Windows yüklemesi farklı bir donanıma nasıl taşınır

Windows XP desteği sona erdi

Microsoft, Windows XP desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Windows Server 2003 desteği 14 Temmuz 2015'te sona erdi

Microsoft, Windows Server 2003 desteğini 14 Temmuz 2015'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

GİRİŞ
Bir Microsoft Windows işletim sisteminin kullanım ömrü sırasında, bir bilgisayarda yüklü olan bir sistem durumu yedeklemesini aynı fiziksel bilgisayara ve hatta başka bir fiziksel bilgisayara geri yüklemeniz gerekebilir. Aşağıdaki olaylardan kurtarma için bir geri yükleme işlemi gerekebilir:
 • donanım arızası
 • yazılım hatası
 • bilgisayarın çalınması
 • doğal felaket
 • kullanıcı hatası
Sistem durumu yedeklemesini, bir fiziksel bilgisayardan aynı fiziksel bilgisayara veya aynı marka, model ve yapılandırmaya (aynı donanıma) sahip başka bir bilgisayara geri yükleyebilirsiniz.

Microsoft, sistem durumu yedeklemesinin bir bilgisayardan farklı bir marka, model veya donanım yapılandırmasına sahip başka bir bilgisayara geri yüklenmesini desteklemez. Microsoft bu işlemi desteklemek için yalnızca ticari olarak kabul edilebilir çalışmalar gerçekleştirecektir. Kaynak ve hedef bilgisayarlar aynı marka ve model gibi görünse de sürücü, donanım veya ürün yazılımı farklılıkları olabilir.

Bu makalede, bir bilgisayarda sistem durumu yedeklemesinin nasıl oluşturulacağı ve aynı bilgisayara veya aynı marka ve modeldeki başka bir bilgisayara nasıl geri yükleneceği açıklanır. Bu makaledeki adımları izlemezseniz, farklı donanıma geri yüklediğinizde başarı olasılığı azalacaktır.

Microsoft Windows Server 2003 ve Microsoft Windows XP tabanlı bilgisayarları geri yüklemek için, tercih edilen kurtarma yöntemi Otomatik Sistem Kurtarma (ASR) özelliğini kullanmaktır. ASR, tüm geri yükleme işlemini otomatik olarak gerçekleştirir. Bu işlem, en güvenilir sonucu oluşturur.

Kaynak bilgisayar, sistem durumu yedeklemesini oluşturmak için kullanılan bilgisayar olarak tanımlanır. Hedef bilgisayar, yedeklemenin geri yükleneceği bilgisayardır.
Daha fazla bilgi
Geri yükleme işleminin başarılı olması için aşağıdaki yönergeler izlenmelidir.

Donanım Özet Düzeyi (HAL)

kaynak ve hedef bilgisayarların aynı HAL türünü kullanıyor olması gerekir. Bu kural için bir özel durum söz konusudur. Bilgisayarlardan biri Gelişmiş Yapılandırma ve Güç Arabirimi (ACPI) özelliği bulunan çok işlemcili bir HAL içeriyorsa, diğer bilgisayarda ACPI tek işlemcili HAL olabilir. Aynı kural, MPS çok işlemcili ve MPS tek işlemcili HAL'lar için de geçerlidir.

Örneğin, kaynak MPS çok işlemcili HAL kullanıyorsa, verileri MPS tek işlemcili HAL kullanan bir hedef bilgisayara geri yükleyebilirsiniz. Ancak, verileri ACPI çok işlemcili HAL kullanan bir hedef bilgisayara geri yükleyemezsiniz.

Not Hedef bilgisayarın HAL özelliği, kaynak bilgisayarın HAL özelliğiyle uyumluysa ama aynı değilse, geri yükleme işlemini tamamladıktan sonra hedef bilgisayarın HAL özelliğini güncelleştirmelisiniz. Örneğin, kaynak bilgisayarda tek işlemci varsa ve ACPI tek işlemcili HAL kullanılıyorsa, bu bilgisayardaki bir yedeklemeyi çok işlemcili bir hedef bilgisayara geri yükleyebilirsiniz. Ancak, hedef bilgisayarın HAL özelliği ACPI çok işlemcili HAL türüne güncelleştirmedikçe hedef bilgisayar birden çok işlemci kullanmayacaktır.

