Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Project Server 2010 düzeltme paketi (Pjsrvwfe-x-none.msp): 9 Mart 2012

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 2598251
 
Özet
Bu makalede, 9 Mart 2012 tarihli Project Server 2010 düzeltme paketinde giderilen Microsoft Project Server 2010 sorun.
GİRİŞ

Bu düzeltme paketinde giderilen sorun

Proje Web Apps (pwa) Proje Merkezi sayfasına erişmeye çalıştığınızda sayfasının yüklenmemesi ve "Bilinmeyen hata" hata iletisi alırsınız. Proje bilgilerini bir proje Ayrıntısı sayfasına (pdp) üzerinde düzenlediğinizde, ayrıca, birden fazla değer görüntülenirKurumsal Proje özel alan.
Çözüm
Aşağıdaki düzeltmeyi Microsoft'tan edinilebilir. Bu bölümde algılamak ve bu soruna neden yinelenen kayıtları kadar temizlemek için gerekli adımları açıklar. Bu düzeltmeyi uyguladıktan sonra aşağıdaki temizleme komut çalıştırmanız gerekir. Bir kez temizleme komut dosyalarını çalıştırmak yeterlidir.

Komut dosyaları, aşağıdaki eylemleri gerçekleştirir:
  • 1 Komut dosyası, bu sorunla karşılaşan ve etkilenen projeleri ve özel alanlar görüntüler olup olmadığını algılar.
  • Komut 2 etkilenen tablonun yedekler.
  • Yinelenen kayıtları 3 komut kaldırır.
  • Komut dosyası 4 yedek tablodan kayıtları geri yükleyerek silme işlemini geri alır.
  • Komut dosyası 5 yedek tablo kaldırır.
Komut dosyaları bir üretim ortamına uygulamadan önce sonuçlarını doğrulamak için temizleme komut dosyalarını geliştirme ortamında sınamanız önerilir. Buna ek olarak, ağ kullanıcı etkinliği olmadığında, yalnızca bu işlemi gerçekleştirmelisiniz.

Komut dosyası 1

Aşağıdaki sql sorgu, veritabanı içinde bu sorunu olduğunu doğrular. Hiçbir satır döndürdü, bu sorunla karşılaşmayan. Project Server yayımlanan veritabanı adınızı sorgu ilk satırında yer tutucu değerini değiştirin.

USE <ProjectServer_Published>SELECT CFV.PROJ_UID, MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME, COUNT (*) TOTALCOUNT FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFVINNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UIDINNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPVON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UIDwhere CFPV.MD_PROP_MAX_VALUES=1GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1ORDER BY TOTALCOUNT DESC

Komut dosyası 2

2 Komut dosyası, MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_Backup adlı MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES tablodaki kayıtları yedekler bir tablo oluşturur. 3 Komut dosyasını çalıştırmadan önce bir kez bu komut dosyasını çalıştırmak emin olun. 3 Komut dosyası tarafından gerçekleştirilen temizleme işlemi geri almak isterseniz, 2 komut dosyası çalıştırabilirsiniz.

USE <ProjectServer_Published>SELECT * INTO MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUP FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES


Komut dosyası 3

3 Komut dosyası, bu sorunla karşılaşan ilk algılar. Bu sorun yaşamıyorsanız, hiçbir işlem yapılmaz. Bu sorunu yaşıyorsanız, yinelenen kayıtları komut kaldırır.

