DOSYA: Windows 2000 için Ramdisk.sys örnek sürücüsü

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
ÖNEMLİ: Bu makale, kayıt defterini değiştirmeyle ilgili bilgiler içermektedir. Kayıt defterini değiştirmeden önce, yedeklediğinizden ve bir sorun çıkması durumunda kayıt defterini nasıl geri yükleyeceğinizi anladığınızdan emin olun. Kayıt defterini yedekleme, geri yükleme ve düzenleme ile ilgili bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
256986 Microsoft Windows Kayıt Defteri'nin Açıklaması
™zet
Ramdisk, salt yazılımdan oluşan bir Windows(r) 2000 aygıt sürücüsünü tanıtan bir örnektir. Bu sürücü, belirtilen boyutta bir RAM disk sürücüsü oluşturur. Bu RAM diskini diğer herhangi bir disk gibi kullanabilirsiniz, ancak bilgisayarı kapattığınızda içindekiler kaybolur. (Genel olarak, Windows(r) 2000 önbellek yöneticisi bellek kullanımını eniyileştirmeyi Ramdisk'ten çok daha iyi yapar.)

Bu makaledeki sürücü oluşturma ve yükleme yönergeleri yalnızca Windows(r) 2000 için geçerlidir.

NOT: Bu örnek en temel bir sürücü örneği sağlar. Ne sürücünün ne de örnek programların bir üretim ortamında kullanılması düşünülmemiştir. Daha çok eğitim amaçlıdır ve bir sürücünün temel iskeletini sağlar.
Daha fazla bilgi
Aşağıdaki dosya Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir:
Yayın Tarihi: 6 Nisan 2000

Microsoft Destek dosyalarını karşıdan yükleme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
119591 Microsoft Destek Dosyaları Çevrimiçi Hizmetler'den Nasıl Alınır (Bu makale, henüz çevrilmemiş İngilizce içeriğe bağlantılar içerebilir).
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın kullanıma sunulduğu tarihteki en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, üzerinde herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardım eden geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır.Ramdisk.exe dosyası aşağıdaki dosyaları içerir:
Dosya     Açıklaması--------------------------Ramdisk.c   Ramdisk örnek sürücüsünün kaynak dosyasıPnp.c     PnP IRP'leri işleyen kaynak dosyasıRamdisk.h   Ramdisk yapılarının bulunduğu içerme dosyasıDebug.h    Hata ayıklama yazdırma tanımının bulunduğu içerme dosyasıSources    Kod örneğini derlemek için genel dosyaMakefile   Standart Windows 2000 makefile (derleme dosyası)Ramdisk.inf  Sürücüyü yüklemek için yükleme dosyasıRamdisk.htm  Bu örneğe yönelik örnek Tanıtım TuruRamdisk.sys  Windows 2000 sürücü dosyası (serbest yapı)				

Örneği Oluşturma

Development Kits (Geliştirme Setleri) program grubunuzun altında Free Build Environment (Serbest Oluşturma Ortamı) veya Checked Build Environment (Denetlenen Oluşturma Ortamı) simgesini tıklatarak oluşturma yardımcı programı için gereken ortam değişkenlerini ayarlayın.

CD C:\Drivers\Ramdisk gibi bir komut kullanarak aygıt kaynak kodunu içeren dizine gidin.

build -ceZ komutunu çalıştırın veya BLD makrosunu kullanın. Bu komut, Buildxxx.log günlük dosyasını ve ayrıca herhangi bir uyarı veya hata varsa Buildxxx.wrn ve Buildxxx.err dosyalarını oluşturan Microsoft derleme yordamlarını çalıştırır. Burada xxx yerinde seçilen ortama bağlı olarak "fre" veya "chk" bulunur. Oluşturma işlemi başarılı olursa, Ramdisk.sys sürücü dosyası, Sources dosyasında belirtilen %TargetPath% klasörünüzün altında platforma özel bir alt klasör içine yerleştirilir.

