Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

-999999 İçin Genişletilebilir Depolama altyapısı 98 hata kodları-1051

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 266367
Özet
Genişletilebilir Depolama altyapısı aşağıdaki tabloda listelenmiştir (ESE) 98 hata kodları, aşağıdaki sütunları olan sayılar için-999999,-1051:
  • Hata türü
  • Hata iletisi
  • Ondalık eşdeğeri
  • Açıklamasından (kaynak kod açıklamaları)
-1048 0 ESE 98 hata kodları aşağıdaki listelenen Microsoft Bilgi Bankası makalesi:
266361 Genişletilebilir Depolama altyapısı 98 hata kodları-1048 0
Daha fazla bilgi

Oturum kurtarma hataları (devamı)

Hata iletisiHata koduAçıklama
# tanımla JET_errIndexInUse-1051/ * Dizin içinde. kullan * /
# tanımla JET_errLinkNotSupported -1052/ * Bağlantı Destek yok * /
# tanımla JET_errNullKeyDisallowed-1053/ * Null Dizin anahtarlarının izin verilmeyen * /
# tanımla JET_errNotInTransaction -1054/* İşlem bir hareket içinde olmalı * /
# tanımla JET_wrnNoErrorInfo1055/ * Genişletilmiş No hata bilgisi * /
# tanımla JET_wrnNoIdleActivity1058/ * Hayır boşta Etkinliğin gerçekleştiği * /
# tanımla JET_errTooManyActiveUsers-1059/ * Çok çok sayıda etkin veritabanı kullanıcı * /
# tanımla JET_errInvalidCountry-1061/ * Geçersiz veya bilinmeyen ülke kodu * /
# tanımla JET_errInvalidLanguageId-1062/* Geçersiz veya bilinmeyen bir dil kimliği * /
# tanımla JET_errInvalidCodePage-1063/ * Geçersiz veya bilinmeyen kod sayfası * /
# tanımla JET_wrnNoWriteLock1067/ * Hiçbir yazma 0 işlem düzeyinde kilit * /
# tanımla JET_wrnColumnSetNull1068/ * Sütun Ayarla NULL değeri için * /
# tanımla JET_errVersionStoreOutOfMemory-1069/* Sürüm deposu, yetersiz bellek * /
# tanımla JET_errCurrencyStackOutOfMemory-1070/ * KULLANILMAYAN: lCSRPerfFUCB * g_lCursorsMax aşıldı (XJET okunur) * /
# tanımla JET_errCannotIndex-1071/ * Olamaz Dizin emanet sütun veya sütun SLV * /
# tanımla JET_errRecordNotDeleted-1072/ * Kaydı silinip silinmediğini * /
# tanımla JET_errTooManyMempoolEntries-1073/* İstenen çok fazla mempool girdi * /
# tanımla JET_errOutOfObjectIDs-1074/ * / BTree ObjectIDs (gerçekleştirmek serbest/kullanılmayan ObjectIDs geri kazanmak için çevrimdışı birleştirme) */
# tanımla JET_errRunningInOneInstanceMode-1080/ * Çok örnekli çağrı tek örnek modu etkin * /
# tanımla JET_errRunningInMultiInstanceMode-1081/ * Tek örnek çağrı çok örnekli modu etkin * /
# tanımla JET_errSystemParamsAlreadySet-1082/* Genel sistem parametreleri zaten ayarlandı * /
# tanımla JET_errSystemPathInUse-1083/ * Sistem zaten başka bir veritabanı örneği tarafından kullanılan yol * /
# tanımla JET_errLogFilePathInUse-1084/ * Günlük dosya yolu zaten başka bir veritabanı örneği tarafından kullanılan * /
# tanımla JET_errTempPathInUse-1085/ * Temp yolu zaten başka bir veritabanı örneği tarafından kullanılan * /
# tanımla JET_errInstanceNameInUse-1086/* Örnek adı zaten kullanımda * /
