Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Windows 2000'de Bekleme Modu, Hazırda Bekleme Modu ve Bilgisayarı Kapatma Sorunları Nasıl Giderilir

Belirtiler
Aşağıdaki belirtilerden bir veya daha fazlasıyla karşılaşabilirsiniz:
 • Windows 2000 tabanlı bilgisayarınızı kapatmaya çalıştığınızda, bilgisayarınız yanıt vermeyi durdurabilir (kilitlenebilir); olasılıkla siyah bir ekran görüntülenir. Ayrıca, kapatma yordamı "Şimdi bilgisayarınızı güvenle kapatabilirsiniz" ekranına ulaştığında bilgisayarınız kilitlenebilir veya kapanmayabilir.
 • Bilgisayarınızı kapatmaya çalıştığınızda Beklemede seçeneği yoktur.
 • Bilgisayarınız Bekleme modundayken kilitlenir veya bir "Dur 0x9F" hata iletisi alırsınız.
 • Bilgisayarınızı kapatmaya çalıştığınızda Hazırda Beklet seçeneği yoktur ve Denetim Masası'ndaki Güç Seçenekleri'nde Hazırda Bekler sekmesi yoktur.
NOT: Bilgisayarınızı Güvenli modda başlattığınızda Bekleme ve Hazırda Bekleme seçenekleri kullanılamaz. Bu davranış tasarım gereğidir, çünkü bilgisayarınızı Güvenli modda başlattığınızda Standart Görüntü Bağdaştırıcısı (VGA) sürücüsü yüklenir.
Neden
Bu davranış bilgisayarınızda bir üçüncü taraf OEM aygıt sürücüsü veya hizmeti yüklü olduğunda oluşabilir.
€”zm
Bu sorunu gidermek için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki aşağıdaki makalelere bakın:
242495 Windows 2000'de Gelişmiş Güç Yönetimi Sorunlarını Giderme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
246243 Windows 2000'de DUR 0x9F Hata İletileri Sorunlarını Giderme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Bu makalelerin hiçbiri kapatma davranışını çözümlemenize yardımcı olmazsa, kapatma davranışına neden olan aygıt sürücüsünü veya hizmeti bulmak için aşağıdaki bölümlerdeki adımları kullanın.

Bu makale aşağıdaki bölümleri içerir:
 • Bilgisayarınız Güvenli modda nasıl başlatılır
 • Çalışan sürücülerin bir kopyası nasıl kaydedilir
 • Çalışan hizmetlerin bir kopyası nasıl kaydedilir
 • Çalışan sürücüler nasıl karşılaştırılır
 • Sürücü sorunları için ikinci bir profil nasıl oluşturulur
 • Hizmetlerdeki sorunlar nasıl giderilir
 • Hizmet sorunları için ikinci bir profil nasıl oluşturulur
 • Kapatma davranışına neden olan sürücüyü veya programı belirlemek için paralel bir yükleme nasıl kullanılır

Bilgisayarınız Güvenli Modda Nasıl Başlatılır

NOT: Aşağıdaki yordam bilgisayarınızı Güvenli modda kapatabildiğinizi varsaymaktadır. Bazen bir sürücü Güvenli modda yüklenen bir sürücünün alt veya üst filtre sürücüsü durumuna gelebilir; bu da Güvenli moddayken bilgisayarınızı kapatmanızı engelleyebilir. Sorun bir hizmetteyse, bilgisayarınızı Güvenli modda başlatın, bu makaledeki "Çalışan Hizmetlerin Bir Kopyası Nasıl Kaydedilir" bölümündeki adımları izleyin ve sonra "Hizmetlerdeki Sorunlar Nasıl Giderilir" bölümündeki adımları izleyin.

Bilgisayarınızı Güvenli modda başlatın ve yönetici ayrıcalıklarıyla oturum açın. Bilgisayarınızı Güvenli modda başlatmak için, bilgisayarınızı yeniden başlatın, F8 tuşunu basılı tutun ve Windows 2000 Başlangıç menüsünde Güvenli Mod'u seçin.

