Nasıl yapılır: TrueType simge Anahatları Çiz

Windows XP desteği sona erdi

Microsoft, Windows XP desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:243285
Özet
Win32 API GetGlyphOutline işlevi, bir TrueType yazı tipinden yerel glif anahat veri dönebilirsiniz. Bir <a0>TrueType</a0> glif anahat çizmek için <a0></a0>, verileri doğal B Spline tanımına bir dizi Bezier satır tanımları için dönüştürülmesi gerekir. Daha sonra Seviyelendirmeyi çizmek için PolyBezier Win32 API işlevi kullanılabilir.
Daha fazla bilgi
Win32 uygulama programlama Interface(API) GetGlyphOutline işlevinde bir TrueType anahat alabilirsiniz. GGO_NATIVE biçimlendirme seçeneği, bir arabellek çeyrek dönemlerde B Spline Eğriler için bir TrueType anahat ile doldurur. Çeyrek dönemlerde B Splines TrueType tarafından bir <a0>TrueType</a0> yazı tipi dosyası glif anahatlardaki tanımlamak için kullanılır. Bu anahat eğriler çizmek için bir fonksiyon B Spline çizim uygulamak veya Win32 API PolyBezier işlevinden kullanabilirsiniz.

Bir sınıfın birden çok eğri kesimi birkaç denetim noktaları aracılığıyla yolunu tanımlayan parametrik eğri çeyrek dönemlerde B Spline Eğriler var. Çeyrek dönemlerde eğri ikinci bir sipariş parametrik eğri ' dir. Çeyrek dönemlerde bir Spline doğrudan çizmek için APı'hiçbir işlevi vardır, ancak ikinci derece denklem, çizilmiş bir metreküp Win32 API ile dönüştürülür, bir Bezier eğrisi çizim için işlev; PolyBezier denir.

Belirli ve değerini tanımlayan parametrik eğri, çeyrek dönemlerde B Spline Eğriler genel bilgisayar bilimi, grafik well-researched konu ' dir. Bunlar ayrıca oldukça karmaşık olabilir. Algoritmalar, çeşitli metinleri yayımlanmış bir çeyrek dönemlerde Spline çizmek için bir işlev uygulamak için kullanılabilir, ancak bir algoritma açıklayan, bu makalenin kapsamı dışındadır olur.

Bir Bezier eğrisi metreküp veya üçüncü sipariş parametrik eğri olduğundan PolyBezier işlevi bir çeyrek dönemlerde Spline çizebilirsiniz. Çeyrek dönemlerde bir Spline ikinci bir sipariş Denklem olduğundan, daha yüksek siparişinin metreküp Denklem cinsinden ifade edilebilir. Denklem bir ikinci derece denklem bir metreküp olarak ifade etme için verilen örnek kodda, ancak bu makalede, türetme ele alınmamıştır.

Bu makaledeki örnek kod GetGlyphOutline işlevi tarafından döndürülen bir GGO_NATIVE glif arabelleği ayrıştırılamıyor nasıl gösterimini ' dir. GGO_NATIVE biçimi bayrağı tarafından döndürülen arabellek TTPOLYGONHEADER yapısına uygun olur. TTPOLYGONHEADER yapısını ve hemen sonra gelen verileri bir dağılımı, bir TrueType glif oluşturur. Bir dağılımı bu yolla açıkça döndürülmez örtülü olarak kapalı olduğundan, bir tam Eğriler yoludur.

Lütfen, TTPOLYGONHEADER ve TTPOLYCURVE yapıları Platform SDK belgelerine bakın.

Bir glif dağılımı TTPOLYCURVE yapıları tarafından temsil edilen birden çok eğri kesimi oluşur. Bir dağılımı, bir veya daha fazla TTPOLYCURVE yapıları ve koordinat noktası verilerini TTPOLYGONHEADER izler. PfxStart üye dağılıma koordinat başlangıç noktası sağlar. TTPOLYGONHEADER izleyen eğri kayıtların sayısı cb üyesi tarafından verilir. Kaynağı glifi göre başlangıç noktanızdır. Kaynağı glif karakteri karakterin temel sol alt köşesinde ' dir.

Çeyrek dönemlerde B Spline denetim noktaları veya basit Polyline noktaları, her TTPOLYCURVE eğri kaydı'nı (Eğri bölütü) oluşur. Puan sayısı TTPOLYCURVEcpfx üyesi tarafından verilir. Ayraç veya polyline eğri türünü wType üyesi tarafından verilir. Koordinat noktaları dizisi yapısını hemen uygulayın. Başlangıç noktası eğrinin apfx üyesi tarafından verilir.

