Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Genişletilebilir Depolama Altyapısı 98 hata kodları-1048 0

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:266361
Özet
Aşağıdaki tabloda <a1>sayı</a1> 0 ile aşağıdaki sütunlara-1048, Genişletilebilir Depolama Altyapısı'nın (ESE) 98 hata kodları listelenmektedir:
  • Hata türü
  • Hata iletisi
  • Ondalık eşdeğeri
  • Açıklamasından (kaynak kod açıklama)
Kalan ESE 98 hata kodları (-1051-999999 için), aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesinde listelenen:
266367Genişletilebilir Depolama Altyapısı 98 hata kodları-1051-999999
Daha fazla bilgi

Başarılı

Hata iletisi Ondalık hataAçıklama
# define JET_errSuccess0/ * Başarılı işlem * /

HATALARI

Hata iletisi Ondalık hataAçıklama
# define JET_wrnNyi-1/ * Işlev henüz uygulanmayan * /

SİSTEM HATALARI

Hata iletisi Ondalık hataAçıklama
# define JET_errRfsFailure-100/ * Kaynak başarısızlığı Simulator başarısızlığı * /
# define JET_errRfsNotArmed-101/ * Kaynak başarısızlığı başlatılmadı Simulator * /
# define JET_errFileClose-102/ * Dosyası kapatılamadı * /
# define JET_errOutOfThreads-103/ * Iş parçacığı başlatılamadı * /
# define JET_errTooManyIO-105/ * Sistem nedeniyle çok fazla ıo meşgul * /
# define JET_errTaskDropped-106/ * Istenen zaman uyumsuz bir görev yürütülmez * /
# define JET_errInternalError-107/ * Önemli iç hata * /

ARABELLEK YÖNETİCİSİ HATALARI

Hata iletisi Ondalık hataAçıklama
# define wrnBFCacheMiss200/ * ese97, yalnızca esent: sayfa mandallı bir önbelleği isabetsiz neden * /
# define errBFPageNotCached-201/ * sayfayı önbelleğe * /
# define errBFLatchConflict-202/ * mandallı çakışma sayfası * /
# define errBFPageCached-203/ * sayfayı önbelleğe * /
# define wrnBFPageFlushPending204/ * Sayfa şu anda yazılan * /
# define wrnBFPageFault205/ * Sayfa hatası sayfa mandallı neden * /
# define errBFIPageEvicted-250/ * ese97, yalnızca esent: sayfa önbellekten çıkarılacak * /
# define errBFIPageCached-251/ * ese97, yalnızca esent: zaten sayfanýn * /
# define errBFIOutOfOLPs-252/ * ese97, yalnızca esent: OLPs dışında * /
# define errBFIOutOfBatchIOBuffers-253/ * ese97, yalnızca esent: Toplu işlem g/Ç arabelleği yetersiz * /
# define errBFINoBufferAvailable-254/ * hemen kullanıma hazır bir arabellek * /
# define JET_errDatabaseBufferDependenciesCorrupted-255/ * Arabellek bağımlılıklar yanlış olarak ayarlayın. Kurtarma Hatası * /
# define errBFIRemainingDependencies-256/ * Bu bir arabellek bağımlılıklar kalır * /
# define errBFIPageFlushPending-257/ * Sayfa şu anda yazılan * /
# define errBFIPageNotEvicted-258/ * sayfayı önbellekten çıkarılacak. * /
# define errBFIPageFlushed-259/ * başlatılan sayfa yazma * /
# define errBFIPageFaultPending-260/ * Sayfa şu anda okunan * /
# define errBFIPageNotVerified-261/ * verileri doğrulanmadı * /
# define errBFIDependentPurged-262/ * Sayfa purged bağımlılıklar nedeniyle temizlendi * /

SÜRÜM DEPOSU HATALARI

Hata iletisi Ondalık hataAçıklama
# define wrnVERRCEMoved275/ * RCE temizleniyor yerine taşındı * /