# tanımla JET_errInstanceUnavailable-1090/* Bu örnek önemli bir hatayla karşılaştığından kullanılamaz * /
# tanımla JET_errDatabaseUnavailable-1091/* Önemli bir hatayla karşılaştığından bu veritabanı kullanılamaz * /
# tanımla JET_errOutOfSessions -1101/ * / Oturumlar * /
# tanımla JET_errWriteConflict-1102/ * Yazma kilit başarısız yazma kilidi nedeniyle * /
# tanımla JET_errTransTooDeep-1103/* Hareketler iç içe çok fazla * /
# tanımla JET_errInvalidSesid-1104/ * Geçersiz oturumu tanıtıcısını * /
# tanımla JET_errWriteConflictPrimaryIndex
# tanımla JET_errInTransaction-1108/ * İşlemi bir hareket içinde izin verilmiyor * /
# tanımla JET_errRollbackRequired-1109/ * Gerekir Geçerli işlem geri alma--tamamlama veya yeni bir başlar * /
# tanımla JET_errTransReadOnly-1110/ * Salt okunur hareket çalıştı veritabanını değiştirmek * /
# tanımla JET_errSessionWriteConflict-1111/* Aynı oturumda iki farklı imleçler tarafından aynı kaydı değiştirmeyi denerseniz */
# tanımla JET_errDatabaseDuplicate-1201/* Veritabanı zaten var. * /
# tanımla JET_errDatabaseInUse-1202/ * Veritabanı kullanımda * /
# tanımla JET_errDatabaseNotFound -1203/ * Yok Bu tür veritabanı * /
# tanımla JET_errDatabaseInvalidName-1204/* Geçersiz veritabanı adı * /
# tanımla JET_errDatabaseInvalidPages-1205/* Geçersiz sayfa sayısı * /
# tanımla JET_errDatabaseCorrupted-1206/ * Olmayan Veritabanı dosyası veya bozuk db * /
# tanımla JET_errDatabaseLocked-1207/ * Veritabanı özel kullanım için kilitlenmiş * /
# tanımla JET_errCannotDisableVersioning-1208/* Bu veritabanı için sürüm oluşturma devre dışı bırakamazsınız * /
# tanımla JET_errInvalidDatabaseVersion-1209/* Veritabanı alt yapısı veritabanı ile uyumsuz * /
# tanımla JET_errDatabase200Format-1210/ * veritabanı olan eski (200) biçiminde * /
# tanımla JET_errDatabase400Format-1211/ * veritabanı olan eski (400) biçiminde * /
# tanımla JET_errDatabase500Format-1212/ * veritabanı olan eski (500) biçiminde * /
# tanımla JET_errPageSizeMismatch-1213/ * Veritabanı sayfa boyutu eşleşmiyor motoru * /
# tanımla JET_errTooManyInstances-1214/ * Olamaz herhangi bir daha fazla veritabanı örneği başlatın * /
# tanımla JET_errDatabaseSharingViolation-1215/ * Farklı bir veritabanı örnek veritabanını kullanarak * /
# tanımla JET_errAttachedDatabaseMismatch-1216/ * Bekleyen bir Başlangıç veya bitiş Kurtarma, veritabanını ek algılandı ancak veritabanı eksik veya ek bilgileri eşleşmiyor * /
# tanımla JET_errDatabaseInvalidPath-1217/* Belirtilen veritabanı dosyası yolu geçersiz * /
# tanımla JET_errDatabaseIdInUse-1218/ * A veritabanı zaten kullanımda olan bir kimlik atanmış * /
# tanımla JET_errForceDetachNotAllowed
# tanımla JET_errCatalogCorrupted-1220/* Bozulması algılandı katalogda * /
# tanımla JET_errPartiallyAttachedDB-1221/* Veritabanı kısmen bağlı. Tamamlanamıyor işlem ekleyin * /
# tanımla JET_errDatabaseSignInUse-1222/* Veritabanı ile aynı