Silinen kullanıcı hesapları Office 365, Azure veya Intune ilgili sorunları giderme

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 2619308
SORUN
Bir kullanıcı hesabı Microsoft Office 365, Microsoft Azure ya da Microsoft Intune yanlışlıkla silinir ve geri yüklenmesi.
NEDEN
Aşağıdaki yollardan herhangi birini kullanarak Office 365 kullanıcı hesapları silinebilir:
 • Office 365 portal kullanarak kullanıcı hesaplarını el ile silinebilir.
 • Azure portal kullanarak kullanıcı hesaplarını el ile silinebilir.
 • Kullanıcı hesapları el ile silinebilir veya bir komut dosyası Microsoft Azure Active Directory modülü için Windows PowerShell'i kullanarak silinmiş.
 • Kullanıcı hesapları Exchange çevrimiçi Exchange Yönetim Merkezi'ni kullanarak el ile silinebilir.
 • Dizin eşitleme filtresi değişiklikleri eşitleme kümesinden yerinde Active Directory kullanıcı nesnesindeki dışlarsanız eşitlenen bir silme kullanıcı hesapları silinebilir. (Dizin eşitleme filtresi değişiklikleri de kapsam olarak bilinir.)
 • Kullanıcı nesneyi yerinde yerinde Active Directory Şeması ' silindiyse eşitlenen bir silme kullanıcı hesapları silinebilir.
 • Bir API (örneğin, grafik API) kullanarak kullanıcı hesapları silinebilir.
ÇÖZÜM

Başlamadan önce

Azure Active Directory'den (Azure Reklam) bir kullanıcı nesnesi silindiğinde, bu değil hemen ve tamamen kaldırılır. Kullanıcı nesnesi silinmiş durumda koyun ve kullanıcı listesinde artık görünmez. Ancak, bir kuruluşun 30 gün içinde kurtarılabilir. Kullanıcı nesnesi silinmiş bir durumdan kurtarılması için uygun olup olmadığını belirlemek için şu adımları izleyin:
 1. Office 365 portal portal üzerinden silinen kullanıcı hesaplarını arayın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Office 365 portal (oturum açhttps://Portal.Office.com) yönetimsel kimlik bilgilerini kullanarak.
  2. Kullanıcılar' ı tıklatın ve sonra Silinen kullanıcılar' ı tıklatın.
  3. Kurtarmak istediğiniz kullanıcıyı arayın.
 2. Azure Active Directory modülü için Windows PowerShell kullanarak, aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Başlat' ı tıklatın, Tüm Programlar' ı, Windows Azure Active Directoryve Windows Azure Active Directory modülü için Windows PowerShell' ı tıklatın.
  2. Aşağıdaki komutlar verildikleri sırayla yazın. Her komutu yazdıktan sonra Enter tuşuna basın emin olun.
   • $cred = get-credential
    Not: İstendiğinde, Office 365 kimlik bilgilerinizi girin.
   • Connect-MSOLService -credential:$cred
   • Get-MsolUser –ReturnDeletedUsers

Çözüm 1: silinen bir kullanıcı hesabını kurtarmak için Office 365 portal veya Azure Active Directory modülü için Windows PowerShell'i kullanma

El ile silinen bir kullanıcı hesabını kurtarmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 • Kullanıcı hesabı kurtarmak için Office 365 portal kullanın. Bunun nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi için bkz. Silme veya kullanıcıların geri yükleme.
 • Kullanıcı hesabı kurtarmak için Azure Active Directory modülü için Windows PowerShell kullanın. Bunu yapmak için bir aşağıdaki komutlardan birini yazın ve Enter tuşuna basın:
  • Restore-MsolUser -ObjectId <Guid> -AutoReconcileProxyConflicts -NewUserPrincipalName <string>
  • Restore-MsolUser -UserPrincipalName <string> -AutoReconcileProxyConflicts -NewUserPrincipalName <string>


   Bu komutlarda, aşağıdaki kurallar kullanılır:
   • UserPrincipalName ve objectID parametreleri geri yüklenecek kullanıcı nesnesini benzersiz olarak tanımlamak.
   • AutoReconcileProxyConflictsparametresi isteğe bağlıdır ve bu adresi silindi sonra başka bir kullanıcı nesnesi hedef kullanıcı nesnenin proxy adresi verilir senaryolarda kullanılır.
   • NewUserPrincipalNameparametresi isteğe bağlı olarak bu UPN silindi sonra hangi hedef kullanıcı nesnesinin kullanıcı asıl adı (UPN) başka bir kullanıcı nesnesi verilen senaryolarda kullanılır.