Her bir bilgisayarda kullanılan HAL türünü belirlemek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ın üzerine gidin, Denetim Masası'nı tıklatın ve sonra Sistem'i tıklatın.
 2. Donanım sekmesinde, Aygıt Yöneticisi'ni tıklatın ve Bilgisayar dalını genişletin.
  • ACPI çok işlemcili bilgisayar = Halmacpi.dll
  • ACPI tek işlemcili bilgisayar = Halaacpi.dll
  • Gelişmiş Yapılandırma ve Güç Arabirimi (ACPI) bilgisayarı = Halacpi.dll
  • MPS çok işlemcili bilgisayar = Halmps.dll
  • MPS tek işlemcili bilgisayar Halapic.dll standart bilgisayar = Hal.dll
  • Compaq SystemPro çok işlemcili veya %100 uyumlu = Halsp.dll

İşletim sistemi sürümü

Kaynak ve hedef bilgisayarlar aynı işletim sistemi sürümlerini ve Windows stok saklama birimlerini (SKU) kullanmalıdır. Örneğin, Microsoft Windows 2000 Server tabanlı bir bilgisayarı yedekleyip Windows 2000 Advanced Server çalışan bir bilgisayara geri yükleyemezsiniz. Ayrıca, kaynak ve hedef bilgisayarların, Windows'un aynı perakende sürümlerini kullanmaları veya Windows'un aynı OEM sürümünü kullanmaları gerekir. En iyi uygulama, Windows'u kaynak bilgisayara yüklemek için kullanılan yükleme medyasıyla hedef bilgisayara yüklemektir.

Filtre sürücüleri

Yedekleme işlemini gerçekleştirmeden önce, kaynak bilgisayardaki üçüncü taraf filtre sürücülerini kaldırın. Bu sürücü türleri, yedekleme farklı bir bilgisayara geri yüklendiğinde sorunlara neden olabilir.

Windows klasörü ve disk düzeni

Hedef bilgisayarın, kaynak bilgisayarla aynı mantıksal sürücü harfini (%systemdrive%) ve yolu (%systemroot%) kullanması gerekir. Etki alanı denetleyicileri için, kaynak ve hedef bilgisayarlarda Active Directory dizin hizmeti veritabanı, Active Directory günlük dosyaları, FRS veritabanı ve FRS günlük dosyaları konumlarının da aynı olması gerekir. Örneğin, kaynak bilgisayardaki Active Directory veritabanı günlük dosyaları C:\WINNT\NTDS konumunda yüklüyse, hedef bilgisayar da C:\WINNT\NTDS yolunu kullanmalıdır.

Donanım

Hedef bilgisayardaki geri yükleme işlemini tamamlamak için gerekli olmayan tüm donanım kaldırılırsa, başarılı bir geri yükleme işlemi olasılığı artacaktır. Örneğin, biri dışında tüm ağ bağdaştırıcılarını fiziksel olarak kaldırın veya devre dışı bırakın. Geri yükleme işleminin ardından işletim sistemini yeniden başlattıktan sonra diğer bağdaştırıcıları yükleyin veya etkinleştirin.

Düzeltme ve hizmet paketi düzeyi

Windows 2000 çalışan bilgisayarlarda, veriler yedeklenmeden önce düzeltme 810161 veya Windows 2000 Service Pack 4 yüklü olmalıdır. Bu öğelerin, yedekleme geri yüklenmeden önce hedef bilgisayarda da yüklü olmaları gerekir. Windows Server 2003 ve Windows XP'de bu tür geri yükleme işlemleri için düzeltme veya hizmet paketi düzeyi gereksinimleri yoktur.

Windows Server 2003 veya Windows XP için kullanıcının hedef bilgisayarı aynı hizmet paketi ve düzeltme düzeyine yükseltmesi gerekmez. Ancak, Windows 2003 SP1 tabanlı bir bilgisayarı geri yüklemek için hedef bilgisayarın Windows 2003 SP1'e geri yüklenmesi gerekir. Bunu yapmazsanız, aşağıda belirtilen hatayla karşılaşırsınız:
Windows Server 2003 Service Pack 1 tabanlı bir yedekleme Windows Server 2003 tabanlı bir bilgisayara geri yüklendiğinde hata iletisi: Windows yazılımdaki bir hata nedeniyle başlatılamadı
Windows Server 2003 Service Pack 1 tabanlı bir yedekleme Windows Server 2003 tabanlı bir bilgisayara geri yüklendiğinde alınan hata iletisi hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
914049 Windows Server 2003 Service Pack 1 tabanlı bir yedekleme Windows Server 2003 tabanlı bir bilgisayara geri yüklendiğinde hata iletisi: "Windows yazılımdaki bir hata nedeniyle başlatılamadı" (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Windows istemci veya üye sunucu yüklemesini taşıma

