Office 365 adanmış içinde MMSSPP eşitleme hata iletilerinde sorun giderme

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 2590119
Özet
Bu makalede, bu kodlar temsil eden hatalar için çözümler ile birlikte Microsoft yönetilen Hizmetleri hizmeti sağlama sağlayıcısı (MMSSPP) eşitleme hata kodlarını listeler.

Şu anda eşitleme hatalarını Eşitleme MMSSPP raporda listelenen müşterileri bulabilirsiniz. MMSSPP eşitleme rapor günde bir kez Microsoft Office 365 adanmış müşterilere sağlanır.

Not: Müşteriler almak isterseniz eşitleme hatası üzerinden kendi servis Yöneticisi değiştirme isteği gönderebilmek için daha sık bildirir. MMSSPP eşitleme döngüsü başına birden fazla süre için raporların sıklığını artırılabilir.

(Diğer bir deyişle, kodu "SE" ile başlayan bu hataları) tüm eşitleme hatalarını Eşitleme hatasını ne olursa olsun aynı etkisi. O etkisi açıklaması aşağıdadır. Kaynak ayırma hataları (diğer bir deyişle, kodları "PE" ile başlayan bu hataları) o etkisi yoktur.

Genel eşitleme hatası etkisi

Hatasız MSO tarafından barındırılan dizin nesnesi önceden eşitlendi ise MMSSPP MSO tarafından barındırılan genel adres listesi (GAL) nesnesine yeni öznitelik değişiklikleri eşitlenmeyecek. Bu, bu nesne tarafından MMSSPP senkronize ilk kez ise, nesne MSO tarafından barındırılan dizine eşitlenmeyecek. Yeni bir posta adresi veya bir yeni veya kaldırılan grup üyeliği gibi bir müşteri nesne özniteliği güncelleştirmelerini MSO tarafından barındırılan dizine eşitlenmeyecek. Bu nedenle, bu hata koşulu "belirli bir eşitleme hatası etkisi" bölümünde açıklanan geçici çözümü üzerinden düzeltilene kadar bu tür özniteliği güncelleştirmeleri MSO tarafından barındırılan GAL görünmeyecek. Belirli bir eşitleme hata iletilerinde listelenen etkisi tüm yanı sıra genel burada bahsedilen etkisi deyimleridir. Ek etkisi ise yoktur, açıklama şöyle:
Ek etkisi yoktur. Bkz. "Genel eşitleme hatası etkisi"Başlangıç kısmına etkisi açıklaması için bu makalenin bu eşitleme hatası.
Daha fazla bilgi
Not: Eşitleme hataları için arama yaparken, bir nesnenin kaynağı ayırt edici adı (DN) kullanmanız gerekir. DN kaynak çalışmazsa, bir nesne yönetilen etki alanı adı kullanmanız gerekir.


Not: Gruplar ve grup üyelikleri ile ilişkili hatalara bakın "Dağıtım grubu eksik üye"bölümüne bakın.
 • Kullanıcı nesnesindeki targetAddress SE1008No

  Kullanıcı nesnesi, bir posta kutusu (homeMDB) yok ve targetAddress değer yoktur. Bu teslim edilemeyen e-posta hataları neden olur.

  Etkisi: Ek etkisi yoktur. Bkz. "Genel eşitleme hatası etkisi"Başlangıç kısmına etkisi açıklaması için bu makalenin bu eşitleme hatası.

  Çözünürlük: Kullanıcı nesnesi için bir posta kutusu oluşturun. Veya, varolan bir posta kutusunda targetAddress değeri yönlendirin.

 • SE1101The posta özniteliği değeri geçerli değil.

  Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) posta adresinin biçimi doğru değil veya desteklenmeyen karakterler içeriyor.

  Etkisi: Müşteri posta kutusu varsa, bu sorun giderilene kadar MSO tarafından barındırılan dizine geçirilemiyor.

  Çözünürlük: MMSSPP eşitleme devam etmeden önce posta özniteliği düzeltilmesi gerekir. SMTP adres biçimi düzeltme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  316061 XADM: SMTP Bağlayıcısı'nı geçersiz karakterler kullanıldığında, bir hata iletisi döndürüyor

 • SE1102 posta özniteliği değeri yönetilen SMTP etki alanı listesinde değil.

  SMTP soneki posta özniteliği posta kutusu sağlama için izin verilen SMTP etki alanları listesinde değil. (Bu liste yönetilen SMTP etki alanı listesi da olarak bilinir).

  Etkisi: Müşteri posta kutusu varsa, bu sorun giderilene kadar MSO tarafından barındırılan dizine geçirilemiyor.

  Çözünürlük: Bu SMTP etki alanını yönetilen SMTP etki alanını listeye eklenmesi kişi MSO. Veya geçerli değilse, e-posta adresi düzeltin.
  • MMSSPP (homeMDB veya yapılandırılabilir posta kutusu gösterge etiketi [CMIT]) bir posta kutusu olan tüm kullanıcı nesneleri bir müşterinin yerinde posta sisteminde bir sonek yönetilen SMTP etki alanı listesinde olan bir posta adresi olmasını bekler.
  • Ayrıca bir targetAddress değeri ayarlandığında, tek özel durum oluşur. Örneğin, müşteri posta yerinde barındırılan değil ancak müşterinin posta sistemine dış özel durum oluşur.
  • Dikkat Kendi sonekini yönetilen SMTP etki alanı listesinde artık böylece müşteri nesne üzerinde posta adresi değiştirilirse ve MSO tarafından barındırılan bir posta kutusu kullanıcı olsaydı, MSO tarafından barındırılan bir posta kutusuna deprovisioned ve SE1153 eşitleme hata oluşturulur. SE1153 eşitleme hatası hakkında daha fazla bilgi için bkz. SE1153.

 • SE1103Mail özniteliği null

  Grup ya da kişi nesnesi (null değeri) posta özniteliği ayarlanmamış.

  Etkisi: Ek etkisi yoktur. Bkz. "Genel eşitleme hatası etkisi"Başlangıç kısmına etkisi açıklaması için bu makalenin bu eşitleme hatası.

  Çözünürlük: Müşteri orman içindeki nesneye posta özniteliği değeri atayın.

  Not: MMSSPP tüm grup ve kişi nesneleri için tanımlanan, geçerli bir SMTP adresi posta bekliyor.

 • SE1104The targetAddress mevcut değil

  Kişi nesnesi (null değeri) targetAddress özniteliği yok. Yönetilen SMTP etki alanı listesinde bir posta adresi olan tüm bağlantı nesnelerini bir dış SMTP adresine işaret eden targetAddress değerlerine sahip olmalıdır.

  Etkisi: Ek etkisi yoktur. Bkz. "Genel eşitleme hatası etkisi"Başlangıç kısmına etkisi açıklaması için bu makalenin bu eşitleme hatası.

  Çözünürlük: Etkilenen her kişi nesnesi için geçerli dış targetAddress değeri atayın.

