ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

BILGI: Visual Studio 6.0 SP3 Benioku: 9 - dosya sürümleri bölüm

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:230733
Kullanım Dışı Bilgi Bankası İçeriği Yasal Uyarı
Bu makale, Microsoft'un artık destek sağlamadığı ürünler ile ilgili olarak yazılmıştır. Bu nedenle, bu makale "olduğu gibi" sağlanmıştır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Bu bir Benioku dosyasının içerdiği bilgiler için tüm Microsoft Visual Studio 6.0 grubunun geliştirici araçları güncelleştirildi. ınternet'ten bir <a0>Temel</a0> hizmet paketini karşıdan yüklediyseniz, bu dosyanın tüm bölümlerini, alınan güncelleştirmeler için geçerlidir. Çekirdek Visual Studio'nun bölümü ve bölümleri, çekirdek tarafından güncelleştirildi ürünler için listelenen karşıdan yüklemeler dosyaları için uygun sabit sorunları karşıdan yükleyin.

Microsoft Visual Studio 6.0 Service Pack 3 Benioku aşağıdaki bölümleri içerir:

PART 1: Genel bakış ve yükleme

PART 2: Visual Studio'nun

KıSıM 3: Visual Basic

KıSıM 4: Visual C++

KıSıM 5: Visual FoxPro

6 KıSıM: Visual ınterdev

KıSıM 7: Visual J ++

KıSıM 8: Visual SourceSafe

9 KıSıM: Dosya sürümleri

En son ürün bilgileri için Visual Studio Web sitesine bakın:

http://msdn.microsoft.com/vstudio

En son ürün güncelleştirmelerini Visual Studio destek ana sitesinde bakın:

http://support.microsoft.com/support/vstudio
Lütfen bu Benioku bölümlerine erişme hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Başvurular bölümüne bakın.
Daha fazla bilgi

Dosya sürümleri

Aşağıdaki tabloda, bu Visual Studio 6.0 Service Pack güncelleştirilmiş geliştirici araçlarını listeler. Sürüm bilgileri belirlemek için denetlemelisiniz anahtar dosyaları da listeler: sürüm olarak SP3 Release üzerindeki ürün dosya sürümü

Veri araçları

            mdt2db.dll   2.0.0.8171   2.0.0.8425             mdt2dbns.dll  2.0.0.8171   2.0.0.8425             mdt2dbui.dll  2.0.0.8171   2.0.0.8425             mdt2dd.dll   2.0.0.8171   2.0.0.8425             mdt2ddui.dll  2.0.0.8171   2.0.0.8425             mdt2df.dll   2.0.0.8171   2.0.0.8425             mdt2dfx.dll  2.0.0.8171   2.0.0.8425             mdt2fref.dll  2.0.0.8171   2.0.0.8425             mdt2fw.dll   2.0.0.8171   2.0.0.8425             mdt2fw95.dll  2.0.0.8171   2.0.0.8425             mdt2fwui.dll  2.0.0.8171   2.0.0.8456             mdt2g.dll   2.0.0.8171   2.0.0.8425             mdt2gddo.dll  2.0.0.8171   2.0.0.8425             mdt2gddr.dll  2.0.0.8171   2.0.0.8425             mdt2lv.dll   2.0.0.8171   2.0.0.8425             mdt2lvui.dll  2.0.0.8171   2.0.0.8425             mdt2qd.dll   2.0.0.8171   2.0.0.8456             mdt2qdui.dll  2.0.0.8171   2.0.0.8425             mdt2sd.dll   2.0.0.8171   2.0.0.8425             mdt2sdui.dll  2.0.0.8171   2.0.0.8425				

Ortam

            msenv.dll   6.1.81.71   6.1.84.26				

HTML Yardımı 1.21

            hh.exe     4.72.8171.0  4.73.8412.0             hhctrl.ocx   4.72.8164.0  4.73.8412.0             htmlhelp.exe  4.71.1015.0  4.71.1015.0             itircl.dll   4.72.7276.0  4.72.7276.0             itss.dll    4.72.8037.0  4.72.8084.0				

