Microsoft Windows 2000 ve Windows 2000 Düzeltmelerini Yükleme

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
™zet
Windows 2000 yükleme dosyalarını ve düzeltme yürütülebilir dosyalarını genel bir dağıtım klasörüne kopyalayarak Microsoft Windows 2000'i ve Windows 2000 düzeltmelerini aynı anda yükleyebilirsiniz. Bu düzeltme yürütülebilir dosyaları Q 6 basamaklı sayı .exe biçiminde adlandırılmış olup, buradaki 6 basamaklı sayı düzeltmeye atanan 6 basamaklı numaradır. Bunun ardından Cmdlines.txt dosyasına, düzeltmeleri çalıştıracak ve Windows 2000 Kur sırasında düzeltmeleri yükleyecek komut satırları ekleyebilirsiniz. Windows 2000'i önceden yüklemediyseniz, Windows 2000 işletim sistemini veya Windows 2000 düzeltmelerini ayrı ayrı yüklemeniz gerekmez.

Windows 2000 işletim sistemini ve Windows 2000 düzeltmelerini yüklemek üzere Windows 2000 Kur'u çalıştırmadan önce, aşağıdaki hazırlık adımlarını tamamlamanız gerekir:
 1. Bir dağıtım klasörü oluşturun.
 2. Kurulum Yöneticisi aracını kullanarak bir yanıt dosyası oluşturun.
 3. Cmdlines.txt dosyasına, Windows 2000 Kur sırasında düzeltmeleri çalıştıracak komut satırları ekleyin.
 4. Düzeltme dosyalarını dağıtım klasörüne kopyalayın.
Daha fazla bilgi

Dağıtım Klasörünü Oluşturma

Windows 2000 işletim sistemini ve Windows 2000 düzeltmelerini ağ üzerinde birden fazla bilgisayara yüklemek için, en azından bir dağıtım klasörü oluşturmanız gerekir. Dağıtım klasörü tipik olarak, hedef bilgisayarlarınızın veya asıl bilgisayarınızın bağlanabileceği bir sunucuda yer alır. Aynı işlemci platformuna sahip tüm bilgisayarlar için aynı dağıtım klasörünü kullanabilirsiniz. Dağıtım klasörü oluşturmak için:
 1. Dağıtım klasörünü oluşturmak istediğiniz ağa veya bilgisayara bağlanın.
 2. Ağ dağıtım paylaşımında bir i386 klasörü oluşturun.
 3. Adım 2'de oluşturduğunuz i386 klasörü içinde bir $OEM$ klasörü oluşturun. $OEM$ klasörü, Microsoft Özgün Donanım Üreticisi (OEM) gereksinimlerini ve sizin önkurulum gereksinimlerinizi karşılamak için gerekli tüm ek klasörleri içerir. Bu ek klasörler hakkında daha fazla bilgi için, Windows 2000 OPK Araçları CD-ROM'unda bulunan Microsoft Windows 2000 OEM Önkurulum Kiti (OPK) Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.
 4. Kullanıcıların bilgisayarlarına başka dosyalar (örneğin, aygıt sürücüleri, programlar ve bileşen dosyaları) yüklemeyi planlıyorsanız, adım 3'te oluşturduğunuz $OEM$ klasörü içinde bir $1 klasörü oluşturun. $1 klasörü, Windows 2000 yüklemesi için hedef sürücü olan %systemdrive% ile eşleşir.

  NOT : Windows 2000 Kur tamamlandıktan sonra, $OEM$ ve dağıtım klasörleri kullanıcı bilgisayarlarından silinir.

Kurulum Yöneticisi'ni Kullanarak Yanıt Dosyası Oluşturma

Unattend.txt yanıt dosyası, Windows 2000 Kur'un oluşturduğunuz dağıtım klasörleri ve dosyalarla nasıl etkileşim kuracağını belirler ve önkurulum gereksinmeleriniz hakkında bilgi sağlar. Yanıt dosyası ayrıca, tipik bir Windows 2000 yüklemesi sırasında son kullanıcının sağlaması istenen bilgileri de Kur'a sağlar. Örneğin, Unattend.txt dosyası [UserData] bölümünde bir "FullName" girdisi içerir. Bu girdi Windows 2000'e, kullanıcıdan tam ad sağlamasını istemesini bildirir.