Çözüm 2: dizin eşitleme filtresi (ölçüm) değişiklikleri dışlamak için şirket içi Active Directory kullanıcı nesnesi silinmiş bir kullanıcı hesabı kurtarmak

Silinen kullanıcı hesapları kurtarmak için dizin eşitleme filtresi şekilde kapsamı, kurtarmak istediğiniz nesneleri içeren ayarlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesine gidin:

Çözüm 3: kullanıcı nesneyi yerinde yerinde Active Directory Şeması ' silindiğinden silinmiş bir kullanıcı hesabı kurtarmak

Yerinde Active Directory Şeması ' Silinmiş bir öğeyi kurtarmak için şu adımları izleyin:
 1. Active Directory Geri Dönüşüm Kutusu'ndan silinen öğeyi geri yüklemeyi deneyin. Bunun nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesine gidin:Notlar
  • Active Directory geri dönüşüm kutusu yalnızca işlevsel düzeyini Windows 2008 R2 veya sonraki sürümleri ile birlikte kullanılabilir.
  • Active Directory geri dönüşüm kutusu içindeki bir öğeyi kurtarma yararlı olması, öğe silinmeden önce etkinleştirilmeli.
 2. Active Directory Geri Dönüşüm Kutusu'nu kullanılamıyor veya söz konusu nesne artık Geri Dönüşüm Kutusu'na ise AdRestore aracını kullanarak silinmiş öğeleri kurtarmak deneyin. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. AdRestore aracı aşağıdaki Microsoft TechNet Web sitesinden yükleyin:
  2. AdRestore yerinde silinen kullanıcı nesnesini bulmak için bir arama filtresi ile birlikte kullanın.

   Adı "UserA" bir dize içeren tüm kullanıcı nesneleri numaralandırmak için AdRestore kullanmak nasıl bir örnek aşağıdadır:
   C:\>adrestore.exe UserAAdRestore v1.1 by Mark RussinovichSysinternals - www.sysinternals.comEnumerating domain deleted objects:cn: MailboxADEL:3c45a0ae-ebc5-490d-a4b4-4b20d3e34a3fdistinguishedName: CN=UserA\0ADEL:3c45a0ae-ebc5-490d-a4b4-4b20d3e34a3f,CN=Deleted Objects,DC=Domain,DC=comlastKnownParent: OU=OnPremises,DC=Domain,DC=comFound 1 item matching search criteria.
  3. Kullanıcı nesnesini geri yüklemek için - r ile birlikte kullanım AdRestore geçin.

   AdRestore UserA nesnesini geri yüklemek için nasıl bir örnek aşağıdadır:
   C:\>adrestore.exe Usera –rAdRestore v1.1 by Mark RussinovichSysinternals - www.sysinternals.comEnumerating domain deleted objects:cn: UserADEL:3c45a0ae-ebc5-490d-a4b4-4b20d3e34a3fdistinguishedName: CN=MailboxA\0ADEL:3c45a0ae-ebc5-490d-a4b4-4b20d3e34a3f,CN=Deleted Objects,DC=Domain,DC=comlastKnownParent: OU=OnPremises,DC=Domain,DC=comDo you want to restore this object (y/n)? yRestore succeeded.Found 1 item matching search criteria.
  4. Active Directory kullanıcı nesnesindeki etkinleştirin. Nesneyi yeniden kurulduğunda, ilk olarak devre dışı bırakılır. Bu nedenle, onu etkinleştirmeniz gerekir. Gerekirse, ilk kullanıcı nesnesinin parolasını sıfırlama ve sonra Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nda kullanıcı nesnesi etkinleştirin.

   Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nda kullanıcı nesnesini etkinleştirmek için şu adımları izleyin:
   1. Active Directory Kullanıcıları ve bilgisayarları, kullanıcıyı sağ tıklatın ve sonra Parolayı sıfırla.
   2. Yeni bir parola girin Yeni parola ve Parolayı Onayla kutular ve Tamam' ı tıklatın.
   3. Kullanıcıyı sağ tıklatın, Hesabı etkinleştir'itıklatın ve sonra Tamam' ı tıklatın.

    Enable Active Directory'de hesap ekran görüntüsü
    Aşağıdaki hata iletisini alırsınız. (Bu hata iletisi beklenen.)
    Windows nesne <MailboxName>olduğundan etkinleştirilemiyor:
    Parola güncelleştirilemiyor. Yeni parola için sağlanan değer uzunluk, karmaşıklık veya geçmiş gereksinimlerini etki alanının karşılamıyor.</MailboxName>
    Bu hata iletisini aldıktan sonra Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nda kullanıcı parolasını sıfırlayın.
  5. Kullanıcı oturum açma adını yapılandırın. Geri yüklenen kullanıcı nesnesinden (olarak da bilinen kullanıcı asıl adını veya UPN) kullanıcı oturum açma adı ayarlı değil. Özellikle kullanıcı federe hesap ise kullanıcı oturum açma adı güncelleştirmeniz gerekir.

   Kullanıcı oturum açma adı yapılandırmak için şu adımları izleyin:
   1. Active Directory Kullanıcıları ve bilgisayarları, kullanıcıyı sağ tıklatın ve sonra Özellikler.
   2. Hesabı' nı tıklatın, kullanıcı oturum açma adı kutusuna bir ad girin ve ardından Tamam.
Son olarak, silinmiş bir kullanıcı hesabının Active Directory Geri Dönüşüm Kutusu'nu veya AdRestore aracını kullanarak kurtaramazsınız, Active Directory'de silinen kullanıcı nesneleri yetkili olarak geri yüklemesini gerçekleştirir.

