Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Office 2000 ürünlerinde Windows Installer İşlemleri için Hata Kodları ve Hata İletileri listesi

Bu makalenin Microsoft Office 2003 ve Office XP sürümü için, bkz: 290158.
Özet
Bu makale Windows Installer (Msiexec.exe) genel bir işlem gerçekleştirmek üzere çağırıldığında görüntülenen hata kodlarının ve hata iletisi metinlerinin listesini içerir.

NOT: Bu makalede bulunan hata kodu bilgileri yüklemeniz için tanılama yapmanıza yardımcı olmakla birlikte, bir takım sorunlar tek bir hata iletisine neden olabilir. Bu nedenle, bu makaledeki bilgiler, sorunun olası nedenini ortadan kaldırmak için yalnızca ilk adımdır. Sorun giderme hakkında daha fazla bilgi için, lütfen bu makalenin sonundaki "Başvurular" bölümüne bakın.
Daha fazla bilgi
Aşağıdakiler Windows Installer işlemlerine örnektir:
 • Microsoft Windows Installer'ı yükleme (Microsoft Windows 95 veya sonraki sürümlerinde Instmsi.exe ve Microsoft Windows NT 4.0'da Instmsiw.exe)
 • Microsoft Office'i yükleme
 • Windows Installer güncelleştirmesi (düzeltme eki) uygulama
Aşağıdaki tabloda yer alan hata kodları "Çıkış kodları" veya "Döndürülen kodlar" olarak değerlendirilebilir. Bunlar, işlemin nihai sonucunu bulmak için, bir MS-DOS toplu iş dosyasında veya Microsoft Systems Management Server (SMS) ile error-level (hata düzeyi) yakalama için kullanılabilirler.