  Not:TargetAddress geçerli değer örneği aşağıdaki gibidir:
  SMTP:userA@domainX.fabrikam.com

 • SE1106 Posta özniteliği değeri benzersiz değil

  MMSSPP eşitleme kapsamı içinde müşteri Ormanlardan biri başka bir nesneyle aynı posta adresine sahip.

  Etkisi: Müşteri posta kutusu varsa, bu sorun giderilene kadar MSO tarafından barındırılan dizine geçirilemiyor.

  Çözünürlük: Posta özniteliği benzersiz bir değere değiştirin. Posta adresi aynı nesneleri tanımlamak için aşağıdaki Basit Dizin Erişim Protokolü (LDAP) sorgu kullanın:
  (&(|(objectCategory=user)(objectCategory=contact)(objectCategory=group))(mail=<email>))
  Örneğin, e-posta adresi Kim.Akers@contoso.com için bir sorgu aşağıdakine benzer:
  (&(|(objectCategory=user)(objectCategory=contact)(objectCategory=group))(mail=Kim.Akers@contoso.com))

 • SE1107The targetAddress değeri geçersiz

  TargetAddress değerin biçimi hatalı veya desteklenmeyen karakterler içeriyor.

  Etkisi: Ek etkisi yoktur. Bkz. "Genel eşitleme hatası etkisi"Başlangıç kısmına etkisi açıklaması için bu makalenin bu eşitleme hatası.

  Çözünürlük:TargetAddress değeri düzeltilmesi gerekir. SMTP adres biçimi düzeltme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  316061 XADM: SMTP Bağlayıcısı'nı geçersiz karakterler kullanıldığında, bir hata iletisi döndürüyor
  • Posta kutusu içinde MSO barındırılmıyorsa, targetaddress etki alanı soneki posta etkinleştirilmiş kullanıcı nesneleri için yönetilen SMTP etki alanı listesinde olmamalıdır.
  • Posta kutusu MSO içinde yer alıyorsa, posta etkinleştirilmiş kullanıcı nesneleri için targetaddress etki alanı soneki ( Yeni işe alma posta kutusu sağlama seçeneği Kapalıolarak ayarlanmışsa) yönetilen SMTP etki alanı listesinde olması veya ( Yeni işe alma posta kutusu sağlama seçeneği ONolarak ayarlanmışsa) null.
  • TargetAddress geçerli değer örneği aşağıdaki gibidir:
   SMTP:userA@domainX.fabrikam.com
  • TargetAddress değeri boşluk ya da başka bir geçersiz karakter içermediğinden emin olun. Sondaki boşlukları geçersiz ve özellikle görmek zor.

 • SE1112 Yönetilen bir SMTP etki alanı listesinde targetAddress değerdir

  TargetAddress değeri SMTP soneki yönetilen SMTP etki alanını listeye işaret eder.

  Etkisi: Ek etkisi yoktur. Bkz. "Genel eşitleme hatası etkisi"Başlangıç kısmına etkisi açıklaması için bu makalenin bu eşitleme hatası.

  Çözünürlük: Böylece yönetilen SMTP etki alanı listesinde değil ve bu nedenle posta kutusu sağlama için kapsam dışı olan bir etki alanı soneki işaret soneki targetAddress değeri değiştirin. Bu nesneler bir dış sistemde barındırılan bir posta kutusuna sahip (yani, müşteri içi posta sistemi üzerinde değil) ve MSO tarafından barındırılan dizine posta etkinleştirilmiş kullanıcılar olarak eşitlenir.

 • SE1115The posta özniteliği kişi nesnesindeki targetAddress değeriyle eşleşmiyor

  Kişi nesnesinin posta özniteliği yönetilen SMTP etki alanı listesinde değil ve posta özniteliğinin targetAddress değeriyle eşleşmiyor. MMSSPP posta ve targetAddress öznitelikleri eşleme için SMTP etki alanı listesinde bir posta adresi etki alanı soneki olan tüm iç kişi nesneleri bekler.

  Etkisi: Ek etkisi yoktur. Bkz. "Genel eşitleme hatası etkisi"Başlangıç kısmına etkisi açıklaması için bu makalenin bu eşitleme hatası.

  Çözünürlük: Posta ve targetAddress öznitelikleri için tüm iç kişi nesneleri eşleşmesi gerekir. İç kişiler yönetilen SMTP etki alanı listesinde bir posta sonekine sahip olanlardır.

 • SE1117 Proxy adresi değeri benzersiz değil

  Yinelenen bir adres MMSSPP eşitleme kapsamı müşteri ormanlarda birinde proxy proxyAddresses özniteliğini içerir. Başka bir nesne zaten kendi Microsoft tarafından yönetilen proxyAddresses özniteliğindeki proxy adresi vardır. Yinelenen yönetilen ProxyAdresiözniteliği aşağıdakilerden birinden gelebilir:
  • Bir kaynak posta özniteliği
  • Kaynak ProxyAdresi özniteliği
  • Kaynak TargetAddress özniteliği

   Not: Bu öznitelik için Active Directory şemasını ProxyAdresi ikincil öznitelik olarak akar.


  Etkisi: Ek etkisi yoktur. Bkz. "Genel eşitleme hatası etkisi"Başlangıç kısmına etkisi açıklaması için bu makalenin bu eşitleme hatası.

  Çözünürlük: Yinelenen proxy adresi adresine sahip olmayan uygun nesne proxyAddresses özniteliğinden silin. Bunu yapmak için aynı proxy adresini paylaşan nesnelerin belirlemek için aşağıdaki LDAP sorgusu kullanın:
  (&(|(objectCategory=user)(objectCategory=contact)(objectCategory=group))(proxyAddresses=<address>))
  Örneğin, proxy e-posta adresi Kim.Akers@contoso.com için bir sorgu aşağıdakine benzer:
  (&(|(objectCategory=user)(objectCategory=contact)(objectCategory=group))(proxyAddresses=SMTP:kim.akers@contoso.com))
  Not: Eski adrese yanıt yeteneğini korumak için bazı yönetilen proxy adreslerini yanlışlıkla silinmeye karşı korumalı ve kaynaktan kaldırıldığında yönetilen Active Directory Şeması ' otomatik olarak temizlenmez. Bu sorunu gidermek için aşağıdaki yönergeleri izleyin:
  • Yönetilen Yönlendirme etki alanına (örneğin, @mgd.contoso.com) olan bir proxy adresi hata belirtiyorsa, proxy adresi Microsoft Çevrimiçi Hizmetleri desteği tarafından kaldırılması gerekir.
  • Proxy adresleri x500 bunlar kaynak Active Directory Şeması ' silinmesinden sonra proxy türü MMSSPP 12.2 öncesi sürümlerde kaldırılmadı. Geçerli sürümde, x500 müşteri ormandan silinir proxy adreslerini yönetilen ormandan hemen silinir. x500, daha önce kaldırılan müşteri ormandan ancak yönetilen Active Directory şemasında hala mevcut proxy adreslerini artık kaldırılabilir. Bu x500 kaldırmak için proxy adresleri, şu adımları izleyin:
   1. Proxy adresleri için özgün kaynak nesne geri istenmeyen x500 ekleyin.
   2. İki eşitleme döngüsünü bekleyin.
   3. Kaynak nesne proxy adreslerinden Kaldır istenmeyen x500. İstenmeyen proxy adresi sonraki eşitleme döngüsü sırasında yönetilen Active Directory Şeması temizlenir.
 • SE1118Mailnickname null olur.

