Bir küme sunucusunda önerilen özel "denetim sinyali yayınlama" yapılandırması

Windows Server 2003 desteği 14 Temmuz 2015'te sona erdi

Microsoft, Windows Server 2003 desteğini 14 Temmuz 2015'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Özet
Sunucu Kümesi düğümleri arasındaki iletişim, küme işlemlerinin düzgün olması için büyük önem taşır. Bu nedenle, küme iletişimi için kullandığınız ağları en iyi biçimde yapılandırmalı ve donanım uyumluluğu liste gereksinimlerinin tümünü uygulamalısınız. Ağ yapılandırması için, iki veya daha fazla bağımsız ağ bir kilit hata noktası oluşmasını önlemek üzere kümenin düğümlerini bağlamalıdır. Genelde iki yerel alan ağı (LAN'lar) kullanılır. (Microsoft Ürün Destek Hizmetleri, yalnızca bir ağla bağlanmış düğümlere sahip olan kümenin yapılandırılmasını desteklemez.)

Bir kilit hata noktası oluşmasını önlemek için, küme ağlarından en az ikisi küme düğümleri arasındaki denetim sinyali yayınlayan iletişimi desteklemek üzere yapılandırılmalıdır. Bunu yapmak için, bu ağların rollerini Küme hizmetine yönelik olarak "Yalnızca İç Küme İletişimleri" veya "Tüm İletişimler" olarak yapılandırın. Genelde, bu ağlardan biri iç küme iletişimi için adanmış olan özel bir bağlantıdır.

Ayrıca, her bir küme ağı diğer tüm küme ağlarından bağımsız olarak başarısız olmalıdır. Bu, iki küme ağının, her ikisinin de aynı anda başarısız olmasına neden olabilecek ortak bir bileşene sahip olmamaları gerektiği anlamına gelir. Örneğin, düğümü iki küme ağına eklemek için çok bağlantı noktalı bir ağ bağdaştırıcısının kullanımı, bağlantı noktaları bağımsız olmadığı için çoğu durumda bu gereksinimi karşılamaz.

Olası iletişim sorunlarını engellemek için tüm gereksiz ağ trafiğini Yalnızca İç Küme İletişimleri olarak ayarlanan ağ bağdaştırıcısından kaldırın (Bu bağdaştırıcı, denetim sinyali yayınlayan veya özel ağ bağdaştırıcısı olarak da bilinir). Kullanıcı Datagram Protokolü (UDP) paketlerine sahip IP yuvalarındaki Uzaktan Yordam Çağrısı (RPC) çağrılarını kullanarak iletişimleri kümeleme. Bu makalede açıklanan işlem:
 • NetBIOS'u bağlantıdan kaldırır.
 • Uygun Küme iletişimi öncelik sırasını ayarlar.
 • Uygun bağdaştırıcı bağ sırasını ayarlar.
 • Uygun ağ bağdaştırıcı hızını ve modunu tanımlar.
 • TCP/IP'yi doğru şekilde yapılandırır.
 • Medya Algılama özelliğini devre dışı bırakır (Yalnızca Windows 2000'de),

Not Bu makaledeki bilgiler, Windows Server 2008 veya Windows Server 2008 R2 yük devretme kümeleri için geçerli değildir. CSV olmayan ortamlarda Yük Devretme Kümeleri'nin daha yeni sürümlerine yönelik ağ yapılandırması için öneriler, http://technet.microsoft.com/tr-tr/library/dd197454(WS.10).aspx#BKMK_Account_Infrastructure adresinde açıklanmıştır. Bu makaledeki ayarların Windows Server 2008 veya Windows Server 2008 R2'de olumsuz davranışa neden olabileceği senaryo, CSV ortamı ile ilgilidir. CSV ile ilgili öneriler http://technet.microsoft.com/tr-tr/library/ff182358(WS.10).aspx adresindedir.
Daha fazla bilgi