USE <ProjectServer_Published>DECLARE @ITERATIONS AS INTSET @ITERATIONS=(SELECT TOP 1 COUNT (*) TOTALCOUNT FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1 GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1 ORDER BY TOTALCOUNT DESC )-1IF @ITERATIONS IS NULLBEGINPRINT 'DID NOT FIND ANY DUPLICATES TO PROCESS'ENDELSEBEGINPRINT 'TOTAL ITERATIONS TO PROCESS: ' PRINT @ITERATIONSWHILE @ITERATIONS <>0BEGINPRINT 'ITERATION COUNT: ' PRINT @ITERATIONSDECLARE @PROJ_UID AS UNIQUEIDENTIFIERDECLARE @MD_PROP_UID AS UNIQUEIDENTIFIERDECLARE @MOD_DATE AS DATETIME DECLARE ACDELETEDUPLICATERECORDS CURSOR FOR SELECT PROJ_UID, MD_PROP_UID, MIN(MOD_DATE) AS MOD_DATE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES WHERE PROJ_UID IN(SELECT CFV.PROJ_UID FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1 GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1 )AND MD_PROP_UID IN (SELECT CFV.MD_PROP_UID FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1 GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1 )GROUP BY PROJ_UID, MD_PROP_UIDHAVING COUNT (*) >1 ORDER BY PROJ_UIDOPEN ACDELETEDUPLICATERECORDS FETCH NEXT FROM ACDELETEDUPLICATERECORDS INTO @PROJ_UID, @MD_PROP_UID, @MOD_DATE WHILE @@FETCH_STATUS =0 BEGIN DELETE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES WHERE PROJ_UID=@PROJ_UIDAND MD_PROP_UID=@MD_PROP_UIDAND MOD_DATE=@MOD_DATEFETCH NEXT FROM ACDELETEDUPLICATERECORDS INTO @PROJ_UID, @MD_PROP_UID, @MOD_DATE END CLOSE ACDELETEDUPLICATERECORDS DEALLOCATE ACDELETEDUPLICATERECORDS SET @ITERATIONS = @ITERATIONS-1END END 

Komut dosyası 4

3 Komut dosyası tarafından gerçekleştirilen temizleme işlemi geri almak isterseniz yalnızca 4 komut dosyasını çalıştırın. Çoğu durumda, bu komut dosyasını kullanmak zorunda değildir. Ancak, gerekli durumlarda komut sağlanır. 2 Komut dosyası yedeklendi kayıtları geri yükleyerek 4 komut dosyası çalışır.

Not Sistem üretime geri koymak sonra 4 komut dosyası çalışmaz. Yedekleme zaman anlık görüntüsüdür ve yeni düzenlemeler yapıldıktan sonra bu yedeği geri yüklerseniz, bu değişiklikler kaybolur.

USE <ProjectServer_Published>DELETE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUESINSERT INTO MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUESSELECT * FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUP

Komut dosyası 5

Yedekleme tablo kaldırmak için aşağıdaki komut dosyasını çalıştırın.

USE <ProjectServer_Published>DROP TABLE MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUPDüzeltme bilgileri

Desteklenen bir düzeltme Microsoft'tan edinilebilir. Ancak bu düzeltmenin yalnızca bu makalede açıklanan sorunları gidermesi amaçlanmıştır. Bu düzeltme yalnızca bu makalede anlatılan sorunların yaşandığı sistemlere uygulayın. Bu düzeltme, ek sınama uygulanabilir. Bu nedenle, bu sorundan ciddi bir şekilde etkilemiyorsa, bu düzeltmeyi içeren bir sonraki yazılım güncelleştirmesini beklemeniz önerilir.

Karşıdan yüklenebilir bir düzeltme varsa, bu Bilgi Bankası makalesinin başında "Düzeltme karşıdan yüklenebilir" bölümü. Bu bölüm görünmüyorsa, düzeltmeyi edinmek üzere Microsoft Müşteri Hizmetleri ve Destek'e başvurun.

Not Ek sorunlar oluşursa veya sorun giderme gerekirse, ayrı bir hizmet isteği oluşturmanız gerekebilir. Ek destek sorularına ve bu düzeltme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır. Tam listesini Microsoft Müşteri Hizmetleri ve destek telefon numaraları veya ayrı bir hizmet isteği oluşturmak için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Not "Düzeltme karşıdan yüklenebilir" formunda, düzeltmenin kullanılabilir olduğu diller görüntülenir. Kendi dilinizi görmüyorsanız, bu dil için bir düzeltme değil çünkü.