İstemci ve üye sunucu bilgisayarlarda, Windows yüklemesini yedeklemek ve farklı bir bilgisayara geri yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin. (Üye sunucu, etki alanı denetleyicisi olmayan herhangi bir sunucudur.)
 1. Kaynak bilgisayarda, Administrator (Yönetici) hesabını kullanarak oturum açıp tüm kritik olmayan hizmetleri ve genellikle bir yedekleme gerçekleştirmeden önce durdurduğunuz tüm hizmetleri durdurun. Dosyaları kilitleyen hizmetler de buna dahildir. Bunlar virüsten koruma, disk tarama ve dizin oluşturma hizmetleridir.
 2. Kaynak bilgisayarda, TCP/IP başlangıç değerinin 1 olarak ayarlandığını doğrulayın. Bu değer şu kayıt defteri alt anahtarında bulunur:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip
  Değer AdıStart
  Değer TürüREG_DWORD
  Değer Verisi1
 3. Kaynak bilgisayarda, Windows Yedekleme aracını kullanarak sistem sürücüsünü, sistem sürücüsü alt klasörlerini ve sistem durumunu yedekleyin.
 4. Hedef bilgisayarda, kaynak bilgisayarla aynı işletim sistemi sürümünü kullanarak Windows'un yeni bir yüklemesini gerçekleştirin. İşletim sistemini, kaynak bilgisayarda kullanılan sürücü ve yola yüklediğinizden emin olun. Örneğin, Windows kaynak bilgisayarda C:\WINNT dizininde yüklüyse, hedef bilgisayarda aynı konuma yüklenmelidir.
 5. Yeni yükleme tamamlandıktan sonra, hedef bilgisayarda Administrator (Yönetici) olarak oturum açın. Disk Yönetimi'ni kullanarak, bir sistem durumu bileşenini saklamak için gerekli olan ek birimlerin sürücü harflerini oluşturun, biçimlendirin ve atayın. Tüm sürücü harflerinin kaynak bilgisayardakilerle eşleştiğinden emin olun. Hedef bilgisayardaki birimlerin disk alanı, en az kaynak bilgisayarda karşılık gelen birimler kadar büyük olmalıdır.
 6. Hedef bilgisayarda, bir C:\Backup klasörü oluşturun. c:\Boot.ini dosyasının ve %systemroot%\Repair klasörünün alt klasörleriyle birlikte tamamının bir kopyasını 8. adımda kullanmak üzere c:\Backup klasörüne koyun. Boot.ini dosyası, sistem bölümünün kök dizinindedir (genellikle, C:\Boot.ini). Repair klasörü genelde C:\WINNT\Repair veya C:\WINDOWS\Repair klasöründe bulunur.
 7. Yedeklemeyi hedef bilgisayara geri yüklemek için, aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, ntbackup yazın ve Tamam'ı tıklatın.
  2. Araçlar menüsünde sırasıyla Seçenekler'i, Geri Yükleme sekmesini ve ardından Bilgisayarımdaki dosyayı her zaman değiştir'i tıklatın.
  3. Önceden oluşturduğunuz yedeklemeden sistem durumunu geri yükleyin. Bu öğeleri özgün konumuna geri yükleme seçeneğini belirlediğinizden emin olun.