Internet Explorer 5.0 DAO/Jet

            _dbdao.h               dao360.dll          3.60.2521.8             daogetrw.h               dbdao.cpp               dbdao.dsp               dbdao.dsw               dbdao.h               dbdao.mak               dbdao.rc               dbdaoerr.h               dbdaoid.h               dbdaoint.h               dbdaouid.cpp               msjet35.dll  3.51.623.4  3.51.2723.0             msjt4jlt.dll  3.52.1527.3  3.52.2723.0             msrepl35.dll  3.51.623.0  3.51.2404.0             msscript.ocx  1.0.0.2604  1.0.0.3715             odbcstf.dll  3.510.3002.13 3.510.3904.0             resource.h               stdafx.h               version.h               version.rc               version.usr               verstamp.h				

MS Data Access Components'ı 2.1 SP1

            adc.h            adoctint.h               adoid.h               adoint.h               adojet.h               adojet.idl               adomd.h               adomd.idl               cmdtree.h               icrsint.h               jetoledb.h               jetoledb.idl               jetoledb.lib               mdac_typ.cab               mdac_typ.exe  4.71.1015.0 21.1.3711.11             msado15.h               msado15.idl               msdadc.h               msdaguid.h               msdaora.h               msdaosp.h               msdasc.h               msdasc.lib               msdasql.h               msdatsrc.h               msdatsrc.tlb               msdshape.h               msjetoledb.h               msremote.h               ocdb.h               odbc32.lib               odbccp32.lib               odbcinst.h               oledb.h               oledb.lib               oledbdep.h               oledberr.h               osptk.lib               persist.h               simpdata.h               simpdata.tlb               sql.h               sqlext.h               sqloledb.h               sqltypes.h               sqlucode.h				

OLE Otomasyonu

            asycfilt.dll  2.30.4261.1 2.40.4275.1             oleaut32.dll  2.30.4261.1 2.40.4275.1             olepro32.dll  5.0.4261.1  5.0.4275.1             stdole2.tlb  2.30.4261.1 2.40.4275.1				

5.0 Komut dosyası

            dispex.dll   4.0.0.2926  5.0.0.3715             jschs.dll          5.0.0.3715             jscht.dll          5.0.0.3715             jscript.dll  4.0.0.2920  5.0.0.3715             jsde.dll          5.0.0.3715             jses.dll          5.0.0.3715             jsfr.dll          5.0.0.3715             jsit.dll          5.0.0.3715             jsjp.dll          5.0.0.3715             jsko.dll          5.0.0.3715             scochs.dll         1.0.0.3715             scocht.dll         1.0.0.3715             scode.dll          1.0.0.3715             scoes.dll          1.0.0.3715             scofr.dll          1.0.0.3715             scoit.dll          1.0.0.3715             scojp.dll          1.0.0.3715             scoko.dll          1.0.0.3715             scrobj.dll         1.0.0.3715             scrrnchs.dll        5.0.0.3715             scrrncht.dll        5.0.0.3715             scrrnde.dll         5.0.0.3715             scrrnes.dll         5.0.0.3715             scrrnfr.dll         5.0.0.3715             scrrnit.dll         5.0.0.3715             scrrnjp.dll         5.0.0.3715             scrrnko.dll         5.0.0.3715             scrrun.dll   4.0.0.2926  5.0.0.3715             vbschs.dll         5.0.0.3715             vbscht.dll         5.0.0.3715             vbscript.dll  4.0.0.2926  5.0.0.3715             vbsde.dll          5.0.0.3715             vbses.dll          5.0.0.3715             vbsfr.dll          5.0.0.3715             vbsit.dll          5.0.0.3715             vbsjp.dll          5.0.0.3715             vbsko.dll          5.0.0.3715 				