Önkoşullar

Bu düzeltme paketini yüklemek için Project Server 2010'u veya Project Server 2010 Service Pack 1 yüklü olmalıdır.

Yeniden başlatma gereksinimi

Bu düzeltmeyi uyguladıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız olmayabilir.

Düzeltme değiştirme bilgileri

Bu düzeltme önceden yayımlanmış değiştirmez düzeltme.

Kayıt defteri bilgileri

Düzeltmeleri kullanmak için Bu paket, herhangi bir değişiklik gerekmez kayıt defteri.

Dosya bilgileri

Bu düzeltme, bir ürünü en son sürüme tam olarak güncelleştirmek için gereken tüm dosyaları içermeyebilir. Bu düzeltme yalnızca bu makalede listelenen sorunları çözmek için dosyalar içerir.

, Bu düzeltme paketinin genel sürümü Microsoft Windows Installer kullanan düzeltme paketini yüklemek için paket. Tarihler ve saatler için bu dosyaları Eşgüdümlü Evrensel Saat (utc) aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Zaman, dosya bilgilerini görüntülemek için tarih yerel saate dönüştürülür. Bulmak için utc ve yerel saat kullanmak arasındaki fark Saat dilimi sekmesi Tarih ve saat öğesinde Denetim Masası'nda.

Karşıdan yükleme bilgileri
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaat
Projectserver2010-kb2598251-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6117.500211,110,5767 Mar 129: 15

Microsoft Windows Installer .msp dosyası bilgileri
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaat
Pjsrvwfe-x-none.mspUygulanamaz11,213,3127 Mar 1216: 12

Düzeltme yüklendikten sonra düzeltmenin genel sürümü dosya öznitelikleri veya sonraki bir sürümü aşağıdaki tabloda listelenen dosya özniteliklerine sahiptir.