  Müşteri ilgili kişi nesne üzerinde MailNickname boştur ve MMSSPP mailNickname özniteliği generator kurallarını kullanarak bir müşteri ilgili kişi nesnesi oluşturulamıyor. Varsayılan öznitelik oluşturucu kuralları mailNickname değeri müşteri nesne üzerinde tanımlanmış bir değere sahip olmayan bir kişi oluşturmak için Active Directory içinde givenName (ilk ad olarak da bilinir) ve Sn (son ad olarak da bilinir) özniteliklerini kullanmaya çalışır.

  Etkisi: Ek etkisi yoktur. Bkz. "Genel eşitleme hatası etkisi"Başlangıç kısmına etkisi açıklaması için bu makalenin bu eşitleme hatası.

  Çözünürlük: Müşteri ilgili kişi nesne üzerinde MailNickname değeri veya givenName (ilk ad olarak da bilinir) ve Sn (son ad olarak da bilinir) öznitelik değerini ayarlayın.

 • SE1119Mail özniteliği sonekiyle eşleşen yönetilen adres soneki yönlendirme

  Posta özniteliği soneki yönlendirme yönetilen adres soneki aynı olmamalıdır. Yönetilen adres soneki yönlendirme müşteri eski posta ortamını yine MSO ile bir arada bulunma aşama ilerlerken MSO tarafından barındırılan bir posta kutusuna müşteri nesneden postayı yönlendirmek için kullanılır. Bu nedenle, yalnızca ikincil SMTP proxyAddresses , targetAddress ve asla posta veya birincil SMTP adresi Müşteri nesnesinde bir parçası olarak kullanılmalıdır. Yönetilen adres soneki yönlendirme biçimi @mgd.contoso.com genellikle sürer.

  Etkisi: Bu sorun giderilene kadar müşteri posta kutusu varsa, MSO tarafından barındırılan dizine geçirilemiyor.

  Çözünürlük: Posta adresi yönetilen yönlendirme adres soneki olmayan bir sonek içeren geçerli bir SMTP değerle değiştirin.

 • SE1125 Kullanıcı nesne doğrulaması başarısız nesne DN için [CN =... DC = com] dışarı posta akışı içinde (posta [user@contoso.com] =; targetAddress = [SMTP:user@northwindtraders.com])

  Posta özniteliği ve TargetAddress özniteliği birleşimi geçerli bir yapılandırma kullanmaz.

  Etkisi: Müşteri nesnesinde geçersiz bir durum nedeniyle bir hazırlık eylemi tamamlanamıyor. Bu geçersiz bir durumda aşağıdaki eylemlerden herhangi birini engelleyebilir:
  • Posta kutusu deprovisioning
  • Posta kutusu sağlama
  • Posta kullanıcı sağlama
  • Kullanıcı deprovisioning posta

  Çözünürlük: posta özniteliği ve targetAddress özniteliği geçerli bir birleşimi kaynak nesne için geçerli olduğunu emin olun. Ayrıca, hedef adresi bir beyaz boşluk içermediğinden emin olun.

  Notlar
  • Posta kullanıcıları için: targetAddress özniteliği posta özniteliği eşleşmelidir veya null olmalıdır. (Sağlama kuralları bakın.)
  • Posta kutuları: targetAddress soneki yönetilen bir yönlendirme etki alanına (diğer bir deyişle, @mgd içeren bir etki) olması gereken yeni işe alma özelliği etkin değilse. Veya, targetAddress soneki yeni işe alma özelliği etkinleştirilmişse, null olmalıdır. Posta özniteliği etki MMSSPP bulunan SMTP etki alanları listesinde olması gerekir. MMSSPP bulunan SMTP etki alanları listesi, müşteri özelleştirilmiştir.

  Yeni işe alma özelliği hakkında daha fazla bilgi için bkz: "Senaryoya yeni işe alma hakkında daha fazla bilgi"bölümüne bakın.
 • SE1129Bir müşteri posta ve yönetilen bir posta kutusu nesnesinin DN algıladı [CN =...]

  HomeMDB değer, hem müşteri hem de yönetilen ortamlar bulunmaktadır.

  Etkisi: Bu sorun giderilene kadar öznitelikleri yönetilen Active Directory nesnesine kaynak nesne akış.

  Çözünürlük: Kullanıcının MSO içinde barındırılan bir posta kutusu olmalıdır, homeMDB Active Directory müşteriden kaldırın. Kullanıcı bir posta kutusuna MSO olmamalıdır, geçici olarak kaynak homeMDBtemizleyin ve deprovision yönetilen bir posta kutusu için açık deprovisioning özniteliğini kullanın. Yönetilen bir posta kutusuna deprovisioned sonra kaynak homeMDB geri yüklenebilir. Bu hata, genellikle müşteri homeMDB özniteliğini MSO homeMDB değerle yanlışlıkla damgalanır oluşur.
 • SE1131Proxy adresi değeri geçerli değil.

  SMTP proxy adresi değerin biçimi hatalı veya desteklenmeyen karakterler içeriyor.

  Etkisi: Bu sorun giderilene kadar müşteri posta kutusu varsa, MSO tarafından barındırılan dizine geçirilemiyor.

  Çözünürlük: SMTP proxy adresi değeri düzeltilmesi gerekir. Varsayılan olarak, üst düzey etki alanı sonekleri birincil proxyAddresses değeri için üç karakteri ve ikincil ProxyAdresi değeri beş karakterle sınırlıdır. SMTP adres biçimi düzeltme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

  316061 XADM: SMTP Bağlayıcısı'nı geçersiz karakterler kullanıldığında, bir hata iletisi döndürüyor
 • SE1137Nesnesinin DN ile [CN..., DC = COM =] [NN] müşteri özniteliği extensionattribute belirtir = [aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa], ancak herhangi bir nesne için katılıyor değil

  Not: Tam uzantı özniteliği otomatik hizmet yeniden bağlanma (ASR) özniteliği ve müşteri ortam özelleştirilebilir.

  Bu hata, kaynak nesnenin varolan posta ASR aracılığıyla bağlanmak için ayarlandığını gösterir. Ancak, Yönetilen Nesne GUID bağlı belirtilen kaynak nesnesi ile şu anda ilişkili olmasıdır. Hata durumları SE1139 ve SE1140, aynı ileti oluşturmak ve aynı çözünürlüğe sahiptir.

