Host Integration Server 2010 için toplu güncelleştirme paketi 1

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:2533330
Giriş
BuMicrosoft Host Integration Server 2010 için toplu güncelleştirme paketi içerir.Host Integration yayımlanmasından sonra giderilen sorunlar için düzeltmelerServer 2010.

Düzeltmeleri, dağıtmadan önce sınamanızı öneririzbunları bir üretim ortamında. Yapýlar, çünkü toplu, her yenidüzeltme Sürüm düzeltmeleri içerir ve alınan tüm güvenlik giderirÖnceki Host Integration Server 2010 düzeltme sürümünde dahil. Öneririzuygulama bu içeren en son düzeltme sürümü düşünündüzeltme.

Önemli Bu toplugüncelleştirme paketi bileşen paketleri içerir. Ancak, toplugüncelleştirme paketi güncelleştirmeleri üzerinde yüklü olan özellikleriSistem.

Daha fazla bilgi
Bu toplu güncelleştirme (cu) toplu paketidir.güncelleştirme aşağıdaki öğeleri içerir:
  • Tüm önceden yayımlanmış düzeltmeler için Host IntegrationServer 2010
  • Microsoft Host Integration için bazı düzeltmeler2009 Server ve Microsoft Host Integration Server2006
  • Bazı ek geliştirmeler

Not Bu topluGüncelleştirme, Microsoft Kuruluş çoklu oturum açma (sso için) düzeltmelerini içermez.Bu nedenle, bu güncelleştirme tek başına sso sunucular için geçerli değildir.

,Host Integration Server ekibi olarak pilot ve bunun da bu modelini kullanıyorBelirli bir sürümü. Bu modeli uygulamak için plan geribildirimlerine bağlı olarak, biztopluluğunda aldı.

Hakkında daha fazla bilgiMicrosoft ürün güncelleştirmelerini, açıklamak için kullanılan terminoloji tıklatın.Microsoft Bilgi makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasınıBase:
824684 AçıklamasıMicrosoft yazılım güncelleştirmelerini açıklamak için kullanılan standart terminolojigüncelleştirmeler

Host IntegrationToplu Güncelleştirme 1'de içerdiği için Host Integration server 2010 düzeltmelerinServer 2010

Bunlar anlatıldığı Microsoft Bilgi Bankası makaleleridüzeltmeleri kullanılabilir olduklarında serbest bırakılır. Host hakkında daha fazla bilgi içinIntegration Server hataları, görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatınMicrosoft Bilgi Bankası makalelerinde.

Uygulama Tümleştirme

KB
Makale
Sayı
Açıklama
2538104Bir yazılım güncelleştirmesi kullanıma hazırsondaki boşluk karakterlerinden truncate Transaction Integrator sağlar biranabilgisayar uygulamadan aldığı dize
2544897W3wp.exe işlemi tüketir.ana bilgisayar kullanan bir web uygulaması varsa, cpu kaynaklarının % 100Host Integration Server 2010'da Integration Server Transaction IntegratorOrtam
2429252DÜZELT:,kaydetmeye çalıştığınızda "derlemenin derleme başarısız" hata iletisi alıyorsunuz bir.Arabirim aynı .dll adını içeren net istemci kitaplığıMicrosoft Host Integration Server 2010 adıOrtam
2395287Düzeltme: Ana bilgisayardaTI bir nesne eklemeye çalıştığınızda Integration Server 2010 TI Yöneticisi alır.IIS içinde çok sayıda sanal dizinler olduğunda beklenenden daha uzun sunmak7.5
2479121DÜZELT: hataileti bir ana sunucuda anonim hesap devre dışı bıraktığınızdaIntegration Server 2010 ortamı ve Windows iletişimi taklit edebilirFoundation Transaction Integrator Windows tarafından başlatılan işlem çağıran tarafından bir.net istemci uygulaması
2501488Düzeltme: Transaction IntegratorYöneticisi mmc ek bileşenini yeni bir Transaction Integrator oluşturmaya çalıştığınızda kapatırNesne
2494510Düzeltme:Çalıştığınızda transaction Integrator Yöneticisi mmc ek bileşeni beklenmedik biçimde sonlandırılabilir"lu ağ türü olan uzak bir ortam oluşturmak için6.2 "
2496101DÜZELT: erişimihlali "HipObjects!Yeni bir uzaktan DoCustomWizard"işleviTransaction Integrator ortamı oluşturulurYöneticisi
2428170Bir güncelleştirmeetkinleştirmek, Microsoft Host Integration Server 2010 için kullanılabilirher ikisi de oluşturmak için işlevsellik bir.net Web hizmeti ve Windows CommunicationTek adımda hizmet Foundation
2429203Bir değişiklik özelliklerini birNesne bir Host Integration Server Web.config dosyasında kaydedilmemiş olabilir2010 ortamı
2434764İstemci bağlamı nesnesi olabiliriçinde kullanılamaz, Transaction Integrator (TI) Web hizmeti tarafından oluşturulan kodBir ana bilgisyara TI yöntemi istemci bağlamı nesnesi içerdiğinde Yöneticisi oluşturur.Integration Server 2009 ortamı
2446516Düzeltme: Sunucu yanıtı çok içindirYeni eklemek için Transaction Integrator Yöneticisi mmc ek bileşenini kullandığınızda, yavaşHost Integration Server 2010'u TI nesnesindeOrtam
2495965DÜZELT:,hata olay "xml belgesi oluşturma hatası oluştu" olduğunda,ana bilgisayar uygulamaları ve uygulama için BizTalk Adapter bir uygulama kullanmakBOŞ karakterler alıyor
2509165Düzeltme: sslIMS kullandığınızda programlama modeli bağlanmak için özelliği çalışmıyorHost Integration Server 2010'u ana bilgisayar sistemleri için BizTalk Server BağdaştırıcısıOrtam
2504356Düzeltme:Transaction Integrator dönüştürme kullandığınızda bellek yetersiz hatası iletileriKENDİ 2010 aracında
2509834Düzeltme: http aktarımTransaction Integrator kullandığı bir yanlış olan bir http üstbilgisi gönderebilircommarea uzunluğu ve "yetkilendirme: temel" olmadanalan
2504417DÜZELTME:trm veya elm özel üstbilgileri kullanan işlem tümleştirme uygulamalar olabilir.uygulamalar için geçirildikten sonra "İşlenmeyen özel durum" hata throwHost Integration Server 2009
2522192Düzeltme: KılamazBizTalk Adapter for kullandığınızda uzak ortamının TCP/IP adresiAna bilgisayar uygulamaları bir Host Integration Server 2010Ortam
2496243DÜZELTME:Transaction Integrator döndüreceðini "olarak ConnectionUsage ayarlanamazGiriş durumu"Host Integration Server içinde kalıcı bağlantılar kullandığınızda2009
2395269Düzeltme: Hataileti almak için Transaction Integrator kullanmaya çalıştığınızda üretilir birHost Integration Server 2010'u, cobol copybookOrtam
2396994HareketIntegrator Tasarımcısı veri yapıları içinde bir cobol copybook tanıyacak birAna bilgisayar tümleştirme sunucusunu Host Integration Server 2009 veya Host Integration 2010Ortam Server 2006 Service Pack 1

