NASIL YAPILIR: SQL Server'da Uygulama Performansı Sorunlarını Giderme

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
™zet
Bu adım adım makalede SQL Server performans sorunlarının nasıl giderileceği anlatılmaktadır. Performans sorunlarını giderme işlemi, uygulamanın yavaşlama nedenini yalıtarak belirlemek için bir dizi adımın kullanılmasını içerir. Olası nedenler şunlardır:
 • Engelleme.
 • Sistem kaynağı çekişmesi.
 • Uygulama tasarım sorunları.
 • Uzun yürütme sürelerine sahip belirli sorgu veya saklı yordam kümesi.
Bu makalede performans sorununun kaynağının nasıl nasıl belirleneceği anlatılmaktadır. Ayrıca bu makale, ek sorun giderme amacıyla belirli performans sorunlarının ayrıntılarını kapsayan diğer Microsoft Knowledge Base makalelerine de başvuruda bulunur.başa dön

SQL Profiler


SQL Profiler, SQL Server 7.0 veya daha ileri sürümlerinde uygulama performansı sorunlarını giderirken kullanılan güçlü bir araçtır. SQL Profiler normal yük altında sunucuda oluşan tüm olayları kolayca yakalamanıza olanak tanır ve bunlarla ilgili bilgiler sağlar. Microsoft Windows NT Performans İzleyicisiyle birlikte SQL Profiler aracının ve engelleme oluşup oluşmadığını belirlemek için bazı basit sorguların kullanılması, performans sorunlarının çoğunu gidermek için gereksinim duyacağınız bilgileri sağlar.

başa dön

İzlenecekler

1. SQL Profiler aracını izlemeleri yakalamak üzere ayarlayın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. SQL Profiler aracını açın.
 2. Tools (Araçlar) menüsünde Options (Seçenekler) öğesini tıklatın.
 3. All Event Classes (Tüm Olay Sınıfları) ve All Data Columns (Tüm Veri Sütunları) seçeneklerinin işaretli olduğundan emin olun.
 4. OK'i (Tamam) tıklatın.
 5. Yeni izleme oluşturun.
 6. File (Dosya) menüsünde New (Yeni) öğesinin üzerine gelin ve Trace (İzleme) öğesini tıklatın.
 7. General (Genel) sekmesinde, izleme adını ve yakalanan verilerin yerleştirileceği dosyayı belirtin.
 8. Events (Olaylar) sekmesinde, aşağıdaki olay türlerini izlemenize ekleyin:

  BaşlıkEklenecek olayAçıklama
  CursorsCursorPrepareBu olay SQL deyimindeki bir imlecin ODBC, OLEDB veya DB Kitaplığı tarafından hazırlandığını gösterir.
  Error and WarningMissing Column StatisticsBu olay Optimizer için faydalı olabilecek sütun istatistiklerinin kullanılamadığını gösterir. Text (Metin) sütunu istatistikleri eksik olan sütunların listesini gösterir. Misc: Auto-UpdateStats olayıyla birlikte bu olay, Auto Create Statistics seçeneğinin tetiklendiğini gösterir.
  Misc.AttentionBu olay istemci tarafından bir dikkat sinyalinin gönderildiğini gösterir.
  Misc.Auto-UpdateStatsBu olay Auto Update Statistics seçeneğinin tetiklendiğini gösterir.
  Misc.Exec Prepared SQLBu olay ODBC, OLE DB veya DB Kitaplığının önceden hazırlanmış Transact-SQL deyimini veya deyimlerini yürüttüğünü gösterir.
  Misc.Execution PlanBu olay yürütülen Transact-SQL deyiminin plan ağacını gösterir.
  Misc.Prepare SQLBu olay ODBC, OLE DB veya DB Kitaplığı uygulamasının bir Transact-SQL deyimini veya deyimlerini kullanım için hazırladığını gösterir.
  Misc.Unprepare SQLBu olay ODBC, OLE DB veya DB Kitaplığı uygulamasının bir Transact-SQL deyimini veya deyimlerini kullanım için hazırlamadığını gösterir.
  SessionsConnectBu olay yeni bir bağlantı yapıldığını gösterir.
  SessionsDisconnectBu olay bir istemcinin bağlantıyı kestiğini gösterir.
  SessionsExisting ConnectionBu olay SQL Profiler izlemesi başlatıldığında bir bağlantı olduğunu gösterir.
  Stored ProceduresSP: CompletedBu olay bir saklı yordamın yürütülmesinin ne zaman tamamlandığını gösterir.
  Stored ProceduresSP: RecompileBu olay bir saklı yordamın yürütülme sırasında yeniden derlendiğini gösterir.
  Stored ProceduresSP: StartingBu olay bir saklı yordamın ne zaman yürütülmeye başlatıldığını gösterir.
  Stored ProceduresSP: StmtCompletedBu olay saklı yordamdaki bir deyimin yürütülmesinin ne zaman tamamlandığını gösterir.
  TSQL:SQL:BatchCompletedBu olay Transact-SQL toplu işleminin tamamlandığını gösterir. Text (Metin) sütununda yürütülen deyim gösterilir.
  TSQL:SQL:StmtCompletedBu olay bir Transact-SQL deyiminin tamamlandığını gösterir. Text (Metin) sütununda yürütülen deyim gösterilir.
  TSQL:RPC:CompletedBu olay bir uzak yordam çağrısının (RPC) tamamlandığını gösterir.
 9. Uygulamanız zaman aşımı hataları alıyorsa, yanıt vermiyorsa (kilitleniyorsa) veya sorunlu deyimlerin tamamlanmamasına neden olan diğer olaylarla karşılaşıyorsa, aşağıdaki olayları da ekleyin:

  TSQL:SQL:BatchStartingBu olay Transact-SQL toplu işleminin başlatıldığını gösterir. Text (Metin) sütununda yürütülmekte olan deyim gösterilir.
  TSQL:SQL:StmtStartingBu olay bir Transact-SQL deyiminin başlatıldığını gösterir. Text (Metin) sütununda yürütülmekte olan deyim gösterilir.
  TSQL:RPC:StartingBu olay bir uzak yordam çağrısının (RPC) başlatıldığını gösterir.
  Stored ProceduresSP: StmtStartingBu olay saklı yordamdaki bir deyimin ne zaman yürütülmeye başlanacağını gösterir.


  Böylece zaman aşımı oluştuğunda yürütülmekte olan deyimi görmenizi sağlar
 10. Data Columns (Veri Sütunları) sekmesinde, aşağıdaki sütunların bulunduğundan emin olun:

  SQL Server 2000 için

  Start Time

  End Time

  LoginSid

  SPID

  Event Class

  TextData

  IntegerData

  BinaryData

  Duration

  CPU

  Reads

  Writes

  Application Name

  NT User Name

  DBUserName


  SQL Server 7.0 için

  Start Time

  End Time

  Connection ID

  SPID

  Event Class

  Text

  Integer Data

  Binary Data

  Duration

  CPU

  Reads

  Writes

  Application Name

  NT User Name

  SQL User Name

SQL Profiler aracının kullanımı hakkında bilgi için SQL Server 7.0 ve SQL Server 2000 Çevrimiçi Kitapları'na bakın.


2. Windows NT ve SQL Server sayaçlarını yakalamak için Performans İzleyicisi'ni kullanın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Windows NT Performans İzleyicisi'ni başlatın.
 2. View (Görünüm) menüsünde Log (Günlük) öğesini tıklatın.
 3. Options (Seçenekler) menüsünde Log (Günlük) öğesini tıklatın.
 4. Performans sayaçlarının kaydedileceği dosya adını ve konumunu belirtin. Güncelleştirme aralığını uygun şekilde ayarlayabilirsiniz.
 5. Edit (Düzen) menüsünde, Add To Log (Günlüğe Ekle) öğesini tıklatın.
 6. Tüm nesneleri ekleyin. Hem Windows NT hem de SQL Server nesnelerini ekleyin.
 7. Günlüğü başlatmak için Options (Seçenekler) menüsünde Log (Günlük) öğesini ve sonra Start Log (Günlüğü Başlat) düğmesini tıklatın.

Ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
150934 NT Sorun Giderme için Performans İzleyicisi Günlüğü Nasıl Oluşturulur (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

3. Engelleme denetimi yapın.

Engelleme oluşup oluşmadığını görmek için, sp_who sistem saklı yordamını çalıştırın:
exec sp_who
Bu çıkışta blk sütunu bulunur. Çıkışta engelleme oluştuğunu gösteren sıfırdan farklı girdileri inceleyin. Bu yordamı performans yavaşlamasının oluştuğu zaman aralığı boyunca düzenli aralıklarla çalıştırın.

Notsp_who sistem saklı yordamının çalıştırılması, engelleme olup olmadığını görmek için yapılan bir denetimdir. Normal olarak, bir engelleme sorununu gidermek için yeterli bilgi sağlamaz. Ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
251004 BİLGİ: SQL Server 7.0 Engellemesi Nasıl İzlenir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

başa dön

Uygulamayı Normal Yük Altında Çalıştırma

SQL Profiler, Performans İzleyicisi ve engelleme çıkışının aynı zaman aralığında yakalanması en iyi uygulamadır. Bu zaman aralığı uygulama performansının iyiden kötüye doğru gittiği süreyi kapsamalıdır. Bu bilgilerin birleşimi performans yavaşlamasının nerede oluştuğunu daha net görmenize yardımcı olur.

başa dön

Sonuçları Yorumlama

 1. Engelleme denetimi yapın.

  sp_who çıkışındaki blk sütunu sıfırdan farklıysa, bu, sisteminizde engelleme oluştuğunu gösterir. İşlemler birbirlerini engelliyorsa, engellenen işlemler daha uzun yürütme süreleriyle karşılaşabilir. Ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  224453 BİLGİ: SQL Server 7.0 veya 2000 Kilitlenme Sorunlarını Anlama ve Giderme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
 2. SQL Profiler çıkışını inceleyin.

  SQL Profiler verilerinin etkin bir şekilde görüntülenmesi performans sorunlarını giderme açısından çok değerlidir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yakaladığınız her şeye bakmanızın gerekli olmadığıdır. Seçici olun. SQL Profiler yakalanan verileri etkin bir şekilde görüntülemenize yardımcı olacak olanaklar sunar. SQL Profiler Properties (Özellikler) sekmelerinde (File (Dosya) menüsünde Properties (Özellikler) öğesini tıklatın), veri sütunlarını veya olayları kaldırarak, veri sütunlarına göre gruplandırarak (sıralayarak) ve filtreler uygulayarak görüntülenen verileri sınırlamanıza olanak tanır. Belirli değerleri, izlemenin tümünde veya belirli bir sütunda arayabilirsiniz (Edit (Düzen) menüsünde Find (Bul) öğesini tıklatın). Ayrıca, SQL Profiler verilerini bir SQL Server tablosuna kaydedebilir (File (Dosya) menüsünde, Save As (Farklı Kaydet) öğesinin üzerine gelin ve Trace Table (İzleme Tablosu) öğesini tıklatın) ve SQL sorgularını bu tabloyu kullanarak çalıştırabilirsiniz.

  Yalnızca önceden kaydedilmiş izleme dosyasına filtre uyguladığınızdan emin olun. Bu adımları etkin izleme üzerinde gerçekleştirirseniz, izleme başlatıldıktan sonra yakalanan verileri kaybetme riski doğar. Etkin izlemeyi önce bir dosyaya veya tabloya kaydedin (File (Dosya) menüsünde Save As (Farklı Kaydet) öğesini tıklatın) ve sonra devam etmeden önce yeniden açın (File (Dosya) menüsünde Open (Aç) öğesini tıklatın). Kaydedilmiş bir izleme dosyasında çalışırken, filtreleme işlemi filtre uygulanan verileri kalıcı olarak kaldırmaz; yalnızca bunların görüntülenmemesini sağlar. Aramalarınızın odaklanmasına yardımcı olmak için olaylar ve veri sütunları ekleyebilir ve bunları kaldırabilirsiniz.

  Performans sorunları için SQL Profiler izleme dosyalarını incelemenin ilk adımı, sunucuda farklı olayların nerede oluştuğunun belirlenmesidir.