Bilgisayarınızı Güvenli modda başlatmaya çalıştığınızda "DUR: 0x0000001e KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" hata iletisi alırsanız, Microsoft Bilgi Bankası'nda bulunan aşağıdaki makaleyi görüntüleyin:
261807 DirectCD 3.01, Windows 2000'de Güvenli Modda Başlatmayı Engelliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Çalışan Sürücülerin Bir Kopyası Nasıl Kaydedilir

Çalışan sürücülerin bir kopyasını kaydetmek için:
 1. Masaüstündeki Bilgisayarım simgesini sağ tıklatın ve sonra Yönet'i tıklatın.
 2. Sistem Araçları altında, Sistem Bilgileri'ni genişletin.
 3. Yazılım Ortamı'nı genişletin ve sonra Sürücüler klasörünü tıklatın.
 4. Sürücüleri ada göre sıralamak için Ad sütununu tıklatın ve sonra sütunu duruma göre sıralamak için Durum sütununu tıklatın. Çalışan tüm sürücülerin alfabetik sırada görüntülendiğine dikkat edin.
 5. Sürücü listesini verin:
  1. Eylem menüsünde Listeyi Ver'i tıklatın.
  2. Dosya adı kutusuna sürücüler yazın.
  3. Kayıt türü kutusunda, Metin (Virgül Sınırlı) (*.csv) öğesini tıklatın.
  4. Dosyayı bir diskete veya başka bir konuma kaydedin ve dosyanın Sürücüler.csv olarak kaydedildiğini doğrulayın.

Çalışan Hizmetlerin Bir Kopyası Nasıl Kaydedilir

Çalışan hizmetlerin bir kopyasını kaydetmek için:
 1. Masaüstündeki Bilgisayarım simgesini sağ tıklatın ve sonra Yönet'i tıklatın.
 2. Bilgisayar Yönetimi'nde, Hizmetler ve Uygulamalar'ı bulup genişletin.
 3. Hizmetler'i tıklatın ve sonra Görünüm menüsünde Ayrıntı'yı tıklatın.
 4. Durum sütununu tıklatın ve sonra yeniden Durum sütununu tıklatarak başlatılmış hizmetler en üstte olacak şekilde hizmetleri sıralayın.
 5. Hizmet listesini verin:
  1. Eylem menüsünde Listeyi Ver'i tıklatın.
  2. Dosya adı kutusuna hizmetler yazın.
  3. Kayıt türü kutusunda, Metin (Virgül Sınırlı) (*.csv) öğesini tıklatın.
  4. Dosyayı bir diskete veya başka bir konuma kaydedin ve dosyanın Hizmetler.csv olarak kaydedildiğini doğrulayın.
 6. Bilgisayarınızı kapatın.