DİZİN YÖNETİCİSİ HATALARI

Hata iletisi Ondalık hataAçıklama
# define errPMOutOfPageSpace-300/ * Sayfa alanı yetersiz * /
# define errPMItagTooBig -301/ * Itag çok büyük * /
# define errPMRecDeleted -302/ * Kaydı silinen * /
# define errPMTagsUsedUp -303/ * Kullanılan etiketleri * /
# define wrnBMConflict304/ * Yukarı BM clean çakışma * /
# define errDIRNoShortCircuit-305/ * Hiçbir kısa devre Uyg * /
# define errDIRCannotSplit-306/ * FDP yatay olarak bölünemez * /
# define errDIRTop-307/ * Devam edemezsiniz * /
# define errDIRFDP308/ * Bir FDP düğüm üzerinde * /
# define errDIRNotSynchronous-309/ * Kritik bölüm sol * /
# define wrnDIREmptyPage310/ * Boş bir sayfaya taşındı * /
# define errSPConflict-311/ * Aygıt uzantısı genişletilmiş * /
# define wrnNDFoundLess312/ * Daha az bulunan * /
# define wrnNDFoundGreater313/ * Büyük bulunan * /
# define wrnNDNotFoundInPage314/ * Akıllı yenilemeyi * /
# define errNDNotFound-312/ * Bulunamadı * /
# define errNDOutSonRange-314/ * Aralık dışında son * /
# define errNDOutItemRange-315/ * Aralık dışında madde * /
# define errNDGreaterThanAllItems -316/ * Tüm öğeleri büyük * /
# define errNDLastItemNode-317/ * Maddeyi listenin son düğümde * /
# define errNDFirstItemNode-318/ * Öğe listesindeki ilk düğümü * /
# define wrnNDDuplicateItem319/ * Madde çoğaltılmış * /
# define errNDNoItem-320/ * Var olmayan bir öğe * /
# define JET_wrnRemainingVersions 321/ * Sürüm deposu hala etkin durumda * /
# define JET_errPreviousVersion-322/ * Sürümü zaten vardı. Kurtarma Hatası * /
# define JET_errPageBoundary-323/ * Sayfa sınırına ulaştı * /
# define JET_errKeyBoundary-324/ * Anahtar sınırına ulaştı * /
# define errDIRInPageFather -325/ * Serbest sayfasındaki sridFather * /
# define errBMMaxKeyInPage-326/ * ana sayfaların temizleme önlemek için OLC tarafından kullanılan * /
# define JET_errBadPageLink-327/ * Veritabanı bozuk * /
# define JET_errBadBookmark-328/ * Yer işareti kendisine karşılık gelen bir adresi veritabanında bulunan * /
# define wrnBMCleanNullOp329/ / BMClean <a0></a0> Bu sayfayı karşılaşmış üzerinde döndürür / / [MaxKeyInPage silindi ancak çakışma vardı.]
# define errBTOperNone-330/ / <a0>Eşlik yok eden ile bölme / / Ekle/Değiştir
# define errSPOutOfAvailExtCacheSpace-331/ imleç içinde boşluk olmadığından önbellek ağaç UPS'niz AvailExt için güncelleştirme yapmak açılamıyor / / /
# define errSPOutOfOwnExtCacheSpace-332/ imleç içinde boşluk olmadığından önbellek ağaç UPS'niz OwnExt için güncelleştirme yapmak açılamıyor / / /
# define wrnBTMultipageOLC333/ / birden çok sayfalı OLC işlemi gerekiyor.
# define JET_errNTSystemCallFailed -334/ * Işletim sistemi çağrısı başarısız oldu * /
# define wrnBTShallowTree335/ / BTree yalnızca biridir veya bu iki deeps düzeyleri
# define errBTMergeNotSynchronous-336/ / Aynı sayfada (büyük olasılıkla ESKI RCEClean) birleştirme/bölme gerçekleştirmeye çalışırken birden çok iş parçacığı
# define wrnSPReservedPages337/ / alan yönetici sayfaları için gelecekteki alanı ağaç bölmelerini rezerve
# define JET_errBadParentPageLink-338/ * Veritabanı bozuk * /
# define wrnSPBuildAvailExtCache339/ / AvailExt ağacıdır, konumlandırılmalıdır, yeterince büyük
# define JET_errSPAvailExtCacheOutOfSync-340/ / AvailExt önbellek btree eşleşmiyor
# define JET_errSPAvailExtCorrupted-341/ / AvailExt alanı ağaç bozuk
# define JET_errSPAvailExtCacheOutOfMemory-342/ / AvailExt önbellek düğümü ayrılırken bellek yetersiz
# define JET_errSPOwnExtCorrupted-343/ / OwnExt alanı ağaç bozuk
# define JET_errDbTimeCorrupted-344/ / Dbtime geçerli sayfada genel veritabanına dbtime ' büyük