Veri tümleştirmesi

KB
Makale
Sayı
Açıklama
2456717Düzeltme: Zaman aşımı hatası birBir sorgu gönderdiğinde, Microsoft Host Integration Server 2010 ortamı"z/os for DB2" veritabanıyla olan şema tabloları yüzlerce içerir:"SQLCODE - 905"
2462208Düzeltme: Bir güncelleştirme kullanılabilir,data Provider for DB2, Host Integration için daha fazla hata dizeleri döndürür.Sunucu 2009 ve Host Integration Server 2010
2504432Düzeltme: Bağlantı zaman aşımıbağlantı kullanılabilir olduğunda özelliği düzgün uygulanmazMicrosoft Host Integration Server 2010 havuzdaOrtam
2509746Düzeltme:PrimaryKey özelliği DataTable üyesiyse sonra beklenmedik bir şekilde boşMicrosoft ole db Provider for DB2'de kullandığınızda PrimaryKey özelliği ayarlanmış birMicrosoft Host Integration Server 2010 ortamı
2504432Düzeltme: Bağlantı zaman aşımıbağlantı kullanılabilir olduğunda özelliği düzgün uygulanmazMicrosoft Host Integration Server 2010 havuzdaOrtam
2504341Düzeltme: Sütundeğer hatalı doldurma değeri önceki ile ne zaman satırBoş bir Microsoft Host Integration Server sütununda RTRIM komutu kullanılır2010 ortamı
2502542DÜZELT: ABir uygulamayı çalıştırdığınızda, System.InvalidCastException özel durumu oluşabilirMicrosoft ole db Provider for DB2'de bir Microsoft Host Integration kullananServer 2010 ortamı
2508476Düzeltme: İstemci uygulama adıözellik extnam excsat ddm komut Ana çerçevede geçirilen değilIntegration Server 2010
2432402Düzeltme: ole db provider for DB2 olabilir.ana bilgisayar cntqry ve qrydta iletileri gönderildiğinde yanıt vermiyorIntegration Server 2009 veya Host Integration Server2010
2539172DÜZELT:,clob veri türleri birden çok ana bilgisayar bağlantı havuzu kullanıldığında okumaIntegration Server 2010 içeren bir hata iletisi alabilirsiniz."SQLState: 07003" ve "SQLCode:-518"
2546542Veri eklemek için işlemibir DB2 veritabanı başarısız
2504432Düzeltme: Bağlantı zaman aşımıbağlantı kullanılabilir olduğunda özelliği düzgün uygulanmazMicrosoft Host Integration Server 2010 havuzdaOrtam
2525082DÜZELT: Adata Provider for DB2, Host toplu güncelleştirmesi kullanılabilirIntegration Server 2010
2509746Düzeltme: PrimaryKey özelliğiPrimaryKey özelliği sonra DataTable beklenmedik bir şekilde boş üyesidirMicrosoft ole db Provider for DB2, Microsoft ana kullandığınızda ayarlamaIntegration Server 2010 ortamı
2539087Düzeltme: Hatalı bir değer kaydedilirbir tabloya değer göndermek saklı yordam çağrısındanHost Integration Server 2010'u yönetilen sağlayıcısıOrtam
2560776DÜZELT: hataBizTalk Adapter for DB2 birden fazla INSERT veya update çalışırken iletiHost Integration Server 2010'u, bir BizTalk orchestration komutlarıOrtam: "Geçersiz dizin 0 bu MsDb2ParameterCollection ileCount = 0 "
2452574"Dosya kullanımdabir uygulama, bir ana bilgisayarın ana bilgisayar dosyasında okur tarafından başka bir işlemi"hata iletisiIntegration Server 2010
2428615Bir güncelleştirme kullanılabilirBizTalk potansiyel satış bileşenini için destek ekler ana veri dönüştürmeek yapılandırma özellikleri, xml assembler ve Çözücü ve yeniveri türleri
2405163Eklemebir SSIS kayıt veritabanı başarısız olur ve bir hata iletisi almazsınızHost Integration Server 2010 ortamında
2420803sql Server Integration Servicesbirden çok hedef nesne üzerindeki DB2 için veri yazmak için kullandığında, kilitlenebilir birHost Integration Server DB2 veri sağlayıcıdan kullanan sunucu2010