  İzlemeyi Olay Sınıfına göre gruplandırma:

  a. File (Dosya) menüsünde, Properties (Özellikler) öğesini tıklatın.

  b. Data Columns (Veri Sütunları) sekmesinde, Groups (Gruplar) başlığı altındaki Event Class (Olay Sınıfı) öğesini taşımak için UP (YUKARI) düğmesini tıklatın ve Groups (Gruplar) başlığı altındaki tüm diğer sütunları kaldırmak için DOWN (AŞAĞI) düğmesini tıklatın.

  c. OK (Tamam) öğesini tıklatın.

  Olay sınıfı sütununa göre gruplandırma SQL Server'da hangi tür olayların oluştuğunu ve bunların sıklığını gösterir. Bu sütunda aşağıdaki olayları arayın:

  SP:RECOMPILE

  Bu olay bir saklı yordamın yürütülme sırasında yeniden derlendiğini gösterir. Birkaç yeniden derleme olayı SQL Server'ın kaynaklarını sorgu yürütme yerine sorgu yeniden derlemesine harcadığını gösterir.

  Saklı yordam yeniden derlemelerinde sorun giderme hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  243586 BİLGİ: Saklı Yordam Yeniden Derlemesinde Sorun Giderme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)


  Attention (Dikkat)

  Dikkat sinyali sorgunun istemci tarafından iptal edildiğini gösterir. Bu genellikle aşağıdaki iki nedenden biriyle oluşur:

  Kullanıcı sorguyu açık olarak iptal etmiş veya uygulamayı sonlandırmıştır.

  -veya-

  Sorgu zaman aşımına uğramıştır.

  Dikkat sinyalleri görürseniz, bu, bazı sorguların yavaş çalıştığını gösterebilir.

  Ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  243589 NASIL YAPILIR: SQL Server 7.0 veya Daha İleri Sürümlerde Yavaş Çalışan Sorgularda Sorun Giderme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
  Dikkat sinyalini alan sorgunun belirlenmesine yardımcı olmak için, izlemeyi veri sütunlarına göre gruplandırılmayacak şekilde değiştirin ve sinyali alan sistem işlem kimliğine (SPID) göre filtre uygulayın (Filters (Filtreler) sekmesinde SPID = x olarak ayarlayın). Dikkat sinyalinden hemen önce gelen SQL:StmtStarting, SQL:BatchStarting veya SP:StmtStarting olayı, zaman aşımını veya iptali alan sorgudur. Bunu kolayca bulmak için Event Class sütununda Attention olayını arayabilirsiniz (Edit (Düzen) menüsünde Find (Bul) öğesini tıklatın).

  PREPARE SQL ve EXEC PREPARED SQL

  Prepare SQL olayı ODBC, OLE DB veya DB Kitaplığı uygulamasının bir Transact-SQL deyimini veya deyimlerini kullanım için hazırladığını gösterir. Exec Prepared SQL olayı, uygulamanın bir komutu çalıştırmak için varolan hazırlanmış deyimi kullandığını gösterir.

  Bu iki olayın oluşum sayılarını karşılaştırın. Bir uygulamanın SQL deyimini bir kez hazırlaması ve birkaç kez çalıştırması tercih edilir. Bu, Optimizer'ı deyim her yürütüldüğünde yeni bir plan derleme yükünden kurtarır. Bu nedenle, Exec Prepared SQL olayı sayısının Prepare SQL olayı sayısından çok daha fazla olması gerekir. Prepare SQL olayı sayısı yaklaşık olarak Exec Prepared SQL olayı sayısına eşitse, bu durum uygulamanın hazırla/yürüt modelinden iyi faydalanmadığını gösterebilir. Yalnızca bir kez yürütülecek bir deyimi hazırlamamak en iyisidir. SQL deyimlerini hazırlama hakkında daha fazla bilgi için, SQL Server 7.0 Çevrimiçi Kitapları'nda "Preparing SQL Statements" konusuna bakın.

  Exec Prepared SQL olayı sayısı Prepare SQL olayı sayısının üç ile beş katı kadar fazla değilse, bu durum uygulamanın hazırla/yürüt modelinden etkin bir şekilde faydalanmadığını gösterebilir. Ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  243588 NASIL YAPILIR: Anlık Sorguların Performans Sorunlarını Giderme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

  SQL Server 2000'de, hazırla/yürüt başına aşırı gidiş gelişler elenir, bu nedenle 3-5 oranı kesin bir oran değildir. Ancak, hazırlanan planı denemek ve bir defadan fazla yeniden kullanmak hala iyi bir kural olabilir.