imza kullanımı * /
# tanımla errSkippedDbHeaderUpdate-1223/ * Bazı DB üstbilgi güncelleştirme sırasında detach olmadığından bağlarının * /
# tanımla JET_wrnTableEmpty1301/ * Açılan bir boş tablo * /
# tanımla JET_errTableLocked-1302/ * Tablo özel kullanım için kilitlenmiş * /
# tanımla JET_errTableDuplicate-1303/ * Tablo zaten * /
# tanımla JET_errTableInUse-1304/ * Tablo kullanın, kilitleme * /
# tanımla JET_errObjectNotFound-1305/ * Böyle Tablo veya nesne * /
# tanımla JET_errDensityInvalid-1307/ * Hatalı dosya/dizin yoğunluğu * /
# tanımla JET_errTableNotEmpty-1308/ * Tablo boş olmayan * /
# tanımla JET_errInvalidTableId-1310/ * Geçersiz Tablo kimliği * /
# tanımla JET_errTooManyOpenTables-1311/* (Zaten çalıştı Temizleme) daha fazla tablo açılamıyor * /
# tanımla JET_errIllegalOperation -1312/* İşlem tablosu üzerinde desteklenmiyor * /
# tanımla JET_errObjectDuplicate-1314/ * Tablo veya nesne adı * /
# tanımla JET_errInvalidObject-1316/ * Nesne işlem için geçersiz * /
# tanımla JET_errCannotDeleteTempTable-1317/* Geçici tablo silmek için DeleteTable CloseTable kullanın * /
# tanımla JET_errCannotDeleteSystemTable-1318/* Geçersiz Sistem tablo silme girişimi * /
# tanımla JET_errCannotDeleteTemplateTable-1319/ * Geçersiz girişimi için Tablo şablonu silme * /
# tanımla errFCBTooManyOpen-1320/ * Açılamıyor herhangi bir daha fazla FCBs (henüz çalıştı Temizleme) * /
# tanımla errFCBAboveThreshold-1321/ * Yalnızca tercih edilen eşik (Temizleme henüz çalıştı) FCB tahsis * /
# tanımla JET_errExclusiveTableLockRequired
# tanımla JET_errFixedDDL-1323/ * DDL işlemleri Bu tabloda yasaktır * /
# tanımla JET_errFixedInheritedDDL-1324/ * Üzerinde bir türetilmiş tablo DDL işlemleri üzerinde DDL devralınan bölümünü yasaklanmış */
# tanımla JET_errCannotNestDDL-1325/ * İç içe geçirme hiyerarşik DDL şu anda desteklenmiyor. */
# tanımla JET_errDDLNotInheritable-1326/ * Çalıştı Tablo şablonu olarak işaretlenmemiş bir tablo DDL devralması için. */
# tanımla JET_wrnTableInUseBySystem1327/* Sistem Temizleme olan bir imleç tabloyu açın * /
# tanımla JET_errInvalidSettings-1328/ * Sistem parametrelerinin yanlış * /
# tanımla JET_errClientRequestToStopJetService-1329 / * İstemci İstenen hizmet durdurma * /
# tanımla JET_errCannotAddFixedVarColumnToDerivedTable-1330/ * Şablonu Tablo NoFixedVarColumnsInDerivedTables ile oluşturulmuş * /
# tanımla errFCBExists-1331/ * Oluşturmaya çalıştı zaten bir FCB * /
# tanımla errFCBUnusable-1332/ * İçin yer tutucu temizlenmelidir bir FCB kullanılamaz olarak işaretlemek * /
# tanımla wrnCATNoMoreRecords1333/ * Çalıştı Katalog sonunun gezinmek için * /
# tanımla JET_errIndexCantBuild-1401/ * Dizin yapı başarısız oldu * /
# tanımla JET_errIndexHasPrimary-1402/ * Birincil Dizin zaten tanımlı * /
# tanımla JET_errIndexDuplicate-1403/ * Dizin. önceden tanımlanmış * /
# tanımla JET_errIndexNotFound-1404/ * Böyle Dizin * /
# tanımla