Pjsrvwfe-x-none.msp

Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaat
Addmodifyanalysis.aspx14.0.601562,76029 Ağu 1113: 43
Addmodifycategory.aspx14.0.601541,28729 Ağu 1113: 41
Addmodifydelegation.aspx14.0.601518,67529 Ağu 1113: 43
Addmodifydependency.aspx14.0.601519,73729 Ağu 1113: 43
Addmodifydriver.aspx14.0.601516,97629 Ağu 1113: 43
Addmodifygroup.aspx14.0.601535,86629 Ağu 1113: 41
Addmodifyprioritization.aspx14.0.601525,46229 Ağu 1113: 43
Addmodifytemplate.aspx14.0.601522,27229 Ağu 1113: 41
Addmodifyuser.aspx14.0.6015145,82429 Ağu 1113: 41
Addtask.aspx14.0.601514,94029 Ağu 1113: 43
Adfindgroup.aspx14.0.60154,03629 Ağu 1113: 41
Admin.aspx14.0.60152,22829 Ağu 1113: 41
Admtime.aspx14.0.60158,73129 Ağu 1113: 41
Adsyncerp.aspx14.0.601512,77029 Ağu 1113: 41
Adsyncpsgroups.aspx14.0.60153,35229 Ağu 1113: 41
Analyses.aspx14.0.60158,80129 Ağu 1113: 43
Analysisprojectsdlg.aspx14.0.60156,68329 Ağu 1113: 43
Approvalcommentdlg.aspx14.0.61104,89330 Ağu 1122: 05
Approvals.aspx14.0.60156,37829 Ağu 1113: 43
Approvaltask.aspx14.0.60155,99629 Ağu 1113: 43
Backup.aspx14.0.60156,38329 Ağu 1113: 41
Backupsched.aspx14.0.601514,26029 Ağu 1113: 41
Buildresplanteam.aspx14.0.60155,99129 Ağu 1113: 43
Buildteam.aspx14.0.60157,97229 Ağu 1113: 43
Calendarsmain.aspx14.0.601512,80229 Ağu 1113: 41
Changeskipworkflow.aspx14.0.601518,61429 Ağu 1113: 41
Changeworkflow.aspx14.0.60155,29029 Ağu 1113: 43
Closepdpdialog.aspx14.0.601513,43129 Ağu 1113: 43
Commentdlg.aspx14.0.60151,09329 Ağu 1113: 43
Comparedrivers.aspx14.0.601519,87329 Ağu 1113: 43
Compareportfolioselectionscenarios.aspx14.0.60154,52029 Ağu 1113: 43
Confirmpdpdeletion.aspx14.0.60156,33729 Ağu 1113: 43
Copycalendardlg.aspx14.0.60151,77229 Ağu 1113: 41
Costconstraintanalysis.aspx14.0.601574,39729 Ağu 1113: 43
Cpycfdlg.aspx14.0.60151,52129 Ağu 1113: 41
Cpyltdlg.aspx14.0.60151,50929 Ağu 1113: 41
Cpyvwdlg.aspx14.0.60151,72629 Ağu 1113: 41
Createfy.aspx14.0.601511,22929 Ağu 1113: 41
Createprojectworkspacedlg.aspx14.0.60158,53729 Ağu 1113: 41
Createpwa.aspx14.0.601518,93829 Ağu 1113: 41
Cubeanalysisadmin.aspx14.0.60156,03229 Ağu 1113: 42
Cubefieldselect.aspx14.0.601546,83729 Ağu 1113: 42
Cubegenadmin.aspx14.0.601544,57629 Ağu 1113: 42
Cubestatusdlg.aspx14.0.60156,19629 Ağu 1113: 42
Customfilterdlg.aspx14.0.60151,43329 Ağu 1113: 42
Customizefields.aspx14.0.601523,61129 Ağu 1113: 41
Dataanalysisdeprecated.aspx14.0.601581029 Ağu 1113: 43
Dataedit.dll14.0.6116.5000445,23218 Oca 124: 02
Datepickerdlg.aspx14.0.601511,03329 Ağu 1113: 42
Dbcleanup.aspx14.0.601528,35629 Ağu 1113: 41
Default.aspx14.0.60157,36429 Ağu 1113: 43
Delegate.aspx14.0.601513,16329 Ağu 1113: 43
Details.aspx14.0.601530,68729 Ağu 1113: 43
Driverpriorities.aspx14.0.601520,37229 Ağu 1113: 43
Drivers.aspx14.0.60156,46329 Ağu 1113: 43
Editcustomfield.aspx14.0.60153,09629 Ağu 1113: 43
Editcustomfield.aspx14.0.6105127,46329 Ağu 1113: 41
Editglobal.aspx14.0.60154,77229 Ağu 1113: 41
Editlookuptable.aspx14.0.601564,66629 Ağu 1113: 41
Editprojectpermissions.aspx14.0.601510,50929 Ağu 1113: 43