  Etkisi: Yönetilen bir posta kutusuna bağlı yönetilen bir nesne için kaynak nesne eklenemez. Ayrıca, yönetilen yeni bir posta kutusu oluşturulamadı.

  Çözünürlük: ASR uzantısı öznitelik değeri temizlenmiş olması. Sonraki eşitleme döngüsü çalıştıktan sonra MMSSPP yeni yönetilen bir nesne oluşturur. Müşteri eşitleme uygun şekilde yapılandırır, MMSSPP yeni bir boş yönetilen posta kutusu oluşturur. Microsoft Çevrimiçi Hizmetler destek ekibi (MOSSUP) için yeni boş bir bağlantısı kesilmiş eski posta kutusunun içeriğini sonra geri yükler.

  Eski kaybetme veya kaynak nesneyi filtre veya ASR uzantı özniteliği yeni bir nesne üzerinde ayarlanmış önce MMSSPP kapsam dışı taşındıklarında, bu hata oluşur. Diğer bir deyişle, Yönetilen Nesne zaten PendingDeletions kuruluş biriminde (OU) süresi sonra yeni nesne için ASR işlemini başlatır. Ormanlar arası geçişler üzerinde bu hataları önlemek için yeni bir nesne üzerinde ASR uzantısı öznitelik değeri damga ve eski kaybetmeden önce ASR işlemini başarıyla tamamlandı veya kaynak nesnesine filtre onaylayın.
 • SE1144SourceObjectGUID [{0}] ve SecondaryVerification [{1}] ile eşleşen IDIS ve PendingDeletion nesnesinin DN [{2}] 1 set tek bir satır bulamıyor

  Bu hata başarısız bir otomatik hizmet yeniden bağlanma (ASR) sonra ortaya çıkabilir veya nesne kapsamı dizinden çekilen sonra değişti ve sonra kapsama verdi. Başarılı olmak, ASR veya PendingDeletions yeniden bağlanmak için kaynak ve yönetilen nesneler için posta ve müşteri nesne GUID arasında bir eşleşme olmalıdır. Bu hata oluştuğunda, aşağıdaki durumlardan birinde aşıldığı değil.

  Etkisi: Yönetilen bir posta kutusuna bağlı yönetilen bir nesne için kaynak nesne eklenemez. Ayrıca, yönetilen yeni bir posta kutusu oluşturulamadı.

  Çözünürlük: Posta değerleri yeni kazanmak için özdeş veya nesne ve eski kaybetme veya kaynak nesneyi hedef emin olun. ASR senaryosunda, eski kaynak nesneyle ilgili Yönetilen Nesne GUID GUID ASR özniteliğinde damgalanır GUID olması gerekir. Bu koşullar onayladı, Microsoft çevrimiçi destek için Yardım'a başvurun.

  ASR işlemini tamamlanmadan önce eski (kaybetmek ya da kaynak) nesne üzerinde e-posta adresi değiştiğinde, bu hata oluşur. Ormanlar arası geçişler üzerinde bu hataları önlemek için yeni bir nesne üzerinde ASR uzantısı öznitelik değeri damga ve eski (kaybetmek ya da kaynak) nesnesi filtre veya değiştirilmiş önce ASR işlemini başarıyla bitirdikten onaylayın.

  Nesne kapsamı dizinden kaldırıldı ve yönetilen nesne PendingDeletions kuruluş biriminden silinmeden önce kapsama sonra döndürdü, posta değeri başlangıçta kapsamı dizinden kaldırıldı, ne oldu için aynı olması gerekir. Aksi halde, nesneleri değil yeniden bağlanır ve süresi dolacak şekilde süresi PendingDeletion için beklemeniz gerekir.
 • SE1153 [tutarsız]: MBU MEU geçiş-> algılandı, ancak nesne DN ile [CN =... DC = Net] açıkça yönetilen posta kutusu deprovision değil (DeprovisionMailboxEnabledUser kural = FALSE)

  Bu hata, bir posta kutusu Microsoft Online ortamda bulunduğunu gösterir. Ancak, kaynak nesne bir posta etkinleştirilmiş kullanıcı yapılandırması için değiştirilir. Nesne için posta türünü değiştirmeden önce yanlışlıkla posta kutusu deprovisioning önlemek için müşteri açıkça deprovisioning özniteliği damgasının gerekir. Hata durumları SE1151, SE1152 ve SE1154, aynı ileti oluşturmak ve aynı çözünürlüğe sahiptir.

  Etkisi: Deprovisioning için hedeflenen posta kutusu Microsoft Online ortamda hala yok. Hiçbir kaynak öznitelik değişikliklerini yönetilen nesne içindeki nesneye akar ve yönetilen bir posta kutusu değil deprovisioned.

  Çözünürlük:
  1. Bu nesne, posta etkinleştirilmiş bir kullanıcı olmalıdır?
   1. Posta ve targetAddress değerleri (@mgdtargetAddress içerir) özgün değerlerine döndürmek ve daha sonra çalıştırmak iki eşitleme döngüsünü bekleyin. Bu adımlar, hatayı gidermek ve nesne geçerli bir posta kutusu etkin duruma getirmek. Daha sonra açık deprovisioning özniteliğini ayarlayın ve yönetilen Yönlendirme etki alanı (@mgd) değil bir sonek için targetAddress değerini değiştirin.
   2. Posta ve targetAddress değerlerinin geçerli olduğundan emin olun. Her iki öznitelik yok başında veya sonunda boşluk olduğundan emin olun.
  2. Nesne bir posta kutusu kullanıcı olmalıdır?
   1. Yeni işe alma özelliği etkin değilse, targetAddress değeri @mgd sonekini içermelidir. Sonek @mgd içerir ve yönetilen doğru Yönlendirme etki alanı soneki belirtir doğrulayın.
   2. Yeni işe alma özelliği etkinleştirilmişse, targetAddress değer (null) işaretli olmaması gerekir.
   3. Posta ve targetAddress değerlerinin geçerli olduğundan emin olun. Her iki öznitelik yok başında veya sonunda boşluk olduğundan emin olun. TargetAddress soneki ters yazılan harfler olmadığından emin olun. Örneğin, @mdg.contoso.com yerine @mgd.contoso.com kullanmayın.
  Yeni işe alma özelliği hakkında daha fazla bilgi için bkz: "Senaryoya yeni işe alma hakkında daha fazla bilgi"bölümüne bakın.
 • Proxyaddresses özniteliğindeki {1} nesne DN [{2}] [{0}] SE1155 Proxy adresi değeri geçersiz bir SMTP adresi için bir ikincil SMTP adresi ve kaldırılacak. Lütfen geçerlilik proxy adresi düzeltin.

  Bu hata, geçersiz bir SMTP adresi için bir ikincil SMTP proxy bulunduğunu gösterir.

  Etkisi: Ek etkisi yoktur. Bkz. "Genel eşitleme hatası etkisi"Başlangıç kısmına etkisi açıklaması için bu makalenin bu eşitleme hatası.