Visual Basic

                  ado210.chm               appwiz.ocx   6.0.0.8177  6.0.0.8450             begin.frm               begin.frx               c2.dll     12.0.8168.0 12.0.8447.0             co2c40en.dll  4.6.1.106  4.6.1.106             comct332.cab               comct332.dep               comct332.ocx  6.0.0.8169  6.0.0.8450             comct3ax.cab               comdlg32.cab               comdlg32.dep               comdlg32.ocx  5.1.43.19  6.0.84.18             comdlgax.cab               common.bas               commonrc.h               commonrc.rc               copy.frm               copy.frx               datarpt.dsr               dataview.dll  6.0.0.8169  6.0.0.8450             dlgobjs.dll  4.0.1.23   4.0.1.23             dskspace.frm               dskspace.frx               expsrv.dll   6.0.0.8167  6.0.0.8269             group.frm               group.frx               hostwiz.dll  6.0.0.8169  6.0.0.8450             htmpdfr.dll         6.0.81.63             htmprfr.dll         6.0.81.63             htmutil.dll  6.0.0.8152  6.0.0.8405             install.bmp               logging.bas               makecab.exe         1.0.603.4             mci32.cab               mci32.dep               mci32.ocx   6.0.81.69  6.0.84.18             mci32ax.cab               message.frm               message.frx               modshell.bas               msaddcax.cab               msadodc.cab               msadodc.dep               msadodc.ocx  6.0.81.71  6.0.84.18             msbind.cab               msbind.dep               msbind.dll   6.0.81.69  6.0.84.50             msbindax.cab               mscdrun.cab               mschrt20.cab               mschrt20.dep               mschrt20.ocx  6.0.81.77  6.0.84.18             mschrtax.cab               mscmc2ax.cab               mscmctax.cab               mscomct2.cab               mscomct2.dep               mscomct2.ocx  6.0.81.77  6.0.84.18             mscomctl.cab               mscomctl.dep               mscomctl.ocx  6.0.81.77  6.0.84.71             msdagdax.cab               msdalsax.cab               msdatgrd.cab               msdatgrd.dep               msdatgrd.ocx  6.0.81.69  6.0.84.18             msdatlst.cab               msdatlst.dep               msdatlst.ocx  6.0.81.69  6.0.84.18             msde.dll    6.0.0.3005  6.0.84.50             msderun.cab               msderun.dep               msderun.dll  6.0.0.3005  6.0.84.50             msdeui.dll   6.0.0.3005  6.0.0.3005             msflxgax.cab               msflxgrd.cab               msflxgrd.dep               msflxgrd.ocx  5.1.43.19  6.0.84.18             mshfgax.cab               mshflxgd.cab               mshflxgd.dep               mshflxgd.ocx  6.0.30.5   6.0.84.18             msmask32.cab               msmask32.dep               msmask32.ocx  6.0.81.69  6.0.84.18             msmaskax.cab               msprpcht.cab               msprpcht.dll  6.0.84.50             msrdc20.cab               msrdc20.dep               msrdc20.ocx  6.0.81.69  6.0.84.18             msrdc2ax.cab               msrdo20.cab               msrdo20.dep               msrdo20.dll  6.0.81.69  6.0.84.50             msstdfmt.dep               msstdfmt.dll  6.0.81.69  6.0.84.50             msvbv6ax.cab               msvbvm60.cab               msvbvm60.dll  6.0.81.76  6.0.84.82             mswcrun.cab               mswcrun.dep               mswcrun.dll  6.0.81.69  6.0.84.50             mswless.dep               mswless.ocx  6.0.81.69  6.0.84.50             odbc log in.frm               oleaut.cab               oleautax.cab               overwrit.frm               overwrit.frx               path.frm               path.frx               pdaddin.dll  6.0.0.8169  6.0.0.8450             pdcmdln.exe  6.0.0.8169  6.0.0.8450             pdwizard.ocx  6.0.0.8169  6.0.0.8450             pdwizchs.dll        6.0.0.8450             pdwizcht.dll        6.0.0.8450             pdwizdeu.dll        6.0.0.8450             pdwizesn.dll        6.0.0.8450             pdwizfra.dll        6.0.0.8450             pdwizita.dll        6.0.0.8450             pdwizjpn.dll        6.0.0.8450             pdwizkor.dll        6.0.0.8450             picclp32.cab               picclp32.dep               picclp32.ocx  6.0.81.69  6.0.84.18             picclpax.cab               rdocurs.dll  5.0.81.69  6.0.84.50             registry.bas               repvbrc.dll  6.0.8161.0  6.0.8161.1             resedit.dll  6.0.0.8169  6.0.0.8450             richtx32.cab               richtx32.dep               richtx32.ocx  6.0.81.69  6.0.84.18             richtxax.cab               serverdt.frm               serverdt.frx               setup.exe   2.20.903.0  6.0.84.50             setup1.bas               setup1.exe   6.0.0.8171  6.0.0.8450             setup1.frm               setup1.frx               setup1.ico               setup1.rc               setup1.res               setup1.vbp               setupres.bas               setupres.h               sqlparse.dll  5.0.81.69  5.0.84.61             st6unst.exe  6.0.81.69  6.0.84.50             tabctl32.cab               tabctl32.dep               tabctl32.ocx  5.1.43.19  6.0.84.18             tabctlax.cab               vb6.exe    6.0.81.76  6.0.84.64             vb6debug.dll  6.0.81.69  6.0.84.62             vb6dep.ini               vb6ide.dll   5.0.81.69  6.0.84.50             vb6stkit.dll  6.0.81.69  6.0.84.50             vba6.dll    6.0.0.8169  6.0.0.8481             vbreadme.htm               vbrun60.cab               vbrun6ax.cab               vbsdidb.dll  5.0.81.70  5.0.84.61             vbshell.odl               vbshell.tlb               wbclsdsr.ocx  6.0.81.69  6.0.84.50             welcome.frm               welcome.frx