Editresplanassignmentcf.aspx14.0.601519,12729 Ağu 1113: 43
Editsiteaddressdlg.aspx14.0.60158,82629 Ağu 1113: 41
Edittaskcf.aspx14.0.60154,12229 Ağu 1113: 42
Enterpriseprojecttypedetails.aspx14.0.601536,33829 Ağu 1113: 41
Enterpriseprojecttypes.aspx14.0.60154,76329 Ağu 1113: 41
Events.aspx14.0.60158,41129 Ağu 1113: 41
Eventsaddmod.aspx14.0.601516,70529 Ağu 1113: 41
Exportgridexcel.aspx14.0.601568629 Ağu 1113: 43
Exporthtmlword.aspx14.0.601568529 Ağu 1113: 43
Fieldpickerdlg.aspx14.0.60202,80429 Ağu 1113: 42
Fiscalperiod.aspx14.0.601510,39129 Ağu 1113: 41
Forcecheckin.aspx14.0.60153,82629 Ağu 1113: 41
Ganttsettings.aspx14.0.601519,65829 Ağu 1113: 41
Groupbydlg.aspx14.0.60153,87829 Ağu 1113: 42
Groupsettings.aspx14.0.601519,04329 Ağu 1113: 41
Import.aspx14.0.60156,95329 Ağu 1113: 43
Importwsslistdlg.aspx14.0.601562,27429 Ağu 1113: 43
Issuesandrisks.aspx14.0.60156,46229 Ağu 1113: 43
License.aspx14.0.60153,56729 Ağu 1113: 41
Lineclass.aspx14.0.60158,71029 Ağu 1113: 42
Linkitemsdlg.aspx14.0.60153,77029 Ağu 1113: 44
Linkitemspage.aspx14.0.60155,60429 Ağu 1113: 44
Loadnote.aspx14.0.601535229 Ağu 1113: 43
Locktask.aspx14.0.60158,53629 Ağu 1113: 43
Managecategories.aspx14.0.61027,26329 Ağu 1113: 42
Managedelegations.aspx14.0.601522,11429 Ağu 1113: 43
Managegroups.aspx14.0.61027,06329 Ağu 1113: 42
Managepsiserviceapp.aspx14.0.60155,03329 Ağu 1113: 41
Managepwa.aspx14.0.60157,80029 Ağu 1113: 41
Managetemplates.aspx14.0.61027,33229 Ağu 1113: 42
Manageusers.aspx14.0.610211,56529 Ağu 1113: 42
Managewss.aspx14.0.601512,69729 Ağu 1113: 42
Mgr_notification.aspx14.0.601512,19929 Ağu 1113: 43
Microsoft.Office.Project.pi.dll14.0.6015.100087,92029 Ağu 1113: 35
Microsoft.Office.Project.Reporting.dll14.0.6015.100042,86429 Ağu 1113: 35
Microsoft.Office.Project.Schema.dll14.0.6015.10005,314,41629 Ağu 1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.applicationpages.dll14.0.6015.100067,44029 Ağu 1113: 41
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.dll14.0.6022.1000288,62429 Ağu 1113: 41
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.intl.dll14.0.6015.100020,34429 Ağu 1113: 41
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.dll14.0.6117.5000285,4887-Şub-1220: 38
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.internal.dll14.0.6117.5000498,4807-Şub-1220: 38
Microsoft.Office.Project.Server.dll14.0.6117.50027,256,88029 Şub 122: 35
Microsoft.Office.Project.Server.Eventing.exe14.0.6015.100017,81629 Ağu 1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.events.receivers.dll14.0.6015.1000132,97629 Ağu 1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.events.Remote.dll14.0.6015.100059,24829 Ağu 1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.library.dll14.0.6015.10002,148,20829 Ağu 1113: 35
Microsoft.Office.Project.Server.Native.dll14.0.6015.1000482,67229 Ağu 1113: 35
Microsoft.Office.Project.Server.Optimizer.dll14.0.6015.1000321,90429 Ağu 1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.applicationpages.dll14.0.6117.50001,047,3927-Şub-1220: 38
