JScript kullanarak bir HTML Web sayfasından Excel otomatikleştirme

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 234774
Özet
Bu makalede, Microsoft Office Excel çalışma kitabından bir HTML sayfasının nasıl oluşturulacağı gösterilmektedir.
Daha fazla bilgi
Bu makalede, Excel otomatikleştiren JScript kodu gösterir. JScript oluşturma SafeArray iç anlamına gelir vardır. SAFEARRAY gerektiren bir işlevini çağırırsanız, Otomasyon kullanırken, VBScript SAFEARRAY oluşturmak için kullanabilirsiniz. Aşağıdaki kod bu JScript ve VBScript kodu birleşimi gösterilmektedir.

Otomasyon örneği oluşturma

 1. Not Defteri'ni başlatın.
 2. Aşağıdaki kodu Not Defteri'ne yapıştırın.
  <HTML><BODY>Press the button to start Excel and display quarterly data.<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">Function CreateNamesArray()' Create an array to set multiple values at once. Dim saNames(5, 2) saNames(0, 0) = "John" saNames(0, 1) = "Smith" saNames(1, 0) = "Tom" saNames(1, 1) = "Brown" saNames(2, 0) = "Sue" saNames(2, 1) = "Thomas" saNames(3, 0) = "Jane" saNames(3, 1) = "Jones" saNames(4, 0) = "Adam" saNames(4, 1) = "Johnson" CreateNamesArray = saNamesEnd Function</SCRIPT><SCRIPT LANGUAGE="JScript"> function AutomateExcel(){  // Start Excel and get Application object.   var oXL = new ActiveXObject("Excel.Application");       oXL.Visible = true;     // Get a new workbook.   var oWB = oXL.Workbooks.Add();   var oSheet = oWB.ActiveSheet;      // Add table headers going cell by cell.   oSheet.Cells(1, 1).Value = "First Name";   oSheet.Cells(1, 2).Value = "Last Name";   oSheet.Cells(1, 3).Value = "Full Name";   oSheet.Cells(1, 4).Value = "Salary";      // Format A1:D1 as bold, vertical alignment = center.   oSheet.Range("A1", "D1").Font.Bold = true;   oSheet.Range("A1", "D1").VerticalAlignment = -4108; //xlVAlignCenter      // Create an array to set multiple values at once.  // Fill A2:B6 with an array of values (from VBScript).   oSheet.Range("A2", "B6").Value = CreateNamesArray();    // Fill C2:C6 with a relative formula (=A2 & " " & B2).   var oRng = oSheet.Range("C2", "C6");   oRng.Formula = "=A2 & \" \" & B2";      // Fill D2:D6 with a formula(=RAND()*100000) and apply format.   oRng = oSheet.Range("D2", "D6");   oRng.Formula = "=RAND()*100000";   oRng.NumberFormat = "$0.00";      // AutoFit columns A:D.   oRng = oSheet.Range("A1", "D1");   oRng.EntireColumn.AutoFit();      // Manipulate a variable number of columns for Quarterly Sales Data.   DispalyQuarterlySales(oSheet);      // Make sure Excel is visible and give the user control  // of Excel's lifetime.   oXL.Visible = true;   oXL.UserControl = true;}   function DispalyQuarterlySales(oWS){   var iNumQtrs, sMsg, iRet;  // Number of quarters to display data for.   iNumQtrs = 4;          // Starting at E1, fill headers for the number of columns selected.   var oResizeRange = oWS.Range("E1", "E1").Resize(1,iNumQtrs);   oResizeRange.Formula = "=\"Q\" & COLUMN()-4 & CHAR(10) & \"Sales\"";       // Change the Orientation and WrapText properties for the headers.   oResizeRange.Orientation = 38;   oResizeRange.WrapText = true;       // Fill the interior color of the headers.   oResizeRange.Interior.ColorIndex = 36;       // Fill the columns with a formula and apply a number format.   oResizeRange = oWS.Range("E2", "E6").Resize(5,iNumQtrs);   oResizeRange.Formula = "=RAND()*100";   oResizeRange.NumberFormat = "$0.00";       // Apply borders to the Sales data and headers.   oResizeRange = oWS.Range("E1", "E6").Resize(6,iNumQtrs);   oResizeRange.Borders.Weight = 2; // xlThin       // Add a Totals formula for the sales data and apply a border.   oResizeRange = oWS.Range("E8", "E8").Resize(1,iNumQtrs);   oResizeRange.Formula = "=SUM(E2:E6)";  // 9 = xlEdgeBottom      oResizeRange.Borders(9).LineStyle = -4119; //xlDouble   oResizeRange.Borders(9).Weight = 4; //xlThick       // Add a Chart for the selected data.   oResizeRange = oWS.Range("E2:E6").Resize(5,iNumQtrs);   var oChart = oWS.Parent.Charts.Add();   oChart.ChartWizard(oResizeRange, -4100, null, 2); // -4100 = xl3dColumn   oChart.SeriesCollection(1).XValues = oWS.Range("A2", "A6");   for (iRet = 1; iRet <= iNumQtrs; iRet++) {     oChart.SeriesCollection(iRet).Name = "=\"Q" + iRet + "\"";   }   oChart.Location(2, oWS.Name); // 2 = xlLocationAsObject       // Move the chart so as not to cover your data.   oWS.Shapes("Chart 1").Top = oWS.Rows(10).Top;   oWS.Shapes("Chart 1").Left = oWS.Columns(2).Left;}</SCRIPT><P><INPUT id=button1 type=button value="Start Excel"      onclick="AutomateExcel"></P></BODY></HTML>					
 3. Dosyayı seçtiğiniz File adı Excelaut.htm olan bir dizine kaydedin.
 4. Not Defteri'ni kapatýn ve Internet Explorer'ı başlatın.
 5. İçinde Adres çubuk, yazın C:\yol\excelaut.htm, burada yol dosyayı kaydettiğiniz dizindir.
 6. Internet Explorer dosya yüklendiğinde bir düğme ile onesentence göreceksiniz. Düğmesine bastığınızda, Excel istemci'nin makinenizde testleri çalıştırmak ve veri ile doldurun.
Referanslar
Bu makalede, farklı diller kullanan aynı işlem açıklayan diğer makaleleri paraleldir. Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarına tıklayın:
219151 Microsoft Excel Visual Basic kullanarak otomatikleştirme
179706 Excel'i otomatikleştirmek ve oluşturmak ve yeni bir çalışma kitabı biçimlendirmek için MFC kullanma
219430 Nasıl oluşturmak/Visual J ++ otomasyonu kullanarak bir Excel çalışma kitabı biçimi
231614 Delphi yeni bir çalışma kitabı oluşturmak için Excel'i otomatikleştirme
HTML sayfasından Excel otomatikleştirme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
198703 İstemci tarafındaki VBScript Excel'den otomatikleştirme
Office Otomasyonu hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Office geliştirme Destek Web sitesini ziyaret edin:
XL2003 XL2007

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 234774 - Son İnceleme: 05/07/2016 21:38:00 - Düzeltme: 6.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbautomation kbhowto kbmt KB234774 KbMttr
Geri bildirim