Deneyimli kullanıcılar için Windows kayıt defteri bilgileri

Windows XP desteği sona erdi

Microsoft, Windows XP desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Windows Server 2003 desteği 14 Temmuz 2015'te sona erdi

Microsoft, Windows Server 2003 desteğini 14 Temmuz 2015'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Özet
Bu makalede kayıt defteri açıklanır. Makale ayrıca kayıt defterini yedekleme ve düzenleme ile ilgili bilgiler içerir ve daha fazla bilgi için başvuruları listeler.

Daha fazla bilgi

Kayıt defterinin açıklaması

Microsoft Bilgisayar Sözlüğü Beşinci Baskı, kayıt defterini şöyle açıklar:
Microsoft Windows 98, Windows CE, Windows NT, ve Windows 2000'de, sistemi bir veya daha fazla kullanıcı, uygulama ve donanım cihazı için yapılandırmak için gerekli olan bilgileri saklamak üzere kullanılan merkezi bir hiyerarşik veritabanı.

Kayıt Defteri, her kullanıcının profili, bilgisayarda yüklü uygulamalar ve her birinin oluşturabileceği belge türleri, klasörler ve uygulama simgeleri için özellik sayfası ayarları, sistemde bulunan donanım ve kullanılan bağlantı noktaları gibi, Windows'un çalışma sırasında sürekli olarak başvurduğu bilgileri içerir.

Kayıt Defteri, Windows 3.x'te kullanılan çoğu metin tabanlı .ini dosyasının ve Autoexec.bat ve Config.sys gibi MS-DOS yapılandırma dosyalarının yerini alır. Kayıt defteri çoğu Windows işletim sisteminde ortak olsa da, aralarında bazı farklar vardır.
Bir kayıt defteri kovanı, kayıt defterindeki verilerinin yedeğini içeren bir dizi destekleyici dosyası olan bir anahtarlar, alt anahtarlar ve değerler grubudur. Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Vista'da, HKEY_CURRENT_USER dışındaki tüm kovanlar için destekleyici dosyalar %SystemRoot%\System32\Config klasöründedir. HKEY_CURRENT_USER için destekleyici dosyalar %SystemRoot%\Profiles\KullanıcıAdı klasöründedir. Bu klasörlerdeki dosyaların dosya adı uzantıları, içerdikleri veri türünü gösterir. Bazen uzantılarının olmaması da içerdikleri veri türünü gösterir.
Kayıt defteri kovanıDestekleyici dosyalar
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAMSam, Sam.log, Sam.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SecuritySecurity, Security.log, Security.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SoftwareSoftware, Software.log, Software.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SystemSystem, System.alt, System.log, System.sav
HKEY_CURRENT_CONFIGSystem, System.alt, System.log, System.sav, Ntuser.dat, Ntuser.dat.log
HKEY_USERS\DEFAULTDefault, Default.log, Default.sav
Windows 98'de, kayıt defteri dosyaları User.dat ve System.dat olarak adlandırılır. Windows Millennium Edition'da, kayıt defteri dosyaları Classes.dat, User.dat ve System.dat olarak adlandırılır.

Not Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Vista'daki güvenlik özellikleri bir yöneticinin kayıt defteri anahtarlarına erişimi denetlemesine izin verir.