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll14.0.6117.50002,067,2967-Şub-1220: 38
Microsoft.Office.Project.Server.Queuing.exe14.0.6015.100034,69629 Ağu 1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.sqlclrfunctions.dll14.0.6015.100038,76829 Ağu 1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.stsadmcommandhandler.dll14.0.6015.1000169,84029 Ağu 1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.stsadmcommandhandler.intl.dll14.0.6015.100059,25629 Ağu 1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.Upgrade.dll14.0.6117.50025,942,06429 Şub 122: 35
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll14.0.6117.5000494,3847-Şub-1220: 38
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.defaultworkflow.dll14.0.6015.100079,72829 Ağu 1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.dll14.0.6015.1000333,68029 Ağu 1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.intl.dll14.0.6015.100042,87229 Ağu 1113: 40
Microsoft.Office.Project.Shared.dll14.0.6015.1000132,97629 Ağu 1113: 35
Microsoft.Office.Project.Shared.intl.dll14.0.6015.1000219,00029 Ağu 1113: 35
Microsoft.Office.Project.webproj.dll14.0.6116.5000789,29617 Oca 1219: 11
Modifymetricsconstraintscolumns.aspx14.0.60152,29629 Ağu 1113: 43
Myjobs.aspx14.0.60156,29029 Ağu 1113: 43
Mytssummary.aspx14.0.601512,38129 Ağu 1113: 43
Mywork.aspx14.0.60154,82829 Ağu 1113: 43
Notification.aspx14.0.601518,61429 Ağu 1113: 42
Orgpermissions.aspx14.0.60155,85629 Ağu 1113: 42
Password.aspx14.0.60156,75329 Ağu 1113: 42
Periodcloseconfirmation.aspx14.0.60153,02329 Ağu 1113: 42
Personalsettings.aspx14.0.60153,79529 Ağu 1113: 42
Personaltaskdlg.aspx14.0.60153,16929 Ağu 1113: 43
Pjpromptdlg.aspx14.0.60151,81929 Ağu 1113: 42
Policy.12.0.microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll14.0.6015.100011,70429 Ağu 1113: 41
Postimplementationreview.aspx14.0.60153,70829 Ağu 1113: 43
Prioritizations.aspx14.0.601510,91729 Ağu 1113: 43
ProjectDependencies.aspx14.0.60156,90529 Ağu 1113: 43
Projectdetails.aspx14.0.60153,64529 Ağu 1113: 43
Projectdrilldown.aspx14.0.60156,58229 Ağu 1113: 44
Projectinformation.aspx14.0.60153,65229 Ağu 1113: 44
Projectpermissions.aspx14.0.60156,03229 Ağu 1113: 43
Projectpriorities.aspx14.0.60156,40929 Ağu 1113: 43
Projectpriorityusingcustomfields.aspx14.0.60151,69429 Ağu 1113: 43
Projects.aspx14.0.60156,36129 Ağu 1113: 44
Projectstrategicimpact.aspx14.0.601520,21829 Ağu 1113: 43
Proposaldetails.aspx14.0.60153,69929 Ağu 1113: 44
Proposalschedule.aspx14.0.60153,70029 Ağu 1113: 44
Proposalstagestatus.aspx14.0.60153,70329 Ağu 1113: 44
Proposalsummary.aspx14.0.60153,69929 Ağu 1113: 44
Qstatuschecker.aspx14.0.601510,62929 Ağu 1113: 42
Queue.aspx14.0.601516,31929 Ağu 1113: 42
Queueerrortext.aspx14.0.60151,53129 Ağu 1113: 42
Queuesettings.aspx14.0.601527,24829 Ağu 1113: 42
Reportcenterhome.aspx14.0.60151,24729 Ağu 1113: 43
Resavailability.aspx14.0.601510,28329 Ağu 1113: 43
Resourceassignments.aspx14.0.60154,99129 Ağu 1113: 44
Resourceconstraintanalysis.aspx14.0.601566,43729 Ağu 1113: 43