Çalışan Sürücüler Nasıl Karşılaştırılır

Çalışmakta olan sürücüleri daha önce Güvenli modda çalışan sürücülerle karşılaştırmak için:
 1. Bilgisayarınızı yeniden başlatın, oturum açın ve bu makalenin "Çalışan Sürücülerin Bir Kopyası Nasıl Kaydedilir" bölümündeki 1 - 5 arası adımları izleyin.
 2. Çalışmakta olan sürücüleri daha önce bilgisayarınızı Güvenli modda başlattığınızda çalışan sürücülerle karşılaştırın:
  1. Microsoft Excel'i veya virgülle ayrılmış metin (.csv) dosyalarını açabilen başka bir elektronik tablo programını başlatın ve bilgisayarınızı güvenli modda başlattığınızda kaydettiğiniz Sürücüler.csv dosyasını açın. Bilgisayarınızda bir elektronik tablo programı yoksa bu dosyayı başka bir bilgisayarda yazdırmak isteyebilirsiniz.
  2. Bilgisayarınızda çalışmakta olan sürücülerin listesini daha önce Güvenli modda bilgisayarınızda çalışan sürücülerin listesiyle karşılaştırın. Çalışmakta olan üçüncü taraf sürücülerden, bilgisayarınız Güvenli moddayken çalışmayanlardan herhangi birinin bu kapatma davranışına neden olabileceğine dikkat edin.
  3. Çalışmakta olan üçüncü taraf OEM sürücüleri saptayabilirseniz, sürücüleri kaldırmayı deneyin. Aygıtı, Aygıt Yöneticisi'ni kullanarak kaldırabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Aygıt Yöneticisi'nde bir Tak ve Kullan aygıtı kaldırırsanız, bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda Windows 2000'in aygıtı yeniden algılayabileceğini unutmayın. Aygıtı fiziksel olarak kaldırmanız veya aygıtın OEM yükleme .inf dosyasını yeniden adlandırmanız gerekebilir.

   Bir OEM sürücüsü yüklediğinizde, Windows Installer programı OEM'nin oemsetup.inf dosyasını %SystemRoot%\INF klasörüne kopyalar ve oemsetup.inf dosyasını OEM#.inf olarak yeniden adlandırır. Burada, #, yüklenen her OEM sürücüsü için artırılan bir sayıdır.

   OEM sürücüsünü yükledikten sonra, Windows Gezgini'ni başlatın ve sonra %SystemRoot%\INF\Oem#.inf ve Oem#.pnf dosyalarını (burada, #, bir sayıdır) geçici olarak başka bir konuma taşıyın. Belirli bir Oem#.inf dosyasının ne olduğunu belirlemek istiyorsanız, dosyayı Not Defteri'nde açabilirsiniz.Aygıt sürücüleri hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
   199276 Windows 2000'de Aygıtlar Nasıl Yönetilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
   268852 Windows'u Standart VGA Uyumlu Sürücü Kullanmaya Zorlama
 3. Kapatma davranışına neden olan aygıtı kaldırdıktan veya devre dışı bıraktıktan sonra, doğru şekilde kapandığını doğrulamak için bilgisayarınızı birkaç kez yeniden başlatın ve sonra OEM üreticisine başvurarak davranışı bildirin ve aygıt için güncelleştirilmiş sürücüler olup olmadığını sorun.
NOT: Kapatma davranışına neden olan aygıtı seyrek kullanıyorsanız, bilgisayarınızın aygıt etkin veya devre dışı olarak başlatıldığı yeni bir donanım profili oluşturabilirsiniz. Varsayılan donanım profilinizde sorunlu aygıtı devre dışı olarak ayarlayabilir, yeni donanım profilinde de etkin olarak ayarlayabilirsiniz.

Sürücü Sorunları için İkinci Bir Profil Nasıl Oluşturulur

Sorunlu aygıtı varsayılan donanım profilinizde devre dışı olarak, yeni donanım profilinde de etkin olarak ayarlamak için:
 1. Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ın üzerine gidin ve Denetim Masası'nı tıklatın.
 2. Sistem'i çift tıklatın ve sonra Donanım sekmesinde Donanım Profilleri'ni tıklatın.
 3. Kopyala'yı tıklatın, Son kutusuna kapanmıyor yazın ve sonra profilin kopyasını kaydetmek için Tamam'ı tıklatın.
 4. Donanım sekmesinde, Aygıt Yöneticisi'ni tıklatın.
 5. Aygıt Yöneticisi'nde bilgisayarınızı kapatmanızı engelleyen aygıtı sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.
 6. Aygıt kullanımı kutusunda, Bu aygıtı geçerli donanım profilinde kullanma (devre dışı bırak) öğesini tıklatın.
Bunu yaptığınızda, bilgisayarınızı varsayılan profille başlattığınızda normal şekilde kapanır. Kapatma davranışına neden olan aygıtı kullanmak istediğinizde, bilgisayarını aygıtın etkin olduğu yeni, "kapanmıyor" profiliyle başlatın.