2437104Bir güncelleştirmeMicrosoft ole db Provider for DB2 v3 ve Host Integration Server 2010 olur.kullanılabilir istemci işlem Yükü Dengeleme işlevini etkinleştirme
2503205Bir güncelleştirme kullanılabilir olan ekleriçinde hata yeniden yönlendirmeyi etkinleştirmek için bağlantı dizesi için yeni bir parametre birHost Integration Server 2010'u SSIS paketiOrtam
2464256DÜZELT: dörtBağlantılı sql Server'da bir where yan tümcesi yavaşlayabilir içeren ad sorgusuDB2'ye bağlanmak için ole db Provider for DB2 kullanan sunucuSYSTEM (Sistem)
2449456DÜZELT: bellekMicrosoft ole db sağlayıcı kullanırken UpdateFields işlem sızdırıyorDB2 için
2465092DÜZELTME: "SQLSTATE:HY000 "yüklemek için Microsoft ole db Provider for DB2 v3 kullanıldığında hata oluşuyorHızlı yükleme seçeneğini kullanarak SSIS veri
2546542Veri eklemek için işlemibir DB2 veritabanı başarısız
2559748Düzeltme: Yanlış değerlersql Server'ı kullanarak boş bir dize DB2'ye gönderdiğinizde, DB2'ye yazılanIntegration Services bir Host Integration Server 2010Ortam
2503205Bir güncelleştirmekullanılabilir olan yeni bir parametre hata etkinleştirmek için bağlantı dizesi eklerHost Integration Server 2010'u bir SSIS paketinde içinde yeniden yönlendirmeOrtam
2499828DÜZELT: KurumsalÇoklu oturum açma ana beş veri sağlayıcısı özellikleri sınırlıdırIntegration Server 2010 ortamı
2498740Düzeltme: Tablolar ve görünümler şunlardır.ana bilgisayar tümleştirme sunucusunu 2010 varlık Çerçevesi'hatalı görüntülenebilirUygulama
2483101Düzeltme: "SqlCode-daha fazla olan statik bir sql deyimini çalıştırmayı denediğinizde 302 "hata iletisibir Host Integration Server'den 84 değişkenleriOrtam
2462203Düzeltme: Statiksql deyimi bağlama işlemi tamamlanamıyor başarıyla ne zamandeyimi daha büyük bir Host Integration Server 2009 veya ana 32 kbIntegration Server 2010 ortamı
2445823Düzeltme: İçin bağlantı havuzu birDB2 veri sağlayıcısı ClientAccounting değiştirdikten sonra çalışmıyor,ClientWorkstationName veya ClientUserID özelliğinde Host Integration Server2010
976408Düzeltme: Statik sqlana bilgisayar olarak içeren bir ana bilgisayar sistemine karşı çıkış parametreleri ile sorguları başarısızIntegration Server 2009 yönetilen DB2 client
977593Bir düzeltme kullanılabilir ekler, birstatik Host Integration DB2 veritabanlarında sorguları için yeni bir bağlama seçeneğiSunucu 2009
2281428Düzeltme: AnaIntegration Server 2009 yönetilen sağlayıcı DB2 sergiler bir bellek sızdırıyor ne zamanYönetilen Provider for DB2 parametreleri olan statik sql paketleri çağıran veyasonuç kümeleri
2522012DÜZELT:,erişim ihlali alıyorsunuz "msdrda! ddm::Requester::getManager + 35" ana bilgisayar2009 Integration Server
2534859Karakter okumaya çalıştığınızdaDB2 ikili boş değer içeren bir veri okuma başarısız olabilir ve verilerkesilmiş
2509746Düzeltme:PrimaryKey özelliği DataTable üyesiyse sonra beklenmedik bir şekilde boşMicrosoft ole db Provider for DB2'de kullandığınızda PrimaryKey özelliği ayarlanmış birMicrosoft Host Integration Server 2010 ortamı
2550485Düzeltme: Bir hata alıyorsunuzileti gerçekleştiren bir uygulama çıktığınızda Msdtcprx.dll Modülübağlantı içinde bir Host Integration havuzu kullanan dağıtılmış hareketleriSunucu ortamı
2428615Bir güncelleştirme kullanılabilirBizTalk potansiyel satış bileşenini için destek ekler ana veri dönüştürmeek yapılandırma özellikleri, xml assembler ve Çözücü ve yeniveri türleri

