Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Outlook 2010'da bir e-posta iletisine büyük boyutlu bir ek eklediğinizde "Ek boyutu izin verilen sınırı aşıyor" hatası

Belirtiler
Microsoft Office Outlook 2010'da e-posta iletisine bir ek eklediğinizde, aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

Ek boyutu izin verilen sınırı aşıyor.

Neden
Bu sorun, kullandığınız e-posta hesabının türüne bağlı olarak aşağıdaki nedenlerden biriyle oluşur.

Internet e-posta hesabı (POP3, IMAP, HTTP)

Bu hata iletisini, Outlook 2010'da Internet e-posta hesapları için 20 megabayt (20480 KB) boyutunda yeni bir varsayılan ek boyutu sınırlaması olduğu için alırsınız. Bu sınırlama, bilgisayarınızın çoğu Internet servis sağlayıcısı tarafından kullanılan sınırlamaların üzerindeki çok büyük boyutlu ekleri sürekli olarak karşıya yüklemeye çalışmasını engeller. 20 megabayt (MB) boyutundan daha fazla olan tek bir ek veya toplam boyutu 20 MB'den fazla olan birkaç ek de olsa bu sınırlama geçerlidir.

Microsoft Exchange Server e-posta hesabı

Exchange Server posta kutusu kullanıyorsanız, iletiye bir veya daha fazla öğe eklerseniz ve bu eklerin toplam boyutu 10 MB'den (10240 KB) daha fazlaysa (varsayılan olarak) bu hata iletisini alırsınız. Bu ek sınırlaması, Internet e-posta hesapları için Outlook 2010'da kullanılmaya başlanan yeni sınırlama ile ilişkili değildir. Exchange posta kutularına yönelik olan bu sınırlama, Exchange yöneticisi tarafından Aktarım Ayarları Özellikleri iletişim kutusundaki Gönderme boyutu üst sınırı ayarından belirlenir.Çözüm
Varsayılan ek sınırlamasını değiştirme adımları, Outlook 2010 ile kullanmakta olduğunuz e-posta hesabının türüne bağlıdır.

Önemli Bu makale, kayıt defterini değiştirmeyle ilgili bilgiler içermektedir. Kayıt defterini değiştirmeden önce yedeklemeyi unutmayın. Sorun oluşması durumunda kayıt defterini nasıl geri yükleyeceğinizi bildiğinizden emin olun. Kayıt defterini yedekleme, geri yükleme ve değiştirme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

322756 Windows XP ve Windows Vista'da kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme

Internet e-posta hesabı (POP3, IMAP, HTTP)

Bu sorunu sizin adınıza gidermemizi isterseniz "Benim adıma düzelt" bölümüne gidin. Bu sorunu kendiniz gidermek için "Kendim düzeltmek istiyorum" bölümüne gidin.

Benim adıma düzelt

Bu sorunu otomatik olarak düzeltmek için, Bu sorunu düzelt düğmesini veya bağlantısını tıklatın. Dosya Yükleme iletişim kutusunda Çalıştır'ı tıklatın ve Düzelt sihirbazındaki adımları izleyin.

Not Bu sihirbaz yalnızca İngilizce olabilir; ancak otomatik düzeltme, Windows'un diğer dil sürümleri için de kullanılabilir.

Not sorun olan bilgisayarda değilseniz, Düzelt çözümünü bir flash sürücüye veya CD'ye kaydedin ve sonra sorunun yaşandığı bilgisayarda çalıştırın.

Kendim düzeltmek istiyorum

Outlook 2010'da bir Internet e-posta hesabının varsayılan ek sınırlaması boyutunu kendiniz değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Outlook'tan çıkın.
 2. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni başlatın.
 3. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarlarından birini bulup seçin:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences
  Not Bu yol bulunmuyorsa yolu kayıt defterinde el ile oluşturun.
 4. Bu alt anahtarın altına aşağıdaki kayıt defteri verilerini ekleyin:

  Değer türü: DWORD
  Değer adı: MaximumAttachmentSize
  Değer verisi: İzin verilen toplam ek boyutu üst sınırını belirten bir tamsayıdır. Örneğin, 30 MB boyutunda bir sınırlama yapılandırmak için 30720 (Ondalık) değerini belirtin.
  Notlar
  • Ek sınırlamasını yapılandırmak istemiyorsanız sıfır (0) değerini belirtin.
  • Varsayılan 20 MB boyutundan daha az bir sınırlama yapılandırmak istiyorsanız 20 MB'den daha küçük bir değer belirtin.
 5. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nden çıkın
 6. Outlook'u başlatın.

Microsoft Exchange Server e-posta hesabı

Exchange Server hesabı kullanıyorsanız, Internet e-posta hesaplarına yönelik 20 MB boyutundaki yeni ek sınırlaması Outlook 2010 tarafından kullanılmaz. Outlook bunun yerine, Exchange sunucunuz tarafından yapılandırılan sınırlamayı kullanır. Exchange Server hesabı aracılığıyla gönderilen bir iletinin boyutunu denetlemek için kullanılan ayarı değiştirmek isterseniz aşağıdaki adımları kullanın.

Notlar
 • Bu adımlar Exchange Server 2007 için geçerlidir. Diğer Exchange sürümleri için benzer adımlar kullanılmalıdır.
 • Bu Exchange Server ayarı yalnızca Outlook 2010 için değil, tüm Outlook sürümleri için geçerlidir.
 • Aşağıdaki adımlarda yer alan değişiklikleri yapabilmeniz için bir Exchange yöneticisi olmanız gerekir. Normal kullanıcıların Exchange Yönetim Konsolu'na erişimi yoktur.
 1. Exchange Yönetimi konsolunu başlatın.
 2. Kuruluş Yapılandırması altında Hub Aktarımı'nı tıklatın.
 3. Genel Ayarlar sekmesinde Aktarım Ayarları'nı tıklatın.


 4. Eylemler bölmesinin AktarımAyarları bölümünde Özellikler'i tıklatın.
 5. Aktarım Ayarları Özellikleri iletişim kutusundaki Genel sekmesinde, Gönderme boyutu üst sınırı (KB) değerini yapılandırın.
 6. Tamam'ı tıklatın.
Not Exchange Server'da çeşitli ayarlar için kullanılan bir önbellek bulunduğundan, bu değişiklik hemen etkinleştirilmez. Bu değişikliğin Outlook tarafından algılanabilmesi için birkaç saat beklemeniz gerekebilir.

Not Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu tarafından oluşturulan bir “FAST PUBLISH” makalesidir. Buradaki bilgiler, ortaya çıkan sorunları gidermek üzere olduğu gibi sağlanmaktadır. Mümkün olduğu kadar hızlı sunulmasının bir sonucu olarak malzemelerde yazım hataları bulunabilir ve bunlar bildirimde bulunulmadan daha sonra düzeltilebilir. Diğer hususlar için Kullanım Koşulları’na bakın.
Özellikler

Makale No: 2222370 - Son İnceleme: 06/30/2011 19:02:00 - Düzeltme: 1.0

Microsoft Outlook 2010

 • kbmsifixme kbfixme KB2222370
Geri bildirim