Arabellek, glif birden fazla dağılımı içerebilir, çünkü TTPOLYGONHEADER yapıları ve verileri bir veya daha fazla gruplarını içerir. Sonraki dağılımlarını, önceki bir yerel arabellekte hemen dolu. Sonraki dağılımı eğri önceki kaydın son noktayı ötesinde bir sonraki baytındaki TTPOLYGONHEADER başlar.

Bu örnek kod, her bir dağılımı form Bezier çizgi parçaları listesini oluşturmak için GGO_NATIVE arabellek ayrıştırma tarafından TrueType glif anahatlarını çizer. Bezier çizgi parçaları listesini PolyBezier kullanılarak çizilir. Arabellek ayrıştırmak için kullandığı kod DrawT2Outline işlevdir.

Bezier satırlarının bir listesini oluşturmak için ilk adım, listesi için arabellek boyutunu belirlemektir. Dört noktaları Bezier satırlar tanımlayın. PolyBezier işlevi, bir sonraki satırın başlangıç önceki satırın son nokta ile çakışan olduğu Bezier kesimleri sürekli bir satır olarak, noktaları dizi yorumlar. Bu nedenle, yalnızca üç nokta Bezier ek bir satır kesimini tanımlamak için gereklidir.

GGO_NATIVE arabellek polyline eğri veya çeyrek dönemlerde B Spline eğri içerebilir. B Spline üç nokta tanımlamanız sırasında iki nokta, bir çizgi parçasının tanımlayın. Her tür PolyBezier kullanarak Bezier çizgiyle çizilmesi olduğundan, tamamen satır kesiminden oluşan bir dağılımı için birden çok Beziers genişlediğinde, en kötü Durum senaryosu ortaya çıkar.

Ek bir eğriyi ifade etmek için B Spline eğri gösteriminde bir kesimi yalnızca bir ek noktanın gerektirdiğini unutmayın. Bu noktadan açıkça "B" tanımlar veya eğriyi [NULL]'ı işaretleyin ve örtülü olarak ek eğri noktası tanımlar. Açık eğriyi sonraki "B" noktasına Orta noktadır. Bu nedenle bir ek bir satır kesimini ya da bir ek eğri bölütü için üç ek puan Bezier satırının genişletecektir.

Kod, olası en büyük arabellek tarafından temsil edilen puan sayısı belirleyebilirsiniz, böylece tüm yerel arabellek POINTFX yapıları oluşacak varsayar. Eğriler ve dağılımlarını açıklayan yapısı yük bulunduğundan gerçek sayı biraz daha küçüktür. Bezier listesi için arabellek boyutu, olası en fazla sayıda NOKTASı yapısının veri boyutu ile çarpılan ve üç ile çarpılan noktası tarafından verilir. Üç her ek satır segment veya segment için bir Bezier için dönüştürüldüğünde çeyrek dönemlerde ayraç için gerekli olan ek puan sayısıdır.

Bezier arabellek tahsis sonra kodu, yerel arabellek sırasında ilk TTPOLYGONHEADER başlatarak ayrıştırır. Kod bir döngü tekrarında sırasında bir dağılımı işler ve bu çizer. Ikinci BIR iç döngü eğri türlerinin ayrıştırır.

(TT_PRIM_LINE) polyline eğri durumunda, her satırı kesiminden polyline dönüştürülür ve AppendPolyLineToBezier işleviyle Beziers listesine eklenir. Eğri bir çeyrek dönemlerde B Spline (TT_PRIM_QSPLINE) AppendQuadBSplineToBezier işlevi dönüştürür ve çeyrek dönemlerde B Spline ekler. Bu işlevlerden her biri bir döngü dışında her kesimi eğrinin bağımsız denetim noktalarının ayrıştırmak için kullanır. Sonra satır veya ayraç için bir Bezier dönüştürdü ve Beziers listesine eklenir.

Bezier satır kolayca düz bir çizgi çizebilirsiniz. Yalnızca başlangıç ve bitiş vektörler ters çizgi parçasının sonunda üzerine gelin. Bu işlev MakeBezierFromLine yapılır.

Bir küp Bezier ayraç çeyrek dönemlerde bir ayraç dönüştürmek için ikinci derece denklem ait denetim noktaları açısından metreküp ait denetim noktaları belirtme gerektirir. Denetim noktaları çevirmek için Denklem MakeBezierFromQBSpline işlevi bulunur.