Visual C++

            afxbld_.h               afxisapi.h               afxodlgs.h               afxwin1.inl               appui1.cpp               arccore.cpp               atl.dll    3.0.8168.0  3.0.8449.0             atl.lib               atlbase.h               atlcom.h               atldb.h               atldbcli.h               atlimpl.cpp               barcore.cpp               c1.dll     12.0.8168.0 12.0.8472.0             c1xx.dll    12.0.8168.0 12.0.8472.0             c2.dll     12.0.8168.0 12.0.8447.0             calloc.c               ctlinplc.cpp               cvtres.exe   5.0.1720.1  5.0.1736.1             daocore.cpp               dbgheap.c               delete.cpp               devaut1.pkg  6.0.8168.0  6.0.8447.0             devbld.pkg   6.0.8168.0  6.0.8447.0             devclvw.pkg  6.0.8168.0  6.0.8447.0             devcpp.pkg   6.0.8168.0  6.0.8447.0             devedit.pkg  6.0.8168.0  6.0.8447.0             devprj.pkg   6.0.8168.0  6.0.8447.0             devshl.dll   6.0.8168.0  6.0.8472.0             dlgcore.cpp               dlgprnt.cpp               dm.dll     6.0.8168.0  6.0.8447.0             eafxis.lib               eafxisd.lib               eafxisd.pdb               expand.c               feacp.dll   12.0.8168.0 12.0.8447.0             free.c               heapchk.c               heapinit.c               heapmin.c               isapi.cpp               libc.lib               libcd.lib               libcd.pdb               libcmt.lib               libcmtd.lib               libcmtd.pdb               link.exe    6.0.8168.0  6.0.8447.0             malloc.c               mfc40.dll   4.0.0.5277  4.1.0.6140             mfc40u.dll   4.1.0.6139  4.1.0.6140             mfc42.dll   6.0.8168.0  6.0.8447.0             mfc42.lib               mfc42.map               mfc42.pdb               mfc42d.dll   6.0.8168.0  6.0.8447.0             mfc42d.lib               mfc42d.map               mfc42d.pdb               mfc42u.dll   6.0.8168.0  6.0.8447.0             mfc42u.lib               mfc42u.map               mfc42u.pdb               mfc42ud.dll  6.0.8168.0  6.0.8447.0             mfc42ud.lib               mfc42ud.map               mfc42ud.pdb               mfcapwz.dll  6.0.8168.0  6.0.8447.0             mfcd42d.dll  6.0.8168.0  6.0.8447.0             mfcd42d.lib               mfcd42d.map               mfcd42d.pdb               mfcd42ud.dll  6.0.8168.0  6.0.8447.0             mfcd42ud.lib               mfcd42ud.map               mfcd42ud.pdb               mfcn42d.dll  6.0.8168.0  6.0.8447.0             mfcn42d.lib               mfcn42d.map               mfcn42d.pdb               mfcn42ud.dll  6.0.8168.0  6.0.8447.0             mfcn42ud.lib               mfcn42ud.map               mfcn42ud.pdb               mfco42d.dll  6.0.8168.0  6.0.8447.0             mfco42d.lib               mfco42d.map               mfco42d.pdb               mfco42ud.dll  6.0.8168.0  6.0.8447.0             mfco42ud.lib               mfco42ud.map               mfco42ud.pdb               mfcs42.lib               mfcs42.pdb               mfcs42d.lib               mfcs42d.pdb               mfcs42u.lib               mfcs42u.pdb               mfcs42ud.lib               mfcs42ud.pdb               msize.c               msvcrt.dll   6.0.8168.0  6.0.8397.0             msvcrt.lib               msvcrt.pdb               msvcrt40.dll  4.21.0.0   4.22.0.0             msvcrtd.dll  6.0.8168.0  6.0.8447.0             msvcrtd.lib               msvcrtd.pdb for .dll               msvcrtd.pdb for .lib               nafxcw.lib               nafxcw.pdb               nafxcwd.lib               nafxcwd.pdb               nafxis.lib               nafxisd.lib               nafxisd.pdb               new.cpp               oleaut32.lib               oleauto.h               oledlgs2.cpp               psession.h               realloc.c               sbheap.c               shcv.dll    6.0.8168.0  6.0.8447.0             sockcore.cpp               strex.cpp               strftime.c               tln0t.dll   6.0.8168.0  6.0.8447.0             tzset.c               uafxcw.lib               uafxcw.pdb               uafxcwd.lib               uafxcwd.pdb               uuid.lib               viewcore.cpp               wincore.cpp               winfrm.cpp               winheap.h          				