İleti tümleştirme

KB
Makale
Sayı
Açıklama
2459833Sağlayan bir yazılım güncelleştirmesiIBM WebSphere mq geri çıkma sırası özelliği için wcf kanaldaki desteğiHost Integration Server 2010 WebSphere mq


Ağ tümleştirme

KB
Makale
Sayı
Açıklama
2560366Düzeltme: Yığın bozulması oluşabilirbir ana 2429256 düzeltmesi uygulandıktan sonra snacfg komutunu çalıştırdığınızdaIntegration Server 2010 ortamı
2429256Düzeltme: Bir güncelleştirme kullanılabilir,Microsoft Host Integration Server 2010 hizmet yuvaları stratejisinin sağlarKayıt defterini kullanarak, bir tcp canlı tutma yapılandırması olantuşları
2465846DÜZELT: içindeMicrosoft Host Integration Server 2006 lu oturum zaman kalmış olur anastatik ve dinamik mantıksal birimleri kullanır.
2446500udp gelen istekleri gelenana sistem bırakılan Host Integration Server 2010 çalıştırdığınızda, birWindows Server 2008 R2 çalıştıran bir bilgisayar
2459642Düzeltme: sna uygulama durdurabilirana bilgisayar'ın 64-bit sürümünde 512 hareketleri sonra yanıt gönderirIntegration Server 2009 veya Host Integration Server2010
2428184lu diğer adlarve uzak bir ortam oluşturduğunuzda modu adı öğeleri doldurulmazHost Integration Server 2010 TI Yöneticisi'ni kullanarak
2464133Düzeltme: Kullanamazsınızsna Server örneği eklemek için MsSna_Server sınıfının AddSnaService yöntemiHost Integration Server 2010 için
2464139Düzeltme: Statik IP kaydedemiyor.Host Integration Server IPDLC bağlantı hizmet yapılandırmasında değişiklikler2010
2464140Düzeltme: GüncelleştirmeHost Integration Server'ın LinkCFG hizmet programı için kullanılabilir2010
2427006DÜZELT: LogoHost Integration Server 2010 sınama durumlarında çalıştırdığınızda sertifika sorunlarıOrtam

KENDİ izleme

KB
Makale
Sayı
Açıklama
2441488Host Integration Server yokİşletme Windows 64 bit sürümü 32-bit işlemler izlemeSYSTEM (Sistem)
2444934Düzeltme: snaİzleme sırasında Yöneticisi başarısız olabilir ve izleme görüntüleyicisinin izleme açılamıyorHost Integration Server 2010 ortamında dosya

Nasıl elde edilirHost Integration Server 2010 için toplu güncelleştirme 1

Desteklenen birtoplu güncelleştirme paketi artık Microsoft'tan edinilebilir. Ancak,toplu güncelleştirme paketi olan sorunları gidermesi amaçlanmaktadırBu makalede açıklanan. Toplu güncelleştirme paketi sistemlere uygulayın.Bu sorunlarla karşılaşılan. Bu toplu güncelleştirme paketiek sınama uygulanabilir. Bu nedenle, ciddi olarak etkilenmiyorsanızTüm bu sorunlar sonraki ana bilgisayar tümleştirme için beklemeniz önerilirServer 2010 service pack. Sonraki hizmet paketi düzeltmeleri içerir,Bu toplu güncelleştirme paketinde bulunan.

Toplu güncelleştirmekarşıdan yüklenebilir, yok "Düzeltme karşıdan yüklenebilir" bölümüBu Bilgi Bankası makalesinin üst. Bu bölüm görünmüyorsa, ilgili kişiToplu güncelleştirmeyi edinmek üzere Microsoft Müşteri Hizmetleri ve DestekPaketi.

Not Gerekiyorsa ek sorunlarortaya veya sorun giderme gerekirse, ayrı bir oluşturmanız gerekebilirhizmet isteği. Normal destek maliyetleri ek destek için uygulanırsoruları ve sorunlar için bu toplu güncelleştirme ile ilgili olmayanPaketi. Tam listesi Microsoft Müşteri Hizmetleri ve Destektelefon numaraları veya ayrı bir hizmet isteği oluşturmak için şuMicrosoft Web sitesi:Not "Düzeltme karşıdan kullanılabilir" formu görüntüler.Toplu Güncelleştirmesi'nin kullanılabilir olduğu diller. Görmüyorsanız, birhiçbir toplu güncelleştirme paketi belirli dil için kullanıma hazırdili.

Toplu güncelleştirme paketiBilgi

Önkoşullar

İçinBu güncelleştirmeyi uygulamak için Microsoft Host Integration Server 2010 olması gerekiryüklü.

