Windows 2000 Kurtarma Konsolu'nun Açıklaması

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Bu makalenin Microsoft Windows XP sürümü için bkz: 314058Windows XP Kurtarma Konsolu'nun Açıklaması
™zet
Bu makalede, Windows Kurtarma Konsolu'nun işlevleri ve kısıtlamaları anlatılmaktadır. Windows Kurtarma Konsolu, düzgün başlamadığında veya hiç başlamadığında Windows tabanlı bilgisayarınızı kurtarmanıza yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır.
Daha fazla bilgi
Windows Kurtarma Konsolu'nu kullandığınızda, Windows grafiksel kullanıcı arabirimini başlatmadan NTFS, FAT ve FAT32 birimlerine sınırlı erişim elde edebilirsiniz. Windows Kurtarma Konsolu'nda aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 • İşletim sistemi dosyalarını ve klasörlerini kullanma, kopyalama veya değiştirme.
 • Bilgisayarınızı bir sonraki başlatmanızda hizmet veya aygıtların başlatılmasını etkinleştirme veya devre dışı bırakma.
 • Dosya sistemi önyükleme kesimini veya Ana Önyükleme Kaydını (MBR) onarma.
 • Sürücülerde bölümler oluşturma ve bunları biçimlendirme.
Yalnızca yönetici Windows Kurtarma Konsolu'na erişebilir, böylece kimliği doğrulanmamış kullanıcılar herhangi bir NTFS birimini kullanamaz.

Windows Kurtarma Konsolu'nu Başlatma

Windows Kurtarma Konsolu'nu başlatmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 • Bilgisayarınızı Windows Kur disketleri veya Windows CD-ROM'u yardımıyla başlatın. "Kur'a Hoş Geldiniz" ekranında, onarmak için F10 tuşuna veya R tuşuna basın ve ardından Windows Kurtarma Konsolu'nu başlatmak üzere C tuşuna basın (yalnızca Windows 2000). Onarmak istediğiniz Windows yüklemesinin numarasını seçin ve yönetici parolasını yazın. Yönetici parolası yoksa, yalnızca ENTER tuşuna basın.
 • Winnt32.exe aracını /cmdcons anahtarıyla kullanarak Windows Kurtarma Konsolu'nu Windows Başlangıç klasörüne ekleyin. Bu yordam Cmdcons klasörünü ve dosyalarını depolamak için sistem bölümünde yaklaşık 7 MB boş sabit disk alanı gerektirir.

  NOT: Yazılımla yansıtma kullanıyorsanız, lütfen Microsoft Knowledge Base'de bulunan aşağıdaki makaleye bakın:
  229077 Yansıtma Kurtarma Konsolu'nun Önceden Yüklenmesini Engelliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
 • Microsoft Knowledge Base'de bulunan aşağıdaki makaledeki yönergeleri izleyin:
  222478 Kurtarma Konsolu'nu Uzaktan Yükleme Sunucusu Kullanarak Çalıştırmak için Şablon Oluşturma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Komut Konsolu'nu Kullanma

Windows Kurtarma Konsolu'nu başlattıktan sonra, aşağıdaki iletiyi alırsınız:
Windows NT(TM) Önyükleme Konsolu Komut Yorumlayıcısı.

UYARI:

Bu, yalnızca gelişmiş kullanıcılar için bir sistem kurtarma yardımcı programı olarak amaçlanmış kısıtlı işleve sahip bir komut istemidir. Bu yardımcı programın yanlış kullanılması, Windows'u yeniden yüklemenizi gerektirebilecek sistem genelinde ciddi sorunlara neden olabilir.

Komut isteminden çıkmak ve sistemi yeniden önyüklemek için 'exit' yazın.

1: C:\WINNT

Hangi Windows yüklemesinde oturum açmak istiyorsunuz (çıkmak için Enter)?
İlgili Windows yüklemesi numarasını girdikten sonra Administrator hesabı parolasını girin. Üç defa yanlış parola girerseniz Windows Kurtarma Konsolu çıkar. Ayrıca, SAM veritabanı kayıp veya bozuksa, kimlik doğrulamanız düzgün yapılamayacağı için Windows Kurtarma Konsolu'nu kullanamazsınız. Parolanızı girdikten ve Windows Kurtarma Konsolu başladıktan sonra, bilgisayarınızı yeniden başlatmak için exit yazın.