Uyarı: Geri yüklemek istediğiniz kullanıcı nesneleri yetkili olarak işaretlenmiş olduğundan emin olun. Geri yükleme işleminde yetkili olarak işaretlenmiş active Directory nesnelerinin birçok Active Directory hizmet sorunlarına neden olabilir.

Active Directory nesnelerinin yetkili geri yükleme gerçekleştirme hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesine bakın:
Uyarı Çözüm 3 kullanarak geri nesneleri otomatik olarak geri yükleme eylemi sonra yeniden tüm hizmeti öznitelikleri (Exchange Online, Skype iş çevrimiçi (eskiden Lync çevrimiçi), vb.) sahip olmayabilirsiniz. ÖncekiBoyut eylemini bulut dizinin sonraki dizin eşitleme aralığı yayar önce şirket içi nesne öznitelikleri yeniden doldurmak için uygun hizmet yönetimi araçları kullanın.

Örneğin, önceden olan bir nesne Exchange Online etkin posta için çevrimiçi Exchange öznitelikleri yeniden doldurmak için Windows PowerShell cmdlet öğelerini kullanmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, Kullanıcı1 nesne için contoso.onmicrosoft.com Kiracı çevrimiçi Exchange öznitelikleri ile doldurulur:
Enable-RemoteMailbox -Identity User1 -RemoteRoutingAddress user1@contoso.mail.onmicrosoft.com
Aşağıdaki koşullar doğruysa, çözüm 3 çalışmaz:
 • Active Directory Geri Dönüşüm Kutusu'nu kullanarak nesneyi geri kullanılabilir bir seçenek değildir.
 • AdRestore aracını kullanarak nesneyi geri yükleme için kullanılabilir bir seçenek değildir.
 • Active Directory'yi yetkili geri yükleme için kullanılabilir bir seçenek değildir.
Bu durumda, Office 365 destek için Yardım'a başvurun.
DAHA FAZLA BİLGİ
Office 365'te bir kullanıcı nesnesi için bir kullanıcı hesabı silinen ve önce kullanıcı hesabı kurtarıldıktan sonra kullanıcıyı etkileyebilir veya bir etki alanına yapılan değişiklikler kurtarma deneyimini yaşayın. Kullanıcı silme işleminden sonra ve kullanıcı kurtarma önce aşağıdaki olaylar oluşabilir:
 • Yeni bir kullanıcı daha önce silinmiş bir kullanıcı için atanan benzersiz kullanıcı kimliği değeri kullanan oluşturulur.
 • Yeni bir kullanıcı daha önce silinmiş bir kullanıcı için atanan benzersiz bir e-posta adresi değeri kullanan oluşturulur.
Bu çakışmaları oluştuğunda çakışan öznitelikler kullanıcı kurtarma tamamlanmadan önce çakışma kaldırmak için güncelleştirilmesi gerekir. Kullanıcı Kurtarma sırasında bir çakışma olursa, kullanıcının kullanıcı kurtarma çalıştığınızda aşağıdaki belirtilerden biriyle karşılaşacaklardır:
 • Windows PowerShell aşağıdaki hata iletilerinden birini verir:

  Hata iletisi 1
  Geri yükleme-MsolUser: Belirtilen kullanıcı hesabı aşağıdaki hata nedeniyle geri yüklenemiyor: hata türü UserPrincipalName
  Hata iletisi 2
  Geri yükleme-MsolUser: Belirtilen kullanıcı hesabı aşağıdaki hata nedeniyle geri yüklenemiyor: hata türü ProxyAdresi
  Bu durumda kullanıcılar geri yüklemek için çakışma çalıştırdığınızda aşağıdaki parametreleri kullanarak düzeltebilirsiniz Geri yükleme MSOLUser cmdlet:
  • AutoReconcileProxyConflicts
  • NewUserPrincipalName
  Not Kullandığınızda AutoReconcileProxyConflicts parametre, çakışan herhangi bir e-posta adresleri silinmiş kullanıcıdan kurtarma işlemine devam etmeden önce kaldırılır.
 • Office 365 portal eşdeğer hata iletileri daha önce bahsedilen Windows PowerShell hata durumları formunda gösterilir. Örneğin, aşağıdakilere bakın:

  Kullanıcı adı çakışması sayfasının ekran görüntüsü

  Bu durumda kullanıcılar geri yüklemek için formu doldurun ve çakışmayı düzeltmek istediğiniz nasıl belirttiğinizden emin olun.

Hala Yardım gerekiyor mu? Git Office 365 topluluğu Web sitesi veya Azure Active Directory forumları erişiminiz olmalıdır.

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 2619308 - Son İnceleme: 08/15/2015 02:03:00 - Düzeltme: 20.0

Microsoft Office 365, Microsoft Intune, Microsoft Azure Cloud Services, Microsoft Azure Active Directory, Office 365 User and Domain Management

 • o365a o365e kbgraphxlink o365 o365022013 o365m kbgraphic kbmt KB2619308 KbMttr
Geri bildirim