Bir kullanıcı diğer kullanıcıların serbest/meşgul bilgilerini Office Outlook 2007 ve Outlook 2010 Office 365'te görüntülemesini engellemek sorunları nasıl giderilir

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 2581088
GİRİŞ
Önemli: Bu makale, Exchange Online özel kullanımda ve Exchange Online Office 365'te ve şirket içi Microsoft Exchange Server arasında karma dağıtımı, yoksa kuruluşlardaki kullanıcılara yalnızca için geçerlidir. Karma dağıtımı varsa, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki aşağıdaki makaleye bakın:
2667844 Kullanıcı serbest/meşgul bilgilerini bir uzak kullanıcının şirket içi Exchange Server ve Exchange Online Office 365'te karma dağıtımını görüntüleyemiyorum
Bu makalede, bir kullanıcı Microsoft Office Outlook 2007 ve Microsoft Office 365'te Microsoft Outlook 2010'daki diğer kullanıcıların serbest/meşgul bilgilerini görüntülemesini engellemek sorunların nasıl giderileceği hakkında bilgi içerir. Bir kullanıcı serbest/meşgul bilgileri görüntülenemiyor olabilir birkaç senaryo vardır:
 • Kullanıcı bir takvim toplantı isteğini zamanlamak çalışır.
 • Kullanıcı Outlook'ta diğer kullanıcıların kullanılabilirliğini görüntülemek çalışır.
Bu senaryolarda kullanıcı serbest/meşgul bilgilerini Outlook Exchange Kullanılabilirlik Hizmeti ve Exchange URL'sine hizmetine bağlanamıyor çünkü görüntülenemiyor olabilir.

Önce sorun gidermeSorun gidermeDiğer sorun giderme yöntemleri
YORDAM

Önce sorun giderme

Sorun gidermeye başlamadan önce aşağıdaki koşulların her ikisi de doğru olduğundan emin olun.

Başa dön

Kullanıcı Office 365 Masaüstü Kurulum aracı çalıştırıldıktan emin olun

Masaüstünüz için Office 365 nasıl ayarlanacağı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesine bakın:


Başa dön

Bilgisayar Office 365 için sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun

Office 365 sistem gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesine bakın:


Office yüklemesini güncelleştirilirse, serbest/meşgul bilgilerini almak deneyerek sorunun giderilmiş olup olmadığını sınayın. Sorunun çözülmüş değil, "Sorun giderme" bölümündeki yöntemleri kullanın.

Başa dön

Sorun giderme

Bu sorunu gidermek için durumunuza uygun olarak bir veya daha aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

Başa dön

Kullanılabilirlik hizmeti erişim sorunlarını giderme

1-adım 3 Bu bölümdeki adımları, sorunun kaynağını yalıtmaya yardımcı olması için kullanabileceğiniz adımlar verilmektedir. Bu yöntemlerin sonuçlarına bağlı olarak, yerel bilgisayara veya kuruluşunuzun yapılandırma sorunu yalıtmak edebiliyor olmanız gerekir.

Başa dön
1. adım: çevrimiçi Exchange Kullanılabilirlik hizmeti kullanıcı hesabına erişip erişemeyeceğini doğrulayın.
Exchange Online serbest/meşgul bilgilerini almak için kullanılabilirlik hizmeti erişimi olmalıdır. Bir Outlook profili ayarlandığında kullanılabilirlik hizmeti bitiş noktası URL'sine hizmeti tarafından sağlanır. Kuruluşunuz tarafından kullanılan yapılandırmasına bağlı olarak, URL'sine hizmet yerinde ortama veya doğrudan Exchange Online sunucularına işaret edecek biçimde yapılandırılmış olabilir. URL'sine hizmet serbest/meşgul bilgilerini alamıyor kullanıcılardan isteklere yanıt onaylamak önemlidir. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Web tarayıcınızı başlatır ve sonra Gözat https://testconnectivity.microsoft.com/ Microsoft Uzak bağlantı Çözümleyicisi Aracı erişmek için.
 2. Office 365 sekmesini tıklatın.
 3. Microsoft Office Outlook bağlantı testlerialtında Outlook URL'sinetıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.
 4. Outlook URL'sine sayfasında formdaki bilgileri tamamlayın ve Sınama gerçekleştir'itıklatın.
 5. Test tamamlandıktan sonra her bir test adımını Test Ayrıntıları sayfasında, sorunu yalıtmak için genişletin. Sınama başarılı olursa, başarılı bir URL'sine sorgu sonuçlarını görmek. Sonuçları URL'sine hizmeti tarafından sağlanan URL'lerin listesini gösterir. Başarılı sonuç aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği olanlar benzer.