  Missing Column Statistics

  Bu olay daha iyi bir sorgu planı oluşturmak için Optimizer'ın kullanabileceği istatistik bilgilerinin kullanılamadığını gösterir. Bu durum, sorgunun ilgili tabloların en az birinde kullanışlı bir dizine sahip olmadığını gösterir. Kullanışlı bir dizine sahip olmamanın da ötesinde, SQL Server, sorgu planıyla ilgili bilgiye dayalı bir karar verebilmek için ilgili sütunlar hakkında istatistik verilerine bile sahip değildir. Sonuç olarak oluşturulan sorgu planı en iyisi olmayabilir. Bu olayları görürseniz, sorguya ve oluşturulan yürütme planına bakın ve sonra bu sorgunun performansını artırmak üzere uygulanacak adımlar için Microsoft Knowledge Base'de aşağıdaki makaleye bakın:
  243589 NASIL YAPILIR: SQL Server 7.0 veya Daha İleri Sürümlerde Yavaş Çalışan Sorgularda Sorun Giderme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

  Missing Column Statistics olaylarını görüntülediğinizde, ilk olarak uzun süredir çalışan sorgularla ilişkili olanlara odaklanın. Bazı olaylar SQL Server tarafından oluşturulmuş ve otomatik istatistiklerle otomatik olarak giderilmiş olabilir ve kullanıcının araya girmesini gerektirmeyebilir. Bu nedenle, en iyi strateji ilk olarak bu makalenin ilerleyen bölümlerinde gösterildiği gibi uzun süreli sorgulara odaklanmak ve bunlarla ilişkili Missing Column Statistics olayları olup olmadığına dikkat etmektir.

  Bu olay sınıflarının örneklerini görmüyorsanız, sonraki adım zamanın nerede harcandığının belirlenmesidir.

  İzleme çıkışını Süreye göre gruplandırma:

  a. File (Dosya) menüsünde Properties (Özellikler) öğesini tıklatın.

  Data Columns (Veri Sütunları) sekmesinde, Groups (Gruplar) başlığı altındaki Duration (Süre) öğesini taşımak için UP (YUKARI) düğmesini tıklatın ve Groups (Gruplar) başlığı altındaki tüm diğer sütunları kaldırmak için DOWN (AŞAĞI) düğmesini tıklatın.

  c. Events (Olaylar) sekmesinde, TSQL ve Stored Procedures (Saklı Yordamlar) dışındaki tüm grupları kaldırın.

  d. OK (Tamam) öğesini tıklatın.

  Süreye göre gruplandırarak, en yavaş çalışan SQL deyimlerini, toplu işlemleri veya yordamları kolayca görebilirsiniz. Yalnızca sorunun oluştuğu zamana bakmamak ve karşılaştırma yapmak için performansın iyi olduğu zamanı ölçüt olarak almak da çok önemlidir. İzlemeyi performansın iyi olduğu ve kötü olduğu farklı bölümlere ayırmak için başlangıç zamanına göre filtre uygulayabilirsiniz. Performansın iyi olduğu aralıkta en uzun süreli sorguları arayın. Büyük olasılıkla sorunun kaynağı bunlardır. Genel sistem performansı düştükçe, iyi sorgular bile sistem kaynaklarını beklediklerinden uzun süreler gösterebilir.

  Uzun süreli az sayıda sorgu görüyorsanız, Microsoft Knowledge Base'de yer alan aşağıdaki makaleye bakın:
  243589 NASIL YAPILIR: SQL Server 7.0 veya Daha İleri Sürümlerde Yavaş Çalışan Sorgularda Sorun Giderme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
  Sorguların süresinin tek başına kısa olduğunu ancak bu sorgulardan birkaç tane olduğunu ve Performans İzleyicisi çıkışındaki SQL Derlemeleri/sn sayacının (aşağıda açıklanmıştır) yüksek olduğunu görüyorsanız, Microsoft Knowledge Base'de yer alan aşağıdaki makaleye bakın:
  243588 NASIL YAPILIR: Anlık Sorguların Performans Sorunlarını Giderme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
  Kalan veri sütunlarını inceleme:

  Performans sorununun doğasıyla ilgili ek bilgi, izleme verilerindeki diğer veri sütunları incelenerek edinilebilir. Göz önünde bulundurulacak birkaç nokta şunlardır:

  CPU kullanımı yüksekse, CPU süresini en çok kullanan sorguları görmek için CPU'ya göre gruplandırın. Text (Metin) sütununda "hash" veya "merge" sözcüklerini arayarak bu birleştirme türlerini kullanan sorgu yürütme planını bulun. Bunlar genellikle yoğun oranda giriş/çıkış kullanan iç içe döngülü birleştirme türünden daha çok CPU ve bellek kullanır.

  Disk giriş/çıkışı tıkanıklık oluşturuyorsa, okumalara ve yazmalara göre gruplandırın. Uzun süre çalışan sorgunun kaynağını yalıtmaya yardımcı olması için Application Name (Uygulama Adı), NT User Name (NT Kullanıcı Adı) ve SQL User Name (SQL Kullanıcı Adı) alanlarını görüntüleyin.

  Özel durum olayının tamsayı veri sütunu istemciye geri döndürülen hataları gösterir. Numarasını SQL Server 7.0 Çevrimiçi Kitapları'nda arayarak hata iletisinin metnini bulabilirsiniz.

  Connection ID (Bağlantı Kimliği) alanı belirli bir istemci için aynı oturumları incelediğinizden emin olmanıza yardımcı olur. Bir kullanıcı bağlantısını kestikten sonra yeni bir kullanıcı bağlanarak aynı SPID değerini alabileceğinden, SPID değeri tek başına bunu garanti edemez.

  Bu alanlardan elde edilen fayda senaryoya göre değişebilir, ancak bu makalede daha önce açıklanan belirgin alanlar bir yanıt sağlamıyorsa bu alanların da incelenmesi gerekir.
 3. Performans İzleyicisi çıkışını inceleyin.

  Performans İzleyicisi genel sistem tıkanıklıklarını gösterir. SQL Server'ın ve uygulamanın performansı beklendiği gibi olabilir, ancak bilgisayar yeterince güçlü olmayabilir, belleği veya diğer kaynakları yetersiz olabilir. Veya bazı sayaçlar uygulamanın ve SQL Server'ın çalışma şeklindeki sorunları gösterebilir. En azından, şu sayaçları denetleyin:

 • Nesne: Process

  Sayaç: İşlemci

  Örnek: SQL Server

 • Nesne: Processor

  Sayaç: %İşlemci Zamanı

  Örnek: Her işlemci örneğini denetleyin

 • Nesne: Physical Disk

  Sayaç: Ortalama Disk Sıra Uzunluğu

  Örnek: Her fiziksel disk örneğini denetleyin

 • Nesne: SQL Server:SQL Statistics

  Sayaç: SQL Derlemeleri/sn
Performansın iyiden kötüye doğru gittiği zaman aralığına bakın: ilk olarak artan nedir? Bilgisayar CPU'ya mı yoksa DISK IO'suna mı bağlı? Bu makalede yukarıda açıklanan Profiler çıkışıyla birlikte bu bilgiler, sorunlu alanları daha net belirlemenize yardımcı olur. Yüksek CPU sorunları çok sayıda saklı yordam yeniden derlemesini, anlık sorgu derlemesini veya sağlama ve birleştirme ilişkilerinin yoğun kullanımını gösterebilir Doğru eylemi uygulamak için bu makalede yukarıda başvurulan makalelerin izlenmesi gerekir. Yüksek disk sırası uzunlukları daha fazla sistem belleği veya iyileştirilmiş disk alt sistemi gereksinimini gösterebilir.

başa dön
BOL yavaşlama kötü performans izleyicisi perfmon sorungiderme sorun giderme sorun-giderme sorun_giderme bilgisayar
Özellikler

Makale No: 224587 - Son İnceleme: 12/05/2015 13:46:56 - Düzeltme: 4.1

Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbinfo kbproductlink KB224587
Geri bildirim