Aşağıdaki tablo sistem tarafından kullanılan önceden tanımlanmış anahtarları listeler. Bir anahtar adı en çok 255 karakter uzunluğunda olabilir.
Klasör/ön tanımlı anahtarAçıklama
HKEY_CURRENT_USERŞu anda oturum açmış olan kullanıcıya ait yapılandırma bilgilerinin kökünü içerir. Kullanıcının klasörleri, ekran renkleri ve Denetim Masası ayarları burada saklanır. Bu bilgi kullanıcının profiliyle ilişkilidir. Bu anahtar bazen "HKCU" olarak kısaltılır.
HKEY_USERSBilgisayardaki yüklü olan tüm etkin kullanıcı profillerini içerir. HKEY_CURRENT_USER, HKEY_USERS'ın alt anahtarıdır. HKEY_USERS anahtarı bazen "HKU" olarak kısaltılır.
HKEY_LOCAL_MACHINEBilgisayara özgü yapılandırma bilgilerini içerir (herhangi bir kullanıcı için). Bu anahtar bazen "HKLM" olarak kısaltılır.
HKEY_CLASSES_ROOTHKEY_LOCAL_MACHINE\Software anahtarının bir alt anahtarıdır. Burada saklanan bilgiler, Windows Gezgini'ni kullanarak bir dosya açtığınızda doğru programın açılmasını sağlar. Bu anahtar bazen "HKCR" olarak kısaltılır. Windows 2000 ile başlayarak, bu bilgi hem HKEY_LOCAL_MACHINE hem de HKEY_CURRENT_USER anahtarları altında saklanır. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes anahtarı, bilgisayardaki tüm kullanıcılara uygulanabilen varsayılan ayarları içerir. HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes anahtarı, varsayılan ayarları geçersiz kılan ve sadece etkileşimli kullanıcıya uygulanan ayarları içerir. HKEY_CLASSES_ROOT anahtarı, bu iki kaynaktaki bilgileri birleştiren kayıt defteri görünümünü sağlar. HKEY_CLASSES_ROOT bu birleşmiş görünümü Windows'un daha önceki sürümleri için tasarlanan programlar için de sağlar. Etkileşimli kullanıcıya ait ayarları değiştirmek için, değişiklikler HKEY_CLASSES_ROOT altında değil HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes altında yapılmalıdır. Varsayılan ayarları değiştirmek için değişiklikler HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes altında yapılmalıdır. HKEY_CLASSES_ROOT altındaki bir anahtara anahtarlar yazarsanız, sistem bilgiyi HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes altında saklar. HKEY_CLASSES_ROOT altındaki bir anahtara değer yazarsanız ve değer zaten HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes altında bulunuyorsa, sistem bilgiyi HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes yerine orada saklar.
HKEY_CURRENT_CONFIGYerel bilgisayar tarafından sistem başlangıcında kullanılan donanım hakkında bilgi içerir.
Not Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Vista'nın 65-bit sürümlerindeki kayıt defteri 32-bit ve 64-bit anahtarlarına bölünmüştür. 32-bit anahtarların çoğu 64-bit karşılıklarıyla ve 64-bit anahtarların çoğu da 32-bit karşılıklarıyla aynı adı taşır. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nin Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Vista'nın 64-bit sürümlerinde bulunan varsayılan 64-bit sürümü 32-bit anahtarları aşağıdaki düğüm altında gösterir:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node
Windows'un 64-bit sürümlerinde kayıt defterini görüntüleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
305097 Sistem kayıt defteri Windows'un 64-bit sürümleri kullanılarak nasıl görüntülenir

