ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

MS11-036: PowerPoint 2007 dönüştürücüsü için güvenlik güncelleştirmesi: 10.05.11'in açıklaması

Giriş
Microsoft, MS11-036 güvenlik bültenini yayımladı. Güvenlik bülteninin tamamını görüntülemek için aşağıdaki Microsoft web sitelerinden birini ziyaret edin:

Bu güvenlik güncelleştirmesiyle ilgili yardım ve destek alma

Ev kullanıcıları, ABD'de ve Kanada'da 1-866-PCSAFETY numarasını arayarak veya yerel Microsoft temsilcisine başvurarak ücretsiz destek alabilir. Güvenlik güncelleştirmeleri sorunlarıyla ilgili olarak yerel Microsoft temsilcinize başvurma konusunda daha fazla bilgi için, Microsoft Uluslararası Destek Web sitesini ziyaret edin: Kuzey Amerika'daki müşteriler aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret ederek ücretsiz e-posta desteğine veya sohbet yoluyla destek seçeneklerine sınırsız erişim sağlayabilir: Kurumsal müşteriler, normal destek ilgili kişilerinden güvenlik güncelleştirmeleriyle ilgili destek alabilir.

Bu güvenlik güncelleştirmesi hakkında daha fazla bilgi

Bu güvenlik güncelleştirmesini uygulamak için önkoşullar

Bu güvenlik güncelleştirmesini uygulamak için, bilgisayarda

Yeniden başlatma bilgileri

Bu güvenlik güncelleştirmesini yükledikten sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekebilir.

Bu güncelleştirme bazı durumlarda, bilgisayarı yeniden başlatmanızı gerektirmez. Gereken dosyalar o sırada kullanılmaktaysa, bu güncelleştirme için yeniden başlatma gerekir. Bu davranış oluşursa, bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı isteyen bir ileti görüntülenir.

Sistemin yeniden başlatılmasının istenme olasılığını azaltmak için, bu güvenlik güncelleştirmesini yüklemeden önce, etkilenen tüm hizmetleri durdurun ve etkilenen dosyaları kullanabilecek tüm uygulamaları kapatın. Bilgisayarınızı yeniden başlatmanızın neden istenebileceği hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
887012 Windows tabanlı bir bilgisayara güvenlik güncelleştirmesi yüklediğinizden neden bilgisayarı yeniden başlatmanız istenir

Güvenlik güncelleştirmesini değiştirme bilgileri

Bu güvenlik güncelleştirmesi aşağıdaki güvenlik güncelleştirmesinin yerini almıştır:
2464635 MS11-022: PowerPoint 2007 dönüştürücüsü için güvenlik güncelleştirmesi: 12.04.11'un açıklaması

Kaldırma bilgileri

Bu güvenlik güncelleştirmesini kaldırmak için, Denetim Masası'ndaki Program Ekle veya Kaldır öğesini veya Programlar ve Özellikler öğesini kullanın.

Not Bu güvenlik güncelleştirmesini kaldırdığınızda, Microsoft Office PowerPoint 2007'ü içeren diski yerleştirmeniz istenebilir. Ayrıca, bu güvenlik güncelleştirmesini Denetim Masası'ndaki Program Ekle veya Kaldır öğesinden veya Programlar ve Özellikler öğesinden kaldırma seçeneğiniz olmayabilir. Bunun birkaç olası nedeni bulunmaktadır.

Kaldırma işlemi hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

903771 Office güncelleştirmelerini kaldırma becerisi hakkında bilgiler

Dosya bilgileri

Bu güvenlik güncelleştirmesinin İngilizce sürümü, aşağıdaki tabloda listelenen dosya özniteliklerine (veya daha yeni dosya özniteliklerine) sahiptir. Bu dosyalarla ilgili tarihler ve saatler UTC (eşgüdümlü evrensel saat) kullanılarak listelenmiştir. Dosya bilgilerini görüntülediğinizde yerel saate dönüştürülür. UTC ve yerel saat arasındaki farkı bulmak için, Denetim Masası'ndaki Tarih ve Saat öğesinde Saat Dilimi sekmesini kullanın.
Microsoft Office PowerPoint 2007 dönüştürücüsü
File nameFile versionFile sizeDateTime
Ppcnv.dll12.0.6557.50011,791,82423-Apr-201102:28
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service dos 2007 patch performance security stability update 2540162 32-bit office
Not Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu tarafından oluşturulan bir “FAST PUBLISH” makalesidir. Buradaki bilgiler, ortaya çıkan sorunları gidermek üzere olduğu gibi sağlanmaktadır. Mümkün olduğu kadar hızlı sunulmasının bir sonucu olarak malzemelerde yazım hataları bulunabilir ve bunlar bildirimde bulunulmadan daha sonra düzeltilebilir. Diğer hususlar için Kullanım Koşulları’na bakın.
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2540162 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/13/2011 14:20:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Office PowerPoint 2007, Compatibility Pack for Microsoft Office 2007 File Formats

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB2540162
คำติชม