KAYIT YÖNETİCİSİ HATALARI

Hata iletisi Ondalık hataAçıklama
# define wrnFLDKeyTooBig 400/ * Anahtar için çok büyük (fazlalıkları) * /
# define errFLDTooManySegments-401/ * Çok fazla anahtar kesimleri * /
# define wrnFLDNullKey402/ * Anahtar tümüyle NULL * /
# define wrnFLDOutOfKeys 403/ * Ayıklamak için daha fazla anahtar * /
# define wrnFLDNullSeg404/ * Anahtarının boş segmente * /
# define wrnFLDNotPresentInIndex405
# define JET_wrnSeparateLongValue406/ * Sütundur, ayrılmış bir long değer * /
# define wrnRECLongField 407/ * Uzun değer * /
# define JET_wrnRecordFoundGreaterJET_wrnSeekNotEqual
# define JET_wrnRecordFoundLess JET_wrnSeekNotEqual
# define JET_errColumnIllegalNull JET_errNullInvalid
# define wrnFLDNullFirstSeg408/ * Anahtarında null ilk parça * /
# define JET_errKeyTooBig-408/ * Anahtar çok büyük * /
# define wrnRECUserDefinedDefault409/ * Kullanıcı tarafından tanımlanan varsayılan değer * /
# define wrnRECSeparatedLV 410/ * LV ağacında depolanan LV * /
# define wrnRECIntrinsicLV 411/ * Kayıtta depolanmış LV * /
# define wrnRECSeparatedSLV412/ * Ayrılmış bir LV depolanan SLV * /
# define wrnRECIntrinsicSLV413/ * Bir iç LV saklanan SLV * /