  Çözünürlük:
  1. SMTP proxy adresi değeri MMSSPP bu nesne için eşitleme devam etmeden önce düzeltilmesi gerekir. Hiçbir başında veya sonunda boşluk olmadığından emin olun. SMTP adres biçimi düzeltme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
   316061 XADM: SMTP Bağlayıcısı'nı geçersiz karakterler kullanıldığında, bir hata iletisi döndürüyor
  2. Geçerlilik kuralı ProxyAdresi birincil ve ikincil ProxyAdresi değerleri için farklıdır. Örneğin, bir birincil SMTP adresi bir üç basamaklı üst düzey etki alanı soneki (@contoso.com veya contoso.net) sınırlıdır. Bir ikincil SMTP adresi (@contoso.local) üst düzey etki alanı son ekini beş karakter sınırı vardır. Bu kurallar farklı adlandırma kurallarına yerel ihtiyaçlarını karşılamak için bir istek üzerinde yapılandırılabilir.
 • SE1290 çözemiyor DN başvuru değeri özniteliği [adı]


  Çapraz Orman Grup bir başvuru özniteliği MSO tarafından barındırılan bir dizinde çözümlenemiyor. Örneğin, bir posta özniteliği değeri çapraz orman grup üyesi olmadığında veya MSO tarafından barındırılan bir ortamda eşleşen posta adresi yoksa, bu hata oluşur.

  Etkisi: Çapraz Orman Grup öznitelik adı MSO tarafından barındırılan ortamdaki başvurulan nesne gösterilmiyor.

  Çözünürlük: Bağlantı öznitelik (örneğin, posta özniteliği) MSO tarafından barındırılan bir ortamda bulunan bir değere ayarlayın.
 • SE1401Otomatik hizmet yeniden bağlanma özniteliğinde belirtilen nesne GUID geçersiz veya yok

  Bu hata ve diğer ASR ile ilgili hataları (SE1404, SE1405, SE1406) aşağıdaki sorunları belirtin:
  • ASR özniteliğinde belirtilen değer, geçerli bir GUID değil.
  • MMSSPP kapsamı içinde ikincil kapısı özniteliği (posta) ile birlikte GUID tarafından başvurulan nesne yok.
  • MMSSPP kapsam içinde birden fazla nesne başvurulan GUID ve ikincil kapısı özniteliği (posta) eşleşir.

  Etkisi: Müşteri posta kutusu varsa, bir ormandan diğerine yükseltilemez ve nesne eşitleme askıya alınır.

  Çözünürlük: ASR bu nesne için hazırlanmıştır, başka bir ormandaki başka bir kapsam içinde nesnenin GUID'si geçerli bir nesne belirtin. Kapı ikincil değer (posta) için her iki nesnenin de eşleşmelidir. Bu değer, ASR planlanmıyorsa, temizlenmiş olması gerekir.
 • SE1409Başka bir kapsam içinde nesne aykırı nesnedir bekleyen değişikliği durumunda

  Bekleyen değişikliği durumunda olan başka bir nesne içeren bir kapsam içinde nesne çakışmaları posta özniteliği değeri. Bu hatayı otomatik olarak silme işlemi tamamlandığında çözümlenir N gün (varsayılan olarak, üç gün) ve kapsam içinde nesne zaman sağlanmış.

  Etkisi: Yeni Kapsam Nesne değil sağlayın veya bekleyen değişikliği durumunda çakışan nesne fiziksel olarak silininceye kadar eşitleyin.

  Çözünürlük: Yeni nesne için farklı bir e-posta adresi (ve olası proxy adresi) belirtin. Veya bekleyen silme süresi sona erinceye kadar bekleyin. Bu hata sık sık, bir müşteri bekleyen silme süresi kısaltılmış olan isteği Microsoft Çevrimiçi Hizmetler ile dosyalama düşünün. İlk ASR uygulama sonra kullanıcılar ve gruplar için bir gün ve sıfır gün kişiler için önerilen süreleri olan.
 • [Extensionattribute10] anahtar SE1514 hatası yok. Hata için nesne işlenemiyor [CN =... DC = com]

  Not: Tam uzantı özniteliği ASR öznitelik ve müşteri ortam özelleştirilebilir.

  ASR uzantı özniteliği için geçersiz bir değer ayarlandığında, genellikle, bu hata oluşur. ASR uzantı özniteliği geçerli bir GUID dize olmalıdır. Bu değer, ASR geçiş için nesne planlanmıyorsa, temizlenmiş olması gerekir.

  Etkisi: Nesne değil değiştirilmesi, hazırlanan veya bu durumda deprovisioned.

  Çözünürlük: ASR özniteliği için geçerli bir GUID dize olarak ayarlayın. Onaylanan dize biçimlerini MMSSPP sağlama arabirimleri el kitabı, Bölüm 8.2 içinde kullanılabilir. (Noktalı virgül gibi) başka hiç bir karakter dizesi sonunda var olduğunu ve hiçbir beyaz boşluk var olduğunu denetleyin. ASR özniteliği yalnızca bir hedef kaynak nesnesi için GUID kullanılabilir. Bu değer, ASR geçiş için nesne planlanmıyorsa, temizlenmiş olması gerekir.
 • SE1647 Kaynak kullanıcı nesnesinin DN [{0}] ile kapsamı dizinden kaldırıldı, ancak [{1}] [{2}] set dava tutmaya barındırılan bir posta kutusuna sahiptir. Yönetilen Nesne ve posta kutusu silinmez. Bu posta kutusunu silmek için dava ayrı tutmayı kaldırmak.

  Yönetilen posta dava ayrı tutma için yapılandırılır. Ancak, ilgili kaynak nesnesine filtre veya kapsamı dizinden kaldırıldı. Dava tutma kaldırılana kadar MMSSPP yönetilen nesneyi silmez.

  Etkisi: Nesne, bu durumda deprovisioned değil.

  Çözünürlük: Dava tutma posta bütünlüğünü korumak için açık bir ayar olduğundan bu davranış, tasarımdan kaynaklanmaktadır. Posta kutusunun silinmesi gerekiyor ise dava tutma müşteri tarafından kaldırılması gerekir.
 • SE1648 Kaynak kullanıcı nesnesinin DN [{0}] ile barındırılan bir posta kutusuna MMSSPP tarafından deprovisioned belirlendi ancak [{1}] [{2}] set dava tutmaya barındırılan bir posta kutusuna sahiptir. Yönetilen Nesne ve posta kutusu silinmez. Bu posta kutusu deprovision için dava tutma kaldırın.

  Yönetilen posta dava ayrı tutma için yapılandırılır. Ancak, ilgili kaynak nesne yönetilen bu posta kutusuna deprovision için yapılandırılır. Dava tutma kaldırılana kadar MMSSPP yönetilen bir posta kutusuna bağlantısını kesmez.

  Etkisi: Bu durumda nesnenin deprovisioned değil.