NOT: Siz kapsamlı bir günlük dosyası oluşturmadıkça, hata kodunu Office Kur tarafından oluşturulan Windows Installer günlük dosyasında görmezsiniz. Hata kodu, kapsamlı günlük dosyasının sonunda şuna benzer şekilde görünür:
MSI (c) (33:8D): MainEngineThread is returning 1603
Kapsamlı günlük dosyası oluşturma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
237957 Office Kur sorunlarını gidermek için Office 2000 Kur günlük dosyası nasıl kullanılır
Hata kodu        Değer Açıklama---------------------------------------------------------------------------ERROR_INSTALL_SERVICE_ FAILURE         1601  Windows Installer hizmetine erişilemedi.                 erişilemedi. Destek personeline başvurarak                 Installer hizmetinin doğru biçimde                 kaydedilmiş olup olmadığını doğrulayın.ERROR_INSTALL_USEREXIT  1602  Kullanıcı yüklemeyi iptal etti.ERROR_INSTALL_FAILURE  1603  Yükleme sırasında önemli bir hata oluştu.ERROR_INSTALL_SUSPEND  1604  Yükleme askıya alındı, tamamlanmadı.ERROR_UNKNOWN_PRODUCT  1605  Bu eylem yalnızca şu anda yüklü ürünler                için geçerlidir.ERROR_UNKNOWN_FEATURE  1606  Özellik kimliği kayıtlı değil.ERROR_UNKNOWN_COMPONENT 1607  Bileşen kimliği kayıtlı değil.ERROR_UNKNOWN_PROPERTY  1608  Bilinmeyen özellik.ERROR_INVALID_HANDLE_ STATE          1609  İşleç geçersiz bir durumda.ERROR_BAD_CONFIGURATION 1610  Bu ürün için yapılandırma verisi                 bozuk. Destek personeline başvurun.ERROR_INDEX_ABSENT    1611  Bileşen niteleyicisi yok.ERROR_INSTALL_SOURCE_ ABSENT         1612  Bu ürün için yükleme kaynağı kullanılabilir                 değil. Kaynağın olduğunu ve                 erişebildiğinizi doğrulayın.ERROR_INSTALL_PACKAGE_ VERSION         1613  Bu yükleme paketi Windows Installer                 hizmeti tarafından yüklenemiyor.                 yüklenemiyor. Windows Installer hizmetinin daha                 yeni sürümünü içeren bir Windows hizmet                 paketi yüklemelisiniz.ERROR_PRODUCT_ UNINSTALLED       1614  Ürün kaldırıldı.ERROR_BAD_QUERY_SYNTAX  1615  SQL sorgusu sözdizimi geçersiz veya desteklenmiyor.ERROR_INVALID_FIELD   1616  Kayıt alanı yok.ERROR_INSTALL_ALREADY_ RUNNING         1618  Başka bir yükleme sürüyor.                 sürüyor. Bu yüklemeye devam etmeden önce                 öncekini tamamlayın.ERROR_INSTALL_PACKAGE_ OPEN_FAILED       1619  Bu yükleme paketi açılamadı. Paketin                 açılamadı. Paketin varolduğundan ve                 buna erişebildiğinizden emin olun veya                 bunun geçerli bir Windows Installer paketi olduğunu                 doğrulamak için uygulamanın satıcısıyla bağlantı kurun.ERROR_INSTALL_PACKAGE_ INVALID         1620  Bu yükleme paketi açılamadı. Bunun                 açılamadı. Bunun geçerli bir Windows Installer paketi olduğunu                 doğrulamak için uygulamanın satıcısıyla                 bağlantı kurun.ERROR_INSTALL_UI_ FAILURE         1621  Windows Installer hizmeti kullanıcı arabirimi                 başlatılırken bir hata oluştu. Destek                 personelinize başvurun.ERROR_INSTALL_LOG_ FAILURE         1622  Yükleme günlük dosyasını açma hatası.                 Belirtilen günlük dosyası konumunun                 var ve yazılabilir olduğundan emin olun.ERROR_INSTALL_LANGUAGE_ UNSUPPORTED       1623  Bu yükleme paketinin dili sisteminiz                 tarafından desteklenmiyor.ERROR_INSTALL_PACKAGE_ REJECTED        1625  Bu yükleme, sistem ilkesi tarafından                 yasaklanmış. Sistem yöneticinize başvurun.ERROR_FUNCTION_NOT_ CALLED         1626  İşlev çalıştırılamadı.ERROR_FUNCTION_FAILED  1627  İşlev, çalışma sırasında başarısız oldu.ERROR_INVALID_TABLE   1628  Geçersiz veya bilinmeyen tablo belirtildi.ERROR_DATATYPE_MISMATCH 1629  Sağlanan veri yanlış türde.ERROR_UNSUPPORTED_TYPE  1630  Bu tür veri desteklenmiyor.ERROR_CREATE_FAILED   1631  Windows Installer hizmeti                 başlatılamadı, Destek personeline başvurun.ERROR_INSTALL_TEMP_ UNWRITABLE       1632  Temp klasörü dolu ya da                 erişilemiyor. Temp klasörünün olduğunu ve yazabildiğinizi                 doğrulayın.ERROR_INSTALL_PLATFORM_ UNSUPPORTED       1633  Bu yükleme paketi bu platformda                 desteklenmiyor. Uygulamanızın satıcısına                 başvurun.ERROR_INSTALL_NOTUSED  1634  Bileşen bu bilgisayarda kullanılmıyor.ERROR_INSTALL_TRANSFORM_ FAILURE         1624  Dönüşümler uygulanırken hata oluştu. Belirtilen dönüşüm yollarının geçerli                 olduğunu doğrulayın.ERROR_PATCH_PACKAGE_ OPEN_FAILED       1635  Bu düzeltme eki paketi açılamadı.                 