Yeniden başlatma bilgileri

SizBu toplu uyguladıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekebilirgüncelleştirme.

Dosya bilgileri

İngilizceBu toplu güncelleştirme paketi sürümü dosya öznitelikleri (veya üstüdosya öznitelikleri) aşağıdaki tabloda listelenen. Tarihler ve saatlerBu dosyalar için eşgüdümlü evrensel saat (utc) listelenmiştir. Görüntülediğinizdedosya bilgilerini yerel saate dönüştürülür. Farkı bulmak içinutc ve yerel saat tarih ve saat öğesinde saat dilimi sekmesini kullanınDenetim Masası.

Tüm desteklenen x 86 tabanlıHost Integration Server 2010 sürümleri
DosyaAdDosya sürümüDosyaBoyutTarihSaatPlatform
802cfg.dll8.5.4367.2153,42428 Tem 201123: 59x 86
Db2oledb.dll8.5.4367.2649,04028 Tem 201123: 59x 86
Dbgtrace.dll8.5.4367.251,02428 Tem 201123: 59x 86
Ddmstr.dll8.5.4367.267,40828 Tem 201123: 59x 86
Delnamespace.exe8.5.4367.215,70428 Tem 201123: 59x 86
Democfg.dll8.5.4367.2132,94428 Tem 201123: 59x 86
Drdaresync.exe8.5.4367.2530,26428 Tem 201123: 59x 86
Dtcwrapper.dllDeğilUygulanabilir59,22428 Tem 201123: 59x 86
Essohelper.dll8.5.4367.263,32028 Tem 201123: 59x 86
Hipadmin.dll8.5.4367.2206,67228 Tem 201123: 59x 86
Hipadminclasses.dll8.5.4367.2636,76828 Tem 201123: 59x 86
Hipobjects.dll8.5.4367.21,271,64028 Tem 201123: 59x 86
Hisconfig.dll8.5.4367.2505,68828 Tem 201123: 59x 86
Histrace.exe8.5.4367.2116,56028 Tem 201123: 59x 86
Ibmcobol.XMLDeğilUygulanabilir83,79828 Tem 201123: 04DeğilUygulanabilir
Ibmrpg400.XMLDeğilUygulanabilir67,57428 Tem 201123: 04DeğilUygulanabilir
Linkcfg.exe8.5.4367.223,88828 Tem 201123: 59x 86
Mgddtcob390.dll8.5.4367.2386,90428 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Runtime.dll8.5.4367.279,78428 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Runtime.dll8.5.4367.283,87228 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4367.21,304,47228 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.5.4367.2198,54428 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4367.258,76028 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.managedcpic.dll8.5.4367.279,76028 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4367.2264,08028 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4367.2395,16028 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4367.2194,45628 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.Pipelines.dataconversion.dll8.5.4367.251,11228 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.Pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4367.263,44828 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.SNA.Trace.dll8.5.4367.246,98428 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4367.275,68028 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.assemblyutilities.dll8.5.4367.2165,79228 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4367.279,79228 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4367.255,19228 Tem 201123: 58x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4367.287,97628 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.5.4367.267,48028 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dplflowcontrol.dll8.5.4367.234,71228 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmflowcontrol.dll8.5.4367.251,09628 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.5.4367.263,38428 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.endpointflowcontrol.dll8.5.4367.242,92028 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.essohelper.interop.dll7.0.2304.011,16828 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.5.4367.2161,67228 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.httptransport.dll8.5.4367.247,00028 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.5.4367.283,88028 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.5.4367.267,48028 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.snatransport.dll8.5.4367.267,48028 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4367.2104,36828 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.tbgen.dll8.5.4367.238,79228 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmflowcontrol.dll8.5.4367.255,19228 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.5.4367.263,38428 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.userdataflowcontrol.dll8.5.4367.242,92028 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.5.4367.247,02428 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.5.4367.2731,02428 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll8.5.4367.2100,25628 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.5.4367.2272,27228 Tem 201123: 59x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Wizards.dll8.5.4367.2464,80028 Tem 201123: 59x 86
Mngagent.exe8.5.4367.2128,84828 Tem 201123: 59x 86
Mngbase.dll8.5.4367.2116,56028 Tem 201123: 59x 86
Mngcli.exe8.5.4367.2128,84828 Tem 201123: 59x 86
Mngext.dll8.5.4367.224,91228 Tem 201123: 59x 86
Mngsna.dll8.5.4367.2137,04028 Tem 201123: 59x 86
Mobase.dll8.5.4367.2337,74428 Tem 201123: 59x 86
Msdrda.dll8.5.4367.2989,00828 Tem 201123: 59x 86
Prmngext.dll8.5.4367.267,40828 Tem 201123: 59x 86
Remcfg.dll8.5.4367.2182,09628 Tem 201123: 59x 86
Resyncsvc.exe8.5.4367.2145,24028 Tem 201123: 59x 86
Snaadmin.dll8.5.4367.2345,93628 Tem 201123: 59x 86
Snabase.exe8.5.4367.2264,01628 Tem 201123: 59x 86
Snacfg.dll8.5.4367.2296,78428 Tem 201123: 59x 86
Snadmod.dll8.5.4367.2837,45628 Tem 201123: 59x 86
Snaip.dll8.5.4367.2124,75228 Tem 201123: 59x 86
Snaip6.dll8.5.4367.2124,75228 Tem 201123: 59x 86
Snaipcfg.dll8.5.4367.2149,32828 Tem 201123: 59x 86
Snaipdlc.dll8.5.4367.21,013,58428 Tem 201123: 59x 86
Snalink.dll8.5.4367.263,31228 Tem 201123: 59x 86
Snaprint.exe8.5.4367.291,98428 Tem 201123: 59x 86
SnaServr.exe8.5.4367.2694,09628 Tem 201123: 59x 86
Snasii.dll8.5.4367.236,17628 Tem 201123: 59x 86
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.baseclient.dll8.5.4367.2177,07228 Tem 201123: 59x 86
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.Channel.dll8.5.4367.2119,72028 Tem 201123: 59x 86
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.extendedclient.dll8.5.4367.2177,08028 Tem 201123: 59x 86
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.Server.dll8.5.4367.2177,05628 Tem 201123: 59x 86
T3mngext.dll8.5.4367.259,21628 Tem 201123: 59x 86
T5mngext.dll8.5.4367.259,21628 Tem 201123: 59x 86
Ticonversiontool.exe8.5.4367.263,32828 Tem 201123: 59x 86
Tn3servr.exe8.5.4367.2259,92028 Tem 201123: 59x 86
Trcservr.exe8.5.4367.2931,66428 Tem 201123: 59x 86
Trnsbidi.dll8.5.4367.275,60028 Tem 201123: 59x 86
Wmisna.dll8.5.4367.2333,64828 Tem 201123: 59x 86
Wmisnalinkservicems.dll8.5.4367.2112,48828 Tem 201123: 59x 86
Wmisnastatus.dll8.5.4367.279,70428 Tem 201123: 59x 86


