ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Internet Explorer 9'un kullanıcı arabirimi istenilen dile nasıl ayarlanır?

Daha fazla bilgi
Bu, adım adım bir makaledir.Belirtiler
Windows Internet Explorer 9'u Windows 7'nin İngilizce olmayan bir sürümüne yükledikten sonra yüklediğiniz Internet Explorer 9 sürümünün İngilizce olduğunu fark ediyorsunuz.

Bu makalede Internet Explorer 9 kullanıcı arabiriminin istenilen dile nasıl ayarlanacağı açıklanır.
Daha fazla bilgi
 1. Aşağıdaki Microsoft web sitesini ziyaret edin:
 2. Yüklemek istediğiniz dil paketini bulun ve sonra da İndir'i tıklatın.Örneğin:  Hızlı İpucu:
  Windows 7'nin 64 bit sürümünü kullanıyorsanız "IE9-Windows6.1-LanguagePack-x64-<dil kodu>.msu" öğesini bulun ve ardından İndir düğmesini tıklatın. Daha fazla bilgi için bkz. http://support.microsoft.com/kb/827218/tr
 3. 'ı tıklatın.

 4. Güncelleştirmeyi yüklemek isteyip istemediğiniz sorulduğunda Evet'i tıklatın.

 5. Yükleme tamamlandığında Kapat'ı tıklatın.
 6. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2528543 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/07/2012 00:52:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Windows Internet Explorer 9

 • kbprb kbtshoot kbexpertisebeginner kbstepbystep kbgraphxlink KB2528543
คำติชม