JET_errIndexMustStay-1405/ * Olamaz Kümelenmiş dizin Sil * /
# tanımla JET_errIndexInvalidDef-1406/ * Geçersiz Dizin tanımı * /
# tanımla JET_errInvalidCreateIndex-1409/* Geçersiz dizin tanımı oluşturmak * /
# tanımla JET_errTooManyOpenIndexes-1410/ * Out dizin tanım blokları, * /
# tanımla JET_errMultiValuedIndexViolation-1411/ * Benzersiz olmayan inter-record için çok değerli bir dizin oluşturulan dizin anahtarlarının * /
# tanımla JET_errIndexBuildCorrupted-1412/* Birincil dizin düzgün yansıtan bir ikincil dizin oluşturulamadı * /
# tanımla JET_errPrimaryIndexCorrupted-1413/* Birincil dizin bozuk. Veritabanı birleştirilmiş * /
# tanımla JET_errSecondaryIndexCorrupted-1414/* İkincil dizin bozuk. Veritabanı birleştirilmiş * /
# tanımla JET_wrnCorruptIndexDeleted1415/ * Out Kaldırılan tarih dizinin * /
# tanımla JET_errInvalidIndexId-1416/ * Geçersiz Dizin kodu * /
# tanımla JET_errColumnLong-1501/ * Sütun değeri uzun * /
# tanımla JET_errColumnNoChunk-1502/ * Böyle uzun değeri bir öbekte * /
# tanımla JET_errColumnDoesNotFit -1503/ * Alanın kayda sığmaz * /
# tanımla JET_errNullInvalid-1504/ * Not null Geçerli * /
# tanımla JET_errColumnIndexed-1505/ * Sütun Dizin, silemezsiniz * /
# tanımla JET_errColumnTooBig-1506/ * Alanın Uzunluk, en büyük değerden daha büyük * /
# tanımla JET_errColumnNotFound-1507/ * Böyle sütun * /
# tanımla JET_errColumnDuplicate-1508/ * Alanın önceden tanımlanmış * /
# tanımla JET_errMultiValuedColumnMustBeTagged-1509/ * Çalıştı birden çok değerli bir sütun oluşturmak, ancak sütun değil etiketli * /
# tanımla JET_errColumnRedundant-1510/ * İkinci Otomatik Artım veya sürüm sütununa * /
# tanımla JET_errInvalidColumnType-1511/* Geçersiz sütun veri türü * /
# tanımla JET_wrnColumnMaxTruncated1512/ * Mak uzunluğu çok büyük, kesilmiş * /
# tanımla JET_errTaggedNotNULL-1514/ * Yok BOŞ olmayan sütunları etiketli * /
# tanımla JET_errNoCurrentIndex-1515/ * Geçersiz Geçerli dizin olmadan * /
# tanımla JET_errKeyIsMade-1516/ * Anahtar tamamen yapılmış * /
# tanımla JET_errBadColumnId-1517/ * Sütun kimliği Yanlış * /
# tanımla JET_errBadItagSequence-1518/ * Hatalı etiketli bir sütun için itagSequence * /
# tanımla JET_errColumnInRelationship-1519/* Silemezsiniz, sütun ilişkiye katılan * /
# tanımla JET_wrnCopyLongValue1520/ * Tek örnek sütun bursted * /
# tanımla JET_errCannotBeTagged-1521/* AutoIncrement ve sürüm edemiyor etiketli * /
# tanımla wrnLVNoLongValues1522/ * Tablosu bir long değer ağaç olmayan * /
# tanımla JET_wrnTaggedColumnsRemaining
# tanımla JET_errDefaultValueTooBig-1524/* Varsayılan değer, en büyük boyutu aşıyor * /
# tanımla JET_errMultiValuedDuplicate-1525/* Birden çok değerli benzersiz bir sütun üzerinde algılandı yinelenen * /
# tanımla JET_errLVCorrupted-1526/ * Bozulması uzun değeri ağacında karşılaştı * /
# tanımla wrnLVNoMoreData1527/ * Sonuna ulaşıldı LV veri * /
# tanımla