Nasıl yapılır:, genel kataloğa Yinele öznitelikleri Değiştir

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:248717
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Genel katalog (GC), kuruluş içindeki her nesnenin kısmi çoğaltmasını içerir. Bu makalede, özniteliklerini ayarlama değerleri için GC yinelenmiş oluşturan nasýl anlatılır. (Ek olarak varsayılan öznitelikleri) için hangi özniteliklerin çoğaltılacak karar dikkate ağ trafiği ve gerekli disk alanı için dikkatli planlama yapmak gerekir.
Daha fazla bilgi
GC çoğaltmak için bir öznitelik nasıl onarılacağı hakkındaki önce bu ağ çoğaltma trafiğini olan etkilerini dikkate almak önemlidir.

Bir attributeSchema nesnesi oluşturulduktan sonra ek öznitelik için GC çoğaltmak için işaretleme tüm nesnelerin tam bir çoğaltma (olarak da bilinen "Tam eşitleme") için GC aşağıda açıklandığı gibi olur. Bu makalede listelenen bir Windows 2000 sürümlerinde bu davranış oluşur.

Her sunucu, kendi etki alanının tam ve yazma mümkün bir kopyası vardır. Bu da bir GC sunucusuysa, ormandaki diğer etki alanı salt okunur, kısmi kopya tutulur. "Kısmi" özniteliklerinin bir alt saklanacağını gösterir.

Bir öznitelik için GC eklendiğinde, bu kısmi kopya alt (kısmi öznitelik kümesi) için eklenir. Bu neden olan bir "Tam eşitleme" yeniden yeniden doldurmak için tüm salt okunur kopyalarını gerçekleştirmek GC basılı tutmanız gereken yalnızca kısmi özniteliklerini kendisiyle. Öznitelik özelliği isMemberOfPartialAttributeSet "." true, bu tam bir eşitleme gerçekleşir. Bu nedenle, yalnızca salt okunur bir kısmi kopya etki alanları ve değil yazma seçebilir, kendi etki alanı, yapılandırma dizin bölümü veya şema dizin bölümü tam bir eşitleme yapar.

Notlar:

"Dizin bölümü" için "adlandırma içeriği" denilen önceki yapıldı Kaldırmalar GC gelen çoğaltma yerel olarak ele alınır.

Active Directory GC'YE çoğaltma özniteliklerini değiştirmek için şema değiştirmeniz gerekir. Şemada değişiklik için <a0></a0>, bir yönetici, "Schema Admins" grubunun üyesi yapılması gerekir. Bu grubun üyesi olmasının yanı sıra, şema yöneticisinde bir kayıt defteri anahtarının ayarlanmış olmalıdır. Bu işlem hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
216060Şemasına yazma izin vermek için gerekli olan kayıt defteri değişikliği
Bu makalede ayrıca Active Directory Schema Microsoft Yönetim Konsolu'nu (MMC içinde) gerçekleştirilen adımları açıklanır. Bu ek bileşenini kullanarak tam bir yüklemesini Windows 2000 Administration Tools veya Windows 2000 sunucusundaki sistem kök schmmgmt.dll kaydediliyor elde edebilirler.

Şema MMC etkinleştirmek için ek bileşenini şu adımları izleyin:
 1. Başlat ' ı tıklatın, Çalıştır ' ı tıklatın, mmc yazın ve Tamam ' ı tıklatın.
 2. MMC konsolu menüsünde Ekle/Kaldır ek-in.....
 3. Ekle ' yi tıklatın ve sonra da Active Directory Şeması ' nı tıklatın.
 4. Ekle ' yi tıklatın, Kapat ' ı tıklatın ve sonra Tamam ' ı tıklatın.
Şema MMC ek bileşenini yoluyla yukarıda makalede açıklanan kayıt defteri anahtarını ayarlama adımları da izleyebilirsiniz:
 1. Active Directory Şeması ' nı vurgulayın
 2. Seçim Eylem | işlem yöneticisi.
 3. Bu etki alanı denetleyicisinde şema değiştirilebilir başlıklı kutusunu seçmek için tıklatın.
 4. Tamam ' ı tıklatın.
Bu noktada, bir şema yöneticisi ek öznitelik için GC ekleyebilirsiniz. Şema MMC ek bileşenini ve ADSI komut dosyaları da dahil olmak üzere bir GC için ek öznitelikleri eklemek için çeşitli yöntemler vardır.