  Uzak bağlantı Çözümleyicisi'nde URL'sine test sonuçlarını gösteren Test Ayrıntıları sayfasının ekran görüntüsü

  Sınama başarısız olursa, Office 365 Yönetici URL'sine hizmeti doğru şekilde kuruluşunuzdaki ayarlandığından emin olmanız gerekir. Bunun nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi için bkz: "Adım 3: oluşturma veya değiştirme URL'sine DNS kaydı" bölümü.

Başa dön
Adım 2: Outlook URL'sine hizmete bağlanıp bağlanamayacaklarını belirlemek için sınama e-posta otomatik yapılandırma aracını kullanın.
Kuruluşunuzun URL'sine hizmeti dışarıdan çalıştığını doğruladıktan sonra yerel bilgisayardan URL'sine hizmeti düzgün çalışıp çalışmadığını belirleyin. URL'sine ve kullanılabilirlik hizmeti Outlook'tan çalışıp çalışmadığını belirlemek için sınama e-posta otomatik yapılandırma aracını kullanın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Outlook'u başlatın.
 2. Tuşuna basın ve Ctrl tuşunu basılı tutun, bildirim alanındaki Outlook simgesini sağ tıklatın ve Sınama e-posta otomatik yapılandırma' yı tıklatın.
 3. E-posta adresi kutusuna doğru e-posta adresi olduğunu doğrulayın.
 4. Sınama e-posta otomatik yapılandırma penceresinde, Kullanım Guessmart onay kutusunu temizlemek için tıklatın ve Guessmart kimlik doğrulaması güvenli onay kutusu.
 5. URL'sine kullan onay kutusunu seçin ve sonra Test' ı tıklatın.
Bu sınama başarısız olur ve Outlook doğru kullanılabilirlik hizmeti URL'leri alabilirsiniz emin olun. Başarılı sonuç aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği olanlar benzer.

Ekran görüntüsü sınama e-posta otomatik yapılandırma penceresi, kullanım Guessmart onay kutusu seçili gösterme ve başarılı test sonucu.

Bu sınama başarılı değilse, yerel bilgisayar URL'sine hizmetine bağlanamıyor olabilir. Bu soruna neden olabilecek bazı genel nedenleri şunlardır:
 • Yerel güvenlik duvarı Outlook URL'sine servisine bağlanmasını engeller.
 • Office 365 Masaüstü Kurulum aracı bilgisayarda çalıştırmak taşınmadığından.
Ayrıca, bu sorunu gidermek için kullanabileceğiniz diğer yöntemler hakkında daha fazla bilgi için "Diğer yöntemleri" bölümüne bakın.

Başa dön

Adım 3: Oluşturma veya URL'sine DNS kaydını değiştirme
Varsayılan dışındaki herhangi bir etki alanı bir özel etki alanı içinde DomanName.onmicrosoft.com that's added to Office 365. Özel etki alanları kuruluşunuzun Exchange kullanıyorsa, çevrimiçi ve tüm kullanıcılar için Office 365 taşındı, DNS kayıtlarını geçirilmiş kullanıcılar Exchange Online URL'sine hizmet bitiş noktası için yeniden yönlendirmek için yapılandırılmış olması gerekir. URL'sine için bir CNAME kaydı oluşturmanız gerekir.contoso.com için AutoDiscover.Outlook.com yönlendirin.

Bu durumda, contoso.com şirketin etki alanı adı için yer tutucudur.

URL'sine CNAME kaydı aşağıdaki bilgileri içermelidir:
 • Diğer adı: URL'sine
 • Hedef: autodiscover.outlook.com

Daha fazla bilgi için bkz. Dış etki alanı adı sistemi kayıtlarını Office 365.

Not: Bir Exchange karma dağıtıma sahipseniz, URL'sine ortak DNS kayıtlarını yerinde ortamına işaret etmek, varolan SMTP etki alanları için ayarlayın. Daha fazla bilgi için bkz. Karma dağıtım önkoşulları.