Düzeltme eki paketinin varolduğundan ve                 buna erişebildiğinizden emin olun veya                 bunun geçerli bir Windows Installer paketi olduğunu                 doğrulamak için uygulamanın satıcısıyla bağlantı kurun.ERROR_PATCH_PACKAGE_ INVALID         1636  Bu düzeltme eki paketi açılamadı.                 Bunun geçerli bir Windows Installer düzeltme                 eki paketi olduğunu doğrulamak için                 uygulama satıcısına başvurun.ERROR_PATCH_PACKAGE_ UNSUPPORTED       1637  Bu düzeltme eki paketi Windows Installer                 hizmeti tarafından işlenemiyor. Windows Installer hizmetinin                 Installer hizmetinin daha yeni sürümünü                 içeren bir Windows hizmet paketi                 yüklemelisiniz.ERROR_PRODUCT_VERSION  1638  Bu ürünün başka bir sürümü zaten                 Bu sürümün yüklemesine devam edilemiyor.                 Bu ürünün varolan sürümünü yapılandırmak veya                 kaldırmak için Denetim Masası içindeki                 Program Ekle/Kaldır'ı kullanın.ERROR_INVALID_COMMAND_ LINE          1639  Geçersiz komut satırı değişkeni. Ayrıntılı                 komut satırı yardımı için Windows Installer                 SDK'ye başvurun.ERROR_SUCCESS_REBOOT_ REQUIRED        3010  Yüklemeyi tamamlamak için yeniden başlatma                 gerekiyor. Bu, ForceReboot eyleminin                 çalıştırıldığı yüklemeleri içermez. Bu                 hatanın, yükleyicinin gelecekteki bir                 sürümüne kadar kullanılamayacağını unutmayın. 				
Referanslar
Bu makale yalnızca genel bir hata başvurusu olarak hazırlanmıştır. Office Kur'daki belirli hataları giderme konusunda daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
228658 Office 2000 Kur'u çalıştırdığınızda "Hata 1303. Bu dizine erişmek için yüklemenin ayrıcalıkları yetersiz" hata iletisini alıyorsunuz
228592 Hata İletisi: Kur yönetimsel kurulum için çalıştırılırken hata 1316 oluştu
217666 Office 2000'i yüklerken "Hata 1327. Geçersiz Sürücü: C:\" hata iletisini alıyorsunuz
236427 Office 2000 Kur'u çalıştırdığınızda "Hata 1402. Anahtar açılamadı" hata iletisini alıyorsunuz
228655 Office 2000 yüklerken "Hata 1704. <Office ürünü> yüklemesi şu anda askıya alınmış" hata iletisini alıyorsunuz
237294 Office 2000 Kur'u çalıştırdığınızda "Hata 1904. <Yol ve dosya adı& modülü kaydedilemedi" hata iletisini alıyorsunuz
217648 Kurulum sırasında "Uyarı 1909. Kısayol oluşturulamadı"
217662 Kur'u /J anahtarıyla çalıştırdığınızda Hata 1925 oluşuyor
240335 Office 2000 yüklerken, olasılıkla bozuk bir dosyadan kaynaklanan "İç hata 2336" hata iletisini alıyorsunuz
217714 Office 2000 yüklerken Kur yanıt vermiyor ve "İç hata 2336" veya "İç hata 2755" hata iletisi alıyorsunuz
228668 Lotus Notes'u kaldırıp Office 2000 yükledikten sonra "İç Hata 2343" hata iletisini alıyorsunuz
235662 Office 2000 Kur'u çalıştırdığınızda "İç Hata 2344" ve "Yükleyici bir hata nedeniyle yarıda kapandı" hata iletilerini alıyorsunuz
236437 Office 2000 Kur'u çalıştırdığınızda "İç Hata 2351" veya "İç Hata 2355" hata iletisi
220780 Office 2000 yüklerken veya önceki bir Office yüklemesinin Kurulum günlüğünü görüntülediğinizde "İç Hata 2755" veya "Özel durum kodu: C0000005 ACCESS_VIOLATION" hata iletisini alıyorsunuz
221374 Uzun şirket adı belirtirken İç hata 2893
236053 Office veya Works yüklemesi sırasında iç hata 2894
230879 Hata iletisi günlük dosyası her zaman "İç Hata 2898: Lütfen yardım için ürün desteğine başvurun" iletisini içeriyor
Office hatalarında sorun giderme konusunda genel bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
238259 Office, kurulum sırasında duruyor: Windows 95'te sorun giderme adımları
245226 CD'den Office 2000 yüklemesinde sorunlar nasıl giderilir
200116 Windows NT 4.0 altındaki Office programlarında sorun giderme
218853 Windows 98 altında Office Kernel32.dll hatalarında sorun giderme
218873 Windows 95 altında Office 2000 Kernel32.dll hatalarında sorun giderme
238012 Windows 98'de kurulum sırasında Office 2000 yanıt vermiyor
237957 Office Kur sorunlarını gidermek için Office 2000 Kur günlük dosyası nasıl kullanılır
200375 Office sorunlarını gidermek için Windows 95 yeni bir klasöre nasıl yüklenir
OFF2000 errmsg
Not Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu tarafından oluşturulan bir “FAST PUBLISH” makalesidir. Buradaki bilgiler, ortaya çıkan sorunları gidermek üzere olduğu gibi sağlanmaktadır. Mümkün olduğu kadar hızlı sunulmasının bir sonucu olarak malzemelerde yazım hataları bulunabilir ve bunlar bildirimde bulunulmadan daha sonra düzeltilebilir. Diğer hususlar için Kullanım Koşulları’na bakın.
Özellikler

Makale No: 229683 - Son İnceleme: 03/06/2013 15:16:00 - Düzeltme: 1.0

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbhowto kberrmsg kbinfo KB229683
Geri bildirim