Dağılıma çizim önce yolu CloseContour işlevini çağırarak kapalı olduğundan, kodu sağlar. Işlev, yalnızca başlangıç ve bitiş noktaları, Beziers dizi çakışan değilseniz denir. Sonra PolyBezier işlevi de denir.

Dağılıma çizilen sonra sonraki dağılımı 's TTPOLYGONHEADER lpHeader işaretçisi geçerli dağılımı kayıtlarında ötesinde ilerletme tarafından bulunamadı. Bu işaretçi değeri yerel arabellek ötesinde sonuçlanırsa, tüm çıkar ve dağılımlarını kodu işledi.
/**************************************************************************** * FUNCTION  : IntFromFixed * RETURNS  : int value approximating the FIXED value. ****************************************************************************/ int PASCAL NEAR IntFromFixed(FIXED f){  if (f.fract >= 0x8000)  return(f.value + 1);  else  return(f.value);}/**************************************************************************** * FUNCTION  : fxDiv2 * RETURNS  : (val1 + val2)/2 for FIXED values ****************************************************************************/ FIXED PASCAL NEAR fxDiv2(FIXED fxVal1, FIXED fxVal2){  long l;  l = (*((long far *)&(fxVal1)) + *((long far *)&(fxVal2)))/2;  return(*(FIXED *)&l);}/**************************************************************************** * FUNCTION  : MakeBezierFromLine * * PURPOSE  : Converts a line define by two points to a four point Bezier *        spline representation of the line in pPts. * * * RETURNS  : number of Bezier points placed into the pPts POINT array. ****************************************************************************/ UINT MakeBezierFromLine( POINT *pPts, POINT startpt, POINT endpt ){  UINT cTotal = 0;  // starting point of Bezier  pPts[cTotal] = startpt;  cTotal++;  // 1rst Control, pt == endpoint makes Bezier a line  pPts[cTotal].x = endpt.x;  pPts[cTotal].y = endpt.y;  cTotal++;  // 2nd Control, pt == startpoint makes Bezier a line  pPts[cTotal].x = startpt.x;  pPts[cTotal].y = startpt.y;  cTotal++;  // ending point of Bezier  pPts[cTotal] = endpt;  cTotal++;    return cTotal;}/**************************************************************************** * FUNCTION  : MakeBezierFromQBSpline * * PURPOSE  : Converts a quadratic spline in pSline to a four point Bezier *        spline in pPts. * * * RETURNS  : number of Bezier points placed into the pPts POINT array. ****************************************************************************/ UINT MakeBezierFromQBSpline( POINT *pPts, POINTFX *pSpline ){  POINT  P0,     // Quadratic on curve start point      P1,     // Quadratic control point      P2;     // Quadratic on curve end point  UINT  cTotal = 0;  // Convert the Quadratic points to integer  P0.x = IntFromFixed( pSpline[0].x );  P0.y = IntFromFixed( pSpline[0].y );  P1.x = IntFromFixed( pSpline[1].x );  P1.y = IntFromFixed( pSpline[1].y );  P2.x = IntFromFixed( pSpline[2].x );  P2.y = IntFromFixed( pSpline[2].y );  // conversion of a quadratic to a cubic  // Cubic P0 is the on curve start point  pPts[cTotal] = P0;  cTotal++;    // Cubic P1 in terms of Quadratic P0 and P1  pPts[cTotal].x = P0.x + 2*(P1.x - P0.x)/3;  pPts[cTotal].y = P0.y + 2*(P1.y - P0.y)/3;  cTotal++;  // Cubic P2 in terms of Qudartic P1 and P2  pPts[cTotal].x = P1.x + 1*(P2.x - P1.x)/3;  pPts[cTotal].y = P1.y + 1*(P2.y - P1.y)/3;  cTotal++;  // Cubic P3 is the on curve end point  pPts[cTotal] = P2;  cTotal++;  return cTotal;}/**************************************************************************** * FUNCTION  : AppendPolyLineToBezier * * PURPOSE  : Converts line segments into their Bezier point *        representation and appends them to a list of Bezier points. * *        WARNING - The array must have at least one valid *        start point prior to the address of the element passed. * * RETURNS  : number of Bezier points added to the POINT array. ****************************************************************************/ UINT AppendPolyLineToBezier( LPPOINT pt, POINTFX start, LPTTPOLYCURVE lpCurve ){  int   i;  UINT  cTotal = 0;  POINT  endpt;  POINT  startpt;  POINT  bezier[4];  endpt.x = IntFromFixed(start.x);  endpt.y = IntFromFixed(start.y);  for (i = 0; i < lpCurve->cpfx; i++)  {    // define the line segment    startpt = endpt;    endpt.x = IntFromFixed(lpCurve->apfx[i].x);    endpt.y = IntFromFixed(lpCurve->apfx[i].y);    // convert a line to a bezier representation    MakeBezierFromLine( bezier, startpt, endpt );    // append the Bezier to the existing ones                  // Point 0 is Point 3 of previous.    