   Not Geri yükleme işlemi tamamlandıktan sonra kaynak bilgisayardan tüm taşınabilir medyaya (bant veya manyeto-optik disk) erişim sağlamak için, geri yükleme işlemine başlamadan önce Gelişmiş düğmesi altında Kaldırılabilir Depolama Birimi Veritabanını Geri Yükle seçeneğini tıklatmanız gerekir.
 8. Geri yükleme işlemi tamamlandıktan sonra, hedef bilgisayarı yeniden başlatmadan önce aşağıdaki adımları izleyin:
  1. 6. adımda oluşturduğunuz c:\Backup klasöründen Boot.ini dosyasını kopyalayın. Repair klasörünü ve alt klasörlerini C:\Backup klasöründen %systemroot%\Repair klasörüne kopyalayın.
  2. Üçüncü taraf sürücüler kullanılıyorsa hedef bilgisayarın sabit disk denetleyicisi sürücülerini yeniden yükleyin.
  3. Kaynak bilgisayarın kapalı olduğunu, ağ bağlantısının kesildiğini ve farklı bir bilgisayar adı ve IP adresi kullanılarak yeniden yüklenmiş olduğunu doğrulayın. (Kaynak bilgisayarın statik IP adresi varsa, geri yükleme işleminden sonra hedef bilgisayar aynı statik IP adresini kullanacaktır.)
 9. Bilgisayarı yeniden başlatın ve düzgün çalıştığını doğrulayın.

  Geri yüklenen bilgisayar önceden bir üye bilgisayar veya bir üye sunucuysa, NLTEST komutunu kullanarak güvenlik kanalını sınayın:
  NLTEST /SC_QUERY:<EtkiAlanıAdı>
  SC_QUERY bir hata durumu bildirirse, aşağıdaki komutu kullanarak güvenlik kanalını sıfırlayın:
  NLTEST /SC_RESET:<EtkiAlanıAdı>
  Hedef bilgisayar bir üye bilgisayar veya üye sunucuysa, yedeklemenin ne kadar zaman önce gerçekleştirildiğine bağlı olarak, etki alanıyla güvenlik kanalını sıfırlamanız gerekebilir. netdiag /test:trust komutunu çalıştırdığınızda, güvenlik kanalı çalışmıyorsa güvenlik kanalı ilişki sınaması başarısız olur. Windows yükleme medyasındaki Destek Araçları'nı yüklediğinizde netdiag komutu kullanılabilir.

  Güven ilişkisi sınaması başarısız olursa ve güvenlik kanalının çalışmadığını belirtirse, hedef bilgisayarda Netdom aracını çalıştırarak kanalı sıfırlayabilirsiniz. Netdom komutu da Destek Araçları'nda bulunmaktadır. Güvenlik kanalını sıfırlamak için, aşağıdaki netdom komutunu kullanın.
  netdom reset Hedef bilgisayar /domain:etki_alanı_adı usero:yönetici /passwordo:yönetici_parolası

  Not Hedef bilgisayar, hedef bilgisayardır. Etki_alanı_adı, etki alanının adıdır. Yönetici, Administrators grubunun bir üyesi olan kullanıcıdır. Yönetici_parolası, kullanıcı hesabının parolasıdır.