Komut Konsolu'nun Kısıtlama ve Sınırlamaları

Windows Kurtarma Konsolu'ndan, yalnızca aşağıdaki klasörleri kullanabilirsiniz:
 • Kök klasörü
 • O anda oturum açmış olduğunuz Windows yüklemesinin %SystemRoot% klasörü ve alt klasörleri
 • Cmdcons klasörü
 • CD-ROM sürücüleri gibi çıkarılabilir ortam sürücüleri
NOT: Diğer klasörlere erişmeye çalışırsanız "Erişim Reddedildi" hata iletisini alırsınız. Ayrıca, Windows Kurtarma Konsolu'nu kullanırken, yerel sabit diskten diskete dosya kopyalayamazsınız. Disketten veya CD-ROM'dan sabit diske ve bir sabit diskten diğerine dosya kopyalayabilirsiniz.

Kullanılabilen Komutlar

HELP

Aşağıdaki desteklenen komutların tümünü listelemek için help komutunu kullanın:
attrib    delete    fixboot  md    typecd      dir      fixmbr   mkdir   systemrootchdir    disable    format   morechkdsk    diskpart   help    rdcls     enable    listsvc  rencopy     exit     logon   renamedel     expand    map    rmdir						

ATTRIB

Attrib komutunu bir dosya veya klasörün özniteliklerini değiştirmek için aşağıdaki parametrelerden herhangi biriyle kullanın:
-R
+R
-S
+S
-H
+H

+ Özniteliği ayarlar.
- Özniteliği sıfırlar.
R Salt Okunur dosya özniteliği.
S Sistem dosyası özniteliği.
H Gizli dosya özniteliği.
NOT: En az bir özniteliğin ayarlanması veya temizlenmesi gerekir. Öznitelikleri görüntülemek için, dir komutunu kullanın.

CD ve CHDIR

Başka bir klasöre geçmek için cd ve chdir komutlarını kullanın. Cd .. yazarsanız, ana klasöre geçiş yapmak istediğinizi belirtirsiniz. Bir sürücüde içinde bulunulan klasörü görüntülemek için cd sürücü: yazın. Geçerli sürücüyü ve klasörü görüntülemek için parametre kullanmadan cd yazın. Chdir komutu boşluklara sınırlayıcılar gibi davranır. Bu nedenle, boşluk içeren bir alt klasör adını tırnak işaretleri içine almalısınız, örneğin:
cd "\winnt\profiles\kullanıcıadı\programs\start menu"
Chdir komutu yalnızca Windows'un geçerli yüklemesinin sistem klasörlerinde, kaldırılabilir ortamda, herhangi bir sabit disk bölümünün kök klasöründe veya yerel yükleme kaynaklarında çalışır.

CHKDSK

chkdsk sürücü /p /r
Bu komut (burada sürücü, denetlenecek sürücüyü belirtir) sürücüyü denetler ve gerekirse onarır veya kurtarır. Ayrıca, bozuk kesimleri işaretler ve okunabilir bilgileri kurtarır.

/p anahtarı, CHKDSK komutunun, sürücü sorunlu olarak işaretlenmemiş bile olsa sürücüde yoğun bir denetim yapmasını ve bulunan hataları düzeltmesini sağlar. /r anahtarı, bozuk kesimleri bulur ve okunabilir bilgileri kurtarır. /r anahtarını belirtirseniz, /p anahtarı da kullanılmış olur. Chkdsk komutu, bağımsız değişken kullanmadan belirtilebilir; bu durumda hiçbir anahtar kullanmadan geçerli sürücü denetlenir. İsteğe bağlı olarak, listelenen anahtarları kabul edilir. Chkdsk komutu Autochk.exe dosyasını gerektirir. Chkdsk bu dosyayı önyükleme klasöründe otomatik olarak bulur. Komut Konsolu önceden yüklenmişse, bu klasör tipik olarak Cmdcons klasörüdür. Klasör önyükleme klasöründe bulunamazsa, Chkdsk, Windows CD-ROM yükleme ortamını bulmaya çalışır. Yükleme ortamı bulunamazsa, Chkdsk, Autochk.exe dosyasının konumunu belirtmenizi ister.