Unattend.txt yanıt dosyasını bir metin düzenleyicisi veya Kurulum Yöneticisi'ni kullanarak oluşturabilir veya düzenleyebilirsiniz. Kurulum Yöneticisi, Windows 2000 OPK Araçları CD-ROM'unun Tools klasöründe veya Windows 2000 CD-ROM'unun Support\Tools\Deploy.cab dosyasında bulunur. Kurulum Yöneticisi'ni kullanarak, yanıt dosyasını, Cmdlines.txt dosyasını veya dağıtım klasörünü oluşturma veya güncelleştirme işlemine tutarlılık kazandırabilirsiniz.

Unattend.txt yanıt dosyasını oluşturmak üzere Kurulum Yöneticisi'ni kullanma konusunda bilgi için bkz: Microsoft Windows 2000 Server Kaynak Seti veya Microsoft Windows 2000 Professional Kaynak Seti. Yanıt dosyası parametre ve ayarlarıyla ilgili tam başvuru için, Windows 2000 OPK Araçları CD-ROM'unun Docs\Unattend klasöründe veya Windows 2000 CD-ROM'unun Support\Tools\Deploy.cab dosyasında bulunan Katılımsız Kur için Microsoft Windows 2000 Kılavuzu (Unattend.doc) belgesine bakın.

Düzeltmeleri Çalıştırmak üzere Cmdlines.txt Dosyasına Komut Satırları Ekleme

Cmdlines.txt dosyası, Windows 2000 grafik kullanıcı arabirimi (GUI) modunda Kur işlemi sırasında çalışması gereken komutların listesini içerir. Bu komutlar örneğin, bir .inf dosyasını, bir program kurulum komutunu, Sysdiff.exe'yi veya başka bir yürütülebilir dosyayı çalıştırabilir.

Cmdlines.txt yanıt dosyasını bir metin düzenleyicisi veya Kurulum Yöneticisi'ni kullanarak oluşturabilirsiniz. Kurulum Yöneticisi, Windows 2000 OPK Araçları CD-ROM'unun Tools klasöründe veya Windows 2000 CD-ROM'undaki Support\Tools\Deploy.cab dosyasında bulunur.

Windows 2000 Kur sırasında düzeltmeleri yüklemek için, Cmdlines.txt dosyasına her düzeltme için bir komut satırı eklemeniz gerekir. Her düzeltme için Cmdlines.txt dosyasına bir komut satırı eklemek için, her düzeltme için aşağıdaki komut satırını içeren bir Cmdline.txt dosyası oluşturun:
Q 6 basamaklı sayı /q
Burada, 6 basamaklı sayı bu düzeltmeye atanan 6 basamaklı sayıdır. Örneğin, Q123456.exe düzelmesini yüklemek için, Cmdlines.txt dosyasına aşağıdaki komut satırını ekleyin:
[Commands]
"Q123456 /q"
Cmdlines.txt dosyasını oluşturmak üzere Kurulum Yöneticisi'ni kullanma konusunda bilgi için bkz: Microsoft Windows 2000 Server Kaynak Seti veya Microsoft Windows 2000 Professional Kaynak Seti. Cmdlines.txt dosyasına komut ekleme konusunda daha fazla bilgi için, Windows 2000 OPK Araçları CD-ROM'unda bulunan Microsoft Windows 2000 OPK Dağıtım Kılavuzu'na bakın.

Tak ve Çalıştır düzeltmesini Tak ve Çalıştır algılaması yapılmadan önce yüklemek için, Unattend.txt dosyasının [GuiUnattended] bölümünde "DetachedProgram=" satırını kullanabilirsiniz:
[GuiUnattended] DetachedProgram="c:\Q123456.exe -m"
-m anahtarı katılımsız modu gösterir.