Windows etki alanı denetleyicisi yüklemesini taşıma

Uyarı Aşağıdaki yordam, kullanılabilir başka bir etki alanı denetleyicisi bulunmadığında tek bir etki alanını hatadan kurtarmak veya donanımını değiştirmek amacıyla kullanılmalıdır. Etki alanı için düzgün çalışan başka etki alanı denetleyicileri varsa, geri yükleme işlemini hiç gerçekleştirmemeniz önerilir. Bunun yerine, hedef bilgisayarda Windows'un yeni bir yüklemesini gerçekleştirin ve yüklemeyi varolan bir etki alanında çoğaltma yapmak üzere Active Directory Yükleme Sihirbazı'nı (Dcpromo.exe) çalıştırın.
 1. Kaynak bilgisayarda, Administrator (Yönetici) hesabını kullanarak oturum açıp tüm kritik olmayan hizmetleri ve genellikle bir yedekleme gerçekleştirmeden önce durdurduğunuz tüm hizmetleri durdurun. Dosyaları kilitleyen hizmetler de buna dahildir. Bunlar virüsten koruma, disk tarama ve dizin oluşturma hizmetleridir.
 2. Kaynak bilgisayarda, TCP/IP başlangıç değerinin 1 olarak ayarlandığını doğrulayın. Bu değer şu kayıt defteri alt anahtarında bulunur:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip
  Değer AdıStart
  Değer TürüREG_DWORD
  Değer Verisi1
 3. Windows yedekleme aracını kullanarak sistem sürücüsünü ve sistem durumunu yedekleyin. Windows 2000 için, Sysvol sistem sürücüsü dışında bir sürücüde bulunuyorsa, bu klasörü ve alt klasörlerini de yedeklemelisiniz. Örneğin, Sysvol D:\Sysvol klasöründe bulunuyorsa sistem sürücüsünü, sistem durumunu ve D:\Sysvol klasörünü yedeklemelisiniz.
 4. Hedef bilgisayarda, kaynak bilgisayarla aynı Windows sürümünü kullanarak Windows'un yeni bir yüklemesini gerçekleştirin. Windows'u kaynak bilgisayarla aynı konuma yüklediğinizden emin olun. Örneğin, Windows kaynak bilgisayarda C:\WINNT klasöründe yüklüyse, Windows'u hedef bilgisayarda aynı konuma yüklemelisiniz.
 5. Yeni yükleme tamamlandıktan sonra, hedef bilgisayarda Administrator (Yönetici) olarak oturum açın. Disk Yönetimi'ni kullanarak, bir sistem durumu bileşenini veya bir uygulamayı saklamak için gerekli olan ek birimlerin sürücü harflerini oluşturun, biçimlendirin ve atayın. Tüm sürücü harflerinin kaynak bilgisayardakilerle eşleştiğinden emin olun.
 6. Hedef bilgisayarda, bir C:\Backup klasörü oluşturun. Boot.ini dosyasının bir kopyasını bu klasöre, %systemroot%\Repair klasörüne ve Repair klasörünün tüm alt klasörlerine yerleştirin. Boot.ini dosyası, sistem bölümünün kök dizinidir. (Bu klasör genelde C:\Boot.ini klasörüdür.) Repair klasörü genelde C:\WINNT\Repair veya C:\WINDOWS\Repair klasöründe bulunur.

  Kaynak bilgisayar etki alanındaki tek etki alanı denetleyicisiyse, yedeklemeyi hedef bilgisayara geri yüklemeden önce Windows'u kaynak bilgisayara yeniden yükleyin veya kaynak bilgisayarın ağ bağlantısını kesin. Kaynak bilgisayar bir başkası tarafından kolayca açılabileceği için bu adımlar önerilmektedir. Kaynak bilgisayar açılırsa, hedef bilgisayarla ad çakışmaları veya başka sorunlar oluşur.

  Kaynak bilgisayar etki alanındaki tek etki alanı denetleyicisi değilse, Active Directory Yükleme Sihirbazı'nı kullanarak Active Directory'yi kaynak bilgisayardan kaldırın. Daha sonra, Windows'u kaynak bilgisayara yeniden yükleyin veya kaynak bilgisayarın ağ bağlantısını kesin.
 7. Kaynak bilgisayarın ve geri yüklenen hedef bilgisayarın aynı anda çevrimiçi olmadığını doğruladıktan sonra, aşağıdaki adımları izleyerek yedeklemeyi geri yükleyin:
  1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın,ntbackup yazın ve Tamam'ı tıklatın.
  2. Araçlar menüsünde sırasıyla Seçenekler'i, Geri Yükleme sekmesini ve ardından Bilgisayarımdaki dosyayı her zaman değiştir'i tıklatın.
  3. Önceden oluşturduğunuz yedeklemeden sistem durumunu ve sistem sürücüsünü geri yükleyin. Windows 2000 için, geri yüklenecek Sysvol klasörünü de el ile seçmelisiniz. Sistem durumu Sysvol klasörünü içerir. Ancak, Windows 2000'de yalnızca sistem durumu geri yüklenirse Sysvol birleşim noktalarının doğru biçimde geri yüklenmesini engelleyen bir sorun bulunmaktadır. Bu öğeleri Özgün konumuna geri yükleme seçeneğini belirlediğinizden emin olun.
 8. Geri yükleme işlemi tamamlandıktan sonra, hedef bilgisayarı yeniden başlatmadan önce aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Boot.ini dosyasını ve 6. adımda oluşturduğunuz kopyaları içeren %systemroot%\Repair klasörünü değiştirin.
  2. Üçüncü taraf sürücüler kullanılıyorsa hedef bilgisayarın sabit disk denetleyicisi sürücülerini yeniden yükleyin.
  3. TCP/IP ayarlarında, bilgisayarın etki alanı için yetkili ve o sırada çevrimiçi olan bir Etki Alanı Ad Sistemi (DNS) sunucusu kullanacak biçimde yapılandırılmış olduğunu doğrulayın. Sunucuyu DNS için kendisini kullanacak biçimde yapılandırmayın, çünkü yedeklemedeki DNS kayıtları artık geçerli olmayabilir. Geri yükleme işlemi tamamlandıktan ve hedef bilgisayarın düzgün çalıştığı doğrulandıktan sonra, sunucuyu DNS için kendisini kullanacak biçimde yapılandırabilirsiniz.
 9. Hedef bilgisayar etki alanındaki ilk veya tek etki alanı denetleyicisi olacaksa, Dosya Çoğaltma hizmetini (FRS) yetkili olarak geri yüklemek için aşağıdaki adımları kullanın. Bu adımın da geri yükleme işlemi tamamlandıktan sonraki ilk yeniden başlatma öncesinde tamamlanması gerekir.

