Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Sistem Durumu Aracısı ipuçları ve System Center Operations Manager 2007 için düzeltmeler

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 2616936
Özet
Bu makalede, Microsoft System Center Operations Manager 2007 (OpsMgr) aracısı durumu için düzeltmeler ve değişiklikler hakkında ipuçları açıklanır. Bu makalede, düzeltme ve kayıt defteri anahtarları açıklanır. Bu düzeltme ve kayıt defteri anahtarları ortamınızda doğrudan fark edilmesi değil ancak farkında olduğunuz değil sorunları neden olabilir.

Bu makalede Operations Manager 2007 SP1 ve işlem yöneticisi 2007 R2 içindir. Operations Manager 2012, Operations Manager 2012 SP1 ve işlem yöneticisi 2012 R2 için aşağıdaki makaleye bakın:

Bu ipuçları ve düzeltmeler gri durumda olan aracılar etkileyen bir sorun varsa, yardımcı olabilir. Ancak, bunlar yardımcı olmazsa, aşağıdaki makaleyi yararlı olabilir:

Daha fazla bilgi

Düzeltmeleri

 1. Aracılar, yönetim sunucular ve ağ geçitleri son toplu güncelleştirme (CU) çalışır durumda olduğundan emin olun. Bu makalenin yazıldığı tarihte, CU en son sürümü CU6 oldu. Toplu güncelleştirme 6 System Center Operations Manager 2007 R2 (KB 2626076) karşıdan yüklemek için aşağıdaki Microsoft Web sitesine bakın:

 2. Tüm aracılar, yönetim sunucular ve ağ geçitleri Windows için en son JET EDB düzeltme sürümü çalışmalıdır.

  Windows 7 ve Windows 2008 R2 için

  JET EDB Windows düzeltmesi'nın en son sürümü bu işletim sistemleri için Service Pack 1 (SP1) eklenmiştir.

  Windows Vista ve Windows 2008 için

  Aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesinde açıklanan düzeltme toplaması yükleyin:


  Windows Server 2003 için

  Aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesinde açıklanan düzeltmeyi yükleyin:

 3. Yanlış olan çok büyük bir değer döndüren bir Ortalama Disk sn/aktarma sorunu yoktur. Daha fazla bilgi için işletim sisteminize uygun olarak aşağıdaki makalelere bakın:

  Windows 7 veya Windows 2008 R2 için

  Windows Vista veya Windows Server 2008 için

 4. Yedekleme ve olay günlüklerini Windows Server 2008 veya Windows Vista'da temizleyin sonra olay bildirimlerini almazsınız. Bu nedenle, olay günlüklerini temizlendikten sonra olaylar için uyarı vermesini OpsMgr engellenir.

  Windows Vista veya Windows 2008 için

  Not Bu sorun, Windows Server 2008 R2 veya Windows 7'de oluşmaz.
 5. "Win32_Service" WMI sınıfı, Windows Server 2008 R2 ve Windows 7'de bellek sızıntısına neden oluyor:


  Not Bu sorun, Windows Server 2008 R2 SP1 ve Windows 7 SP1'de giderilmiştir.
 6. Bir düzeltme kullanılabilir, Windows Server 2003 Windows Yönetim Araçları deposunu kararlılığı artırır:

 7. WSH ikili dosyalar, Windows komut dosyası 5.7 Windows Server 2003 veya Windows XP çalıştıran bir bilgisayara yükledikten sonra Windows Dosya Koruması tarafından üzerine yazılır:

  Operations Manager için bu yüksek CPU kullanımına neden olabilir.
 8. Yönetilen uygulamayı yüksek iş parçacığı tutamaçları ve olay işleyicileri Microsoft .NET Framework 2.0 vardır;

  Operations Manager için bu işleme çok sayıda neden olur
 9. Bir uygulama veya XML isteklerini işlemek için MSXML 6.0 kullanan bir hizmeti CPU kullanımı, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP Service Pack 3 veya MSXML 6. 0'in yüklü olduğu diğer sistemler % 100 ulaşır:

  Operations Manager için bu davranış Monitoringhost.exe işleminin yüksek CPU kullanımına neden olur.
 10. TDI sürücüleri kullanan yazılım sistemde birden çok işlemci bulunan bir bilgisayarda çalışan bir Windows Server 2008 veya Windows Vista SP1 yüklendiğinde yeni AFD bağlantı başarısız:

 11. Düzeltme: "Sağlayıcı yükleme hatası" hata iletisini alıyorsunuz veya Wmiprvse.exe işlemi SQL Server 2005, SQL Server 2008 veya SQL Server 2008 R2 hizmetleri hakkında bilgi edinmek için SQL Server WMI Sağlayıcısı'nı kullandığınızda, yanıt vermiyor:

 12. Genişletilmiş Kimlik doğrulama için koruma: ağ bağlantıları, tümleşik Windows kimlik doğrulaması (IWA) kullanılarak kimlik doğrulaması yapılırken bu özellik koruması ve kimlik bilgileri işleme arttırır. İşlemler Yöneticisi'nde bir istemci alım yapan bazı hatalar olabilir. Bu durumda, bir ağ izlemesi aşağıdakileri içerecektir:

  Server Error, (91) Invalid user identifier
  Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki aşağıdaki makaleyi görüntüleyin:

 13. .NET Framework 3.5 Service Pack 1 için Windows XP ve Windows Server 2003'te (976765, 980773 ve 976769) paketi güncelleştirmesi: 8 Haziran 2010:

 14. .NET Framework 3.5 Service Pack 1 ve .NET Framework 2.0 Service Pack 2 üzerinde Windows XP ve Windows Server 2003'te (976765 ve 980773) paketi güncelleştirmesi: 8 Haziran 2010:

 15. Windows Server 2008 Yük Devretme Kümelemesi WMI sağlayıcısı için bir toplu düzeltme paketi:

 16. Yapıldığında bellek sızıntısı IIS'de bizim IIS bulma stres sınama. APM özelliğini OM12 kullanıldığında, bu QFE OpsMgr ile IIS MP kullanan kişi için önemli ve hatta daha da önemli. Daha fazla bilgi için bkz: "Düzeltme: IIS 7.5 W3SVC yapılandırdıktan sonra Rhs.exe dosyasında bellek sızıntısı hizmeti bir Windows Server 2008 R2 SP1 yük devretme kümesi":

 17. WMI hizmeti ve WMI sağlayıcıları, Windows 7 veya Windows Server 2008 R2 çalıştıran bir bilgisayarda performans izlemek için WMI Performans sınıflarını kullandığınızda yanıt vermiyor:

 18. Windows 7 veya Windows Server 2008 R2'de büyük bir WMI deposunu var yüksek CPU kullanımı veya uzun başlatma işlemi WMI deposunu doğrulaması sırasında oluşur:

 19. Windows Server 2008 R2 veya Windows 7 başlangıç veya oturum açma işlemi beklenmedik biçimde yavaş:

 20. Windows 7 veya Windows Server 2008 R2'in birden çok istek sahipleri tarafından Win32_Environment WMI sınıfı sorgulandığında "0x80041001" hata:

 21. Düzeltme: çok işlemcili bir bilgisayarda IIS 6. 0 CounterExists yöntemini veya EXISTS yöntemi çağrıldığında uygulamanın ana bilgisayar işlemi çöküyor

 22. DFS Çoğaltma olay günlüğünü, Windows Server 2008 çalıştıran bir bilgisayarda sorguladığınızda yalnızca ilk karakter için bazı dizeleri iletileri olay görünür.

Kayıt defteri alt anahtarları

Alt 1
Alt anahtar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\HealthService\Parameters

Türü: REG_DWORD
Adı: kalıcı sürüm deposu en büyük
Değer: 16 kilobayt sayfa sayısı
Temel: ondalık

Sürüm deposu varsayılan boyutu, işlem yöneticisi rolüne bağlı ve bellekte ayrılacak 16 kilobayt sayfa sayısı olarak tanımlanır. Varsayılan değerler aşağıdaki gibidir:
Aracı (iş istasyonu işletim sistemleri): 640 (10 MB)
Aracı (sunucu işletim sistemleri): 1920 (30 MB)
Yönetim sunucusu: 5120 (80 MB)
Bu kayıt defteri değerinin yapılandırma ile ilgili bir sorun yaşarsanız, aşağıdaki olay görürsünüz:

Olay Türü: Hata
Olay kaynağı: ESE
Olay kategorisi: İşlem Yöneticisi
Olay Kimliği: 623
Açıklama: HealthService)<PID></PID>) Örneğin sürüm deposu <instance></instance> ("<name></name>"), en büyük boyutuna ulaştı <value></value>MB. Bu büyük olasılıkla uzun süre çalışan işlem, sürüm deposu temizleme önleme ve boyutu oluşturmak için neden olur. Uzun süre çalışan işlem tamamen kabul edilen veya geri alınana kadar güncelleştirmeleri kabul edilmeyecek. Olası uzun süren işlem:
Oturum kimliği: <value></value>
Oturum Bağlam: <value></value>
Oturum bağlamında ThreadID: <value></value>.
Temizleme:<value></value>


Not Bu olay, etkilenen role bağlı olarak diğer işlemler yöneticisi işlemleri, sorun bildirebilir.

Varsayılan boyutu ikiye sürüm deposu boyutunu ayarlamanızı öneririz. Örneğin, bir yönetim sunucusu rolünü barındıran bir bilgisayarda sürüm deposu boyutunu ayarlarsanız, kayıt defteri değerini 10240 (ondalık) ayarlayın.

Alt 2

Alt anahtar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\HealthService\Parameters\Management Groups\<MGNAME>

Türü: REG_DWORD
Adı: MaxItemSizeBytes
Değer: 52428800
Temel: ondalık

Bu kayıt defteri değeri ile ilgili bir sorun yaşarsanız, aşağıdaki olay görürsünüz:

Olay kaynağı: HealthService
Olay kategorisi: Sağlık Hizmeti
Olay Kimliği: 2015
Kullanıcı: yok
Açıklama:
Bir iş akışında Sağlık Hizmeti bir ileti boyutu sınırını aşıyor ve atıldı üretti.


Not Artış sınırı, yönetim grubunun performansı olumsuz etkileyebilir. Bu artış, çok sayıda yönetim sunucusu ve kök Management server tarafından Tahsil edilecek keşif verisi neden olur çünkü.
Yönetim sunucusu ağ geçidi giderir düzeltmeler gri gri SCOM OpsMgr Aracısı giderir

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 2616936 - Son İnceleme: 12/22/2013 21:27:00 - Düzeltme: 2.0

Microsoft System Center Operations Manager 2007, Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2, Microsoft System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

 • kbmt KB2616936 KbMttr
Geri bildirim