Windows 2000 ve Windows 2003'teki özel bağdaştırıcı için önerilen yapılandırma

 1. Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ın üzerine gidin, Denetim Masası'nı tıklatın ve sonra Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar'ı çift tıklatın.
 2. Gelişmiş menüsünde, Gelişmiş Ayarlar'ı tıklatın.
 3. Bağlantılar kutusunda, bağlarınızın aşağıdaki sırada olduğundan emin olun ve Tamam'ı tıklatın:
  • Dış ortak ağ
  • İç özel ağ (Denetim sinyali yayınlama)
  • [Uzaktan Erişim Bağlantıları]
 4. Denetim sinyali yayınlayan bağdaştırıcınıza yönelik ağ bağlantısını sağ tıklatın ve Özellikler'i tıklatın.

  Not Bu bağlantıyı basit şekilde yeniden adlandırabilirsiniz (örneğin, "Özel" olarak yeniden adlandırın).
 5. Aşağıdaki yordamlardan birini kullanın:
  • Sunucu, Çoğunluk Düğüm Kümesi'nden (MNS) farklı olarak çekirdek türünü kullanıyorsa, Internet Protokolü (TCP/IP) öğesini seçmek üzere tıklatın, sonra da diğer tüm seçenekleri temizlemek için tıklatın.
  • Sunucu MNS çekirdeği kullanıyorsa, Internet Protokolü (TCP/IP) öğesini ve en az bir farklı dosya paylaşımı ağ protokolünü seçmek için tıklatın, ardından diğer tüm seçenekleri temizlemek için tıklatın.

   Not Sunucu MNS çekirdeği kullanıyorsa, MNS çekirdeğinin çalışması için dosya paylaşımı becerilerine sahip olan en az bir ağınız bulunmalıdır. Çekirdek kaynağında bir kilit hata noktası oluşmasını önlemek için, dosya paylaşımının etkin olduğu kümede birden çok ağa sahip olmanızı öneririz.
 6. Değişik hızlarda aktarım yapabilen bir ağ bağdaştırıcınız varsa ve bağdaştırıcı hız ve çift yönlü modu belirtebiliyorsa, hız ve çift yönlü modu el ile belirtin.

  Hız ve çift yönlü modu el ile belirtebilen ağ bağdaştırıcılarında, bunları tüm düğümlerde aynı olarak ve üreticinin belirtimlerine göre ayarladığınızdan emin olun. El ile yapılan ayarları desteklemeyen ağ bağdaştırıcıları için kart üreticisinin belirtimlerini uygulayın.

  Denetim sinyali yayınlayan ağ üzerinde dolaşan bilgiler azdır, ancak gecikme süresi iletişim için önemlidir. Aynı hız ve çift yönlü ayarlara sahipseniz bu, iletişiminizin güvenilirliğinden emin olmanıza yardımcı olur.

  Kartınızın ve bağlanan aygıtlarınızın desteklenen hızından ya da üreticinizin önerilen ayarlarından emin değilseniz; Microsoft bu yoldaki tüm aygıtları 10 MB/Sn ve Yarı Çift Yönlü şeklinde ayarlamanızı önerir. Bu yapılandırma yeterli bant genişliği ve güvenilir iletişim sağlar. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  174812 Küme ağ arabirimi kartında Otomatik Algıla ayarı kullanmanın etkileri
  Not: Microsoft, denetim sinyali yayınlama işlemi için hataya dayanıklı türde bağdaştırıcı veya "Ekip Oluşturma" kullanımını önermez. Denetim sinyali yayınlayan bağlantınız için artıklığa ihtiyacınız varsa, Yalnızca İç Küme İletişimleri'ne ayarlanmış birden çok ağ bağdaştırıcısı kullanın ve bunların Küme yapılandırmasındaki ağ önceliğini tanımlayın. Önceki çok bağlantı noktalı ağ bağdaştırıcılarında görünen sorunlar için, bu teknolojiyi kullanıyorsanız üretici yazılımınızın ve sürücünüzün en güncel düzenleme sürümünde olduğunu doğrulayın.