Aşağıdaki tablo Windows tarafından tanımlanan ve kullanılan geçerli veri türlerini listeler. Bir değer adının en büyük boyutu aşağıdaki gibidir:
 • Windows Server 2003, Windows XP ve Windows Vista: 16.383 karakter
 • Windows 2000: 260 ANSI karakter veya 16.383 Unicode karakter
 • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 255 karakter
Uzun değerler (2.048 bayttan fazla) dosya olarak depolanmalı ve kayıt defterinde bu dosya adları depolanmalıdır. Bu, kayıt defterinin verimli şekilde çalışmasına yardımcı olur. Bir değerin en büyük boyutu aşağıda gibidir:
 • Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista: Kullanılabilir bellek
 • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 16.300 bayt
Not Bir anahtarın tüm değerlerinin toplam boyutu için 64K sınırı vardır.
AdVeri türüAçıklama
İkili DeğerREG_BINARYHam ikili veri. Çoğu donanım bileşeni bilgisi ikili veri olarak saklanır ve Kayıt Defteri'nde onaltılı biçimde görüntülenir.
DWORD DeğeriREG_DWORD 4 bayt uzunluğunda bir sayıyla temsil edilen veri (32-bit bir tamsayı). Aygıt sürücüleri ve hizmetler için kullanılan birçok parametre bu türdendir ve Kayıt Defteri'nde ikili, onaltılı veya onlu biçimde görüntülenir. İlgili değerler DWORD_LITTLE_ENDIAN (en az önemli bayt en alt adrestedir) ve REG_DWORD_BIG_ENDIAN'dır (en az önemli bayt en üst adrestedir).
Genişletilebilir Dize DeğeriREG_EXPAND_SZDeğişken uzunlukta bir veri dizesi. Bu veri türü, bir program veya hizmet veri kullandığında çözülen değişkenler içerir.
Çok Dizeli DeğerREG_MULTI_SZÇoklu bir dize. Kullanıcıların okuyabileceği biçimdeki listeler veya birden çok değer içeren veriler genellikle bu türdedir. Girişler boşluk, virgül veya diğer işaretlerle ayrılırlar.
Dize DeğeriREG_SZSabit uzunlukta bir metin dizesi.
İkili DeğerREG_RESOURCE_LISTBir donanım aygıtı sürücüsü veya denetlediği fiziksel aygıtlardan biri tarafından kullanılan bir kaynak listesini saklamak üzere tasarlanmış iç içe diziler serisi. Bu veri algılanır ve sistem tarafından \ResourceMap ağacına yazılır ve Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde onaltılı biçimde İkili Değer olarak görüntülenir.
İkili DeğerREG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LISTBir aygıt sürücüsünün veya bu sürücünün denetlediği fiziksel aygıtların kullanabileceği donanım kaynakları listesini depolamak için tasarlanan iç içe diziler serisi. Sistem bu listenin bir alt kümesini \ResourceMap ağacına yazar. Bu veri sistem tarafından algılanır ve Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde onaltılı biçimde İkili Değer olarak görüntülenir.
İkili DeğerREG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTORBir fiziksel donanım aygıtı tarafından kullanılan kaynak listesini saklamak için tasarlanmış iç içe diziler serisi. Bu veri algılanır ve sistem tarafından \HardwareDescription ağacına yazılır ve Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde onaltılı biçimde İkili Değer olarak görüntülenir.
YokREG_NONEBelirli bir türü olmayan veriler. Bu veri sistem tarafından kayıt defterine yazılır ve Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde onaltılı biçimde İkili Değer olarak görüntülenir
BağlantıREG_LINKSimgesel bir bağlantıyı adlandıran bir Unicode dize.
QWORD DeğeriREG_QWORD64-bit bir tamsayı olan bir sayıyla temsil edilen veri. Bu veriler Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde onaltılı biçimde İkili Değer olarak görüntülenir ve ilk olarak Windows 2000'de kullanılmıştır.

Kayıt defterini yedekleme

Kayıt defterini düzenlemeden önce, düzenlemeyi planladığınız kayıt defteri anahtarlarını bir dosyaya verin veya kayıt defterinin tümünü yedekleyin. Bir sorunla karşılaşırsanız, "Kayıt defterini geri yükleme" bölümündeki adımları kullanarak kayıt defterini önceki durumuna geri yükleyebilirsiniz. Kayıt defterinin tamamını yedeklemek için, Yedekleme yardımcı programını kullanarak sistem durumunu yedekleyin. Sistem durumu kayıt defterini, COM+ Sınıf Kaydı Veritabanı'nı ve önyükleme dosyalarınızı içerir. Yedekleme yardımcı programını kullanarak sistem durumunu yedekleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
308422 Windows XP'de Yedekleme yardımcı programı kullanılarak bilgisayarınızdaki dosya ve klasörler nasıl yedeklenir
320820 Windows XP Home Edition'da Yedekleme yardımcı programı kullanılarak dosya ve klasörler nasıl yedeklenir (Bu sayfa İngilizce olabilir)
326216 Windows Server 2003'te yedekleme özelliğini kullanarak verileri yedekleme ve geri yükleme

Kayıt defterini düzenleme

Kayıt defteri verilerini değiştirmek için program aşağıdaki MSDN Web sitesinde tanımlanan kayıt defteri işlevlerini kullanmalıdır: Yöneticiler kayıt defterini Kayıt Defteri Düzenleyicisi (Regedit.exe veya Regedt32.exe), Grup İlkesi, Sistem İlkesi, Kayıt Defteri (.reg) dosyaları kullanarak veya VisualBasic komut dosyaları gibi komut dosyaları çalıştırarak değiştirebilir.

Windows kullanıcı arabirimini kullanma

Kayıt defterini el ile düzenlemek yerine, sistem ayarlarınızı değiştirmek için Windows kullanıcı arabirimini kullanmanız önerilir. Ancak bazı durumlarda, bir ürün sorununu çözümlemenin en iyi yöntemi kayıt defterini düzenlemek olabilir. Sorun Microsoft Bilgi Bankası'nda belgelenmişse, bu sorun için kayıt defterini düzenlemeyle ilgili adım adım yönergeler içeren bir makale bulunmaktadır. Bu yönergeleri tam olarak uygulamanız önerilir.

Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kullanma

Uyarı Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni veya başka bir yöntemi kullanarak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu sorunlar, işletim sistemini yeniden yüklemenizi gerektirebilir. Microsoft bu sorunların çözülebileceğini garanti etmemektedir. Kayıt defterini değiştirmek kendi sorumluluğunuzdadır.
Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kullanarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 • Bir alt ağacı, anahtarı, alt anahtarı veya değeri bulma
 • Bir alt anahtar veya değer ekleme
 • Bir değeri değiştirme
 • Bir alt anahtarı veya değeri silme
 • Bir alt anahtarı veya değeri yeniden adlandırma
Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nin gezinti alanı klasörleri görüntüler. Her klasör yerel bilgisayardaki önceden tanımlanmış bir anahtarı gösterir. Bir uzak bilgisayarın kayıt defterine eriştiğinizde, yalnızca iki tane önceden tanımlanmış anahtar görünür. HKEY_USERS ve HKEY_LOCAL_MACHINE.

Grup İlkesi'ni kullanma

Microsoft Yönetim Konsolu'nda (MMC), ağları, bilgisayarları, hizmetleri ve diğer sistem bileşenlerini yönetmek için kullanabileceğiniz yönetim araçları bulunmaktadır. Grup İlkesi MMC ek bileşeni, yöneticilerin bilgisayarlara veya kullanıcılara uygulanan grup ilkesi ayarlarını tanımlamasına olanak verir. Grup İlkesi'ni yerel bilgisayarlarda Grup İlkesi MMC ek bileşeni olan Gpedit.msc dosyasını kullanarak uygulayabilirsiniz. Active Directory'de Grup İlkesi'ni, Active Directory Kullanıcıları ve Bileşenleri MMC ek bileşenini kullanarak uygulayabilirsiniz. Grup İlkesi'ni kullanma hakkında daha fazla bilgi için, ilgili Grup İlkesi MMC ek bileşenindeki Yardım konularına bakın.

Kayıt Girdileri (.reg) dosyası kullanma

Kayıt defteri değişikliklerini içeren bir Kayıt Girdileri (.reg) dosyası oluşturun ve değişiklikleri uygulamak istediğiniz bilgisayarda .reg dosyasını çalıştırın. .reg dosyasını el ile veya bir oturum açma komut dosyası kullanarak çalıştırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
310516 Kayıt defteri alt anahtarları ve değerleri Kayıt Girdileri (.reg) dosyası kullanılarak nasıl eklenir, değiştirilir veya silinir

Windows Komut Dosyası Sistemi'ni kullanma

Windows Komut Dosyası Sistemi, VBScript ve JScript komut dosyalarını doğrudan işletim sistemi içinde çalıştırmanızı sağlar. Kayıt defteri anahtarlarını ve değerlerini silmek, okumak ve yazmak için Windows Komut Dosyası Sistemi yöntemlerini kullanan VBScript ve JScript dosyaları oluşturabilirsiniz. Bu yöntemler hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitelerini ziyaret edin:
RegDelete yöntemi
RegRead yöntemi
RegWrite yöntemi

Windows Yönetim Araçları'nı kullanma

Windows Yönetim Araçları (WMI), Microsoft Windows işletim sisteminin bir bileşenidir ve Web Tabanlı Kuruluş Yönetimi'nin (WBEM) Microsoft uygulamasıdır. WBEM, bir kuruluş ortamında yönetim bilgilerine erişmek için standart bir teknoloji geliştirmeye yönelik bir endüstri girişimidir. Bir kuruluş ortamında yönetim görevlerini (kayıt defterini düzenlemek gibi) otomatikleştirmek için WMI'yı kullanabilirsiniz. WMI'yı, Windows üzerinde bir altyapısı olan ve Microsoft ActiveX nesnelerini işleyen komut dosyası dillerinde kullanabilirsiniz. Windows kayıt defterini değiştirmek için WMI Komut Satırı yardımcı programını da (Wmic.exe) kullanabilirsiniz.
WMI hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: WMI Komut Satırı yardımcı programı hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
290216 Windows Yönetim Araçları (WMI) komut satırı yardımcı programının (Wmic.exe) açıklaması

Windows için Konsol Kayıt Defteri Aracı'nı kullanma

Kayıt defterini düzenlemek için Windows için Konsol Kayıt Defteri Aracı'nı (Reg.exe) kullanabilirsiniz. Reg.exe aracı ile ilgili yardım için, Komut Satırı'na reg /? yazın ve Tamam'ı tıklatın.

