Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Windows NT 4.0 Birincil etki alanı denetleyicisini Windows 2000'e yükselttikten sonra, yeni bir etki alanı denetleyicisinin bilgisayar adının DNS soneki etki alanının adıyla eşleşmeyebilir

Windows XP desteği sona erdi

Microsoft, Windows XP desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Önemli Bu makale kayıt defterini değiştirmeyle ilgili bilgiler içermektedir. Kayıt defterini değiştirmeden önce, yedeklediğinizden ve bir sorun çıkması durumunda kayıt defterini nasıl geri yükleyeceğinizi anladığınızdan emin olun. Kayıt defterini yedekleme, geri yükleme ve düzenleme ile ilgili bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
256986 Microsoft Windows kayıt defterinin açıklaması
Bir Microsoft Windows NT 4.0 Birincil etki alanı denetleyicisini veya üye sunucuyu Microsoft Windows 2000'e yükselttiğinizde, yeni etki alanı denetleyicisinin bilgisayar adının Etki Alanı Ad Sistemi (DNS) soneki, kendi etki alanının adıyla eşleşmeyebilir. Bu sorun oluştuğunda, başka belirtilerle de karşılaşabilirsiniz.

Genellikle, bu sorun aşağıdaki koşullar geçerli olduğunda ortaya çıkar:
 • Bir Microsoft Windows NT 4.0 etki alanı denetleyicisine Windows 2000'in özgün sürümünü yüklediniz.
 • Etki alanı denetleyicisinin Ağ denetim masası öğesinde bir DNS soneki tanımlanmış.
Bu sorunu çözmek için, etki alanı denetleyicisini en yeni hizmet paketini içeren Windows 2000'e veya Windows Server 2003'e yükseltin. Alternatif olarak, bu makalede açıklanan diğer yöntemlerden birini de kullanabilirsiniz.
Belirtiler
Bir Windows NT 4.0 Birincil etki alanı denetleyicisi veya üye sunucusunu Windows 2000'e yükselttikten sonra, yeni etki alanı denetleyicisinin bilgisayar adının DNS soneki kendi etki alanının adıyla eşleşmeyebilir.

Ayrıca, aşağıdaki belirtilerden bir veya birkaçıyla karşılaşabilirsiniz:
 • Active Directory çoğaltması başarılı olmaz.
 • Dosya Çoğaltma hizmeti (FRS) yanıt vermez.
 • Microsoft Windows XP Professional çalıştıran bir bilgisayarı etki alanına eklemeyi denediğinizde, aşağıdakine benzer bir hata iletisi alırsınız:
  EtkiAlanıAd.local etki alanı için bir etki alanı denetleyicisiyle bağlantıya geçilemedi.
  İleti penceresinde Ayrıntılar 'ı tıklatırsanız, aşağıdakine benzer bir metin görürsünüz:
  EtkiAlanıAdı.local etki alanı için bir etki alanı denetleyicisi yeri belirlemek için DNS, hizmet yeri (SRV) kaynak kaydıyla ilgili başarıyla sorgulandı. Sorgu _ldap._tcp.dc._msdcs.EtkiAlanıAdı.LOCAL SRV kaydı için yapıldı
 • Etki alanında oturum açamazsınız.
 • Başka bir üye sunucuya Active Directory yüklemeyi denediğinizde, aşağıdakilerden birine benzer bir hata iletisi alıyorsunuz:

  İleti 1
  Belirtilen etki alanı yok veya bağlantı kurulamıyor
  İleti 2
  Sağlanan ana makine adı gerekli biçimde olmadığından bir Hizmet Asıl Adı (SPN) oluşturulamadı
  İleti 3
  Dizin Hizmeti, DC01 sunucusunda CN=NTDS Settings,CN=CLIENT01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=Contoso,DC=com için sunucu nesnesi oluşturamadı. Lütfen sağlanan ağ kimlik bilgilerinin kopya eklemek için yeterli erişimi olduğundan emin olun.
  İleti 4
  İşlem başarısız, nedeni: contoso.com etki alanı için uygun bir etki alanı denetleyicisi bulunamadı. Belirtilen etki alanı yok veya bağlantı kurulamadı."
 • Herhangi Active Directory MMC ek bileşenini kullanmayı denediğinizde aşağıdaki hataları alırsınız:

  İleti 1
  Adlandırma bilgileri bulunamıyor, nedeni: Oturum açma girişimi başarısız oldu
  İleti 2
  Nesne adının sözdizimi hatalı olduğundan adlandırma bilgileri bulunamadı
 • Bir istemcinin, üye sunucunun veya etki alanı denetleyicisinin Sistem günlüğüne aşağıdaki olaylar kaydedilir:
  • Olay Kimliği: 5788
   Kaynak: Netlogon
   Açıklama: Bilgisayar nesnesinin Hizmet Asıl Adı'nı (SPN) Active Directory'de güncelleştirilmesi girişimi başarısız oldu Aşağıdaki hata oluştu: Dizin hizmetine belirtilen öznitelik sözdizimi geçersiz.

  • Olay Kimliği: 5789
   Kaynak: Netlogon
   Bilgisayar nesnesinin DNS Ana Makine Adı'nın Active Directory'de güncelleştirilmesi girişimi başarısız oldu. Aşağıdaki hata oluştu: Parametre yanlış.

 • Bir istemcinin, üye sunucunun veya etki alanı denetleyicisinin Uygulama günlüğüne aşağıdaki olaylar kaydedilir:
  • Olay Kimliği: 1000
   Kaynak: Userenv
   Açıklama: Windows, (1787) ile bir CONTOSO.COM bağlantısı kuramadı.

  • Olay Kimliği: 1000
   Kaynak: Userenv
   Açıklama: Windows, Grup İlkesi nesneleri listesini sorgulayamıyor. Bunun nedenini açıklayan bir ileti bu ilke altyapısı tarafından daha önceden gönlüğe yazılmıştı.

  • Olay Kimliği: 1000
   Kaynak: Userenv
   Açıklama: Windows kullanıcı veya bilgisayara adını belirleyemedi. Dönen değer (1326).

  • Olay Kimliği: 5721
   Kaynak: Net Logon
   Açıklama: contoso.com etki alanı için, Windows NT ya da Windows 2000 Etki Alanı Denetleyicisi oturum kuruluşu, Etki Alanı Denetleyicisinde BilgisayarAdı bilgisayarı için bir hesap olmadığından başarısız oldu.

 • Microsoft Exchange Server'a Recipient Update Service (RUS) yüklediğinizde aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
  Bir Etki Alanı Denetleyicisini yalnızca bir Recipient Update Service örneği güncelleştirebilir ve contoso.com üzerindeki tüm Etki Alanı Denetleyicileri güncelleştiriliyor. Kimlik No: c1039c6c."
 • Microsoft Exchange 2000'de, Microsoft Exchange Sistem Görevlisi hizmeti başlamaz ve Uygulama günlüğüne aşağıdaki olay kaydedilir:

  Olay Kimliği: 9157
  Kaynak: MSExchangeSA
  Açıklama: Microsoft Exchange Sistem Görevlisi, Active Directory'deki Exchange yapılandırma nesnelerini okumak için yeterli hakka sahip değil. Sistem görevlisi yaklaşık bir dakika içinde yeniden deneyecek.

 • SetSpn komut satırı aracını kullanmayı denediğinizde aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
  İstenen "contoso\DC01$" adı dizinde bulunamadı."
 • Geçerli etki alanı yönetici kimlik bilgileri kullansanız bile, Önyükleme Öncesi Yürütme Ortamı (PXE) istemcileri kimlik doğrulaması yapmaz. Bu sorun oluştuğunda, İstemci Yükleme Sihirbazı'ndaki Oturum Açma sayfası aşağıdaki bilgileri gösterir:
  00004e28.OSC hatası - Sistem Kullanıcı Adınızı, Parolanızı veya Etki Alanınızı doğrulayamıyor.