GÜNLÜĞE KAYDETME/KURTARMA HATASI

Hata iletisi Ondalık hataAçıklama
# define JET_errInvalidLoggedOperation-500/ * Kütüğe Kaydedilmiş işlem alınabilir * /
# define JET_errLogFileCorrupt-501/ * Günlüğü dosyası bozulmuş * /
# define errLGNoMoreRecords-502/ * Son kaydı okunamıyor oturum * /
# define JET_errNoBackupDirectory -503/ * Verilen yok bir yedekleme dizini * /
# define JET_errBackupDirectoryNotEmpty -504/ * Emtpy yedekleme dizini değil * /
# define JET_errBackupInProgress -505/ * Yedekleme zaten etkin durumda * /
# define JET_errRestoreInProgress-506/ * Sürüyor geri * /
# define JET_errMissingPreviousLogFile-509/ * Onay noktası için günlük dosyası eksik * /
# define JET_errLogWriteFail-510/ * Günlük dosyasına yazma hatası * /
# define JET_errLogDisabledDueToRecoveryFailure -511/ * Bir şey kurtarma faild sonra oturum açmak için * /
# define JET_errCannotLogDuringRecoveryRedo-512/ * Bir şey sırasında Kurtarma Yinele oturum açmak için * /
# define JET_errBadLogVersion -514/ * Günlük dosyasının Jet sürümü ile uyumlu değil * /
# define JET_errInvalidLogSequence -515/ * Sonraki günlükteki zaman damgası beklenen eşleşmiyor * /
# define JET_errLoggingDisabled -516/ * Günlük etkin değil * /
# define JET_errLogBufferTooSmall-517/ * Günlük arabelleği kurtarma için çok küçük, * /
# define errLGNotSynchronous-518/ * LGLogRec için yeniden deneme * /
# define JET_errLogSequenceEnd-519/ * En büyük günlük dosyası sayısı aşıldı * /
# define JET_errNoBackup-520/ * Yok bir yedekleme sürüyor * /
# define JET_errInvalidBackupSequence-521/ * Çağrısı sıra yedekleme * /
# define JET_errBackupNotAllowedYet-523/ * Yedekleme şimdi yapamazsınız * /
# define JET_errDeleteBackupFileFail-524/ * Yedekleme dosyası silinemedi * /
# define JET_errMakeBackupDirectoryFail -525/ * Yedekleme geçici dizini yapamadı * /
# define JET_errInvalidBackup-526/ * Artımlı yedekleme sırasında döngüsel günlüğü etkin gerçekleştiremiyor * /
# define JET_errRecoveredWithErrors-527/ * Hataları geri * /
# define JET_errMissingLogFile-528/ * Geçerli günlük dosyası eksik * /
# define JET_errLogDiskFull-529/ * Günlük diski dolu * /
# define JET_errBadLogSignature-530/ * Günlük dosyasının hatalı imza * /
# define JET_errBadDbSignature-531/ * Hatalı imza için bir db dosyası * /
# define JET_errBadCheckpointSignature-532/ * Hatalı imza için bir denetim noktası dosyası * /
# define JET_errCheckpointCorrupt-533/ * Denetim noktası dosyası bulunamadı veya bozuk olmayan * /
# define JET_errMissingPatchPage-534/ * Kurtarma sırasında bulunan düzeltme eki dosya sayfa * /
# define JET_errBadPatchPage-535/ * Düzeltme dosya sayfa geçersiz * /
# define JET_errRedoAbruptEnded-536/ * Yinele, günlükleri günlük dosyasından okunurken ani hatası nedeniyle beklenmedik biçimde sonlandırıldı * /
# define JET_errBadSLVSignature-537/ * SLV Dosyası imzada veritabanıyla kabul * /
# define JET_errPatchFileMissing-538/ * Sabit bir geri yükleme, bu düzeltme eki dosya yedekleme kümesinden eksik algıladı * /
# define JET_errDatabaseLogSetMismatch-539/ * Veritabanı günlük dosyalarını geçerli kümesiyle ait * /
# define JET_errDatabaseStreamingFileMismatch -540/ * Veritabanında ve akış dosyasında birbirine uymuyor * /
# define JET_errLogFileSizeMismatch-541/ * gerçek bir günlük dosyası boyutu JET_paramLogFileSize eşleşmiyor * /
# define JET_errCheckpointFileNotFound-542/ * Denetim noktası dosyası bulunamadı * /
# define JET_errRequiredLogFilesMissing-543/ * Kurtarma eksik gerekli günlük dosyaları. */
# define JET_errSoftRecoveryOnBackupDatabase-544/ * Yazılımla kurtarma, yedekleme bir veritabanında amaçlanmaktadır. Geri yükleme yerine kullanılmalıdır * /
# define JET_errLogFileSizeMismatchDatabasesConsistent-545/ * veritabanlarından kurtarılamaz, ancak kurtarma sırasında kullanılan günlük dosyası boyutu JET_paramLogFileSize eşleşmiyor * /
# define JET_errLogSectorSizeMismatch-546/ * Günlük dosyası kesim boyutunun geçerli birimin kesim boyutunun eşleşmiyor * /
# define JET_errLogSectorSizeMismatchDatabasesConsistent-547/ * veritabanlarından kurtarılamaz, ancak günlük dosyası kesim boyutu (kurtarma