pt[cTotal++] = bezier[1];  // Point 1    pt[cTotal++] = bezier[2];  // Point 2    pt[cTotal++] = bezier[3];  // Point 3  }  return cTotal;}/**************************************************************************** * FUNCTION  : AppendQuadBSplineToBezier * * PURPOSE  : Converts Quadratic spline segments into their Bezier point *        representation and appends them to a list of Bezier points. * *        WARNING - The array must have at least one valid *        start point prior to the address of the element passed. * * RETURNS  : number of Bezier points added to the POINT array. ****************************************************************************/ UINT AppendQuadBSplineToBezier( LPPOINT pt, POINTFX start, LPTTPOLYCURVE lpCurve ){  WORD        i;  UINT        cTotal = 0;  POINTFX       spline[3]; // a Quadratic is defined by 3 points  POINT        bezier[4]; // a Cubic by 4  // The initial A point is on the curve.  spline[0] = start;  for (i = 0; i < lpCurve->cpfx;)  {    // The B point.    spline[1] = lpCurve->apfx[i++];    // Calculate the C point.    if (i == (lpCurve->cpfx - 1))    {      // The last C point is described explicitly      // i.e. it is on the curve.      spline[2] = lpCurve->apfx[i++];    }       else    {      // C is midpoint between B and next B point      // because that is the on curve point of       // a Quadratic B-Spline.      spline[2].x = fxDiv2(        lpCurve->apfx[i-1].x,        lpCurve->apfx[i].x        );      spline[2].y = fxDiv2(        lpCurve->apfx[i-1].y,        lpCurve->apfx[i].y        );    }    // convert the Q Spline to a Bezier    MakeBezierFromQBSpline( bezier, spline );        // append the Bezier to the existing ones                  // Point 0 is Point 3 of previous.    pt[cTotal++] = bezier[1];  // Point 1    pt[cTotal++] = bezier[2];  // Point 2    pt[cTotal++] = bezier[3];  // Point 3    // New A point for next slice of spline is the     // on curve C point of this B-Spline    spline[0] = spline[2];  }  return cTotal;}/**************************************************************************** * FUNCTION  : CloseContour * * PURPOSE  : Adds a bezier line to close the circuit defined in pt. * * * RETURNS  : number of points aded to the pt POINT array. ****************************************************************************/ UINT CloseContour( LPPOINT pt, UINT cTotal ){  POINT        endpt,             startpt;  // definition of a line  POINT        bezier[4];  // connect the first and last points by a line segment  startpt = pt[cTotal-1];  endpt = pt[0];  // convert a line to a bezier representation  MakeBezierFromLine( bezier, startpt, endpt );  // append the Bezier to the existing ones                // Point 0 is Point 3 of previous.  pt[cTotal++] = bezier[1];  // Point 1  pt[cTotal++] = bezier[2];  // Point 2  pt[cTotal++] = bezier[3];  // Point 3  return 3;}/**************************************************************************** * FUNCTION  : DrawT2Outline * * PURPOSE  : Decode the GGO_NATIVE outline, create a sequence of Beziers *        for each contour, draw with PolyBezier. Color and relative *        positioning provided by caller. The coordinates of hDC are *        assumed to have MM_TEXT orientation. * *        The outline data is not scaled. To draw a glyph unhinted *        the caller should create the font at its EMSquare size *        and retrieve the outline data. Then setup a mapping mode *        prior to calling this function. * * RETURNS  : none. ****************************************************************************/ void DrawT2Outline(HDC hDC, LPTTPOLYGONHEADER lpHeader, DWORD size) {  WORD        i;  UINT        cTotal = 0; // Total points in a contour.  LPTTPOLYGONHEADER  lpStart;  // the start of the buffer  LPTTPOLYCURVE    lpCurve;  // the current curve of a contour  LPPOINT       pt;     // the bezier buffer  POINTFX       ptStart;  // The starting point of a curve  DWORD        dwMaxPts = size/size of(POINTFX); // max possible pts.  