  Sistem kullanıcı adınızı, parolanızı veya etki alanı adınızı doğrulayamıyor. Kullanıcı ve etki alanı adlarınızın doğruluğunu denetleyin ve parolanızı yeniden yazın. Parolalar, küçük büyük harf ayrımına dikkat edilerek yazılmalıdır. CAPS LOCK tuşunun basılı olmadığından emin olun.
 • Bir Mobile Information Server (MIS) sunucusu kurarken, ileti işlemcisinin parolasını girdikten sonra aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

  Mobile Information Server tam olarak yüklenmeden sihirbaz durduruldu. Sisteminiz değiştirilmedi.

  Ayrıca, Uygulama günlüğüne aşağıdaki olay kaydedilir:

  Olay Kimliği: 10005
  Kaynak: MSIInstaller
  Açıklama: Ürün: Mobile Information Server - hata 29910 kullanıcı doğrulanamadı. Hata no: 0x0 Hata iletisi: İşlem başarıyla tamamlandı.

 • Active Directory Geçiş Aracı'nı (ADMT) çalıştırdığınızda, Migration.log dosyasına aşağıdaki hata kaydedilir:
  2002-01-23 15:00:34 ERR2:7422 CN=Cetikan, hr=8009030d nesnesi taşınamadı. Pakete sağlanan kimlik belgeleri tanınamadı
 • Etki Alanı Denetleyicisi Tanı Aracı (Dcdiag.exe) aşağıdaki hataları rapor eder:
  • Sınama başlıyor: NetLogons
   * Ağ Oturumları Ayrıcalık Denetimi
   [DC01] Bir net use veya LsaPolicy işlemi 1231 ile başarısız oldu, Ağ konumuna ulaşılamıyor
  • Sınama başlıyor: MakineHesabı [DC01] ile kanal açılamadı:
   1231 ile başarısız oldu: Ağ konumuna ulaşılamıyor. Ağ sorunlarını giderme hakkında bilgi için, Windows Yardımı'na bakın. NetBIOSDomainName alınamadı. Başarısız. HOST SPN sınanamadı
 • Kullanıcı oluşturmak için Small Business Kişisel Konsolu'nu veya Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı kullandığınızda ve sonra kullanıcının posta kutusunu etkinleştirdiğinizde aşağıdaki sorunlar oluşur:
  • E-posta özellikleri oluşturulmaz.
  • SMTP adresleri oluşturulmaz.
  • Kullanıcı genel adres listesinde (GAL) görünmez.
  • Dizin hizmeti olay günlüğüne aşağıdaki olay kaydedilir:

   Olay Kimliği: 1655
   Kaynak: NTDS
   Açıklama: \\DC01 genel katalog ile iletişim kurma denemesi aşağıdaki durumla başarısız oldu: Sağlanan ana makine adı gerekli biçimde olmadığından bir Hizmet Asıl Adı (SPN) oluşturulamadı. Çalışmakta olan işlem devam edemeyebilir. Dizin hizmeti, bir genel katalog sunucusu isteyen sonraki işlem için kullanılabilir bir genel katalog sunucusu bulmak için konumlandırıcıyı kullanacak.

 • Windows Services for Unix 2.0'ı yüklediğinizde, aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
  error 26065 NIS Schema Upgrade Failed
Not Active Directory bir üye sunucuya yüklendikten sonra, Bilgisayar Yönetimi özelliklerinin Ağ Kimliği sekmesinde bilgisayarı yeniden adlandıramazsınız.
Neden
Bu sorunlar aşağıdaki koşullar doğru olduğunda oluşabilir:
 • Microsoft Windows 2000'in ilk yayımlanan sürümünü bir Microsoft Windows NT 4.0 etki alanı denetleyicisine yüklediniz.
 • Etki alanı denetleyicisinin Ağ denetim masası öğesinde bir DNS soneki tanımlanmış.
Windows 2000 yüklediğinizde, Windows 2000 Kur programı Etki alanı üyeliği değiştiğinde birincil DNS son ekini değiştir onay kutusunu otomatik olarak temizler. Kur ayrıca birincil DNS sonekini, denetim masası Ağ öğesinde listelenen ilk soneke ayarlar. Üye bir sunucuya Active Directory yüklendikten sonra, yeni etki alanı denetleyicisi birincil DNS sonekiyle eşleşen DNS bölgesindeki DNS kayıtlarını çözümlemeyi dener.