  Çözünürlük: Dava tutma posta bütünlüğünü korumak için açık bir ayar olduğundan bu davranış, tasarımdan kaynaklanmaktadır. Posta kutusunun silinmesi gerekiyor ise dava tutma müşteri tarafından kaldırılması gerekir.
 • PE1 Hata: MSO tarafından barındırılan bir posta kutusu etkinleştirme başarısız oldu

  MSO tarafından barındırılan bir posta kutusunu etkinleştirmek MMSSPP çalıştığında bir hata oluşur.

  Etkisi: Bu sorun giderilene kadar MMSSPP MSO tarafından barındırılan bir posta kutusu oluşturamazsınız.

  Çözünürlük: Bu nesne için bir gösterge sorunu ve düzeltme adımları hata raporu belirli ayrıntıları bakın. Sorun veya düzeltme adımlarını hala belirsiz Microsoft Liaison başvurun.
 • PE1 Hata: belirtilen bölge kodu ('') için ' CN..., DC = yönetilen, DC = msft, DC = net =' geçersiz...

  Veri merkezlerinde iki coğrafi bölgelere (örneğin, Kuzey Amerika ve Avrupa'da) için belirli bir Office 365 ayrılmış ortam varsa, yeni bir posta kutusu konumunu belirtmek için değerler belirlenir. Posta kutusu sağlama özniteliği geçerli bir değer içermiyorsa, bu hata oluşur. Bölge kodunu kullanarak Microsoft Çevrimiçi Hizmetler için belirli bir coğrafi konum, şirketiniz için yapılandırılmışsa, posta kutusu sağlama özniteliği zorunludur.

  Etkisi: Bu hata düzeltilinceye kadar posta sağlanmış değil.

  Çözünürlük: Geçerli bölge sağlama biçiminde REG özniteliği posta kutusu için ayarlandığından emin olun geçerli bölge kodu nerede XX XX=. Ayrıca, posta kutusu türü veya sağlama değeri geçerli olduğundan emin olun.

  Örnek: extensionAttribute10: MBX =ST; REG =NA;

  Not: Hazırlama uzantı özniteliği posta kutusu müşteri ortamı özelleştirilmiştir.
 • PE1 Hatası: [Enable-posta kutusu] WPS hata: özellik değeri geçersiz. Değerin başında veya sonunda boşluk içeremez. Özellik adı: *** görüntüleme adı *** ya *** ad ***

  Başında veya sonunda boşlukdISSlayName ve adıActive Directory öznitelikleri için geçersiz.

  Etkisi: Bu hata düzeltilinceye kadar Yönetilen Nesne sağlanmış değil.

  Çözünürlük:
  • DisplayName özniteliğinde bir beyaz boşluk kullanarak nesneyi yapılandırılmışsa, beyaz alanı silin. Bunu yaptıktan sonra posta kutusu veya posta etkinleştirilmiş kullanıcının sağlanacaktır.
  • DisplayName özniteliğinde önündeki boşluk kullanarak nesneyi sağlandığında, beyaz alanı silin. Bir yükseltme için Microsoft Çevrimiçi Hizmetleri destek ekibi (MOSSUP) tarafından yönetilen nesne düzeltilmesi gerekir.
 • PE1 Hata: WPS hata [Enable-posta kutusu]: 'smtp:.username@contoso.com' adresi geçersiz

  Belirtilen posta özniteliği geçersiz.

  Etkisi: Yönetilen Nesne sağlanacak hata düzeltilinceye kadar değil.

  Çözünürlük: Öznitelik düzeltilmesi gerekir. Geçersiz karakterler (zor bakın sonunda beyaz boşluk dahil) baştaki veya sondaki nokta ve dönemlerinin yinelenen boşlukları, sık karşılaşılan hatalar arasında.

 • PE1 Hatası: [Enable-posta kutusu] WPS hata: proxy adresi "smtp:user.one@mgd.contoso.com" [managedDN] tarafından zaten kullanılıyor. Lütfen başka bir proxy adresi seçin. ManagedDN:...

  MMSSPP eşitleme kapsamı müşteri ormanlarda birinde bir yinelenen adresi proxyAddresses özniteliğini içerir. Başka bir nesne zaten kendi Microsoft tarafından yönetilen proxyAddresses özniteliğindeki proxy adresi vardır. Yinelenen yönetilen ProxyAdresiöznitelik kaynak posta özniteliği, bir kaynakProxyAdresi öznitelik ya da kaynak targetAddressözniteliği gelebilir. (Bunun için yönetilen Active Directory Şeması ikincil bir ProxyAdresi akar.)

  Etkisi: Ek etkisi yoktur. Bkz. "Genel eşitleme hatası etkisi"Başlangıç kısmına etkisi açıklaması için bu makalenin bu eşitleme hatası.

  Çözünürlük: Değiştirebilir veya bu olmamalıdır nesne yinelenen targetAddress özniteliği veya proxy adresi silebilirsiniz. Aynı proxy adresini paylaşan nesnelerin belirlemek için aşağıdaki LDAP sorgusu kullanın:
  (&(|(objectCategory=user)(objectCategory=contact)(objectCategory=group))(proxyAddresses=<address>))
  Örneğin, proxy e-posta adresi Kim.Akers@contoso.com için bir sorgu aşağıdakine benzer:
  (&(|(objectCategory=user)(objectCategory=contact)(objectCategory=group))(proxyAddresses=SMTP:kim.akers@contoso.com))

  Not: Kaynaktan temizlendiğinde eski adrese yanıt yeteneğini korumak için yanlışlıkla silinmeye karşı korumalı bazı yönetilen proxy adreslerini otomatik olarak yönetilen Active Directory şemadan temizlenmez. Bu sorunu gidermek için aşağıdaki yönergeleri izleyin:
  • Yönetilen Yönlendirme etki alanı (örneğin, @mgd.contoso.com) sahip bir proxy adresi hata belirtiyorsa, bu proxy adresi Microsoft Çevrimiçi Hizmetleri desteği tarafından kaldırılması gerekir.
  • Proxy adresleri x500 kaynağı Active Directory nesnesi kaldırıldığında proxy türü MMSSPP 12.2 öncesi sürümlerde kaldırılmadı. Geçerli sürümde, x500 müşteri ormandan silinir proxy adreslerini yönetilen ormandan hemen silinir. x500, daha önce kaldırılan müşteri ormandan ancak yönetilen Active Directory şemasında hala mevcut proxy adreslerini artık kaldırılabilir. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
   1. Proxy adresi özgün kaynak nesnesine geri istenmeyen x500 ekleyin.
   2. İki eşitleme döngüsünü bekleyin.
   3. Kaynak nesnenin proxy adresi Kaldır istenmeyen x500. İstenmeyen proxy adresi yönetilen Active Directory Şeması ' sonraki eşitleme döngüsünde temizlenir.
 • PE1 Hata: WPS hata [Enable-posta kutusu]: ExternalEmailAddress geçersiz bir değere sahip: bağımsız değişken geçerli değerler aralığı dışında belirtildi. Parametre adı: AdresKullanıcı... @contoso.comGeçerli bir SMTP adresi değil.