JET_errMultiValuedDuplicateAfterTruncation-1528/ * Çoğalt üzerinde benzersiz ve birden çok değerli bir sütun veri normalleştirilmiş sonra algılanan ve verileri karşılaştırma önce kesilmiş normalleştirme * /
# tanımla JET_errDerivedColumnCorruption-1529/* Geçersiz sütun türetilmiş tablo * /
# tanımla JET_errInvalidPlaceholderColumn-1530/ * Dönüştürmek için çalıştı. sütun bir birincil dizin yer tutucu, ancak sütun için gerekli karşılamıyor. ölçütleri * /
# tanımla JET_errRecordNotFound-1601/ * Anahtar bulundu * /
# tanımla JET_errRecordNoCopy-1602/ * Hiçbir çalışma Arabellek * /
# tanımla JET_errNoCurrentRecord-1603/* Bir kayıt değil, para birimi * /
# tanımla JET_errRecordPrimaryChanged-1604/* Birincil anahtarı olmayan değişebilir * /
# tanımla JET_errKeyDuplicate-1605/ * Geçersiz Yinelenen anahtar * /
# tanımla JET_errAlreadyPrepared-1607/* Kayıt güncelleştirme zaten sürmekte olan kaydı güncelleştirmeye çalıştı * /
# tanımla JET_errKeyNotMade-1608/ * Çağrı yok JetMakeKey * /
# tanımla JET_errUpdateNotPrepared-1609/ * Yok Arama için JetPrepareUpdate * /
# tanımla JET_wrnDataHasChanged1610/ * Veri yok Değiştirilen * /
# tanımla JET_errDataHasChanged-1611/ * Veri yok değiştirilmiş, işlem iptal * /
# tanımla JET_wrnKeyChanged1618/ * Yeni taşındı. anahtar * /
# tanımla JET_errLanguageNotSupported-1619/* Windows NT yüklemesinin dili desteklemiyor * /
# tanımla JET_errTooManySorts-1701/ * Çok fazla sıralama işlemleri * /
# tanımla JET_errInvalidOnSort-1702/ * Geçersiz Sıralama işlemi * /
# tanımla JET_errTempFileOpenError-1803/ * Temp Dosya açılamadı * /
# tanımla JET_errTooManyAttachedDatabases -1805/ * Açık çok fazla veritabanı * /
# tanımla JET_errDiskFull -1808/ * Sol boşluk disk * /
# tanımla JET_errPermissionDenied -1809/* İzin verilmedi * /
# tanımla JET_errFileNotFound-1811/ * Dosya yok bulundu * /
# tanımla JET_wrnFileOpenReadOnly1813/* Veritabanı dosyası salt okunur * /
# tanımla JET_errAfterInitialization-1850/* Init sonra geri yükleyemezsiniz. */
# tanımla JET_errLogCorrupted-1852/ * Verebilir günlükleri değil yorumlanan * /
# tanımla JET_errInvalidOperation -1906/* Geçersiz işlem * /
# tanımla JET_errAccessDenied-1907/ * Erişim reddedildi * /
# tanımla JET_wrnIdleFull1908/ * Boş kayıt defteri tam * /
# tanımla JET_errTooManySplits-1909/ * Sonsuz bölme * /
# tanımla JET_errSessionSharingViolation-1910/* Birden çok iş parçacığı aynı oturumda kullandığınız * /
# tanımla JET_errEntryPointNotFound-1911/ * Bir Biz gerektiren bir DLL giriş noktası bulunamadı * /
# tanımla JET_errSessionContextAlreadySet-1912/ * Belirtilen oturum zaten ayarlanmış bir oturum bağlamında * /
# tanımla JET_errSessionContextNotSetByThisThread-1913/ * Sıfırlamak için çalıştı oturum bağlam, ancak geçerli iş parçacığı oturum içeriği ilk olarak ayarlanmamıştır */
# tanımla JET_errSessionInUse-1914/ * Çalıştı Kullanımdaki oturumu sonlandır * /
# tanımla JET_errRecordFormatConversionFailed-1915/ * İç hata dinamik kayıt biçimi dönüştürme sırasında * /
# tanımla JET_errOneDatabasePerSession-1916/* Oturum başına yalnızca bir açık kullanıcı veritabanı izin verilir (JET_paramOneDatabasePerSession) * /
# tanımla JET_errRollbackError-1917/ * hata geri alma sırasında * /
# tanımla JET_wrnDefragAlreadyRunning2000/* Belirtilen veritabanında zaten çalışan çevrimiçi defrag * /
# tanımla JET_wrnDefragNotRunning2001/ * Çevrimiçi Belirtilen veritabanı üzerinde çalışmayan defrag * /
# tanımla JET_wrnCallbackNotRegistered2100/* Var olmayan geri arama işlevi kayıtsız * /
# tanımla JET_errCallbackFailed-2101/ * A geri arama başarısız * /
# tanımla JET_errCallbackNotResolved-2102/ * A geri çağırma işlevi bulunamadı * /
# tanımla wrnSLVNoStreamingData2200/ * Veritabanı Akış dosyası yok * /
# tanımla JET_errSLVSpaceCorrupted-2201/* Dosya akışı alan Yöneticisi karşılaştı Bozulması * /
# tanımla JET_errSLVCorrupted-2202/ * Bozulması dosya akışı içinde karşılaştı * /
# tanımla JET_errSLVColumnDefaultValueNotAllowed-2203/ * SLV sütunlar Varsayılan değeri olamaz * /
# tanımla JET_errSLVStreamingFileMissing-2204/* Bu veritabanıyla ilişkili dosya akışı bulamıyor * /
# tanımla JET_errSLVDatabaseMissing-2205/* Akış dosya var ancak ait olduğu veritabanı eksik * /
# tanımla JET_errSLVStreamingFileAlreadyExists -2206/ * Bir akış dosyası oluşturmayı denedim zaten yok veya zaten katalogda kayıtlı * /
# tanımla JET_errSLVInvalidPath-2207/* Belirtilen akış dosyası yolu geçersiz * /
# tanımla JET_errSLVStreamingFileNotCreated-2208/ * Gerçekleştirmeye bir SLV işlemi ancak akış dosyası hiçbir zaman oluşturulduğu * /
# tanımla JET_errSLVStreamingFileReadOnly-2209/ * Salt okunur Ekle Akış dosyası okuma/yazma işlemleri için * /
# tanımla JET_errSLVHeaderBadChecksum-2210/* SLV Dosyası başlığı sağlama toplamı doğrulaması başarısız oldu * /
# tanımla JET_errSLVHeaderCorrupted-2211/ * SLV Dosya üstbilgisi geçersiz bilgi içeriyor * /
# tanımla wrnSLVNoFreePages2212'dir/ * Boş sayfa yok Ağaç içinde SLV alanı * /
# tanımla JET_errSLVPagesNotFree-2213/ * Çalıştı Bu durumda değildi zaman boş durumdan sayfaları taşımak için * /
# tanımla JET_errSLVPagesNotReserved-2214/* Bu durumda değildi zaman ayrılmış durumundan sayfaları taşımak çalıştı */
# tanımla JET_errSLVPagesNotCommitted-2215/* Bu durumda değildi zaman kaydedilmiş durumundan sayfaları taşımak çalıştı */
# tanımla JET_errSLVPagesNotDeleted-2216/* Bu durumda değildi, sayfalar silinmiş durumundan taşımak çalıştı */
# tanımla JET_errSLVSpaceWriteConflict-2217/* Beklenmeyen uzantıları yazma mandallı SLV alan sayfalara çalışıyor * /
# tanımla JET_errSLVRootStillOpen-2218/ * veritabanı oluşturuldu/ilgili SLV kök çünkü bağlı değil hala başka bir işlem tarafından açık. */
# tanımla JET_errSLVProviderNotLoaded-2219/* Veritabanı oluşturulan/SLV sağlayıcı başlatılmadığından bağlı. yüklü. */
# tanımla