NOT : Bu örnekte, Q123456 düzeltmesinin I386 klasöründeki $OEM$\S1 klasörü kullanılarak C sürücüsüne kopyalandığı varsayılmıştır.

Bu, Windows 2000 Başlatma Sihirbazı görüntülenmeden önce ve Windows Dosya Koruması (WFP) kataloğu yüklenmeden önce yüklenir. Bunu WFP kataloğuna kaydettirmek için, [GuiRunOnce] bölümünde veya Cmdlines.txt dosyasını kullanarak bunu da yeniden yüklemeniz gerekir.

Windows 2000 Yüklemesi için Gerekli Dosyaları Kopyalama

Windows 2000 yüklemesi için gereken tüm dosyaları dağıtım klasörünüze kopyalamanız gerekir. Dağıtım klasörü, varsa yüklemek istediğiniz aygıt sürücüleri ve diğer dosyaların yanı sıra Windows 2000 yükleme dosyalarını içerir. Windows 2000 Kur'un, dağıtım klasöründeki tüm dosya ve klasörler için 8.3 adlandırma kuralını gerektirdiğini unutmayın. Windows 2000 yüklemesi için gerekli dosyaları kopyalamak için:
 1. Windows 2000 CD-ROM'undaki i386 klasörünün içeriğini, ağ dağıtım paylaşımınızdaki i386 dağıtım klasörüne kopyalayın.
 2. Aşağıdaki dosyaları ağ dağıtım paylaşımınızdaki \i386\$OEM$ alt klasörüne kopyalayın:

  • Düzeltme yürütülebilir dosyaları.
  • Unattend.txt ve Cmdlines.txt dosyaları.
  • Varsa diğer OEM önkurulum dosyaları.
  NOT : i386\$OEM$ klasöründe bulunan dosyalar hakkında bilgi için, Windows 2000 OPK Araçları CD-ROM'unda bulunan Microsoft Windows 2000 OPK Dağıtım Kılavuzu 'na bakın.
 3. Sistem sürücüsündeki yüklemek istediğiniz diğer aygıt sürücülerini, programları veya bileşen dosyalarını içeren klasörleri, ağ dağıtım paylaşımınızdaki i386\$OEM$\$1 klasörüne kopyalayın.

  NOT : Kullanıcı bilgisayarına başka ek dosyalar yüklemek için $OEM$ klasörünü kullanıyorsanız, Unattend.txt yanıt dosyanız OemPreinstall = Yes ifadesini içermelidir. Yanıt dosyası hakkında daha fazla bilgi için, yukarıdaki "Kurulum Yöneticisi'ni Kullanarak Yanıt Dosyası Oluşturma" bölümüne bakın.

Windows 2000 Yüklemesini Dağıtma

Windows 2000 ve Windows 2000 düzeltmeleri yüklemesini ağ dağıtım paylaşımından kullanıcılarınızın bilgisayarlarına dağıtabilirsiniz. Standart yükleme işlemi sırasında, Windows 2000 Kur (katılımsız modda Winnt.exe veya Winnt32.exe) işletim sistemini yükler ve düzeltmeleri uygular. Yüklemeyi dağıtmak için:
 1. Windows 2000 yükleme dosyalarının ve düzeltme yürütülebilir dosyalarının dağıtım klasörünüzde var olduğunu doğrulayın.
 2. Gerekiyorsa, Windows 2000 Kur'da gereken özelleştirmeleri yapın.
 3. Windows 2000'i ve Windows 2000 düzeltmelerini ağ dağıtım paylaşımından yüklemek için Windows 2000 Kur'u (katılımsız modda Winnt.exe veya Winnt32.exe) çalıştırın.
win2000hotsetup
Özellikler

Makale No: 249149 - Son İnceleme: 12/05/2015 18:00:20 - Düzeltme: 3.2

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbsetup KB249149
Geri bildirim