Tüm desteklenen x 64 tabanlı sürümleri, ana bilgisayar tümleştirmeServer 2010
Dosya adıDosyaSürümDosyaBoyutTarihSaatPlatform
802cfg.dll8.5.4367.2153,42429 Tem 201100: 08x 86
Db2oledb.dll8.5.4367.2649,04029 Tem 201100: 09x 86
Dbgtrace.dll8.5.4367.251,02429 Tem 201100: 08x 86
Ddmstr.dll8.5.4367.267,40829 Tem 201100: 09x 86
Delnamespace.exe8.5.4367.215,70429 Tem 201100: 08x 86
Democfg.dll8.5.4367.2132,94429 Tem 201100: 09x 86
Drdaresync.exe8.5.4367.2530,26429 Tem 201100: 09x 86
Dtcwrapper.dllDeğilUygulanabilir59,22429 Tem 201100: 09x 86
Essohelper.dll8.5.4367.263,32029 Tem 201100: 08x 86
Hipadmin.dll8.5.4367.2206,67229 Tem 201100: 09x 86
Hipadminclasses.dll8.5.4367.2636,76829 Tem 201100: 09x 86
Hipobjects.dll8.5.4367.21,271,64029 Tem 201100: 09x 86
Hisconfig.dll8.5.4367.2505,68829 Tem 201100: 09x 86
Histrace.exe8.5.4367.2116,56029 Tem 201100: 08x 86
Ibmcobol.XMLDeğilUygulanabilir83,79828 Tem 201123: 04DeğilUygulanabilir
Ibmrpg400.XMLDeğilUygulanabilir67,57428 Tem 201123: 04DeğilUygulanabilir
Linkcfg.exe8.5.4367.223,88829 Tem 201100: 09x 86
Mgddtcob390.dll8.5.4367.2386,90429 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Runtime.dll8.5.4367.279,78429 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Runtime.dll8.5.4367.283,87229 Tem 201100: 08x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4367.21,304,47229 Tem 201100: 08x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.5.4367.2198,54429 Tem 201100: 08x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4367.258,76029 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.managedcpic.dll8.5.4367.279,76029 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4367.2264,08029 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4367.2395,16029 Tem 201100: 08x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4367.2194,45629 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.Pipelines.dataconversion.dll8.5.4367.251,11229 Tem 201100: 08x 86
Microsoft.hostintegration.Pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4367.263,44829 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.SNA.Trace.dll8.5.4367.246,98429 Tem 201100: 08x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4367.275,68029 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.assemblyutilities.dll8.5.4367.2165,79229 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4367.279,79229 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4367.255,19229 Tem 201100: 08x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4367.287,97629 Tem 201100: 08x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.5.4367.267,48029 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dplflowcontrol.dll8.5.4367.234,71229 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmflowcontrol.dll8.5.4367.251,09629 Tem 201100: 08x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.5.4367.263,38429 Tem 201100: 08x 86
Microsoft.hostintegration.ti.endpointflowcontrol.dll8.5.4367.242,92029 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.essohelper.interop.dll7.0.2304.011,16829 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.5.4367.2161,67229 Tem 201100: 08x 86
Microsoft.hostintegration.ti.httptransport.dll8.5.4367.247,00029 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.5.4367.283,88029 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.5.4367.267,48029 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.snatransport.dll8.5.4367.267,48029 Tem 201100: 08x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4367.2104,36829 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.tbgen.dll8.5.4367.238,79229 Tem 201100: 08x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmflowcontrol.dll8.5.4367.255,19229 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.5.4367.263,38429 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.userdataflowcontrol.dll8.5.4367.242,92029 Tem 201100: 08x 86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.5.4367.247,02429 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.5.4367.2731,02429 Tem 201100: 08x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll8.5.4367.2100,25629 Tem 201100: 08x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.5.4367.2272,27229 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Wizards.dll8.5.4367.2464,80029 Tem 201100: 09x 86