  Sunucu Kümesi'nde uyumluluk hakkında bilgiler için ağ bağdaştırıcısı üreticinize başvurun.Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  254101 Ağ bağdaştırıcı ekibi oluşturma ve sunucu kümeleme
 7. Internet Protokolü (TCP/IP) öğesini ve sonra Özellikler'i tıklatın.
 8. Genel sekmesinde, ortak ağ bağdaştırıcılarının bir diğeri olarak aynı alt ağda veya ağda bulunmayan statik bir IP adresi seçtiğinizi doğrulayın. Özel bağdaştırıcılarda kullanmak için uygun olan IP adreslerine iyi birer örnek olarak, 255.0.0.0 alt ağ maskesiyle birlikte düğüm 1'de 10.10.10.10 ve düğüm 2'de 10.10.10.11 gösterilebilir. Ortak ağınız 10.x.x.x ağını ve 255.0.0.0 alt ağ maskesini kullanırsa, lütfen başka bir özel ağ IP'si ve alt ağı kullanın.Özel ağa yönelik geçerli IP adreslemesi hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  142863 Özel ağ için geçerli IP adreslemesi
 9. Varsayılan Ağ Geçidi kutusunda ayarlanmış bir değer bulunmadığından emin olun.
 10. Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan kutusunda tanımlanmış değer olmadığını doğrulayın.

  Not Küme düğümleri aynı zamanda DNS sunucularıysa, Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan kutusunda (kutu boş değildir) "127.0.0.1" görüntülenir; bu kabul edilebilir bir durumdur.
 11. Gelişmiş'i tıklatın.
 12. DNS sekmesinde tanımlanmış değer olmadığını doğrulayın. Bu bağlantının adreslerini DNS'ye kaydettir ve Bu bağlantının DNS son ekini DNS kaydında kullan onay kutularının temizlendiğinden emin olun.
 13. İletişim kutusunu kapattığınızda aşağıdaki istemi alabilirsiniz. Bu istemi alırsanız Evet'i tıklatın:
  Bu bağlantının boş birincil WINS adresi vardır. Devam etmek istiyor musunuz?
 14. Denetim sinyali yayınlayan özel bağlantınız için çapraz kablo kullanıyorsanız, Medya Algılama'nın TCP/IP yığın yok etme özelliğini devre dışı bırakın.

  Not Bu adımı Windows Server 2003 Kümesi'nde uygulamayın.

  Medya Algılama'nın TCP/IP yığın yok etme özelliğini sizin adınıza devre dışı bırakmamızı isterseniz, "Benim adıma düzelt" bölümüne gidin. Medya Algılama'nın TCP/IP yığın yok etme özelliğini kendiniz devre dışı bırakmak isterseniz "Kendim düzeltmek istiyorum" bölümüne gidin.

  Benim adıma düzelt


  Medya Algılama'nın TCP/IP yığın yok etme özelliğini otomatik olarak devre dışı bırakmak için, Bu sorunu düzelt bağlantısını tıklatın. Dosya İndirme iletişim kutusunda Çalıştır'ı tıklatın ve sihirbazdaki adımları uygulayın.
  Not
  Bu sihirbaz yalnızca İngilizce olabilir; ancak otomatik düzeltme, Windows'un diğer dil sürümleri için de kullanılabilir.

  Not Çalıştığınız bilgisayarda bu sorun yaşanmıyorsa, otomatik düzeltmeyi bir flash sürücüye veya CD'ye kaydedip daha sonra sorunun yaşandığı bilgisayarda çalıştırabilirsiniz.

  Şimdi sonraki adıma geçin.

