ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Microsoft Güvenlik Danışma Belgesi: Internet Explorer'daki güvenlik açığı uzaktan kod yürütülmesine izin verebilir

GİRİŞ
Microsoft, bu sorunla ilgili genel bildirim üzerindeki araştırmasını tamamladı. Bu soruna yönelik olarak güvenlik bülteni MS10-090 yayımlandı. Kullanılabilir güvenlik güncelleştirmesini yükleme bağlantıları dahil bu sorunla ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft web sayfasını ziyaret edin:
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2458511 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/18/2011 14:06:00 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbmsifixme kbfixme kbregistry kbsyssettings KB2458511
คำติชม