Mngagent.exe8.5.4367.2128,84829 Tem 201100: 08x 86
Mngbase.dll8.5.4367.2116,56029 Tem 201100: 09x 86
Mngcli.exe8.5.4367.2128,84829 Tem 201100: 08x 86
Mngext.dll8.5.4367.224,91229 Tem 201100: 08x 86
Mngsna.dll8.5.4367.2137,04029 Tem 201100: 09x 86
Mobase.dll8.5.4367.2337,74429 Tem 201100: 09x 86
Msdrda.dll8.5.4367.2989,00829 Tem 201100: 09x 86
Prmngext.dll8.5.4367.267,40829 Tem 201100: 09x 86
Remcfg.dll8.5.4367.2182,09629 Tem 201100: 09x 86
Resyncsvc.exe8.5.4367.2145,24029 Tem 201100: 09x 86
Snaadmin.dll8.5.4367.2345,93629 Tem 201100: 08x 86
Snabase.exe8.5.4367.2264,01629 Tem 201100: 09x 86
Snacfg.dll8.5.4367.2296,78429 Tem 201100: 09x 86
Snadmod.dll8.5.4367.2837,45629 Tem 201100: 08x 86
Snaip.dll8.5.4367.2124,75229 Tem 201100: 08x 86
Snaip6.dll8.5.4367.2124,75229 Tem 201100: 08x 86
Snaipcfg.dll8.5.4367.2149,32829 Tem 201100: 09x 86
Snaipdlc.dll8.5.4367.21,013,58429 Tem 201100: 09x 86
Snalink.dll8.5.4367.263,31229 Tem 201100: 09x 86
Snaprint.exe8.5.4367.291,98429 Tem 201100: 09x 86
SnaServr.exe8.5.4367.2694,09629 Tem 201100: 08x 86
Snasii.dll8.5.4367.236,17629 Tem 201100: 09x 86
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.baseclient.dll8.5.4367.2177,07229 Tem 201100: 09x 86
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.Channel.dll8.5.4367.2119,72029 Tem 201100: 09x 86
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.extendedclient.dll8.5.4367.2177,08029 Tem 201100: 09x 86
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.Server.dll8.5.4367.2177,05629 Tem 201100: 09x 86
T3mngext.dll8.5.4367.259,21629 Tem 201100: 09x 86
T5mngext.dll8.5.4367.259,21629 Tem 201100: 09x 86
Ticonversiontool.exe8.5.4367.263,32829 Tem 201100: 09x 86
Tn3servr.exe8.5.4367.2259,92029 Tem 201100: 08x 86
Trcservr.exe8.5.4367.2931,66429 Tem 201100: 09x 86
Trnsbidi.dll8.5.4367.275,60029 Tem 201100: 09x 86
Wmisna.dll8.5.4367.2333,64829 Tem 201100: 09x 86
Wmisnalinkservicems.dll8.5.4367.2112,48829 Tem 201100: 09x 86
Wmisnastatus.dll8.5.4367.279,70429 Tem 201100: 09x 86
802cfg.dll8.5.4367.2166,22429 Tem 201100: 08x 64
Db2oledb.dll8.5.4367.2903,50429 Tem 201100: 09x 64
Dbgtrace.dll8.5.4367.263,82429 Tem 201100: 08x 64
Ddmstr.dll8.5.4367.255,63229 Tem 201100: 09x 64
Delnamespace.exe8.5.4367.217,24029 Tem 201100: 08x 64
Democfg.dll8.5.4367.2132,43229 Tem 201100: 09x 64
Drdaresync.exe8.5.4367.2719,70429 Tem 201100: 09x 64
Dtcwrapper.dllDeğilUygulanabilir62,29629 Tem 201100: 08x 64
Essohelper.dll8.5.4367.267,41629 Tem 201100: 08x 64
Hipadmin.dll8.5.4367.2285,00829 Tem 201100: 09x 64
Hipadminclasses.dll8.5.4367.21,155,42429 Tem 201100: 09x 64
Hipobjects.dll8.5.4367.22,203,99229 Tem 201100: 09x 64
Hisconfig.dll8.5.4367.2505,68829 Tem 201100: 09x 86
Histrace.exe8.5.4367.2116,56029 Tem 201100: 08x 86
Linkcfg.exe8.5.4367.228,49629 Tem 201100: 09x 64
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Runtime.dll8.5.4367.279,78429 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Runtime.dll8.5.4367.283,87229 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4367.21,304,47229 Tem 201100: 08x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.5.4367.2198,54429 Tem 201100: 08x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4367.269.00029 Tem 201100: 09x 64
Microsoft.hostintegration.managedcpic.dll8.5.4367.279,76029 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4367.2264,08029 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4367.2395,16029 Tem 201100: 08x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4367.2194,45629 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.Pipelines.dataconversion.dll8.5.4367.251,11229 Tem 201100: 08x 86