Kapatma sorununa bir aygıt sürücüsü neden olmuyorsa, davranışın nedeni bir üçüncü taraf hizmet olabilir. Hizmet sorunlarını tıpkı sürücü sorunlarını giderdiğiniz gibi giderin.

Hizmetlerdeki Sorunlar Nasıl Giderilir

Bilgisayarınızdaki bir hizmetle ilgili bir sorunu gidermek için:
 1. Bilgisayarınızı yeniden başlatın, oturum açın ve çalışan hizmetleri bilgisayarınızı daha önce Güvenli modda başlattığınızda çalışan hizmetlerle karşılaştırın:
  1. Masaüstündeki Bilgisayarım simgesini sağ tıklatın ve sonra Yönet'i tıklatın.
  2. Hizmetler ve Uygulamaları bulup genişletin.
  3. Hizmetler'i tıklatın ve sonra Görünüm menüsünde Ayrıntı'yı tıklatın.
  4. Durum sütununu tıklatın ve sonra yeniden Durum sütununu tıklatarak başlatılmış hizmetler en üstte olacak şekilde hizmetleri sıralayın.
  5. Excel'i veya virgülle ayrılmış metin dosyalarını açabilen başka bir elektronik tablo programını başlatın ve kaydettiğiniz Hizmetler.csv dosyasını açın Bilgisayarınızda bir elektronik tablo programı yoksa bu dosyayı başka bir bilgisayarda yazdırmak isteyebilirsiniz.
  6. Bilgisayarınızda çalışmakta olan hizmetlerin listesini daha önce Güvenli modda çalışan hizmetlerin listesiyle karşılaştırın. Çalışmakta olan üçüncü taraf hizmetlerden, bilgisayarınız Güvenli moddayken çalışmayanlardan herhangi birinin bu kapatma davranışına neden olabileceğine dikkat edin.
  7. Çalışmakta olan üçüncü taraf OEM hizmetlerini saptayabilirseniz, hizmeti kaldırmayı veya devre dışı bırakmayı deneyin.
 2. Kapatma davranışına neden olan hizmeti kaldırdıktan veya devre dışı bıraktıktan sonra, doğru şekilde kapandığını doğrulamak için bilgisayarınızı birkaç kez yeniden başlatın ve sonra OEM satıcısına başvurarak davranışı bildirin ve kapanma davranışını gideren bir güncelleştirme olup olmadığını sorun.
NOT: Kapatma davranışına neden olan hizmeti seyrek kullanıyorsanız, bilgisayarınızın hizmet etkin veya devre dışı olarak başlatıldığı yeni bir donanım profili oluşturabilirsiniz. Varsayılan donanım profilinizde sorunlu hizmeti devre dışı olarak ayarlayabilir, yeni donanım profilinde de etkin olarak ayarlayabilirsiniz.