sırasında kullanılır) geçerli birimin kesim boyutunun eşleşmiyor * /
# define JET_errLogSequenceEndDatabasesConsistent -548/ * veritabanlarından kurtarılamaz, ancak tüm olası günlük nesil geçerli sırada kullanılır; tüm günlük dosyalarını ve denetim noktası dosyasını silin ve devam etmeden önce veritabanlarını yedekle * /
# define JET_errStreamingDataNotLogged-549/ * Verileri günlüğe değildi akış dosya işlemi yeniden gönderme denemesi geçersiz. Büyük olasılıkla nedeni için bir girişimde top iletme etkin Çevrimsel günlükler ile * /
# define JET_errDatabaseInconsistent-550/ * Veritabanı tutarsız durumda * /
# define JET_errConsistentTimeMismatch-551/ * Son tutarlı zamanı eşleşmeyen veritabanı * /
# define JET_errDatabasePatchFileMismatch-552/ * Düzeltme eki dosyası bu yedek kopyadan oluşturulan * /
# define JET_errEndingRestoreLogTooLow-553/ * Başlangıç günlük numarası çok düşük geri yüklemek için * /
# define JET_errStartingRestoreLogTooHigh-554/ * Başlangıç oturum sayısı çok yüksek geri yüklemek için * /
# define JET_errGivenLogFileHasBadSignature-555/ * Geri yükleme günlüğü dosyası bozuk bir imzaya sahip * /
# define JET_errGivenLogFileIsNotContiguous-556/ * Geri yükleme günlük dosyası, bitişik olmayan * /
# define JET_errMissingRestoreLogFiles-557/ * Bazı geri yükleme günlük dosyalarının eksik * /
# define JET_wrnExistingLogFileHasBadSignature558/ * Varolan günlük dosyasının hatalı imza sahip * /
# define JET_wrnExistingLogFileIsNotContiguous559/ * Varolan günlük dosyasının bitişik olmayan * /
# define JET_errMissingFullBackup -560/ * Veritabanını önceki bir tam yedekleme befor artımlı yedekleme kaçırmak * /
# define JET_errBadBackupDatabaseSize-561/ * Yedek veritabanı boyuttur. 4 k * /
# define JET_errDatabaseAlreadyUpgraded-562/ * Zaten geçerli bir veritabanını yükseltme girişiminde bulunuldu * /
# define JET_errDatabaseIncompleteUpgrade-563/ * Geçerli biçimine--yalnızca kısmen dönüştürülmüş bir veritabanını kullanma girişimi yedekten geri yüklemelisiniz * /
# define JET_wrnSkipThisRecord564/ * İÇ HATASI * /
# define JET_errMissingCurrentLogFiles-565/ * Continous geri yüklemek için geçerli olan bazı günlük dosyalarının eksik * /
# define JET_errDbTimeTooOld-566/ * dbtime sayfasında en fazla kayıttaki dbtimeBefore * /
# define JET_errDbTimeTooNew-567/ * dbtime sayfasında, bir kayıttaki dbtimeBefore advence * /
# define wrnCleanedUpMismatchedFiles568/ * IÇ UYARı: Yinele işlevi, bir boyut uyuşmazlığı nedeniyle günlükleri/denetim temizlediğini gösterir (JET_paramCleanupMismatchedLogFiles bakın) * /
# define JET_errMissingFileToBackup-569/ * Yedekleme sırasında bazı günlük veya düzeltme eki dosyaları eksik * /
# define JET_errLogTornWriteDuringHardRestore-570/ * parçalanmış yazma, yedekleme sırasında sabit bir geri yükleme kümesi tespit edildi * /
# define JET_errLogTornWriteDuringHardRecovery-571/ * parçalanmış yazma sırasında sabit kurtarma algılandı (günlük yedekleme kümesinin bir parçası değil) * /
# define JET_errLogCorruptDuringHardRestore-573/ * Yedekleme sırasında sabit bir geri yükleme kümesi içinde bozulma belirlendi * /
# define JET_errLogCorruptDuringHardRecovery-574/ * bozulma sabit kurtarma sırasında belirlendi (günlük yedekleme kümesinin bir parçası değil) * /
# define JET_errMustDisableLoggingForDbUpgrade-575/ * Günlük veritabanı yükseltmeye çalışırken etkin olamaz * /
# define errLGRecordDataInaccessible-576/ * tüm verilerin günlüğe kaydedilmesini olmadığından erişilebilir bir eksik günlük kaydının oluşturulduğu * /
# define JET_errBadRestoreTargetInstance-577/ * Geri yükleme bulunamadı veya günlük dosyalarının eşleşmeyen için belirtilen TargetInstance * /
# define JET_wrnTargetInstanceRunning578/ * Çalışan geri yükleme için belirtilen TargetInstance * /
# define JET_errDatabasesNotFromSameSnapshot-580/ * Aynı anında yedekten geri yüklenecek veritabanı olmayan * /
# define JET_errSoftRecoveryOnSnapshot-581/ * Anlık bir yedek kümesi bir veritabanında yazılımla kurtarma * /
# define JET_errUnicodeTranslationBufferTooSmall-601/ * Unicode Çeviri arabelleği çok küçük * /
# define