Microsoft.hostintegration.Pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4367.263,44829 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.SNA.Trace.dll8.5.4367.246,98429 Tem 201100: 08x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4367.275,68029 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.assemblyutilities.dll8.5.4367.2165,79229 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4367.279,79229 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4367.255,19229 Tem 201100: 08x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4367.287,97629 Tem 201100: 08x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.5.4367.267,48029 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dplflowcontrol.dll8.5.4367.234,71229 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmflowcontrol.dll8.5.4367.251,09629 Tem 201100: 08x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.5.4367.263,38429 Tem 201100: 08x 86
Microsoft.hostintegration.ti.endpointflowcontrol.dll8.5.4367.242,92029 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.essohelper.interop.dll7.0.2304.011,16829 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.5.4367.2161,67229 Tem 201100: 08x 86
Microsoft.hostintegration.ti.httptransport.dll8.5.4367.247,00029 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.5.4367.283,88029 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.5.4367.267,48029 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.snatransport.dll8.5.4367.267,48029 Tem 201100: 08x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4367.291,56829 Tem 201100: 09x 64
Microsoft.hostintegration.ti.tbgen.dll8.5.4367.238,79229 Tem 201100: 08x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmflowcontrol.dll8.5.4367.255,19229 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.5.4367.263,38429 Tem 201100: 09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.userdataflowcontrol.dll8.5.4367.242,92029 Tem 201100: 08x 86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.5.4367.247,02429 Tem 201100: 09x 86
Mngagent.exe8.5.4367.2148,81629 Tem 201100: 08x 64
Mngbase.dll8.5.4367.2151,88829 Tem 201100: 09x 64
Mngcli.exe8.5.4367.2148,30429 Tem 201100: 08x 64
Mngext.dll8.5.4367.229,52029 Tem 201100: 08x 64
Mngsna.dll8.5.4367.2159,56829 Tem 201100: 09x 64
Mobase.dll8.5.4367.2500,56029 Tem 201100: 08x 64
Msdrda.dll8.5.4367.21,716,56029 Tem 201100: 09x 64
Prmngext.dll8.5.4367.263,31229 Tem 201100: 09x 64
Remcfg.dll8.5.4367.2183,63229 Tem 201100: 09x 64
Resyncsvc.exe8.5.4367.2163,16029 Tem 201100: 09x 64
Snaadmin.dll8.5.4367.2500,04829 Tem 201100: 08x 64
Snabase.exe8.5.4367.2296,27229 Tem 201100: 09x 64
Snacfg.dll8.5.4367.2389,45629 Tem 201100: 09x 64
Snadmod.dll8.5.4367.21,044,81629 Tem 201100: 08x 64
Snaip.dll8.5.4367.2132,94429 Tem 201100: 08x 64
Snaip6.dll8.5.4367.2138,06429 Tem 201100: 08x 64
Snaipcfg.dll8.5.4367.2195,92029 Tem 201100: 09x 64
Snaipdlc.dll8.5.4367.21,398,60829 Tem 201100: 09x 64
Snalink.dll8.5.4367.269,96829 Tem 201100: 09x 64
Snaprint.exe8.5.4367.292,49629 Tem 201100: 09x 64
SnaServr.exe8.5.4367.2968,01629 Tem 201100: 08x 64
Snasii.dll8.5.4367.248,46429 Tem 201100: 09x 64
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.baseclient.dll8.5.4367.2204,72029 Tem 201100: 09x 64
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.Channel.dll8.5.4367.2119,72029 Tem 201100: 09x 86
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.extendedclient.dll8.5.4367.2204,72829 Tem 201100: 09x 64
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.Server.dll8.5.4367.2204,70429 Tem 201100: 09x 64
T3mngext.dll8.5.4367.257,16829 Tem 201100: 08x 64
T5mngext.dll8.5.4367.257,16829 Tem 201100: 09x 64
Tn3servr.exe8.5.4367.2319,82429 Tem 201100: 08x 64
Trcservr.exe8.5.4367.21,263,44029 Tem 201100: 09x 64
Trnsbidi.dll8.5.4367.267,92029 Tem 201100: 09x 64
Wmisna.dll8.5.4367.2606,54429 Tem 201100: 09x 64
Wmisnalinkservicems.dll8.5.4367.2151,40029 Tem 201100: 09x 64
Wmisnastatus.dll8.5.4367.2110,93629 Tem 201100: 09x 64


Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 2533330 - Son İnceleme: 08/26/2011 10:16:00 - Düzeltme: 2.0

Microsoft Host Integration Server 2010

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2533330 KbMttr
Geri bildirim