JET_errSLVEAListCorrupt-2220/ * Belirtilen SLV EA listesi bozuk. */
# tanımla JET_errSLVRootNotSpecified-2221/ * veritabanı oluşturuldu/SLV kök adı unutulmuş çünkü bağlı olamaz */
# tanımla JET_errSLVRootPathInvalid-2222/ * Belirtilen SLV kök yolu geçersiz. */
# tanımla JET_errSLVEAListZeroAllocation-2223/* Belirtilen SLV EA listesi, ayrılan boşluk vardır. */
# tanımla JET_errSLVColumnCannotDelete-2224/* SLV sütunları silme işlemi şu anda desteklenmiyor. */
# tanımla JET_errSLVSpaceMapAlreadyExists -2225/ * SLV alanı eşleme için yeni bir katalog girişi oluşturmak için çalıştı. ne zaman biri zaten * /
# tanımla JET_errSLVSpaceMapCorrupted-2226/* SLV alanı eşlemesinde karşılaştı Bozulması * /
# tanımla JET_errSLVSpaceMapPageNotFound-2227/* SLV alanı eşlemesinde karşılaştı Bozulması * /
# tanımla wrnOLDSLVNothingToMove2228/ * Hiçbir şey akış dosyasında taşınabilir * /
# tanımla errOLDSLVUnableToMove-2228/ * Oluşturulamıyor SLV Dosyası içinde akış dosya taşımak için * /
# tanımla JET_errSLVFileStale-2229/ * SLV Dosyası Belirtilen tanıtıcı artık SLV kök aittir. */
# tanımla JET_errSLVFileInUse-2230/ * SLV Dosyası şu anda kullanılıyor belirtilen * /
# tanımla JET_errSLVStreamingFileInUse-2231/* Belirtilen akış dosya şu anda kullanımda * /
# tanımla JET_errSLVFileIO-2232/ * Bir g/ç hatası SLV (genel okuma / yazma hatası) dosyasına erişilirken oluştu * /
# tanımla JET_errSLVStreamingFileFull-2233/ * Yok alan akış dosyasında sol * /
# tanımla JET_errSLVFileInvalidPath-2234/* SLV Dosyası yolu geçersiz belirtildi * /
# tanımla JET_errSLVFileAccessDenied-2235/* SLV Dosyası erişemiyor SLV Dosyası kilitlenmiş veya kullanımda * /
# tanımla JET_errSLVFileNotFound-2236/ * SLV dosyası bulunamadı belirtilen * /
# tanımla JET_errSLVFileUnknown-2237/ * Bir SLV Dosyası erişirken bilinmeyen bir hata oluştu * /
# tanımla JET_errSLVEAListTooBig-2238/ * sığmayacak kadar büyük olduğu için belirtilen SLV EA Listesi döndürülemedi Standart EA biçimi. SLV dosyası yerine bir dosya tanıtıcısı alın. */
# tanımla JET_errSLVProviderVersionMismatch-2239/ * Yüklenen SLV Sağlayıcının sürümü veritabanı altyapısı sürüm eşleşmiyor. */
# tanımla errSLVInvalidSpaceMapChecksum-2240/* SpaceMap sağlama toplamı geçersiz * /
# tanımla wrnSLVDatabaseHeader2241/ * Denetleme Akış dosya üstbilgisi * /
# tanımla errOLDSLVMoveStopped-2242/ * OLDSLV bir Taşı durdu * /
# tanımla JET_errSLVBufferTooSmall-2243/* SLV veri veya meta veriler için ayrılmış arabellek çok küçük * /
# tanımla JET_errLSCallbackNotSpecified-3000/* Belirtilen bir geri arama işlevi yerel depolama kullanma girişimi */
# tanımla JET_errLSAlreadySet-3001/ * Çalıştı zaten sahip bir nesne için yerel depolama ayarlamak için set * /
# tanımla JET_errLSNotSet-3002/ * Çalıştı Yerel depolama, onu ayarlamak olmayan bir nesne almak * /
# tanımla JET_errInvalidViewId-5000/ * Geçersiz viewID tanıtıcı * /
# tanımla JET_errViewCloseInProgress-5001/* CloseView