CLS

Bu komutu ekranı temizlemek için kullanın.

COPY

copy kaynak hedef
Bu komutu (burada kaynak, kopyalanacak dosyayı ve hedef de yeni dosyanın klasör veya dosya adını belirtir) bir dosya kopyalamak için kullanın. Joker karakterlere veya klasör kopyalamaya izin verilmez. Windows CD-ROM'undaki sıkıştırılmış bir dosya kopyalanırken otomatik olarak genişletilir.

Hedef belirtilmemişse, varsayılan hedef olarak geçerli klasör kullanılır. Dosya zaten varsa, dosyanın üzerine yazmak isteyip istemediğiniz sorulur.

DEL ve DELETE

del sürücü: yol dosyaadı
delete sürücü: yol dosyaadı
Bu komutu (burada sürücü: yol dosyaadı, silinecek dosyayı belirtir) bir dosya silmek için kullanın. Delete komutu, yalnızca geçerli Windows yüklemesinin sistem klasörlerinde, kaldırılabilir ortamda, herhangi bir sabit disk bölümünün kök klasöründe veya yerel yükleme kaynaklarında çalışır. Delete komutu joker karakterler (*) kabul etmez.

DIR

dir sürücü: yol dosyaadı
Bu komutu (burada sürücü: yol dosyaadı, listelenecek sürücü, klasör ve dosyaları belirtir) bir klasördeki dosya ve alt klasörlerin listesini görüntülemek için kullanın. Dir komutu, gizli dosyalar ve sistem dosyaları dahil olmak üzere tüm dosyaları listeler. Dosyalar aşağıdaki özniteliklere sahip olabilir:
D - Dizin      R - Salt-okunur dosyaH - Gizli dosya   A - Arşivlenmeye hazır dosyalarS - Sistem dosyası C - SıkıştırılmışE - Şifreli     P - Yeniden Ayrıştırma Noktası					
Dir komutu, yalnızca geçerli Windows yüklemesinin sistem klasörlerinde, kaldırılabilir ortamda, herhangi bir sabit disk bölümünün kök klasöründe veya yerel yükleme kaynaklarında çalışır.

DISABLE

disable hizmetadı
Bu komutu (burada hizmetadı, devre dışı bırakılacak hizmet veya sürücünün adını belirtir), bir Windows sistem hizmetini veya aygıt sürücüsünü devre dışı bırakmak için kullanın.

Devre dışı bırakılmaya uygun tüm hizmetleri veya sürücüleri görüntülemek için listsvc komutunu kullanın. Disable komutu, hizmetin başlangıç türünü SERVICE_DISABLED olarak sıfırlamadan önce eski başlangıç türünü gösterir. Bu nedenle, hizmeti yeniden etkinleştirmeniz gerekirse kullanmak için eski başlangıç türünü kaydetmelisiniz.

Disable komutunun görüntülediği başlangıç_türü değerleri şunlardır:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add /delete aygıt_adı sürücü_adı bölüm_adı boyut
Bu komutu, sabit disk birimlerinizdeki bölümleri yönetmek için kullanın.
 • /add: Yeni bölüm oluşturur.
 • /delete: Varolan bölümü siler.
 • aygıt_adı : Yeni bölüm oluşturmak için aygıt adıdır. Bu ad, MAP komutunun çıktısından edinilebilir; örneğin: \Device\HardDisk0.
 • sürücü_adı: Varolan disk bölümünü silmek için kullanılan sürücü harfi tabanlı bir addır; örneğin D:
 • bölüm_adı: Varolan disk bölümünü silmek için kullanılan bölüm tabanlı bir addır ve sürücü harfi bağımsız değişkeninin yerine kullanılabilir; örneğin: \Device\HardDisk0\Partition1.
 • boyut: Yeni bölümün megabayt olarak boyutudur.
NOT: Hiçbir bağımsız değişken kullanılmazsa, bölümlerinizi yönetmek için bir kullanıcı arabirimi görüntülenir.