Başa dön

Diğer sorun giderme yöntemleri

Aşağıdaki yöntemler, ayrıca ortak serbest/meşgul sorunları giderebilir.

Outlook/cleanfreebusy anahtarıyla birlikte çalıştırın.

Outlook sorunlarını onarmak için kullanabileceğiniz çeşitli komut satırı anahtarları vardır. Serbest/meşgul onarmak için şu adımları izleyin:
 1. Outlook'u kapatın.
 2. Outlook.exe yolunu belirlemek için şu adımları izleyin:
  1. Başlat' ı tıklatın, Bul' u seçin ve sonra dosyalar veya klasörler'itıklatın.
  2. Dosya adı kutusuna yazın. Outlook.exeve sonra Şimdi Buldüğmesini tıklatın.
  3. Başvuru için Outlook yürütülebilir dosyanın yolunu not alın.
   • Outlook 2007 için \Program Office\Office12\Outlook.exe varsayılan yoldur.
   • Outlook 2010 için \Program Office\Office14\Outlook.exe varsayılan yoldur.
  4. Dosya menüsünde, Kapat' ı tıklatın.
 3. Başlat'a ve ardından Çalıştır'a tıklayın.
 4. kutusuna Outlook yolunu yazın (dosya adı yolundaki dahil), Ara çubuğuna bir kez basın ve sonra yazın / cleanfreebusy.

  Örneğin, Outlook 2007 için komut satırı komut aşağıdaki gibidir:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Outlook.exe" / cleanfreebusy
  Not: Tam yolu tırnak işaretleri içine uzun dosya adlarını korumak için olması gerekir.
 5. Sorunun yine oluşup oluşmadığını belirleyin.
Başa dön

UseLegacyFB kayıt defteri değerini yapılandırılıp yapılandırılmadığını belirlemek

Önemli: Bu yöntem, kayıt defterini nasıl değiştireceğinizin anlatıldığı adımlar içermektedir. Ancak, kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu nedenle, bu adımları dikkatlice uyguladığınızdan emin olun. Daha fazla koruma için değiştirmeden önce kayıt defterini yedekleyin. Daha sonra bir sorun çıktığında kayıt defterini geri yükleyebilirsiniz. Kayır defterini yedekleme ve geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasına tıklayın:
322756 Windows kayıt defterini geri yükleme ve yedekleme

Kuruluşunuz için Office 365 yakın zamanda geçirilmiş, Outlook 2007 hala önceki ortamından taşınır bir kayıt defteri girdisini kullanmak için yapılandırılabilir. Bu girdi hesabın serbest ve meşgul iletisi "Schedule+ Serbest/meşgul" ortak klasör üzerinde kullanmak için Outlook zorlar. Ortak klasörler için serbest/meşgul verileri çevrimiçi Exchange kullanılmaz. Bu yapılandırma var olup olmadığını belirlemek için şu adımları izleyin:
 1. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni başlatın.
 2. Bulun ve aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını genişletin:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Offlice\12.0\Outlook\Options\Calendar
 3. UseLegacyFB kayıt defteri girdisini bulun. UseLegacyFB kayıt defteri girdisi yoksa, girdiyi silin. Veya UseLegacyFB kayıt defteri girdisinin değerini 0 olarak değiştirin.

Başa dön

Not: Kullanıcı bir kullanıcı dışında tüm kullanıcılar için serbest/meşgul bilgilerini görüntüleyebilir, sorunu olan belirli kullanıcı serbest/meşgul bilgilerini kullanıcıya görüntüleyemezsiniz demektir. Serbest/meşgul bilgilerini kullanıcının Outlook istemcisi neden yayımlayamıyorum görmek için söz konusu kullanıcıyla ilgili sorunları giderme.

Hala Yardım gerekiyor mu? Git Office 365 topluluğu erişiminiz olmalıdır.

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 2581088 - Son İnceleme: 04/09/2016 04:36:00 - Düzeltme: 23.0

Microsoft Exchange Online

 • o365 o365a o365e o365p kbgraphxlink o365m o365022013 kbtshoot kbgraphic kbmt KB2581088 KbMttr
Geri bildirim