Aşağıdaki koşullardan bir veya daha fazlası geçerli olduğunda bu sorun oluşmaz:
 • Windows NT 4.0 etki alanı denetleyicisinin yükseltmeden önce tanımlanmış bir DNS soneki yok.
 • Windows NT 4.0 etki alanı denetleyicisini Service Pack 1 (SP1) veya daha yeni bir hizmet paketi içeren Windows 2000'e yükselttiniz.
 • Windows NT 4.0 etki alanı denetleyicisini Microsoft Windows Server 2003'e yükselttiniz.
DNS doğru yapılandırılmışsa, Windows 2000 ve Windows Server 2003'ün her ikisi de ayrık bir ad alanını geçerli bir yapılandırma olarak destekler. Ancak, bu yapılandırma genellikle istenmeden olur.
Çözüm
Bu sorunu çözmek için, etki alanı denetleyicisini en yeni hizmet paketini içeren Windows 2000'e veya Windows Server 2003'e yükseltin. En son Windows 2000 hizmet paketini edinme konusunda daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
260910 En son Windows 2000 hizmet paketi nasıl elde edilir
Alternatif olarak aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

Yöntem 1

 1. Bilgisayarınızı Windows 2000'e yükseltirken, Active Directory Yükleme Sihirbazı başlar başlamaz sihirbazdan çıkın.
 2. Etki alanı üyeliği değiştiğinde birincil DNS son ekini değiştir onay kutusunu tıklatarak seçin.
 3. Active Directory Yükleme Sihirbazı'nı yeniden başlatın.

Yöntem 2

Uyarı Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni yanlış kullanırsanız, işletim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirebilecek önemli sorunlara yol açabilirsiniz. Microsoft, Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nin yanlış kullanımı sonucunda ortaya çıkan sorunları çözebileceğiniz konusunda garanti vermez. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kullanmak kendi sorumluluğunuzdadır.

Ayrık bir ad alanı olup olmadığını denetleyin ve ad alanını düzeltin. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Bilgisayarım 'ı sağ tıklatın ve Özellikler 'i tıklatın.
 2. Özellikler iletişim kutusunda, Bilgisayar Adı sekmesini tıklatın.