UYARI: Disk dinamik disk yapılandırmasına yükseltilmişse bu komutun kullanılması bölüm tablosuna zarar verebilir. Disk Yönetim aracını kullanmıyorsanız dinamik disklerin yapısını değiştirmeyin.

ENABLE

enable hizmetadı başlangıç_türü

Enable komutunu (burada hizmetadı etkinleştirilecek hizmet veya sürücünün adıdır) bir Windows sistem hizmetini veya aygıt sürücüsünü etkinleştirmek için kullanabilirsiniz.

Etkinleştirilmeye uygun tüm hizmetleri veya sürücüleri görüntülemek için listsvc komutunu kullanın. Enable komutu, hizmetin başlangıç türünü yeni değere sıfırlamadan önce eski başlangıç türünü gösterir. Hizmetin başlangıç türünü geri yüklemek gerekirse kullanmak için eski değeri not etmelisiniz.

Geçerli başlangıç_türü değerleri şunlardır:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
NOT: Yeni bir başlangıç türü belirtmezseniz, enable komutu eski başlangıç türünü gösterir.

EXIT

Komut Konsolu'ndan çıkmak ve bilgisayarınızı yeniden başlatmak için exit komutunu kullanın.

EXPAND

expand kaynak [/F:dosyabelirtimi] [hedef] [/y]
expand kaynak [/F:dosyabelirtimi] /D
Bu komutu (burada kaynak, genişletilecek dosyanın adını ve hedef de yeni dosyanın dizinini belirtir) bir dosyayı genişletmek için kullanın.

NOT: Joker karakterler kullanamazsınız.
Hedef belirtilmemişse, varsayılan hedef olarak geçerli klasör kullanılır.

Seçenekler:
 • /y: Varolan dosyanın üzerine yazmadan önce sorma.
 • /f:dosyabelirtimi: Kaynakta birden fazla dosya varsa, bu parametre genişletilecek belirli dosyaları tanımlamak için gereklidir. Joker karakterler kullanabilirsiniz.
 • /d: Genişletme, yalnızca kaynakta bulunan dosyaların dizinini görüntüle.
Hedef, geçerli Windows yüklemesinin sistem dizinlerinde, sürücünün kökünde, yerel yükleme kaynaklarında veya Cmdcons klasöründe bulunan herhangi bir dizin olabilir. Hedef çıkarılabilir ortam olamaz. Hedef dosya salt okunur olamaz. Salt okunur özniteliğini kaldırmak için attrib komutunu kullanın.

/y anahtarını kullanmazsanız, expand komutu hedef dosya zaten var olduğunda size sorar.

FIXBOOT

fixboot sürücü adı:
Bu komutu (burada sürücü adı, önyükleme kesiminin yazılacağı sürücü harfidir), önyükleme bölümüne yeni Windows önyükleme kesimi kodunu yazmak için kullanın. Bu komut, Windows önyükleme kesiminin bozuk olması nedeniyle oluşan sorunları giderir. Acil Onarım işlemi de önyükleme kesimini onarır. Bu komut, varsayılan olarak sistem önyükleme bölümüne yazılmasını geçersiz kılar.

FIXMBR

fixmbr aygıt adı
Bu komutu (burada aygıt adı, yeni bir MBR gerektiren aygıtın belirtildiği isteğe bağlı bir aygıt adıdır), sistem bölümünün ana önyükleme kaydını (MBR) onarmak için kullanın. Bu komut, bir virüsün MBR'ye zarar verdiği ve Windows'un başlatılamadığı senaryolarda kullanılır.

