarak görüntüler. Excel for Windows ise 1 seri numarasını 01.01.1900 12:00 olarak görüntüler.

Excel for Mac'ten Windows için Excel'e dosya aktarırsanız, tarih sistemleri arasındaki bu fark bir soruna neden olmamalıdır, çünkü her dosyada tarih sistemi depolanmaktadır. Ancak, kaynağı farklı platformlar olan tarih sistemleri farklı dosyalar arasında kopyalama ve yapıştırma yaparsanız, tarihler doğru tarihten dört yıl ve bir gün farklı olabilir.

 Windows için Excel'de 1904 tarih sistemine geçmek için şu adımları izleyin:  
 1. Excel 2003'teki Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklayın. Excel 2007 ve sonrasında Excel Seçenekleri'ne gidin.
 2. Excel 2003'te, Hesaplama sekmesini tıklayın ve 1904 tarih sistemi onay kutusunu tıklayıp seçin. Excel 2007 ve sonrasında Gelişmiş seçeneğini tıklayın. Bu çalışma kitabını hesaplarken: bölümüne gidin ve 1904 tarih sistemini kullan onay kutusunu işaretleyin.
 Excel for Mac'te 1904 tarih sistemine geçmek için şu adımları izleyin:  
 1. Excel menüsünde Preferences'ı (Tercihler) tıklatın.
 2. Formüller ve Listeler altından Hesaplama'yı seçin.
 3. Çalışma kitabı seçenekleri altında, 1904 tarih sistemi onay kutusunu tıklayıp seçimini kaldırın
Referanslar
Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
214233 Excel'de metin veya sayı istenmeyen sayı biçimine dönüştürülüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
214386 Microsoft Excel'deki en büyük saat değerleri
241072 Excel'de formüller görüntülenirken tarihler ve saatler seri numaraları olarak görüntüleniyor
264372 Excel'deki Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusundaki ayarları denetleme ve anlama
 reviewdocID XL2007 XL2010
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 214094 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/29/2013 20:17:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010

 • kbnomt kbgraphxlink kbscreenshot kbdatetime kbautomation kbprogramming kbfunctions kbhowtomaster kbmigrate KB214094
คำติชม