ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Office Project 2007 SP3 ve Office Project Dil Paketi 2007 SP3'ün açıklaması

Giriş
Microsoft Office Project 2007 Service Pack 3 (SP3) ve Microsoft Office Project Dil Paketi 2007 SP3, Office Project 2007 ve Office Project Dil Paketi 2007 için en son güncelleştirmeleri sağlar. Bunlar iki ana kategoride düzeltmeler içerir:
  • Daha önce yayımlanmamış ve bu hizmet paketi için özel olarak geliştirilmiş düzeltmeler. Bunlar, genel ürün düzeltmelerinin yanı sıra kararlılık, performans ve güvenlik geliştirmelerini de içerir.
  • Ağustos 2011 boyunca yayımlanmış tüm genel güncelleştirmeler, güvenlik güncelleştirmeleri, toplu güncelleştirmeler ve düzeltmeler.
Office hizmet paketleri birikimli olduğundan, Service Pack 3'ü yüklemeden önce Service Pack 1 veya Service Pack 2'yi yüklemeniz gerekmez. Service Pack 3, Service Pack 1 ve Service Pack 2'deki tüm düzeltmeleri içerir.
Daha fazla bilgi

Hizmet paketleri nasıl edinilir ve yüklenir?


Yöntem 1: Microsoft Update (önerilen)

Hizmet paketini Microsoft Update'ten yüklemek için, aşağıdaki Microsoft web sitesini ziyaret edin:

Microsoft Update

Ürünleri SP3 ile güncelleştirmek için önerilen yol, Microsoft Update'e kayıt olmaktır. Microsoft Update hangi ürünleri yüklediğinizi algılayıp tüm güncelleştirmeleri ürünlere uygular.

Yöntem 2: SP3 paketini Microsoft Yükleme Merkezi'nden yükleme

Aşağıdaki dosyalar Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir:

Karşıdan YükleOffice Project 2007 SP3 paketini şimdi karşıdan yükleyin.
Karşıdan YükleOffice Project Dil Paketi 2007 SP3 paketini şimdi karşıdan yükleyin.

Microsoft destek dosyalarını karşıdan yükleme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
119591 Microsoft destek dosyaları çevrimiçi hizmetlerden nasıl edinilir?
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın kullanıma sunulduğu tarihteki en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, üzerinde herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardım eden geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır.

Office Project 2007 SP3 geliştirmelerine genel bakış


  • Office Project 2007 Görsel Raporlar özelliği artık Microsoft Visio Professional 2010 ile çalışıyor.
Bilinen sorunlar ve davranış değişiklikleri
2591067 2007 Office paketi SP3 ve Windows SharePoint Services 3.0 SP3 yüklerken karşılaşabileceğiniz bilinen sorunlar

Teknik bilgiler

Etkilenen dosyaların listesi de dahil olmak üzere, bu hizmet paketi hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
2591039 2007 Office sistemi SP3 sürümleri hakkında teknik ayrıntılar


Hizmet paketini kaldırma

2007 Microsoft Office Service Pack 3, hem komut satırını hem de 2007 Microsoft Office paketi için Microsoft Hizmet Paketi Kaldırma Aracı'nı kullanarak istemci güncelleştirmelerinin kaldırılmasını destekler. Hizmet Paketi Kaldırma Aracı ayrı bir karşıdan yükleme olarak edinilebilir. Bu araç hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

954914 2007 Microsoft Office paketi için Microsoft Hizmet Paketi Kaldırma Aracı
Project 2007
Not Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu tarafından oluşturulan bir “FAST PUBLISH” makalesidir. Buradaki bilgiler, ortaya çıkan sorunları gidermek üzere olduğu gibi sağlanmaktadır. Mümkün olduğu kadar hızlı sunulmasının bir sonucu olarak malzemelerde yazım hataları bulunabilir ve bunlar bildirimde bulunulmadan daha sonra düzeltilebilir. Diğer hususlar için Kullanım Koşulları’na bakın.
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2526091 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/27/2011 09:07:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007

  • atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB2526091
คำติชม