ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

MS10-056: Microsoft Office Word'deki güvenlik açıkları uzaktan kod yürütülmesine izin verebilir

Office 2003 desteği sona erdi

Microsoft, Office 2003 desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

GİRİŞ
Microsoft, MS10-056 güvenlik bültenini yayımladı. Güvenlik bülteninin tamamını görüntülemek için aşağıdaki Microsoft Web sitelerinden birini ziyaret edin:

Bu güvenlik güncelleştirmesiyle ilgili yardım ve destek alma

Ev kullanıcıları, ABD'de ve Kanada'da 1-866-PCSAFETY numarasını arayarak veya yerel Microsoft temsilcisine başvurarak ücretsiz destek alabilir. Güvenlik güncelleştirmeleri sorunlarıyla ilgili olarak yerel Microsoft temsilcinize başvurma konusunda daha fazla bilgi için, Microsoft Uluslararası Destek Web sitesini ziyaret edin: Kuzey Amerika'daki müşteriler aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret ederek ücretsiz e-posta desteğine veya sohbet yoluyla destek seçeneklerine sınırsız erişim sağlayabilir: Kurumsal müşteriler, normal destek ilgili kişilerinden güvenlik güncelleştirmeleriyle ilgili destek alabilir.
Daha fazla bilgi

Bu güvenlik güncelleştirmesi hakkında daha fazla bilgi

Bu güvenlik güncelleştirmesi ile ilgili olduğu bilinen sorunlar ve daha fazla bilgi

  • 2251419 MS10-056: Word 2007 güvenlik güncelleştirmesi: 10 Ağustos 2010'un açıklaması
  • 2251399 MS10-056: Word 2003 güvenlik güncelleştirmesi: 10 Ağustos 2010'un açıklaması
  • 2251389 MS10-056: Word 2002 güvenlik güncelleştirmesi: 10 Ağustos 2010'un açıklaması
  • 2251437 MS10-056: Word Viewer güvenlik güncelleştirmesi: 10 Ağustos 2010'un açıklaması
  • 2277947 MS10-056: 2007 Office sistemi ve 2007 Office sistemi için Uyumluluk Paketi güvenlik güncelleştirmesi: 10 Ağustos 2010'un açıklaması
  • 2284162 Mac 12.2.6 için Microsoft Office 2008 Güncelleştirmesi'nin Açıklaması
  • 2284171 Mac 11.6.0 için Microsoft Office 2004 Güncelleştirmesi'nin Açıklaması
  • 2284179Mac 1.1.6 için Açık XML Dosya Biçimi Dönüştürücüsü'nün Açıklaması
  • 2092914 MS10-056: Works 9 güvenlik güncelleştirmesi: 10 Ağustos 2010'un açıklaması
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service dos patch performance security stability update office
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2269638 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/29/2010 15:21:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Service Pack 2, Compatibility Pack for Microsoft Office 2007 File Formats, Microsoft Office Word 2008 for Mac, Microsoft Office Word 2004 for Mac, Microsoft Works 9, Word Viewer

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB2269638
คำติชม