  Hata kaynağı içeren Office 365targetAddress özniteliği için önceden eşitlenen geçersiz adres tartgetAddressözniteliğidir. Kaynağı nesnesindeki targetAddress özniteliği değeri düzeltilmesi gerekir. Geçersiz karakterler (zor bakın sonunda beyaz boşluk dahil) baştaki veya sondaki nokta ve dönemlerinin yinelenen boşlukları, sık karşılaşılan hatalar arasında. Genellikle, targetAddressözniteliği değeri, son değeri geçersiz dönüştürüldü. Örneğin:Kullanıcı... @contoso.comAdres PE7 sayfa sekmesinde belirlendiği şekilde dönüştürülmüş ve geçerli bir değer düzeltildiUser@mgd.contoso.com, sayfa sekmesinde PE1 şimdi bildirilir. Ancak, geçersiztargetAddress özniteliği değeri için Office 365 zaten eşitlendi ve sağlama hatası posta kutusunu temizlemek için döndürülmesi gerekir.

  Çözünürlük: Postayla etkinleşen bir kullanıcı için geçerli targetAddress özniteliği değeri ayarlayın. Örneğin, User@contoso.com Adres eşitlenir ve Office 365 targetAddressözniteliği değeri güncelleştirildi. Posta kutusu etkin kullanıcı olaraktargetAddress yanlış değer içinde Office 365 düzeltilene kadar dönüşüm yoktur. Düzeltilmiş targetAddress özniteliği değeri Office 365 arası eşitlenir sonra posta kutusu etkin kullanıcı sağlamak için targetAddressözniteliği değeri değiştirin. Örneğin, değeri olduğunu varsayar.User@mgd.contoso.com.
  1. TargetAddress özniteliği değeri posta etkinleştirilmiş bir kullanıcının geçerli bir giriş gibi değiştirme User@contoso.com.
  2. Yeni targetAddressözniteliği değeri Office 365 nesnenintargetAddress özniteliği değeri eşitlemek bekleyin User@contoso.com.
  3. TargetAddress özniteliği değeri bir posta kutusu etkin kullanıcı için geçerli bir girdi aşağıdaki gibi değiştirin User@mgd.contoso.com.
  4. Posta kutusu sağlama için bekleyin.
  5. Office 365 targetAddressözniteliği değeri artık yok.

 • Kaynak posta kutusu PE3 MSO tarafından barındırılan etkinleştirme başarısız oldu

  MSO tarafından barındırılan kaynak posta kutusunu etkinleştirmek MMSSPP çalıştığında bir hata oluşur.

  Etkisi: Bu sorun giderilene kadar MMSSPP MSO tarafından barındırılan kaynak posta kutusu oluşturamazsınız.

  Çözünürlük: Bu nesne için bir gösterge sorunu ve düzeltme adımlarını hata raporu belirli ayrıntıları bakın. Sorun veya düzeltme adımlarını hala belirsiz Microsoft Liaison başvurun.
 • Etkin kullanıcı başarısız PE7 MSO tarafından barındırılan posta oluşturma

  MMSSPP posta etkinleştirilmiş bir kullanıcının MSO tarafından barındırılan dizinde oluşturmayı denediğinde bir hata oluşur.

  Etkisi: Bu sorun giderilene kadar MMSSPP MSO tarafından barındırılan posta etkinleştirilmiş kullanıcı oluşturamazsınız.

  Çözünürlük: Bu nesne için bir gösterge sorunu ve düzeltme adımlarını hata raporu belirli ayrıntıları bakın. Sorun veya düzeltme adımlarını hala belirsiz Microsoft Liaison başvurun.
 • PE10 WPS hata [bağlanma posta]: posta kutusu "... MBX GUID..."veritabanında yok"... MBX database..." ManagedDN:

  MMSSPP otomatik olarak yumuşak bir silinmiş durumda olan bir posta kutusuna yeniden bağlanmaz. Bu durum, bir posta kutusu için farklı bir ortam (örneğin, gelen O365-adanmış müşterinin yerinde sunucuya veya O365 Hizmetleri) geçirildi ve sonra özgün posta kutunuzdaki O365 adanmış oluşturmalıdır Müşterinin istediği zaman bulunmaktadır.

  Etkisi: Kullanıcı posta kutusu yeniden bağlanılamaz.

  Çözünürlük: Düzeltme için Microsoft çevrimiçi destek sorunu yöneticinize iletin. • PE11Setting Takvim Ayarları MSO tarafından barındırılan kaynak posta kutusu başarısız

  MMSSPP kaynak MSO tarafından barındırılan bir posta kutusuna posta kutusu Takvim ayarlarını ayarlamak çalıştığında bir hata oluşur.

  Etkisi: Bu sorun çözülene kadar MMSSPP üzerinde MSO tarafından barındırılan kaynak posta kutusu posta kutusu Takvim Ayarları ayarlayamazsınız. Bu kaynak posta kutusu kullanılabilirliğini etkileyebilir. Örneğin, toplantının AutoAccept kaynak posta kutusu tarafından davet eder gibi bu sorun çözülene kadar özellikleri çalışmayabilir.

  Çözünürlük: Bu nesne için bir gösterge sorunu ve düzeltme adımlarını hata raporu belirli ayrıntıları bakın. Sorun veya düzeltme adımlarını hala belirsiz Microsoft Liaison başvurun.
 • PE17Başarısız MSO tarafından barındırılan posta kullanan kişi veya dağıtım grubu oluşturma

  MMSSPP MSO tarafından barındırılan dizininde posta etkinleştirilmiş bir kişi veya dağıtım grubu oluşturmaya çalıştığında bu hata oluşur.

  Etkisi: Bu sorun giderilene kadar MMSSPP MSO tarafından barındırılan posta kullanan kişi veya dağıtım grubu oluşturamazsınız.

  Çözünürlük: Bu adımlar sorunu ve düzeltme hakkında bir gösterge nesne hata raporu belirli ayrıntıları bakın. Sorun veya düzeltme adımlarını hala belirsiz Microsoft Liaison başvurun.
 • Uzantı özniteliği değil present hata: MailNickname null

  Bu hata SE1118 MMSSPP önceki sürümlerinde aynıdır. Müşteri ilgili kişi nesne üzerinde MailNickname özniteliği boştur ve MMSSPP mailNickname özniteliği generator kurallarını kullanarak MailNickname özniteliği oluşturamıyor. Varsayılan öznitelik oluşturucu kuralları mailNickname özniteliği müşteri nesne üzerinde tanımlanmış bir mailNickname özniteliği olmayan bir kişi oluşturmak için Active Directory içinde givenName (ilk ad olarak da bilinir) ve Sn (son ad olarak da bilinir) özniteliklerini kullanmayı deneyin.

  Etkisi: Ek etkisi yoktur. Bkz. "Eşitleme hatası genel etkisi"üstbilgi bölümünde bu Yardım dosyasının bu eşitleme hatası etkisini bir açıklaması.