  Uyarı Etki alanında başka etki alanı denetleyicileri varsa bu adımları uygulamayın.
  1. Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatın, regedit yazın ve ENTER tuşuna basın.
  2. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulun:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters\Replica Sets
  3. Replica Sets öğesini genişletin ve DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE) çoğaltma kümesine başvuran alt anahtarı belirleyin.
  4. Ardından, Cumulative Replica Sets alt anahtarının önceki adımdaki alt anahtarın adıyla eşleşen alt anahtarını bulun.
  5. Cumulative Replica Sets alt anahtarını genişletin, Sysvol çoğaltma kümesini gösteren alt anahtarı tıklatın, sonra da BurFlags öğesini çift tıklatın.
  6. DWORD Değerini Düzenle iletişim kutusunda, D4 yazın ve Tamam'ı tıklatın.
  7. Bilgisayarı yeniden başlatın.
 10. Bilgisayarı yeniden başlatın ve dcdiag ve netdiag komutlarını kullanarak düzgün çalıştığını doğrulayın. Dcdiag komutunu kullanma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  265706 Windows 2000'de dcdiag ve netdiag komutları etki alanına katılma ve etki alanı denetleyicisi oluşturma amacıyla kullanılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
  Etki alanında başka etki alanı denetleyicileri varsa, yedeklemenin ne kadar zaman önce gerçekleştirildiğine bağlı olarak güvenlik kanalını sıfırlamanız gerekebilir. Güvenlik kanalı çalışmıyorsa, netdiag /test:trust komutu, güven ilişkisi sınamasının başarısız olduğunu bildirir. Güven ilişkisi sınama sonucu sınamanın atlandığını belirtirse, sonuçları güvenle yoksayabilirsiniz. Bu sonuç, sınamanın çalıştırıldığı bilgisayarın PDC öykünücüsü işlem yöneticisi rolüne sahip olduğunu gösterir.

  Güven ilişkisi sınaması başarısız olursa, güvenlik kanalı çalışmıyordur. Bu durumu düzeltmek için, hedef bilgisayarda netdom komutunu çalıştırarak güvenlik kanalını sıfırlayın. Bir etki alanı denetleyicisinde netdom komutunu kullanarak güvenlik kanalını sıfırlamak için, aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Kerberos Anahtar Dağıtım Merkezi (KDC) hizmetini durdurun ve başlangıç değerini El İle olarak ayarlayın.
  2. Aşağıdaki komutu kullanarak güvenlik kanalını sıfırlayın:
   netdom resetpwd /server:çoğaltma_ortağı_sunucu_adı /userd:etki_alanı_adı\yönetici /password:yönetici_parolası
   Not Burada çoğaltma_ortağı_sunucu_adı, çoğaltma ortağı sunucusunun adıdır. Komutun hedef bilgisayarda yerel olarak çalışması gerekir.
  3. Bilgisayarı yeniden başlatın, KDC'yi başlatın ve başlangıç değerini yeniden Otomatik olarak ayarlayın.
 11. Etki alanında başka etki alanı denetleyicileri varsa çoğaltmanın düzgün çalıştığını doğruladığınızdan emin olun. Çoğaltmayı doğrulama hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  232072 Active Directory doğrudan çoğaltma ortakları arasında çoğaltmayı başlatma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Sorun Giderme