Resourceconstraintreport.aspx14.0.601531,19429 Ağu 1113: 43
Resourceconstraintreportfilters.aspx14.0.60157,23129 Ağu 1113: 43
Resourceconstraintreqavail.aspx14.0.601540,36929 Ağu 1113: 43
Resources.aspx14.0.60156,33429 Ağu 1113: 44
Respicker.aspx14.0.60204,60229 Ağu 1113: 42
Resplans.aspx14.0.601527,95329 Ağu 1113: 43
Restore.aspx14.0.60157,98229 Ağu 1113: 42
Reviewtsdetail.aspx14.0.60156,26729 Ağu 1113: 44
Rules.aspx14.0.60155,75129 Ağu 1113: 43
Rulesaddmod.aspx14.0.601542,89429 Ağu 1113: 43
Savesolutiondlg.aspx14.0.60151,85429 Ağu 1113: 43
Schedule.aspx14.0.60153,79429 Ağu 1113: 44
Selectcustomfieldsforprojectpriorities.aspx14.0.60151,62629 Ağu 1113: 43
Selecttaskdlg.aspx14.0.60158,76229 Ağu 1113: 43
Self_notification.aspx14.0.601511,55029 Ağu 1113: 43
ServerConfig.aspx14.0.601526,45929 Ağu 1113: 42
Sitemap.aspx14.0.601511,73829 Ağu 1113: 42
Sitemapaddmod.aspx14.0.60158,74329 Ağu 1113: 42
Srarchive.aspx14.0.60154,98529 Ağu 1113: 43
Srhome.aspx14.0.601510,27629 Ağu 1113: 43
Srmisc.aspx14.0.60153,16029 Ağu 1113: 43
Srrequest.aspx14.0.601533,63929 Ağu 1113: 43
Srresponseedit.aspx14.0.601522,02029 Ağu 1113: 43
Srresponseview.aspx14.0.60153,63129 Ağu 1113: 43
Srteam.aspx14.0.601517,38929 Ağu 1113: 43
Statusapprovalshistory.aspx14.0.60153,32329 Ağu 1113: 43
Statusapprovalspreview.aspx14.0.60155,19429 Ağu 1113: 44
Statusing.aspx14.0.60158,97629 Ağu 1113: 42
Strategicimpact.aspx14.0.60153,65229 Ağu 1113: 44
Submittsdlg.aspx14.0.60154,42829 Ağu 1113: 43
Taskdetailsdialog.aspx14.0.60151,06929 Ağu 1113: 43
Tasks.aspx14.0.60156,30629 Ağu 1113: 44
Teamassignments.aspx14.0.60156,33929 Ağu 1113: 44
Timeoffdlg.aspx14.0.60154,70229 Ağu 1113: 43
Timeperiod.aspx14.0.601521,10729 Ağu 1113: 42
Timephasedgrid.aspx14.0.60151,77929 Ağu 1113: 43
Timesheet.aspx14.0.60156,32429 Ağu 1113: 44
Timesheethistory.aspx14.0.60154,42429 Ağu 1113: 43
Treepicker.aspx14.0.60152,65729 Ağu 1113: 42
Tssettings.aspx14.0.601520,25829 Ağu 1113: 42
Updatesites.aspx14.0.601512,46229 Ağu 1113: 42
Viewsaddmod.aspx14.0.601554,31529 Ağu 1113: 42
Viewsmain.aspx14.0.60156,68929 Ağu 1113: 42
Webprojsupport.dll14.0.6015.100071,53629 Ağu 1113: 35
Workflowphasedetails.aspx14.0.601513,55029 Ağu 1113: 42
Workflowphases.aspx14.0.60157,69629 Ağu 1113: 42
Workflowsettings.aspx14.0.60157,76729 Ağu 1113: 42
Workflowstagedetails.aspx14.0.601536,91029 Ağu 1113: 42
Workflowstages.aspx14.0.60157,22129 Ağu 1113: 42
Workspaceprovisioningsettings.aspx14.0.601516,83229 Ağu 1113: 42
Wssnav.aspx14.0.60153,05329 Ağu 1113: 42

Referanslar
Hakkında daha fazla bilgi için yazılım güncelleştirme terminolojisi, aşağıdaki makale numarasını görüntülemek için tıklatın Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi:
824684 Microsoft yazılım güncelleştirmelerini açıklamak için kullanılan standart terminolojinin açıklaması

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 2598251 - Son İnceleme: 06/05/2012 18:21:00 - Düzeltme: 3.0

Microsoft Project Server 2010

  • kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2598251 KbMttr
Geri bildirim