çağrıldıktan sonra görünümü işlem yapmak için çalıştı * /
# tanımla JET_errExprnCorrupt-5100/ * Exprn olan exprntypNil (başlatılmamış düğümü) * /
# tanımla JET_errExprnTypeMismatch-5101/* İşlenen türleri uyumlu olmayan * /
# tanımla JET_errExprnTooBig-5102/ * Exprn ayrıştırıcısı bellek yetersiz kaldı * /
# tanımla JET_errExprnDivideByZero-5103/ * Exprn 0 ile bölme/modül çalıştı * /
# tanımla JET_errExprnInvalidBase-5104/ * Zaman Hesaplama x ^ y: x == 0.0 * /
# tanımla JET_errExprnOutOfRange-5105/ * Giriş aralık dışı [ie: arcsin(20)] * /
# tanımla JET_errSFSReadVerifyFailure-6000/* sağlama toplamı hatası SFS küme doğrulama * /
# tanımla JET_errSFSPathTooBig-6001/ * Belirtilen yol yol uzunluğu üst sınırı aşıldı * /
# tanımla JET_errSFSVolumeNotFound-6500/ * birim dosyası bulunamadı * /
# tanımla JET_errSFSVolumeInvalidMagicNumber-6501/ * Birim olan bir hatalı Sihirli Sayı * /
# tanımla JET_errSFSVolumeInvalidClusterSize-6502/ * birimin Küme boyutu yanlış * /
# tanımla JET_errSFSVolumeIncompatibleVersion-6503/ * birimin çok eski (veya yeni) bir sürüm SFS bu sürümü tarafından kullanılan (biçimidir uyumsuz) * /
# tanımla JET_errSFSDirectoryDisabled-7000/* beklenmeyen bir hata nedeniyle dizin devre dışı bırakılmış * /
# tanımla JET_errSFSDirectoryFull-7001/ * Dizini oluşturulacak yeni bir dosya için yer vardı * /
# tanımla JET_errSFSDirectoryCorrupt-7002/ * dizinin meta verileri bozuk * /
# tanımla JET_errSFSFileDisabled-7500/ * beklenmeyen bir hata nedeniyle dosya bırakılmış * /
# tanımla JET_errSFSFileShutdown-7501/ * Dosya işlemi dosya kapalı ortasında olduğundan başarısız oldu * /
# tanımla JET_errSFSFileCorrupt-7502/ * dosyanın meta verileri bozuk * /
# tanımla JET_errSFSFileShadowCorrupt-7503/* Gölgeleme için kullanılan dosyanın meta verileri bozuk * /
# tanımla JET_errSFSFileShadowDataCorrupt-7504/ * Dosya gölgeli veri (atomik dosyaya yazma kullanılır) idi [bozuk sağlama başarısız] * /
# tanımla errSFSFileDeleted-7504/ * İÇ Hata: dosya silindi olarak işaretlenir ve temizlenmeli * /
# tanımla JET_errSFSFileIOSparse-8000/ * Olan g/ç SFS dosyasındaki (kaydedilmemiş) 1 veya daha seyrek bölgeleri üzerinde verilen * /
# tanımla errSFSFileIOBeyondEOF-8001/ * İÇ Hata: g/ç EOF oluştu * /
# tanımla JET_errSFSFileIOTooBig-8002/ * ç (büyük olasılıkla bu gölgenin boyutunu aştığından istek çok büyük boşluk) * /
# tanımla JET_errSFSFileIOShadowedWrite-8003/* g/ç hata nedeniyle önceki sırasında gölgeli işlenemedi Yaz * /
# tanımla JET_errSFSFileTooBig-999999/ * TEMP Hata: SFS dosya çok tek küme ölçüde haritada (tarafından yönetilecek büyük. Gelecekte bu kaybolacak ve biz büyük ölçüde harita yeniden tahsis) */
XADM

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 266367 - Son İnceleme: 03/21/2013 09:54:00 - Düzeltme: 8.0

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

  • kberrmsg kbinfo kbmt KB266367 KbMttr
Geri bildirim