  Bilgisayar adının DNS soneki etki alanı adıyla eşleşmiyorsa, ayrık ad alanı vardır. Aşağıdaki üç örnekte ayrık ad alanları görülmektedir:
  • Tam bilgisayar adı: dc01.fabrikam.com
   Etki alanı: contoso.com
  • Tam bilgisayar adı: dc01.corp.contoso.com
   Etki alanı: contoso.com
  • Tam bilgisayar adı: dc01
   Etki alanı: contoso.com
  Alternatif olarak, ayrık ad alanı olup olmadığını denetlemek için Netdiag.exe komut satırı aracını kullanabilirsiniz. DNS ana bilgisayar adındaki DNS soneki, Netdiag'daki DNS etki alanı adıyla eşleşmiyorsa, ayrık ad alanı vardır. Aşağıdaki üç örnekte ayrık ad alanları görülmektedir:
  • DNS Ana Bilgisayar Adı: dc01.fabrikam.com
   DNS Etki Alanı Adı: contoso.com
  • DNS Ana Bilgisayar Adı: dc01.corp.contoso.com
   DNS Etki Alanı Adı: contoso.com
  • DNS Ana Bilgisayar Adı: dc01
   DNS Etki Alanı Adı: contoso.com
DNS adının tek bir etiketi varsa ve bilgisayarınız Windows 2000 Service Pack 4 (SP4), Windows XP veya Windows Server 2003 çalıştırıyorsa, sorunu çözmek için AllowSingleLabelDnsDomain kayıt defteri girişini kullanın. Örneğin, etki alanı adı "contoso.com" değil "contoso" ise, DNS adının tek bir etiketi vardır. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
300684 Tek etiketli DNS adları olan etki alanları için Windows'u yapılandırma hakkında bilgiler (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Ayrık ad alanı varsa, düzeltmek için şu adımları izleyin:
 1. Etki alanında, etki alanı yöneticisi kimlik bilgilerine sahip bir hesap kullanarak oturum açın.
 2. Aşağıdaki kodu Not Defteri'ne yapıştırın. Sonra, dosyayı Fixdomainsuffix.vbs adıyla kaydedin.
          Const ADS_PROPERTY_CLEAR = 1 Answer = MsgBox("Bu komut dosyası bu bilgisayarın Etki Alanı Sonekini bu DC'nin" & vbCrLf &_ "üyesi olduğu AD Etki Alanına eşitler. Bu komut dosyasını"    & vbCrLf &_ "yalnızca bir Windows 2000 DC'de bir Etki Alanı Yöneticisi"   & vbCrLf &_ "çalıştırıbilir. Komut dosyası tamamlanınca bu bilgisayarı"   & vbCrLf &_ "yeniden başlatın."                       & vbCrLf &_ vbCrLf &_ "Devam etmek için ""Tamam"", komut dosyasını durdurmak için ""İptal"" düğmesini tıklatın.", vbOKCancel, _ "DNS Sonekini AD Etki Alanıyla eşleşecek şekilde değiştir") If Answer = vbCancel Then WScript.Quit Set Cont = GetObject("LDAP://localhost") strTemp = Cont.distinguishedName strTemp = Mid(strTemp, 4, Len(strTemp))        Set regEx = New RegExp regEx.Global = True regEx.IgnoreCase = True regEx.Pattern = ",DC=" strTemp = regEx.Replace(strTemp, ".") Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell") WshShell.RegWrite "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Domain", strTemp, "REG_SZ" WshShell.RegWrite "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\NV Domain", strTemp, "REG_SZ" WshShell.RegWrite "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SyncDomainWithMembership", 1, "REG_DWORD" Set Cont = GetObject("LDAP://localhost/RootDSE") Set Cont = GetObject("LDAP://"&Cont.serverName) Set Cont = GetObject("LDAP://"&Cont.serverReference) Cont.PutEx ADS_PROPERTY_CLEAR, "dNSHostName", vbNull Cont.PutEx ADS_PROPERTY_CLEAR, "servicePrincipalName", vbNull Cont.SetInfo Answer = MsgBox("Değişikliklerin etkili olması için bilgisayarın yeniden başlatılması gerekiyor. DC'nin şimdi yeniden başlayılmasını ister misiniz?", _ vbYesNo, "Şimdi yeniden başlat?") If Answer = vbYes Then        Set OpSysSet = GetObject("winmgmts:{(Shutdown)}").ExecQuery("select * from Win32_OperatingSystem where Primary=true") For Each OpSys In OpSysSet OpSys.Reboot() Next End If       
  Not Bu komut dosyası aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını otomatik olarak değiştirir:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
  Aşağıdaki tabloda bu alt anahtardaki girişler listelenmektedir.
  Ad Tür Değer
  Hostname REG_SZ bilgisayar adı
  NV Hostname REG_SZ bilgisayar adı
  NV Domain REG_SZ etki alanı adı
 3. Adım 2'de kaydettiğiniz dosyayı çift tıklatın.
 4. Etki alanı denetleyicisini yeniden başlatın.
Daha fazla bilgi
Ayrık ad alanı kullanmak için, etki alanı denetleyicileri, üye sunucular ve istemciler tarafından kullanılan DNS sunucuları, aşağıdaki DNS bölgelerinde bulunan kayıtları çözümleyebilmelidir:
 • Bilgisayar hesabının bulunduğu tam etki alanı ile aynı olan DNS bölgeleri
 • Ormanda tanımlanan birincil DNS soneki bölgeleri
win2000hotds ayrık bitişik olmayan etki alanları ve güvenler siteler ve hizmetler grup ilkesi gpo
Özellikler

Makale No: 257623 - Son İnceleme: 12/03/2007 07:55:00 - Düzeltme: 8.2

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Services for UNIX 2.0 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Mobile Information Server 2001 Enterprise Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kberrmsg kbtshoot kbdns kbactivedirectory kbnetwork kbprb kbdirservices KB257623
Geri bildirim