DWORD        dwBuffSize;  dwBuffSize = dwMaxPts *   // Maximum possible # of contour points.         sizeof(POINT) * // sizeof buffer element         3;       // Worst case multiplier of one additional point                // of line expanding to three points of a bezier  lpStart = lpHeader;  pt = (LPPOINT)malloc( dwBuffSize );  // Loop until we have processed the entire buffer of contours.  // The buffer may contain one or more contours that begin with  // a TTPOLYGONHEADER. We have them all when we the end of the buffer.  while ((DWORD)lpHeader < (DWORD)(((LPSTR)lpStart) + size) && pt != NULL)  {    if (lpHeader->dwType == TT_POLYGON_TYPE)    // Draw each coutour, currently this is the only valid    // type of contour.    {      // Convert the starting point. It is an on curve point.      // All other points are continuous from the "last"       // point of the contour. Thus the start point the next      // bezier is always pt[cTotal-1] - the last point of the       // previous bezier. See PolyBezier.      cTotal = 1;      pt[0].x = IntFromFixed(lpHeader->pfxStart.x);      pt[0].y = IntFromFixed(lpHeader->pfxStart.y);      // Get to first curve of contour -       // it starts at the next byte beyond header      lpCurve = (LPTTPOLYCURVE) (lpHeader + 1);      // Walk this contour and process each curve( or line ) segment       // and add it to the Beziers      while ((DWORD)lpCurve < (DWORD)(((LPSTR)lpHeader) + lpHeader->cb))      {        //**********************************************        // Format assumption:        //  The bytes immediately preceding a POLYCURVE        //  structure contain a valid POINTFX.        //         //  If this is first curve, this points to the         //   pfxStart of the POLYGONHEADER.        //  Otherwise, this points to the last point of        //   the previous POLYCURVE.        //         //  In either case, this is representative of the        //   previous curve's last point.        //**********************************************        ptStart = *(LPPOINTFX)((LPSTR)lpCurve - sizeof(POINTFX));        if (lpCurve->wType == TT_PRIM_LINE)        {          // convert the line segments to Bezier segments          cTotal += AppendPolyLineToBezier( &pt[cTotal], ptStart, lpCurve );          i = lpCurve->cpfx;        }        else if (lpCurve->wType == TT_PRIM_QSPLINE)        {          // Decode each Quadratic B-Spline segment, convert to bezier,          // and append to the Bezier segments          cTotal += AppendQuadBSplineToBezier( &pt[cTotal], ptStart, lpCurve );          i = lpCurve->cpfx;        }        else          // Oops! A POLYCURVE format we don't understand.          ; // error, error, error      // Move on to next curve in the contour.      lpCurve = (LPTTPOLYCURVE)&(lpCurve->apfx[i]);      }      // Add points to close the contour.      // All contours are implied closed by TrueType definition.      // Depending on the specific font and glyph being used, these      // may not always be needed.      if ( pt[cTotal-1].x != pt[0].x || pt[cTotal-1].y != pt[0].y )      {        cTotal += CloseContour( pt, cTotal );      }      // flip coordinates to get glyph right side up (Windows coordinates)      // TT native coordiantes are zero originate at lower-left.      // Windows MM_TEXT are zero originate at upper-left.      for (i = 0; i < cTotal; i++)        pt[i].y = 0 - pt[i].y;      // Draw the contour      PolyBezier( hDC, pt, cTotal );    }    else      // Bad, bail, must have a bogus buffer.      break; // error, error, error    // Move on to next Contour.    // Its header starts immediate after this contour    lpHeader = (LPTTPOLYGONHEADER)(((LPSTR)lpHeader) + lpHeader->cb);  }  free( pt );}				
Referanslar
Lütfen TrueType belirtimi hakkında daha fazla bilgi için bkz:
Microsoft TrueType Specifications (http://www.microsoft.com/typography/tt/tt.htm)

Ayrıca Microsoft Developer Network kitaplığı CD'NIN üzerinde altında yer özellikleri.

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 243285 - Son İnceleme: 02/12/2007 19:26:04 - Düzeltme: 1.5

Microsoft Win32 Uygulama Programlama Arabirimi, Microsoft Windows XP Professional Edition, the operating system: Microsoft Windows XP 64-Bit Edition

 • kbmt kbdswgdi2003swept kbdraw kbfont kbgdi kbhowto KB243285 KbMttr
Geri bildirim