Active Directory çoğaltması, Inter-Site olan Topoloji Üreticisi rolünü

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:224815
Duyuru
Bu makalede, Windows 2000 için geçerlidir. 13 Temmuz 2010 üzerinde Windows 2000 Destek sonlandırıyor.Windows 2000 End-of-Support Solution Center, Windows 2000'den geçiş stratejisini planlama bir başlangıç noktasıdır. Daha fazla bilgi için Microsoft Support Lifecycle Policy "konusuna bakın.
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Bilgi Tutarlılığı Denetleyicisi (KCC) etki alanı denetleyicileri arasında çoğaltma topolojisini nesil sorumlu olan bir Active Directory bileşenidir. Bu makalede, her sitede, siteler arası topoloji üretici, gelen çoğaltma bağlantı nesneleri, bulunduğu site içindeki tüm köprü kurucu sunucuları yönetmekle sorumlu olduğu bilinen bir sunucunun rolünü açıklar.
Daha fazla bilgi
Önemli Bu bölüm, yöntem veya görev kayıt defterini nasıl söyleyin adımları içerir. Ancak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu nedenle, bu adımları dikkatlice uyguladığınızdan emin olun. Ek koruma için, kayıt defterini değiştirmeden önce yedeklemeyi unutmayın. Bir sorun oluşursa kayıt defterini daha sonra geri yükleyebilirsiniz. Kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
322756Windows'da kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme

KCC her etki alanı denetleyicisinde bulunduğu site için site içi topolojisi oluşturduğunda, KCC oluşturmak bağlantı nesnesi Active Directory'de olduğunda, yalnızca yerel bilgisayar için bir bağlantı nesnesi gereklidir. Bu değişiklikler, normal çoğaltma işlemini ormandaki diğer etki alanı denetleyicilerine yayacak. Her etki alanı denetleyicisi, çoğaltma topolojisini hesaplamak için aynı algoritmayı kullanır ve bir etki alanı denetleyicileri arasında equilibrium durumda her sırasında aynı sonucu için çoğaltma topolojisini ne olması gerektiğini saygı gelmesi. Her etki alanı denetleyicisi, işlem sırasında bağlantı nesnelerini oluşturur.

Siteler arası çoğaltma oluşturulur için farklı bağlantı için köprü kurucu sunucuları nesneleri. Her sitede bir etki alanı denetleyicisine (bakılmaksızın, etki alanı) KCC siteler arası topoloji gözden geçirme ve gelen çoğaltma bulunduğu sitede köprübaşı sunucuları için gerekirse bağlantı nesneleri oluşturma sorumludur. Bu etki alanı denetleyicisi Inter-Site topoloji üreteci (ISTG) olarak da bilinir. Bu rolünü üstlenen etki alanı denetleyicisi değil olabilir da bir köprübaşı sunucusu olabilir.

ISTG ISTG bir bağlantı nesnesi sitedeki belirli bir köprübaşı sunucusu üzerinde değiştirilmesi gerektiğini belirlerken, yerel Active Directory kopyaya değişiklik yapar. Normal site içi çoğaltma işleminin bir parçası, bu değişiklikler sitedeki köprübaşı sunucularına yaymak. KCC köprübaşı sunucusu üzerinde değişikliklerin aldıktan sonra topoloji inceler, bu bağlantı nesneleri Active Directory verilerini uzaktan köprü kurucu sunucularından çoğaltmak için kullandığı çoğaltma bağlantılarını dönüþtürür.

Normal Active Directory çoğaltma işlemi iletilen ISTG rolünü geçerli sahibi. Başlangıçta, sitedeki ilk sunucu, sitenin ISTG olur. Geçerli ISTG kullanılamaz hale gelinceye kadar ek bir etki alanı denetleyicilerinin siteye eklenen rolünü değiştirmez.

Geçerli ISTG sitedeki diğer etki alanı denetleyicileri, "interSiteTopologyGenerator" özniteliği yazarak hala var olduğunu bildirir "CN = NTDS = Site Settings, CN = SiteName, CN = Sites, CN = Configuration, DC = MyDomain, DC = Com" etki alanı denetleyicisi yapılandırma adlandırma bağlamında belirtilen aralıklarla Active Directory'de nesne altında. Aşağıdaki kayıt defteri değerini kullanarak bu aralığı değiştirebilirsiniz (mevcut değil, varsayılan olarak, eklenmelidir):
Anahtar: hkey_local_machıne\system\currentcontrolset\services\ntds\parameters
Değer adı: KCC site üreticisi yenileme aralığı (dakika)
Değer verileri: Dakika dakika Active Directory'ye güncelleştirmeler arasındaki sayısı
Varsayılan: 30
Bu öznitelik, Active Directory çoğaltması ile diğer etki alanı denetleyicilerine dağıtıldıktan gibi bu bilgisayarların her KCC, belirtilen bir sürenin içinde geliştirilmemiş doğrulamak için bu özniteliği izler. Süre sona erdiğinde, hiçbir değişikliğe gerek olmadan, yeni bir ISTG alır. Aşağıdaki kayıt defteri değerini kullanarak bu zaman aralığını değiştirebilirsiniz:
Anahtar: hkey_local_machıne\system\currentcontrolset\services\ntds\parameters
Değer adı: KCC site üreticisi başarısız-üzerinden (dakika)
Değer verileri: saat, dakika cinsinden yeni bir ISTG seçili ise geçmesi gereken
Varsayılan: 60
Yeni bir ISTG kurulabilmesi gereksinim duyduğu olay bakımından, her etki alanı denetleyicisinde artan düzende, genel benzersiz tanıtıcı (GUID olarak) sunucuları listesi, sıralar. Etki alanı denetleyicisinde sonraki rolünü geçerli sahibi sürer sunucularından listesinde en yüksek "interSiteTopologyGenerator" özniteliği yazmaya başlar ve gerekli KCC gerçekleştirir, gelen bağlantı nesneleri için köprü kurucu sunucuları yönetmek için işler.

Hangi sunucunun ISTG rolünü varsayar etki alanı denetleyicilerinin değerlendirmek seçimi yeniden geçerli sunucuyu listedeki son sunucu değilse, site içinde listelenen ilk etki alanı denetleyicisi ile başlar.

Iki etki alanı denetleyicilerinin sitedeki ISTG role sahip olduğunu düşünüyorsanız, olay, iki bilgisayar tarafından oluşturulan gelen çoğaltma bağlantı nesneleri, geçici bir durum olabilir. Ancak, çoğaltma gerçekleşir ve tüm etki alanı denetleyicilerine yeni ISTG tanımlayan değişikliği almak ISTG, KCC topolojiye uygun olarak ayarlar.

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 224815 - Son İnceleme: 12/05/2015 13:49:01 - Düzeltme: 3.5

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

  • kbnosurvey kbarchive kbmt kbenv kbinfo kbnetwork KB224815 KbMttr
Geri bildirim