UYARI: Bir virüs veya donanım sorunu varsa, bu komutun bölüm tablolarınıza zarar verme olasılığı bulunmaktadır. Bu komut, bölümlere erişilememesine neden olabilir. Microsoft, bu komut kullanılmadan önce virüsten koruma yazılımlarının çalıştırılmasını önerir.

Ad, map komutunun çıktısından alınabilir. Boş bırakılırsa, önyükleme aygıtının MBR'si onarılır; örneğin:
fixmbr \device\harddisk2
Fixmbr geçersiz veya standart dışı bir bölüm tablosu imzası algılarsa, MBR'yi yeniden yazmadan önce sizden izin ister.

FORMAT

format sürücü: /Q /FS:dosya-sistemi
Bu komutu (burada /Q, sürücü için bir hızlı biçimlendirme gerçekleştirir; sürücü, biçimlendirilecek bölümün sürücü harfidir ve /FS:dosya-sistemi de, kullanılacak dosya sistemi türünü (FAT, FAT32 veya NTFS) belirtir), belirtilen sürücüyü belirtilen dosya sistemiyle biçimlendirmek için kullanın.

Dosya sistemi belirtilmezse, varolan dosya sistemi biçimi kullanılır.

LISTSVC

Listsvc komutu, geçerli Windows yüklemesindeki tüm kullanılabilir hizmetleri, aygıt sürücülerini ve bunların başlangıç türlerini listeler. Bu komut, disable ve enable komutları kullanılırken yararlıdır.

NOT: Bunlar %SystemRoot%\System32\Config\SYSTEM kovanından ayıklanır. SYSTEM kovanı zarar görmüşse veya yoksa, tahmin edilemeyen sonuçlar oluşabilir.

LOGON

logon
Logon komutu, Windows'un algılanan tüm yüklemelerini listeler ve sonra oturum açmayı seçtiğiniz Windows kopyasının yerel yönetici parolasını ister. Üçten fazla oturum açma denemesi başarısız olursa, konsoldan çıkılır ve bilgisayarınız yeniden başlar.

MAP

map arc
Bu komutu (burada arc parametresi, map komutuna Windows Aygıtı yolları yerine ARC yollarını kullanmasını bildirir) sürücü harflerini, dosya sistemi türlerini, bölüm boyutlarını ve fiziksel sürücü eşleştirmelerini listelemek için kullanın.

MD ve MKDIR

Md veya mkdir komutu, yeni klasörler oluşturur. Joker karakterler desteklenmez. Mkdir komutu, yalnızca geçerli Windows yüklemesinin sistem klasörlerinde, kaldırılabilir ortamda, herhangi bir sabit disk bölümünün kök klasöründe veya yerel yükleme kaynaklarında çalışır.

MORE

more dosyaadı
Bir metin dosyası ekranda görüntülemek için bu komutu kullanın.

RD ve RMDIR

Rd ve rmdir komutları, bir klasörü siler. Bu komutlar, yalnızca geçerli Windows yüklemesinin sistem klasörlerinde, kaldırılabilir ortamda, herhangi bir sabit disk bölümünün kök klasöründe veya yerel yükleme kaynaklarında çalışır.

REN ve RENAME

Ren ve rename komutları bir dosyayı yeniden adlandırabilir. Hedef dosyanız için yeni bir sürücü veya yol belirtemezsiniz. Bu komutlar, yalnızca geçerli Windows yüklemesinin sistem klasörlerinde, kaldırılabilir ortamda, herhangi bir sabit disk bölümünün kök klasöründe veya yerel yükleme kaynaklarında çalışır.

SET

Set komutu, dört ortam seçeneğini görüntülemenize veya değiştirmenize olanak sağlar.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE

SYSTEMROOT

Systemroot komutu, oturum açmış olduğunuz Windows yüklemesinin %SystemRoot% klasörünü geçerli çalışma klasörü olarak ayarlar.

TYPE

type dosyaadı
Type komutu, bir metin dosyası görüntüler.
Özellikler

Makale No: 229716 - Son İnceleme: 12/05/2015 14:14:37 - Düzeltme: 3.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB229716
Geri bildirim