Visual FoxPro

            _app.vct               _app.vcx               _base.prg               _base.vct               _base.vcx               _controls.vct               _controls.vcx               _environ.vct               _environ.vcx               _framewk.dbf               _framewk.fpt               _framewk.h               _framewk.vct               _framewk.vcx               _gallery.vct               _gallery.vcx               _html.vct               _html.vcx               _htmlsty.vct               _htmlsty.vcx               _internet.vct               _internet.vcx               _menu.vct               _menu.vcx               _miscbtns.vct               _miscbtns.vcx               _movers.vct               _movers.vcx               _reports.vct               _reports.vcx               _table.vct               _table.vcx               _therm.vct               _therm.vcx               _ui.vct               _ui.vcx               _utility.vct               _utility.vcx               _webview.vct               _webview.vcx               activex.dep               appbldr.h               appbldr.prg               appbldr.sct               appbldr.scx               apphook.vct               apphook.vcx               appwiz.prg               appwiz.sct               appwiz.scx               browser.app               builder2.vct               builder2.vcx               builderd.cdx               builderd.dbf               builderd.fpt               builderd.vct               builderd.vcx               convert.app               coverage.app               fd3.fll    6.0.8161.0  6.0.8450.0             fdkeywrd.cdx               fdkeywrd.dbf               foxhhelp.exe  6.0.8161.0  6.0.8450.0             foxhhelpps.dll 6.0.8161.0  6.0.8450.0             foxisapi.dll  6.0.8156.0  6.0.8450.0             foxpro.h               fpole.dll   6.0.8161.0  6.0.8450.0             fpole.ocx   6.0.8162.0  6.0.8450.0             genhtml.prg               mdac_typ.exe  4.71.1015.0 21.1.3711.11             registry.vct               registry.vcx               ribuildr.app               runcode.prg               vfp6.exe    6.0.8167.0  6.0.8492.0             vfp6chs.dll         6.0.8492.0             vfp6cht.dll         6.0.8492.0             vfp6deu.dll         6.0.8492.0             vfp6enu.dll  6.0.8167.0  6.0.8492.0             vfp6esn.dll         6.0.8492.0             vfp6fra.dll         6.0.8492.0             vfp6kor.dll  6.0.8167.0  6.0.8492.0             vfp6r.dep               vfp6r.dll   6.0.8167.0  6.0.8492.0             vfp6rchs.dll        6.0.8492.0             vfp6rcht.dll        6.0.8492.0             vfp6rcze.dll        6.0.8492.0             vfp6rdeu.dll        6.0.8492.0             vfp6renu.dll  6.0.8167.0  6.0.8492.0             vfp6resn.dll        6.0.8492.0             vfp6rfra.dll        6.0.8492.0             vfp6rkor.dll  6.0.8167.0  6.0.8492.0             vfp6rrus.dll        6.0.8492.0             vfp6run.exe  6.0.8167.0  6.0.8450.0             vfp6t.dll          6.0.8492.0             vfpcab.dll   1.0.0.1   1.0.0.2             vfpglry.vct               vfpglry.vcx               vfpsp3.chm               wizard.app               wizard.dbf               wizard.fpt               wizbase.vct               wizbase.vcx               wizbtns.vct               wizbtns.vcx               www catalog.dbf               www catalog.fpt               wzform.app               wzimport.app               wzquery.app               wzreport.app               wzsetup.app               wzupsize.app               wzweb.app               xsource.zip				