  Çözünürlük: Müşteri ilgili kişi nesne üzerinde Mailnickname değeri veya givenName (ilk ad olarak da bilinir) ve Sn (son ad olarak da bilinir) öznitelik değerini ayarlayın.
 • Uzantı özniteliği değil present hata: MailNickname geçersiz

  MailNickname değer geçersiz karakterler içeriyor.

  Etkisi: Ek etkisi yoktur. Bkz. "Eşitleme hatası genel etkisi"üstbilgi bölümünde bu Yardım dosyasının bu eşitleme hatası etkisini bir açıklaması.

  Çözünürlük: Müşteri tarafından mailNickname değeri boş bırakıldığı takdirde bu mümkün ise MMSSPP mailNickname değeri otomatik olarak oluşturun. Bu nedenle, mailNickname değeri temizlemek için bir seçenek olur. Müşterinin mailNickname değerini ayarlamak varsa, değeri RFC 821'de tanımlanmış ölçütlere uyması gerekir. Geçersiz karakterler boşluk, geçerli çizgi olarak görüntülenir uzun tireler dahil at işareti (@) ve parantez. Baştaki veya sondaki beyaz görülmesi zor olan boşluk olduğundan emin olun.
 • MV kısıtlama ihlali

  Öznitelik akışını doğrudan alma oluşur ve uzunluk sınırlandırmaları metaverse özniteliğini kaynak öznitelik değerini aşıyor bu hata oluşur.

  Etkisi: MMSSPP öznitelik değişikliklerini akış veya bu sorun giderilene kadar Services'i ayarlamak.

  Çözünürlük: Öznitelik değeri şema tarafından etkinleştirilen en fazla uzunluk boyutuna azaltmak.
 • [WorkQueueIns] Posta null olmamalıdır. Biz isteğinizi tamamlayamıyor.

  Posta MSO tarafından barındırılan dizine synched bir kaynak nesnesi kaldırıldığında, bu hata oluşur. Kaynağı Active Directory nesnesinde bir değer geri yüklendikten sonra hata devam ediyorsa.

  Etkisi: Ek etkisi yoktur. Bkz. "Eşitleme hatası genel etkisi"üstbilgi bölümünde bu Yardım dosyasının bu eşitleme hatası etkisini bir açıklaması.

  Çözünürlük: En az bir MMSSPP eşitleme döngüsü tamamlandıktan ve kaynak nesne geçerli posta değeri olduğunu onaylayın. Bu doğruladıktan sonra bu sorun için düzeltme Microsoft Çevrimiçi Destek Hizmetleri için yöneticinize iletin. Değer değiştirilmeden önce komut dosyası veya el ile yapılan düzenlemeler posta özniteliğinin değeri temizlemeyin olduğunu emin olun.
 • Dağıtım grubu eksik üye


  Bir dağıtım grubu üyesi eksik. Bu eksik üye bir kullanıcı, kişi veya başka bir grup olabilir. Çapraz Orman Grup, Grup ise, bir SE1290 hata olabilir. Çapraz Orman Grup grup değilse, (örneğin, yinelenen posta) diğer hatalar var olabilir.

  Etkisi: Grup üyeleri dağıtım listesine gönderilen e-postaları alabilirsiniz.

  Çözünürlük:
  • Üye geçerli posta değeri olduğundan emin olun.
  • Üye active sync hata yok emin olun.
  • Üye MSO göründüğünden emin olun.

  Normal bir grup veya çapraz orman Grup grup olup olmadığını belirleyin. Çapraz Orman Grup müşteriler tarafından yapılandırılır ve diğer ormanlardaki üyeleri içerir. Çapraz Orman Grup her müşterinin belirli bir OU'da müşterinin konumunu veya kullanıcı tanımlı bir öznitelik tarafından tanımlanır. Normal gruplar yalnızca yaşadığı ormandan gelen üyeleri içerir.

  Normal dağıtım grupları:
  • Eksik üye MSO içinde görünür ve hiçbir Eşitleme hataları olduğundan emin olun.
  • Eksik nesne iç içe grup üyesi ise, Grup içinde MSO görünür ve iç içe grup posta olduğunu emin olun.
  • Üst grup (diğer bir deyişle, çapraz orman grup) normal bir grup ise, iç içe grup aynı zamanda çapraz orman Grup olmadığından emin olun. Çapraz Orman Grup normal gruplar veya diğer ormanlar arası grupları içerebilir. Ancak, normal gruplar ormanlar arası gruplar içeremez.

  Ormanlar arası grupları:
  • Eksik üye MSO içinde görünür ve hiçbir Eşitleme hataları olduğundan emin olun.
  • Grup üyesi MSO içinde görünür, ancak gruptan eksik, eşleşen bir adres değer kaynak çapraz orman grup üyesi olduğunu doğrulayın.
  • Eksik nesne iç içe grup üyesi ise, Grup içinde MSO görünür ve iç içe grup posta olduğunu emin olun.
  • Çapraz Orman Grup eksik üye ise, bu grubun normal bir grup (diğer bir deyişle, çapraz orman grup) bir üst olup olmadığını denetlemek. Çapraz Orman Grup normal gruplar veya diğer ormanlar arası grupları içerebilir. Ancak, normal gruplar ormanlar arası gruplar içeremez.

Yeni işe alma senaryo hakkında daha fazla bilgi

Aşağıdaki bölüm 5.2 Microsoft Yönetilen çözümleri hizmeti sağlama sağlayıcısı (MMSSPP) sağlama arabirimleri el kitabı, dan bir alıntıdır:
Yeni işe alma senaryo:
MMSSPP, istenen türde ve istenen bölgedeki bir posta kutusu etkin kullanıcı nesnesi oluşturur.
Notlar
 1. Bu senaryoda, targetAddress özniteliği ve eşleşen ikincil SMTP ProxyAdresi özniteliği eksikliği gösterir, müşteri kuruluşunun tüm eski posta sistemleri emekli ve olduğunu bu nedenle yönlendirmek gerek müşterinin eski posta sisteminden O365 barındırılan posta kutuları için posta.
 2. Yeni işe alma posta kutusu sağlama seçeneği ONolarak ayarlandığında, yeni işe alma senaryo etkinleştirilir. (Varsayılan olarak, bu seçeneği OFFiçin ayarlanır.) MMSSPP Müşteri Dağıtım Kılavuzu özelliği ve dağıtım seçim seçeneği genel bir bakış için "Yeni işe alma posta kutusu sağlama özelliği" bölümüne bakın. Bu özellik teknik yönlerini bu belgede "Posta kutusu sağlama bileşenler" bölümünde bulunabilir.

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 2590119 - Son İnceleme: 08/16/2016 19:47:00 - Düzeltme: 7.0

Microsoft Business Productivity Online Dedicated, Microsoft Business Productivity Online Suite Federal, Microsoft Exchange Online

 • vkbportal226 kbmt KB2590119 KbMttr
Geri bildirim