Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Microsoft Outlook'ta Mapisvc.inf dosyasının doğru yolunu bulma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Office 2003 desteği sona erdi

Microsoft, Office 2003 desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:229700
Özet
Microsoft Outlook'ta Mapisvc.inf dosyasının yolunu bulmanıza yardımcı olacak Mapistub.dll dosyasındaki FGetComponentPath işlevi gösterir. Bu makalede, "Daha fazla bilgi" bölümünde kod örneğini kullanarak Mapisvc.Inf dosyasının yolunu bulmak açıklamaktadır.

Microsoft Outlook 2000'den Mapisvc.inf dosyasının her zaman sistem dizininde, Win32 API GetSystemDirectory işlevi tarafından döndürülen olarak yüklendi.
Daha fazla bilgi
Not Aşağıdaki kod örneği, Outlook'un önceki sürümlerinde ile geriye dönük uyumlu. Mapisvc.inf dosyasının sistem dizininde veya var olup olmadığını aşağıdaki kod örneği, Mapisvc.inf dosyasının yolunu bulur.
typedef BOOL (STDAPICALLTYPE FGETCOMPONENTPATH)(LPSTR szComponent, LPSTR szQualifier, LPSTR szDllPath, DWORD cchBufferSize, BOOL fInstall);typedef FGETCOMPONENTPATH FAR * LPFGETCOMPONENTPATH;  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Function name  : InitMAPIDir// Description   : For Outlook 2000 compliance. This will get the correct path to the//         : MAPISVC.INF file.// Return type   : void // Argument     : LPSTR szMAPIDir - Buffer to hold the path to the MAPISVC file.//         : ULONG cchINIFileName - size of szMAPIDirvoid InitMAPIDir(LPSTR szINIFileName, ULONG cchINIFileName){  UINT uiRet = 0;  CHAR szSystemDir[MAX_PATH+1] = {0};  // Get the system directory path  // (mapistub.dll and mapi32.dll reside here)  uiRet = GetSystemDirectoryA(szSystemDir, MAX_PATH);  if(uiRet > 0)  {    HRESULT hRes = S_OK;    CHAR szDLLPath[MAX_PATH+1] = {0};    hRes = StringCchPrintfA(szDLLPath, MAX_PATH+1, "%s\\%s",       szSystemDir, "mapistub.dll");    if(SUCCEEDED(hRes))    {      LPFGETCOMPONENTPATH pfnFGetComponentPath = NULL;      HMODULE hmodStub = 0;      HMODULE hmodMapi32 = 0;      // Load mapistub.dll      hmodStub = LoadLibraryA(szDLLPath);      if(hmodStub)      {          // Get the address of FGetComponentPath from the mapistub        pfnFGetComponentPath = (LPFGETCOMPONENTPATH)GetProcAddress(          hmodStub, "FGetComponentPath");      }      // If we didn't get the address of FGetComponentPath      // try mapi32.dll      if(!pfnFGetComponentPath)      {        hRes = StringCchPrintfA(szDLLPath, MAX_PATH+1, "%s\\%s",           szSystemDir, "mapi32.dll");        if(SUCCEEDED(hRes))        {          // Load mapi32.dll          hmodMapi32 = LoadLibraryA(szDLLPath);          if(hmodMapi32)          {            // Get the address of FGetComponentPath from mapi32            pfnFGetComponentPath = (LPFGETCOMPONENTPATH)GetProcAddress(              hmodMapi32, "FGetComponentPath");          }        }      }      BOOL bRet = FALSE;      if(pfnFGetComponentPath)      {        // Now that we have the address of FGetComponentPath        // Let's call it with the GUID for mapisvc.inf        bRet = pfnFGetComponentPath(          "{473FF9A0-D659-11D1-A4B2-006008AF820E}",          NULL, szINIFileName, cchINIFileName, TRUE);       }      // If FGetComponentPath returns FALSE or if      // it returned nothing, or if we never found an      // address of FGetComponentPath, then      // just default to the system directory      if(!bRet || szINIFileName[0] == '\0')      {        hRes = StringCchPrintfA(szINIFileName, cchINIFileName,          "%s\\%s", szSystemDir, "mapisvc.inf");      }      if(hmodMapi32)        FreeLibrary(hmodMapi32);      if(hmodStub)        FreeLibrary(hmodStub);    }  }}
Outlook 2000 OL2000 OL2K Outlook2000 MAPISVC.INF IMsgServiceAdmin kbGrpMsg kbMsg kbMAPI kbMAPI100 kbOutlook97 kbOutlook98

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 229700 - Son İnceleme: 08/25/2005 20:11:02 - Düzeltme: 5.4

Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000, Microsoft Messaging Application Programming Interface

 • kbmt kbfaq kbhowto kbmsg KB229700 KbMttr
Geri bildirim