Nasıl yapılır: Yinelenen bilgisayar kimlikleri, Systems Management Server Temizle

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:254735
Özet
Bu makalede, bulma ve aynı benzersiz tanımlayıcısı'nı kullanan Microsoft Systems Management Server 2.0 ve Microsoft Systems Management Server 2003 istemcilerini temizleyin. Systems Management Server (Benzersiz KIMLIK özelliği, Systems Management Server istemcileri birbirinden ayırmak için kullanılır. Bu değer her istemci için benzersiz kalması önemlidir.

Ortamınızda, "Systems Management Server istemci yüklü olan iş istasyonları clone" veya işleminden geriye kalanları önceki istemci yüklemesine Systems Management Server'ı (sms.ini veya Smscfg.ini dosyası gibi) varsa, yinelenen kimlik olabilir.

Yinelenen kimlik davranışları yüksek merkezi işlem birimi (CPU) kullanımı, yanlış bir stok raporlama, bildirileri yanlış istemciler ve diğer beklenmeyen olaylar neden olabilir. Bu davranışlar önlemek için <a0></a0>, yinelenen kimlik, karşılaşmanız durumunda olabildiğince kısa sürede temizlemek önemlidir.
Daha fazla bilgi
Yinelenen kimlikleri olup olmadığını belirlemek için Systems Management Server sorguda, aşağıdaki örnek sorguya dayalı oluşturun:
seçin * sms_g_system_SYSTEM olarak g INNER JOIN sms_gh_system_SYSTEM olarak g.ResourceId üzerinde h'den h.ResourceId = burada g.Name <>h.Name
Bu sorguyu çalıştırdığınızda, tüm aynı KIMLIğI kullanan başka bir bilgisayar adlarını görmek Birden çok önyüklemeli istemcileri veya adlandırılmış bir istemcileri de birbirinin aynısı gibi göründüğüne dikkat edin. Çoğaltmaların bulduktan sonra bu iş istasyonlarına yeni bir KIMLIK ayrılamadı.

Ayrıca, SMS sitesi veritabanı SQL sorgu çözümleyicisi, aşağıdaki sorgu çalıştırabilirsiniz:
select all g.Domain0,g.InstanceKey,g.Name0,g.MachineID,g.RevisionID,g.SMSID0,g.SystemRole0,g.SystemType0,g.TimeKey,h.Domain0,h.InstanceKey,h.Name0,h.MachineID,h.RevisionID,h.SMSID0,h.SystemRole0,h.SystemType0,h.TimeKey from System_DATA AS g INNER JOIN System_HIST AS h ON g.MachineID = h.MachineID where g.Name0 <> h.Name0
Bu sorguyu çalıştırdığınızda, aynı KIMLIğI kullanan başka bir bilgisayar adları Bkz: Birden çok önyüklemeli istemcileri veya adlandırılmış bir istemcileri de birbirinin aynısı gibi göründüğüne dikkat edin.

Çoğaltmaların bulduktan sonra bu iş istasyonlarına yeni bir KIMLIK ayrılamadı. Bir istemci için yeni bir KIMLIK tahsisi için iki yöntem vardır.

El ile yöntemi

El ile bir istemciyi temizlemek için <a0></a0>, Systems Management Server istemci kaldırmaya 20clicln.bat dosyasını çalıştırın. Bu işlem tamamlandığında, iş istasyonu sms.ini veya Smscfg.ini dosyasının bir örneği silin. Bu tamamlandığında, istemci, normal bir yükleme yöntemleri kullanarak yeniden yükleyin. Yeni BIR KIMLIK, istemciye paylaştırılacaktır. br / >
SP2 Destek Araçları'nın bir parçası olarak yüklenen 20CliCln.bat sürümü Smscfg.ini dosyayı kaldırır ve yeni bir GUID bir oluşturulmasını etkinleştirmek / kullanın, bir komut satırı anahtarıyla çalıştırabilirsiniz. SMS 1.2 istemciden sol sms.ini kaldırmaz.

