Kullanıcılar, Kullanıcı Adını veya Kullanıcı Asıl Adını Kullanarak Oturum Açabilir

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 243280
Duyuru
Bu makalede, Windows 2000 için geçerlidir. Windows 2000 desteği 13 Temmuz 2010 tarihinde sona erer. , Windows 2000 Destek son Çözüm Merkezi Windows 2000'den yükseltme stratejinizi planlama için bir başlangıç noktasıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Destek Ömrü İlkesi.
Duyuru
Bu makalede, Windows 2000 için geçerlidir. Windows 2000 desteği 13 Temmuz 2010 tarihinde sona erer. , Windows 2000 Destek son Çözüm Merkezi Windows 2000'den yükseltme stratejinizi planlama için bir başlangıç noktasıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Destek Ömrü İlkesi.
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Kullanıcılar, iki farklı oturum açma adı kullanarak bir Windows 2000 etki alanına oturum açabilirler. Örneğin, alt düzey kullanıcı oturum açma adınızı (örneğin, my_name) veya Kullanıcı Asıl Adınızı (UPN) (my_name@my_domain_name gibi) kullanabilirsiniz.

Kullanıcı Oturum Açma Adınız

Windows 2000 etki alanına oturum açmak için kullanılacak Kullanıcı Asıl Adı ( UPN) budur. UPN, oturum açma adı ve ada eklenmesi gereken UPN sonekinden oluşur (@ simgesinden sonra gelen metin). UPN'nin orman içinde benzersiz olması gerekir.

Kullanıcı, varsayılan olarak, "@domain_name" UPN sonekine sahiptir. Birden çok UPN sonekleri varsa, istenen UPN sonekini UPN sonekleri listesinden seçebilirsiniz.

Örnek A - Bir Etki Alanında Bir Kullanıcı

Joe S. User, mydomain.com adlı etki alanındaki bir kullanıcıdır. Mydomain.com'a ait alt düzey adı mydomaindir.
Adı: Ali
İkinci adın ilk harfi: S
Soyadı: Kullanıcı

Kullanıcı oturum açma adının oturum açma adı bölümü joeuser olur.
Bu kullanıcı için UPN, joeuser@mydomain.com olur.
Bu kullanıcı için alt düzey oturum açma adı MYDOMAIN\joeuser olur.

Örnek B - Aynı Ormandaki İki Farklı Etki Alanında Bulunan İki Kullanıcı

Joe S. User, mydomain.com adlı etki alanındaki bir kullanıcıdır. Mydomain.com'a ait alt düzey adı mydomaindir.
Adı: Ali
İkinci adın ilk harfi: S
Soyadı: Kullanıcı

Joe S. User adında başka bir kullanıcı var. Ancak bu kullanıcı, childdomain.mydomain.com adlı etki alanındaki bir kullanıcıdır. Childdomain.mydomain.com, mydomain.com'un alt etki alanıdır ve her iki etki alanı da aynı ormanda bulunur.
Childdomain.com'un alt düzey adı childdomaindir.


Adı: Ali
İkinci adın ilk harfi: S
Soyadı: Kullanıcı

Kullanıcı oturum açma adının oturum açma adı bölümü joeuser olur.
Bu kullanıcı için UPN, joeuser@childdomain.mydomain.com olur.
Kullanıcının alt düzey oturum açma adı CHILDDOMAIN\joeuser olur.

Alt Düzey Kullanıcı Oturum Açma Adınız

Kullanıcı oturum açma adı, etki alanının alt düzey adından ve bir oturum açma adından oluşur. Genellikle, UPN oturum açma adı bölümü, alt düzey adının oturum açma adı bölümüyle aynıdır. Ancak kullanıcı, Microsoft Windows NT veya Microsoft Windows 98/95 çalıştıran bilgisayarlarda oturum açmak için farklı bir ad kullanırsa, UPN oturum açma adı bölümünün benzersiz olması gerekir.