  Kendim düzeltmek istiyorum

  Medya Algılama'nın TCP/IP yığın yok etme özelliğini devre dışı bırakmak için, aşağıdaki kayıt defteri değerini her bir düğüme ekleyin:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters


  Değer Adı: DisableDHCPMediaSense
  Veri Türü: REG_DWORD
  Veri: 1
  Bunun hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  254651 Küme ağ rolü otomatik olarak değişiyor
 15. Kümedeki diğer tüm düğümlerde önceki adımları tamamlayın.
 16. Küme Yöneticisi'ni başlatın.
 17. Yönetici'nin kökündeki küme adını tıklatın. Dosya menüsünde, Özellikler'i tıklatın.
 18. Ağ Önceliği sekmesinde, özel ağın en üstte listelendiğini doğrulayın. En üstte listelenmemişse, Yukarı Taşı düğmesini kullanarak önceliğini artırın.
 19. Özel ağı tıklatın ve Özellikler'i seçin.
 20. Bu ağı küme kullanımı için etkinleştir onay kutusunu seçmek için tıklatın.
 21. Yalnızca iç küme iletişimleri (özel Ağ) öğesini tıklatın.
Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
281662 Etki alanı denetleyicileri olarak Windows 2000 ve Windows Server 2003 küme düğümleri

Windows NT 4.0'daki özel bağdaştırıcı için önerilen yapılandırma

 1. Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ın üzerine gidin, Denetim Masası'nı tıklatın ve sonra 'ı çift tıklatın.
 2. Protokoller sekmesinde, TCP/IP Protokolü'nü ve sonra da Özellikler'i tıklatın.
 3. Bağdaştırıcı kutusunda özel ağ bağdaştırıcısını tıklatın.
 4. IP Adresi sekmesinde, ortak ağ bağdaştırıcılarının bir diğeri olarak aynı alt ağda veya ağda bulunmayan statik bir IP adresi seçtiğinizi doğrulayın. Özel bağdaştırıcılarda kullanmak için uygun olan IP adreslerine iyi birer örnek olarak, 255.0.0.0 alt ağ maskesiyle birlikte düğüm 1'de 10.10.10.10 ve düğüm 2'de 10.10.10.11 gösterilebilir.
 5. Varsayılan Ağ Geçidi kutusunda ayarlanmış bir değer bulunmadığından emin olun.
 6. WINS Adresi sekmesinde, Bağdaştırıcı kutusundaki denetim sinyali yayınlayan bağdaştırıcıyı tıklatın.
 7. WINS sunucu girdileri için tanımlanmış değer olmadığını doğrulayın.
 8. İletişim kutusunu kapattığınızda aşağıdaki istemi alabilirsiniz. Bu istemi alırsanız Evet'i tıklatın:
  Bağdaştırıcı kartlarından en az birinde boş birincil WINS adresi vardır. Devam etmek istiyor musunuz?
 9. Yönlendirme sekmesinde, IP İletimini Etkinleştir onay kutusunun temizlendiğini doğrulayın.
 10. Tamam'ı tıklatın.
 11. Değişik hızlarda aktarım yapabilen ve hız ve çift yönlü modu belirtebilen bir ağ bağdaştırıcınız varsa, hız ve çift yönlü modu el ile belirtin.

  Hız ve çift yönlü modu el ile belirtebilen ağ bağdaştırıcılarında, bunları tüm düğümlerde aynı olarak ve üreticinin belirtimlerine göre ayarladığınızdan emin olun. El ile yapılan ayarları desteklemeyen ağ bağdaştırıcıları için kart üreticisinin belirtimlerini uygulayın.

  Denetim sinyali yayınlayan ağ üzerinde dolaşan bilgiler azdır, ancak gecikme süresi iletişim için önemlidir. Aynı hız ve çift yönlü ayarlara sahipseniz, iletişiminizin güvenilirliğinden emin olunmasına yardımcı olabilirsiniz.