JET_errUnicodeTranslationFail-602/ * Başarısız Unicode normalleştirme * /
# define JET_errExistingLogFileHasBadSignature-610/ * Varolan günlük dosyasının hatalı imza sahip * /
# define JET_errExistingLogFileIsNotContiguous-611/ * Varolan günlük dosyasının bitişik olmayan * /
# define JET_errLogReadVerifyFailure-612/ * Sırasında yedekleme günlük dosyasında sağlama toplamı hatası * /
# define JET_errSLVReadVerifyFailure-613/ * Yedekleme sırasında SLV dosyasında sağlama toplamı hatası * /
# define errBackupAbortByCaller-800/ * IÇ HATA: yedekleme istemcisi veya RPC bağlantısı başarısız oldu istemciyle durduruldu * /
# define JET_errBackupAbortByServer-801/ * Yedekleme JetTerm JET_bitTermStopBackup ile arayarak, sunucu tarafından durduruldu * /
# define JET_errInvalidGrbit-900/ * Geçersiz parametre * /
# define JET_errTermInProgress-1000/ * Süren işten çıkarma * /
# define JET_errFeatureNotAvailable-1001/ * API desteklenmiyor * /
# define JET_errInvalidName-1002/ * Geçersiz ad * /
# define JET_errInvalidParameter -1003/ * Geçersiz API parametre * /
# define JET_wrnColumnNull1004/ * Sütun NULL değerli * /
# define JET_wrnBufferTruncated1006/ * Arabellek veri için çok küçük * /
# define JET_wrnDatabaseAttached 1007/ * Veritabanı zaten ekli * /
# define JET_errDatabaseFileReadOnly-1008/ * Çalıştı okuma iliştirin - yalnızca dosyanın okuma/yazma işlemleri için veritabanı * /
# define JET_wrnSortOverflow1009/ * Sıralama, belleğe sığmıyor * /
# define JET_errInvalidDatabaseId-1010/ * Geçersiz veritabanı kimliği * /
# define JET_errOutOfMemory-1011/ * Bellek yetersiz * /
# define JET_errOutOfDatabaseSpace -1012/ * En fazla veritabanı boyutu sınırına * /
# define JET_errOutOfCursors-1013/ * Tablo imleçleri yetersiz * /
# define JET_errOutOfBuffers-1014/ * Veritabanı sayfası arabellekleri yetersiz * /
# define JET_errTooManyIndexes-1015/ * Çok fazla dizin * /
# define JET_errTooManyKeys-1016/ * Dizinde çok fazla sütun * /
# define JET_errRecordDeleted-1017/ * Kayıt silinmiştir * /
# define JET_errReadVerifyFailure-1018/ * Sağlama toplamı hatası, bir <a0>veritabanı</a0> sayfasındaki * /
# define JET_errPageNotInitialized-1019/ * Boş bir veritabanı sayfası * /
# define JET_errOutOfFileHandles-1020/ * Dosya tutamaçları yetersiz * /
# define JET_errDiskIO-1022/ * GÇ hatası disk * /
# define JET_errInvalidPath-1023/ * Geçersiz dosya yolu * /
# define JET_errInvalidSystemPath-1024/ * Geçersiz sistem yolu * /
# define JET_errInvalidLogDirectory-1025/ * Geçersiz günlük dizini * /
# define JET_errRecordTooBig-1026/ * En büyük boyuttan daha büyük bir kayıt * /
# define JET_errTooManyOpenDatabases-1027/ * Çok fazla açık veritabanı * /
# define JET_errInvalidDatabase-1028/ * Bir veritabanı dosyası * /
# define JET_errNotInitialized-1029/ * Veritabanı alt yapısı başlatılmadı * /
# define JET_errAlreadyInitialized-1030/ * Veritabanı alt yapısı zaten başlatıldı * /
# define JET_errInitInProgress-1031/ * Veritabanı Altyapısı başlatıldı * /
# define JET_errFileAccessDenied -1032/ * Erişemiyor dosya, dosya kilitli veya kullanımda * /
# define JET_errQueryNotSupported-1034/ * Destek kullanılamaz query * /
# define JET_errSQLLinkNotSupported-1035/ * Kullanılabilir SQL bağlantı desteği * /
# define JET_errBufferTooSmall-1038/ * Arabelleği çok küçük, * /
# define JET_wrnSeekNotEqual1039/ * Arama sırasında bulunan tam eşleşme * /
# define JET_errTooManyColumns-1040/ * Tanımlanmış çok fazla sütun * /
# define JET_errContainerNotEmpty-1043/ * Kapsayıcısı boş değil * /
# define JET_errInvalidFilename-1044/ * Dosyaadı geçersiz * /
# define JET_errInvalidBookmark-1045/ * Geçersiz yer işareti * /
# define JET_errColumnInUse-1046/ * Sütun bir dizinde kullanılan * /
# define JET_errInvalidBufferSize-1047/ * Veri arabelleği sütun boyutu ile eşleşmediği * /
# define JET_errColumnNotUpdatable-1048/ * Sütun değeri ayarlanamıyor * /
exch2kp2w XADM

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 266361 - Son İnceleme: 12/03/2007 05:06:36 - Düzeltme: 4.7

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

  • kbmt kberrmsg kbinfo KB266361 KbMttr
Geri bildirim