Alt düzey kullanıcı adları orman içinde benzersiz olmalıdır. Ancak, alt düzey adına ait oturum açma adı bölümü aynı, etki alanı adları farklı birden çok kullanıcı olabilir. Örneğin, BIGDOMAIN\joeuser, OTHERDOMAIN\joeuser, NEWDOMAIN\joeuser ve benzeri.

Örnek A - Bir Etki Alanında Bir Kullanıcı

Joe S. User, mydomain.com adlı etki alanındaki bir kullanıcıdır. Mydomain.com'a ait alt düzey adı mydomaindir.
Adı: Ali
İkinci adın ilk harfi: S
Soyadı: Kullanıcı
Kullanıcı oturum açma adının oturum açma adı bölümü joeuser olur.
Bu kullanıcı için UPN, joeuser@mydomain.com olur.
Kullanıcının alt düzey oturum açma adı MYDOMAIN\joeuser olur.

Not: alt düzey adı oturum açma adı kısmını UPN oturum açma adı bölümünü aynı olması gerekmez.

Örnek B - Aynı Ormandaki İki Farklı Etki Alanında Bulunan İki Kullanıcı

Joe S. User, mydomain.com adlı etki alanındaki bir kullanıcıdır. Mydomain.com'a ait alt düzey adı mydomaindir.
Adı: Ali
İkinci adın ilk harfi: S
Soyadı: Kullanıcı
Kullanıcı oturum açma adının oturum açma adı bölümü joeuser olur.
Bu kullanıcı için UPN, joeuser@mydomain.com olur.
Kullanıcının alt düzey oturum açma adı MYDOMAIN\joeuser olur.

Joe S. User adında başka bir kullanıcı var. Ancak bu kullanıcı, childdomain.mydomain.com adlı etki alanındaki bir kullanıcıdır. Childdomain.mydomain.com, mydomain.com'un alt etki alanıdır ve her iki etki alanı da aynı ormanda bulunur.

Adı: Ali
İlk harf: S
Soyadı: Kullanıcı
Kullanıcı oturum açma adının oturum açma adı bölümü joeuser olur.
Bu kullanıcı için UPN, joeuser@childdomain.mydomain.com olur.
Kullanıcının alt düzey oturum açma adı CHILDDOMAIN\joeuser olur.
Her kullanıcı ayrı bir etki alanının üyesi olduğu için iki kullanıcı oturum açma adları arasında çakışma yok.

Örnek C - Aynı Ormandaki Aynı Etki Alanında Aynı Ada Sahip İki Kullanıcı

Kırmızı, mydomain.com içinde bulunan bir Kuruluş Birimi'dir (OU)
Joe User OU Kırmızı içindeki bir kullanıcıdır.
Adı: Ali
İlk harf: S
Soyadı: Kullanıcı
Kullanıcıya ait oturum açmadının, oturum açma adı bölümü joeuser olur.
Kullanıcının UPN oturum açma adı joeuser@mydomain.com olur.
Kullanıcının alt düzey oturum açma adı MYDOMAIN\joeuser olur.

Joe User adında başka bir kullanıcı var. Ancak, bu kullanıcı OU Mavi içindeki bir kullanıcıdır. Mavi, mydomain.com'daki bir OU'dur.
Adı: Ali
İlk harf: S
Soyadı: Kullanıcı

Tüm UPN'lerin ormanda benzersiz olması gerektiğinden, ikinci Joe User'a ait UPN joeuser@mydomain.com'a eşit olamaz. Ayrıca, tüm alt düzey oturum açma adlarını da içeren ormanda benzersiz olması gerektiğinden, MYDOMAIN\joeuser ikinci Joe kullanıcının alt düzey oturum açma adı olamaz. Bu kullanıcı için oturum açma izin vermek için farklı oturum açma adı benzersiz bir UPN soneki @mydomain ile oluşturmak için seçili olmalıdır.
alt düzey

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 243280 - Son İnceleme: 12/05/2015 16:10:46 - Düzeltme: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbnetwork kbmt KB243280 KbMttr
Geri bildirim