  Kartınızın ve bağlanan aygıtlarınızın desteklenen hızını bilmiyorsanız, Microsoft bu yoldaki tüm aygıtları 10 MB/Sn ve Yarı Çift Yönlü şeklinde ayarlamanızı önerir. Bu yapılandırma yeterli bant genişliği ve güvenilir iletişim sağlar.Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  174812 Küme ağ arabirimi kartında Otomatik Algıla ayarı kullanmanın etkileri
  Not Microsoft, denetim sinyali yayınlama işlemi için hataya dayanıklı türde bağdaştırıcı veya "Ekip Oluşturma" kullanımını önermez. Denetim sinyali yayınlayan bağlantınız için artıklığa ihtiyacınız varsa, Yalnızca İç Küme İletişimleri'ne ayarlanmış birden çok ağ bağdaştırıcısı kullanın ve bunların Küme yapılandırmasındaki ağ önceliğini tanımlayın. Önceki çok bağlantı noktalı ağ bağdaştırıcılarında görünen sorunlar için, bu teknolojiyi kullanıyorsanız üretici yazılımınızın ve sürücünüzün en güncel düzenleme sürümünde olduğunu doğrulayın.

  Sunucu Kümesi'nde uyumluluk hakkında bilgiler için ağ bağdaştırıcısı üreticinize başvurun.Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  254101 Ağ bağdaştırıcı ekibi oluşturma ve sunucu kümeleme
 12. On the Bağlar sekmesinde, Bağı Göster kutusundaki Tüm Bağdaştırıcılar'ı tıklatın.
 13. Özel bağlantı için kullanılan bağdaştırıcının yanındaki artı işaretini (+) tıklatın.
 14. WINS İstemcisi (TCP/IP) öğesini, sonra da Devre Dışı Bırak'ı tıklatın. Not TCP/IP dışındaki protokoller denetim sinyali yayınlayan bağdaştırıcıda etkinleştirilmemelidir. Diğer tümünün devre dışı bırakıldığını doğrulayın (Ağ İzleyicisi gibi öğeler de dahil)
 15. Bağı Göster kutusunda Tüm Protokoller'i tıklatın.
 16. TCP/IP Protokolü'nün yanındaki artı işaretini (+) tıklatın.
 17. Ortak ağ bağdaştırıcısının ilk bağ (bağ listesinin en üstünde) olduğundan emin olun. Bunu yapmak için, özel ağ bağdaştırıcısını tıklatın ve Aşağı Taşı düğmesini kullanın. Birden çok ortak ağ bağdaştırıcınız varsa, denetim sinyali yayınlayan bağdaştırıcının en sonda listelendiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  193890 Microsoft küme sunucusu için önerilen WINS yapılandırması
 18. Ağ özelliklerini değiştirmeyi sonlandırmak ve değişiklikleri kabul etmek için Tamam'ı tıklatın.
 19. Değişikliklerin etkili olması için düğümü yeniden başlatın.
 20. Kümedeki diğer tüm düğümlerde önceki adımları tamamlayın.
 21. Küme Yöneticisi'ni başlatın.
 22. Yönetici'nin kökündeki küme adını tıklatın. Dosya menüsünde, Özellikler'i tıklatın.
 23. Ağ Önceliği sekmesinde, özel ağın en üstte listelendiğini doğrulayın. En üstte listelenmemişse, Yukarı Taşı düğmesini kullanarak önceliğini artırın.
 24. Özel ağı tıklatın ve Özellikler'i seçin.
 25. Bu ağı küme kullanımı için etkinleştir onay kutusunu seçmek için tıklatın.
 26. Yalnızca iç küme iletişimleri (özel Ağ) öğesini tıklatın.
Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
281662 Etki alanı denetleyicileri olarak Windows 2000 küme düğümleri
MSCS W2000MSCS fixit fix it
Özellikler

Makale No: 258750 - Son İnceleme: 05/25/2012 10:52:00 - Düzeltme: 2.0

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition

 • kbfixme kbmsifixme kbproductlink kbclustering kbenv kbinfo w2000mscs KB258750
Geri bildirim