Hizmet Sorunları için İkinci Bir Profil Nasıl Oluşturulur

İkinci bir profil oluşturmak için, sorunlu hizmeti varsayılan donanım profilinizde devre dışı olarak, yeni donanım profilinde de etkin olarak ayarlayın:.
 1. Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ın üzerine gidin ve Denetim Masası'nı tıklatın.
 2. Denetim Masası'nda, Sistem'i çift tıklatın.
 3. Donanım sekmesinde Donanım Profilleri'ni tıklatın.
 4. Kopyala'yı tıklatın, Son kutusuna kapanmıyor yazın ve sonra profilin kopyasını kaydetmek için Tamam'ı tıklatın.
Varsayılan profilde bir hizmeti devre dışı bırakmak için
 1. Başlat'ı tıklatın, Ara'nın üzerine gidin ve sonra Dosya ya da Klasör'ü tıklatın.
 2. Aşağıdaki ada sahip dosya ve klasörleri ara kutusuna services.msc yazın.
 3. Konum listesinde, Yerel Sabit Diskler'i ve sonra Şimdi Ara'yı tıklatın.
 4. Services.msc dosyasını çift tıklatın.
 5. Hizmetler iletişim kutusunda, kapatma davranışına neden olan hizmeti sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.
 6. Oturum Aç sekmesinde, hizmeti varsayılan profilde devre dışı bırakmak için Devre Dışı Bırak'ı tıklatın.
Bunu yaptığınızda, bilgisayarınızı varsayılan profille başlattığınızda normal şekilde kapanır. Kapatma davranışına neden olan aygıtı kullanmak istediğinizde, bilgisayarını aygıtın etkin olduğu yeni, "kapanmıyor" profiliyle başlatın.

Kapatma Davranışına Neden Olan Sürücüyü veya Programı Belirlemek için Paralel Bir Yükleme Nasıl Kullanılır

Bilgisayarınızdaki ayrı bir bölüme Windows 2000'in yeni bir kopyasını yükleyin. Yeni kopyayı yükledikten sonra, paralel yüklemenize üçüncü taraf sürücüleri (veya hizmet yükleyen veya başlatan programları) tek tek yükleyin. Yeni sürücü veya program yükledikten sonra her defasında bilgisayarınızı birkaç kez yeniden başlatın. Paralel yükleme aynı davranışı sergilediğinden, son yüklediğiniz sürücü veya program kapatma davranışına neden olan sürücü veya programdır. Bu davranışı çözümlemek için, özgün yüklemeden sürücüyü veya programı kaldırın. Bunu yaptıktan sonra paralel yüklemeyi silin.
Daha fazla bilgi
Kapatma, Bekleme modu ve Hazırda Bekleme modu ile ilgili karşılaşabileceğiniz sorunları gidermek hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın: (Aşağıdaki liste, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret eden bağlantılar içerebilir.)
257562 Standart VGA Kullanılırken Bekleme ve Hazırda Bekleme Kullanılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
237551 Terminal Hizmetleri Kullanıldığında Gelişmiş Güç Yönetimi Özellikleri Devre Dışı Bırakılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
259889 Çok İşlemcili Yapılandırmada Bekleme Seçeneği Kullanılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
255182 Denetim Masası'ndaki Güç Seçenekleri'nde Hazırda Beklet Sekmesi Yok (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
197477 Sistem Bekleme Moduna Geçemiyor, Çünkü... (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
257199 Bilgisayar Bekleme veya Hazırda Bekleme Moduna Geçtiğinde Aygıt Sürücüsü Hatası İletisi Görüntüleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
247480 Modemi Olan Bilgisayarda Hazırda Bekleme Ayarlandıktan Sonra Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
247290 Pili Olmayan Bilgisayarlarda APM Bekleme Seçeneği Eksik (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
252471 Hata İletisi: Çıkarılabilir Depolama Birimi Yöneticisi Sistemi Hazırda Bekletme veya Askıya Alma İsteğini Reddetti (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
259623 Pil veya ACPI Bulunan Bilgisayarlarda Bekleme Özelliği Kullanılabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
211205 Dell ve IBM Dizüstü Bilgisayarları Askıya Alınamayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
247238 IBM ThinkPad 380XD'de APM Etkinleştirildiğinde Kapatma Ekranında Bekleme Seçeneği Görüntülenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
211271 Windows 2000'de McAfee AntiVirus 3.1.4 Yüklendikten veya Kaldırıldıktan Sonra Hazırda Bekleme Moduna Geçilemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
pnp kbfaqw2ksetup
Özellikler

Makale No: 266169 - Son İnceleme: 10/12/2006 13:57:15 - Düzeltme: 5.0

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • kberrmsg kbhowto kbpowerman kbsafemod KB266169
Geri bildirim