Yazılım dağıtım yöntemi

Yeni bir Sistem Yönetimi Sunucusu KIMLIĞI'ni gereken çok sayıda bilgisayar varsa, Microsoft BackOffice Resource Kit 4.5 Newuid.exe yardımcı programını kullanabilirsiniz. Sessizce çalışmasına yardımcı programı neden Newuid.exe /s komutuyla yardımcı programı'nı kullanarak bir paket oluşturun. Tüm yinelenen bir KIMLIğI olan iş istasyonlarını içeren bir grup oluşturmak gerekir Aşağıdaki örnek sorguya dayalı bir sorgu kullanın:
r olarak SMS_R_System, h olarak SMS_GH_System_SYSTEM, SMS_G_System_SYSTEM g gibi ayrı r.Name, r.OperatingSystemNameandVersion, r.ResourceDomainORWorkgroup, r.LastLogonUserDomain, r.LastLogonUserName, r.SMSUniqueIdentifier, r.ResourceId seçin; burada g.ResourceID h.ResourceID ve g.Name <>h.Name ve r.ResourceID = g.ResourceID =
Bu koleksiyon için <a1>Sorguyu Düzenle</a1> penceresine yapıştırma, önce bir satırbaşı Bu sorgudan sildiğinizden emin olun. Satır döndürür kaldırırsanız, Sorgu sözdizimi hatalı olduğundan kaydedilmedi.

Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
234262Sorguda bir koleksiyon üyeliği kuralı bağlama çalışmayabilir.
Bu koleksiyon oluşturduktan sonra ilk sorguda olduğu gibi aynı sayıda istemcilerinin göremeyebilirsiniz. Bu, yalnızca benzersiz bir yinelenen kimliklerinin listesi bu sorgunun döndürdüğü için oluşur. Bu koleksiyona Newuid.exe paket tanıtma sonra bu iş istasyonlarına tüm olduğundan program çalıştırmak önceki sorguda listelenen tüm istemciler aynı kimlikleri (aynı genel benzersiz tanımlayıcılarını, veya Guıd) paylaşma.

Newuid.exe çalıştırdığınızda kullanmak Newuid.exe /s / ayırma istemciler, yeni bir KIMLIK ve istemci işlevselliğini komutunu etkinleştirir. /S anahtarı yükleme sessizce çalışmasına neden olur.

Not/ Tahsis anahtarı kullanıldığında Newuid.exe Smsboot1.exe bir oturum açma noktadan çalıştırma girişiminde bulunur. Bir oturum açma noktası erişimi, bir kullanıcının oturum açmasını gerektirir. Hiçbir kullanıcı oturum açtıysa, var olan GUID silinir, ancak yeni bir GUID Smsls.bat kadar ayrılan veya Smsman.exe yürütülür.

Not Teyid / tahsis anahtarı kullanırsanız, istemciler başarıyla program çalıştırdığınız almazsınız. / Tahsis anahtarı Newuid.exe çalıştırdıktan sonra istemci erişimi olan tüm istemci iletişimi gelin (CAP) duruyor istemci Smsls.bat veya Smsman.exe çalıştırır veya Microsoft Windows NT uzaktan istemcisi yüklemesini kullanarak yeniden kadar. Istemci işlevselliği geri dönmek ve istemci bu yükleme yöntemlerinden birini kullandı kadar yeni teşhis KODU atanmamış.

Yinelenen kimliklerini temizlemiş sonra veritabanınızdaki stok geçmişini temizle. Veritabanı Bakımıgörevleri altında Eskime stok geçmişini sil görev <a0>Systems Management Server</a0> konsolunda, bir günden daha eski olan tüm geçmişini silmek için kullanın. Tüm, doğrulanmakta olan, daha fazla yinelenen yok ortamınızda vardır ve istemci stok geri aldıktan sonra bu değer, önceki değerine ayarlayabilirsiniz.

Veritabanı bakım görevleri ayarlarını değiştirerek, veritabanınızdaki bir günden eski tüm verileri kaldırılmış olabilir. Bu yalnızca, bu uygun olmayabilir yineleniyor stoğunuzu küçük bir yüzdesini varsa, çoğu durumda, ancak uygundur.

Böyle bir durumda, bir daha iyi çözümü. Not bu kağıdı yalnızca geçmiş bilgilerini yinelenen bilgisayarlar, tüm veritabanı için kaldırma işlemi anlatılmaktadır sağlayan Yönetme Çoğalt Microsoft Systems Management Server benzersiz tanımlayıcıları, beyaz kağıt kullanın.
prodsms 20clicln.bat sms.ini newuid.exe

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 254735 - Son İnceleme: 10/12/2007 05:59:35 - Düzeltme: 6.3

Microsoft Systems Management Server 2.0

  • kbmt kbclient kbcollections kbconfig kbdatabase kbinfo kbinventory kbquery kbsmsadmin KB254735 KbMttr
Geri bildirim