Kayıt defterini geri yükleme

Kayıt defterini geri yüklemek için, uygun yöntemi kullanın.

Kayıt defteri anahtarlarını geri yükleme

Dosyaya verdiğiniz kayıt defteri alt anahtarlarını geri yüklemek için, Kayıt defteri alt anahtarlarını verme bölümünde kaydettiğiniz Kayıt Girdileri (.reg) dosyasını çift tıklatın. Bir başka yol da, kayıt defterinin tamamını yedekten geri yüklemektir. Kayıt defterinin tamamını geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için, bu makalenin “Kayıt defterinin tamamını geri yükleme” bölümüne bakın.

Kayıt defterinin tamamını geri yükleme

Kayıt defterinin tamamını geri yüklemek için, sistem durumunu bir yedek kopyadan geri yükleyin. Sistem durumunu bir yedek kopyasından geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
309340 Windows XP'de Yedekleme aracı kullanılarak bilgisayarınızdaki dosya ve klasörler nasıl geri yüklenir

Not Sistem durumunu yedeklediğinizde, kayıt defteri dosyalarının güncelleştirilmiş kopyaları %SystemRoot%\Repair klasörüne kaydedilir. Kayıt defterini düzenledikten sonra Windows XP'yi başlatamazsanız, aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesinin "Birinci Kısım" bölümündeki adımları kullanarak kayıt defteri dosyalarını el ile değiştirebilirsiniz:
307545 Windows XP'nin başlamasını engelleyen bozuk bir kayıt defteri nasıl kurtarılır
Referanslar
Daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitelerini ziyaret edin: Sınanan Ürünler için Windows Server Kataloğu, Windows Server ile uyumluluğu sınanmış ürünlere yönelik bir başvurudur. Windows Server ile uyumluluğu sınanmış yedekleme ürünleri hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:Veri Koruma Yöneticisi (DPM), Microsoft Sistem Merkezi ailesi yönetim ürünlerinin önemli bir parçasıdır ve BT uzmanlarının Windows ortamlarını yönetmelerine yardımcı olacak biçimde tasarlanmıştır. DPM, Windows yedekleme ve kurtarma özelliği için yeni standarttır ve tümleşik disk ve bant medyasını sorunsuz şekilde kullanan Microsoft uygulamaları ve dosya sunucuları için sürekli bir veri koruması sağlar. DPM hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Veri kurtarma hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
322756 Windows XP ve Windows Server 2003'te kayıt defteri nasıl yedeklenir, düzenlenir ve geri yüklenir
322755 Windows 2000'de kayıt defteri nasıl yedeklenir, düzenlenir ve geri yüklenir
323170 Windows NT 4.0'da kayıt defteri nasıl yedeklenir, düzenlenir ve geri yüklenir
322754 Windows 95, Windows 98 ve Windows Me'de Kayıt Defteri Nasıl Yedeklenir, Düzenlenir ve Geri Yüklenir
Regedit.exe ve Regedt32.exe arasındaki farklar hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
141377 Regedit.exe ve Regedt32.exe arasındaki farklar
register system registration database .reg
Not Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu tarafından oluşturulan bir “FAST PUBLISH” makalesidir. Buradaki bilgiler, ortaya çıkan sorunları gidermek üzere olduğu gibi sağlanmaktadır. Mümkün olduğu kadar hızlı sunulmasının bir sonucu olarak malzemelerde yazım hataları bulunabilir ve bunlar bildirimde bulunulmadan daha sonra düzeltilebilir. Diğer hususlar için Kullanım Koşulları’na bakın.
Özellikler

Makale No: 256986 - Son İnceleme: 03/06/2013 15:10:00 - Düzeltme: 1.0

Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbresolve kbenv kbinfo kbregistry KB256986
Geri bildirim