Hedef bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra, aşağıdaki belirtilerle karşılaşabilirsiniz:
 • Aşağıdaki Dur hata iletilerinden birini alabilirsiniz:
  • Dur 0x0000007B Inaccessible_Boot_Device
  • DUR: 0x00000079 Hal_Mismatch
 • Bilgisayar başlangıç sırasında yanıt vermez.
 • Yeniden başlatma işleminin başında siyah bir ekranda aşağıdaki iletiyi aldığınızda bilgisayar kendiliğinden yeniden başlatılır:
  Windows 2000 Başlatılıyor
 • Görüntü ayarlarınızı yapılandıramazsınız.
 • Ağ bağdaştırıcısı düzgün çalışmaz.
Görüntü ayarları veya ağ bağdaştırıcısı ile ilgili sorunları gidermek için, grafik bağdaştırıcısını veya ağ bağdaştırıcısını Aygıt Yöneticisi'nden kaldırın ve bilgisayarı yeniden başlatın. Windows, aygıtı yeniden algılar ve sürücülerini ister.

Dur hatasını veya bilgisayarın yanıt vermemesine neden olan sorunu gidermek için, Windows'un yerinde yükseltmesini gerçekleştirin.
Yerinde yükseltme gerçekleştirme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
292175 Windows 2000'in yerinde yükseltmesi nasıl gerçekleştirilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
816579 Windows Server 2003'ü yerinde yükseltme nasıl gerçekleştirilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
315341 Windows XP'nin yerinde yükseltilmesi (yeniden yüklemesi) nasıl gerçekleştirilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Yerinde yükseltme işlemini tamamladıktan sonra,
ClientProtocols
kayıt defteri alt anahtarının bulunduğunu ve doğru biçimde doldurulduğunu doğrulamak üzere aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, regedit yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulun ve sağ tıklatın. Aşağıdaki listede yer alan değerlerin bulunduğunu doğrulayın:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\ClientProtocols
  Değer adıDeğer türüDeğer verisi
  ncacn_ip_tcpREG_SZrpcrt4.dll
  ncacn_ip_udpREG_SZrpcrt4.dll
  ncacn_nb_tcpREG_SZrpcrt4.dll
  ncacn_npREG_SZrpcrt4.dll
 3. ClientProtocols
  alt anahtarının kendisi yoksa,
  Rpc
  alt anahtarının altına ekleyin.
 4. ClientProtocols
  alt anahtarında değerler eksikse, aşağıdaki adımları izleyin:
  1. ClientProtocols'u sağ tıklatın, Yeni'nin üzerine gelin ve Dize Değeri'ni tıklatın.
  2. Eksik olan girdinin değer adını tıklatın ve ENTER tuşuna basın.
  3. Adım b'de yazdığınız değer adını tıklatın ve Değiştir'i tıklatın.
  4. Adım b'de yazdığınız değer adı için uygun değer verisini yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 5. ClientProtocols
  alt anahtarındaki eksik olan her değer için 4. adımı yineleyin.
 6. Kayıt defterinde değişiklik yapıldıysa bilgisayarı yeniden başlatın.
Not Kaynak bilgisayar Windows NT 4.0'dan yükseltilmişse, kullanıcı profilleri %systemdrive%\Documents and Settings klasörü yerine %systemroot%\Profiles klasöründe depolanabilir. Bir yerinde yükseltme gerçekleştirildikten sonra, aşağıdaki kayıt defteri değerini yeniden %systemroot%\Profiles olarak değiştirmeniz gerekebilir.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
Değer AdıProfiles directory
Değer TürüREG_EXPAND_SZ
Değer Verisi%systemroot%\Profiles
Kullanıcı profilleri hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
214653 Tüm Kullanıcılar profilinin yolu nasıl ayarlanır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
228445 Windows 2000'de kullanıcı profili deposu (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Microsoft, teknik destek bulmanıza yardımcı olmak üzere üçüncü taraf iletişim bilgilerini sağlamaktadır. Bu iletişim bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Microsoft bu üçüncü taraf iletişim bilgilerinin doğruluğunu garanti etmez.
Özellikler

Makale No: 249694 - Son İnceleme: 10/26/2007 18:37:00 - Düzeltme: 14.3

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbhowto kbenv kbproductlink KB249694
Geri bildirim