Ek bileşenini kullanarak Active Directory şema MMC değişiklikler yapmak için

 1. Ek öznitelikleri klasöründe Ek Yardım düğmesini tıklatın.
 2. Sağ bölmede, istenen öznitelik aşağı kaydır, sağ tıklatın ve sonra da Properties ' i tıklatın.
 3. Bu özniteliği genel kataloğa Yinele onay kutusunu seçmek için tıklatın.
 4. Tamam ' ı tıklatın.
Yukarıdaki kayıt defteri değişiklik yapılırsa, GC için çoğaltma durumunu değiştirme girişimi sırasında aşağıdaki hata ortaya çıkar:
Bu öznitelik genel katalog sunucularına çoğaltılacak olup olmadığını değiştiremedi.

ADSI komut dosyaları kullanarak değişiklikler yapmak için

Active Directory Hizmetleri Arabirimleri (ADSI), şema, Basit Dizin Erişim Protokolü (LDAP) sunucusu aracılığıyla değişiklikler yapabilirsiniz. Aşağıdaki kod, şemanın konumunu belirler, şema içinde öznitelik bağlanın ve için GC çoğaltma zorlamak için gerekli değişiklikleri yapın.
Const ADS_PROPERTY_CLEAR = 1' Declarations are commented for use with VBScriptDim oRootDSE 'As IADsDim oConn 'As ADODB.ConnectionDim oRecordset 'As ADODB.RecordsetDim strAttribute 'As StringDim strADsPath 'As StringDim oAttribute 'As IADsDim bReplicate 'As BooleanstrAttribute = "Department" 'Replace with the name of the attribute to change replicationbReplicate = True      'Replicate to GC True/FalseSet oConn = CreateObject("ADODB.Connection")Set oRootDSE = GetObject("LDAP://RootDSE")oConn.Provider = "ADsDSOObject"oConn.Open "ADs Provider"strQuery = "<LDAP://" & oRootDSE.Get("schemaNamingContext")& ">;(&(objectClass=attributeSchema)(cn=" & strAttribute & "));cn,adspath;subtree"Set oRecordset = oConn.Execute(strQuery)oRecordset.MoveFirststrADsPath = oRecordset.Fields("ADsPath") 'store the path of the object in the schemaSet oAttribute = GetObject(strADsPath) 'Get the object in the schemaIf bReplicate Then oAttribute.Put "isMemberOfPartialAttributeSet", True  'Set the property to trueElse oAttribute.PutEx ADS_PROPERTY_CLEAR, "isMemberOfPartialAttributeSet", 0  'Clear the propertyEnd If'Write to schemaoAttribute.SetInfo'Clean UpSet oAttribute = NothingSet oRootDSE = NothingoRecordset.CloseoConn.CloseSet oConn = NothingSet oRecordset = Nothing				
Yukarıdaki kayıt defteri değişiklik yapılırsa, komut dosyası çalıştırmaya çalışırken aşağıdaki hata oluşuyor:
Hata-2147016651 (80072035): Otomasyon hatası. Sunucu isteği işlemek istemiyor.
Referanslar
Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
232517Genel katalog öznitelik ve yineleme özellikleri
230663Nasıl yapılır: öznitelikler genel kataloğa yinelenmiş numaralandır
ADSI hakkında ek bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesine bakın:
"active directory", "Genel kataloğa" adsi, ldap

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 248717 - Son İnceleme: 12/05/2015 17:56:29 - Düzeltme: 3.4

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Active Directory Service Interfaces 2.0, Microsoft Active Directory Service Interfaces 2.5

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbglobalcatalog kbhowto kbmsg KB248717 KbMttr
Geri bildirim