Örneği Yükleme

Sürücüyü yüklemek için:
 1. Denetim Masası'ında, Program Ekle/Kaldır yardımcı programını çift tıklatarak başlatın.
 2. Aygıt Ekle/Sorun Gider'i seçin.
 3. Yeni aygıt ekle'yi seçin.
 4. Hayır, listeden donanım seçmek istiyorum'u seçin.
 5. Diğer aygıtlar'ı tıklatın ve sonra İleri'yi tıklatın.
 6. Disketi Var düğmesini tıklatın ve Ramdisk.inf dosyasının bulunduğu klasörü gösterin.
Sistem, Ramdisk.sys dosyasını %Systemroot%\System32\Drivers klasörüne kopyalar ve sürücüyü yükler.

Ramdisk Sürücüsünü Yapılandırma

UYARI: Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni yanlış kullanırsanız, işletim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirebilecek ciddi sorunlara neden olabilirsiniz. Microsoft, Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nin yanlış kullanımı sonucunda ortaya çıkan sorunları çözebileceğiniz konusunda garanti vermez. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kullanmak kendi sorumluluğunuzdadır.


Ramdisk'i yapılandırmak için kayıt defterini kullanabilirsiniz. Ramdisk.inf dosyasında tüm yapılandırılabilir parametrelerin varsayılan değerleri bulunmaktadır. Aşağıda her bir parametrenin kısa bir açıklaması bulunmaktadır:

BreakOnEntry REG_DWORD 0
Bu Boole değeri, DriverEntry yordamı sırasında bir kesme noktası oluşturulup oluşturulmayacağını belirler. Sürücünün serbest yapısında hiçbir etkisi yoktur.
DebugLevel REG_DWORD 0
Bu değer oluşturulacak tanı iletilerinin düzeyini belirtir. Daha büyük değerler daha ayrıntılı iletiler oluşturur. 0 ile 3 arasında değerler alabilir. Sürücünün serbest yapısında hiçbir etkisi yoktur.
DebugComp REG_DWORD 0xFFFFFFFF
Bu değer hata ayıklama iletilerinin yazdırılacağı bileşenleri belirtir. Her bir bit bir bileşeni belirtir. Bileşenlerin listesi için Debug.h'ye bakın. Sürücünün serbest yapısında hiçbir etkisi yoktur.
DiskSize REG_DWORD 0x100000 (1.048.576 1 Mb)
Bu değer Ramdisk sürücüsünün bayt olarak boyutudur.
DriveLetter REG_SZ Z:
Bu, Ramdisk sürücüsüyle ilişkilendirilen varsayılan sürücü harfidir.
RootDirEntries REG_DWORD 512
Bu, kök dizindeki öğe sayısıdır.
SectorsPerCluster REG_DWORD 2
Bu, ayırma birimi boyutudur.
Windows XP Güncelleştirmesi:

Ramdisk örnek sürücüsünün salt NTFS bir makineye yüklenmesi sürücüyü kararsız duruma getirebilir. Bu sorunu gidermek için aşağıdaki değişikliği yapın:

IoCreateDevice işlevini (pnp.c içindeki RamdiskAddDevice işlevi) çağırırken, FILE_DEVICE_VIRTUAL_DISK olan aygıt türünü FILE_DEVICE_DISK olarak değiştirin ve sürücüyü yeniden derleyin. Sürücüyü yükledikten sonra, RAM diskine Gezgin üzerinden erişmek için sistemi yeniden başlatın.

Uyarı Ramdisk'in Windows XP'ye yüklenmesi Sistem Geri Yükleme özelliğini işe yaramaz hale getirebilir.
Referanslar
Microsoft Windows 2000 Driver Development Kit (Sürücü Geliştirme Seti)
Ramdisk
Özellikler

Makale No: 257405 - Son İnceleme: 12/05/2015 19:07:38 - Düzeltme: 5.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Win32 Device Driver Kit for Windows 2000

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbfile kbgraphxlinkcritical kbstoragedev KB257405
Geri bildirim