Visual ınterdev

            bldwizmg.dll  6.0.0.8159  6.0.0.8392             button.asp               checkbox.asp               datagrid.asp               dtcrt.dll   6.0.0.8162  6.0.0.8450             dtcserv.dll  6.0.0.8162  6.0.0.8450             genproj.dll  7.0.8168.0  7.0.8450.0             htmed.dll   6.0.0.8167  6.0.0.8428             htmedui.dll  6.0.0.8167  6.0.0.8392             label.asp               listbox.asp               mdac_typ.exe  4.71.1015.0 21.1.3711.11             mmdtc.dll   6.0.0.8162  6.0.0.8450             msde.dll    6.0.0.3005  6.0.84.50             optiongrp.asp               pdm.dll    6.0.0.8169  6.0.0.8424             pm.asp               recordset.asp               rsnavbar.asp               textbox.asp               triedit.dll  6.0.0.8167  6.1.0.8243             urlpkr.dll   6.0.0.8159  6.0.0.8392             viddbpkg.dll  6.0.0.8161  6.0.0.8450             viddbui.dll  6.0.0.8159  6.0.0.8450             vidisws.dll  6.0.0.8169  6.0.0.8450             vidtc1.dll   6.0.0.8162  6.0.0.8450             vidwebui.dll  6.0.0.8159  6.0.0.8450             viwz1.dll   2.0.0.8160  2.0.0.8421             viwz1ui.dll  6.0.0.8156  6.0.0.8450             viwzrt.dll   2.0.0.8160  2.0.0.8421				

Visual J ++

            appletht.vjp               classd.exe   5.0.2922.0  5.0.3176.0             classr.exe   5.0.2922.0  5.0.3176.0             comcontr.vjp               consappl.vjp               extwarn.txt               jactivex.exe  5.00.2918  5.0.3167.1             javah.exe               javah.htm               javale.dll         6.0.0.8424             jni.h               jps.dll    1.3.0.8167  1.3.0.8424             jvc.exe    6.0.0.8167  6.0.0.8424             mdm.exe    6.0.0.8149  6.0.0.8424             msdbg.dll   6.0.0.8146  6.0.0.8424             msjava.lib               msjavx86.exe  5.0.2922.0  5.0.3176.0             msjvc.dll   6.00.8167  6.0.0.8424             msvj98.dll   6.1.81.69  6.1.84.24             msvj98ui.dll  6.1.81.67  6.1.83.49             pdm.dll    6.0.0.8169  6.0.0.8424             pkginst.exe  1.0.8173.1  1.0.8173.1             scriptle.dll  6.0.0.8156  6.0.0.8424             signcode.exe        5.101.1671.1             signer.dll         5.101.1671.1             vjreg.exe   6.0.0.8167  6.0.0.8424             wfcdev.cer               wfcdev.zip				

Visual SourceSafe

            analyze.exe  6.0.81.69  6.0.8383             ddconv.exe               ddupd.exe               ss.exe               ssapi.dll   6.0.81.69  6.0.8383             ssarc.exe   6.0.81.69  6.0.8383             ssgui.dll   6.0.81.63  6.0.8383             ssrestor.exe  6.0.81.69  6.0.8383				

Visual Studio

            acmsetup.exe  3.1.0.8043  3.1.0.8043             autorun.inf               eula.txt               redist.txt               regsvr32.exe  4.0.1381.0  5.0.1641.1             regtlib.exe               setup.exe   2.20.903.0  6.0.84.50				

VSEE havuz

            insrepim.dll  6.0.8161.0  6.10.8253.0             repodbc.dll  6.0.8161.0  6.10.9064.4             reprc.dll   6.0.8161.0  6.10.8253.0				
Referanslar
Visual Studio 6.0 SP3 hakkında daha fazla bilgi için readme, lütfen aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makalelerine bakın:

230722Visual Studio 6.0 SP3 Benioku bölüm 1 - genel bakış ve yükleme

230724Visual Studio 6.0 SP3 Benioku bölüm 2 - Visual Studio'nun

230726Visual Studio 6.0 SP3 Benioku bölüm 3 - Visual Basic

230727Visual Studio 6.0 SP3 Benioku bölümü 4 - Visual C++

230729Visual Studio 6.0 SP3 Benioku bölümü 5 - Visual FoxPro

230730Visual Studio 6.0 SP3 Benioku Bölüm 6 - Visual ınterdev

230731Visual Studio 6.0 SP3 Benioku bölümü 7 - Visual J ++

230732Visual Studio 6.0 SP3 Benioku bölümü 8 - Visual SourceSafe

230722 230724 230726 230727 230729 230730 230731 230732

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 230733 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/10/2005 22:58:24 - ฉบับแก้ไข: 2.2

Microsoft Visual Studio 6.0 Service Pack 3

 • kbmt kbinfo kbreadme KB230733 KbMttr
คำติชม