Kullanıcı serbest/meşgul bilgilerini bir uzak kullanıcının şirket içi Exchange Server ve Exchange Online Office 365'te karma dağıtımını görüntüleyemiyorum

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 2667844
Not: Microsoft Exchange Server 2010 Exchange Yönetim konsolunda bulunan karma Yapılandırma Sihirbazı artık desteklenmiyor. Bu nedenle, artık eski karma Yapılandırma Sihirbazı'nı kullanmanız gerekir. Bunun yerine, kullanılabilir Office 365 karma Yapılandırma Sihirbazı'nı kullanın. http://aka.MS/HybridWizard. Daha fazla bilgi için bkz. Exchange 2010 Office 365 karma Yapılandırma Sihirbazı.
SORUN
Karma sunucunuzu Exchange Server 2010'u çalıştıran Microsoft Office 365'de şirket içi Microsoft Exchange Server ve Microsoft Exchange Online karma dağıtımını var. Ancak, kullanıcıların bir uzak kullanıcının serbest/meşgul bilgilerini görüntüleyemezsiniz. Uzak kullanıcı serbest/meşgul bilgilerini görüntülemek bir kullanıcı çalıştığında, serbest/meşgul bilgilerini görüntülenmiyor. Bunun yerine, kullanıcının bir veya daha aşağıdaki belirtilerden biriyle karşılaşabilirsiniz:
 • Serbest/meşgul bilgilerini uzak kullanıcı için numara işareti (#) karakterler olarak takviminde görüntülenir.
 • Outlook Web App'te "hata 5037" görüntülenir.
 • Microsoft Outlook <FileName>-fb.log ve <FileName>-as.log dosyalarını içeren, aşağıdakine benzer bir hata iletisi:</FileName> </FileName>
  <FreeBusyResponse><ResponseMessage responseclass="Error"><MessageText>Arayan serbest/meşgul veri erişimi yok.</MessageText> <ResponseCode>ErrorNoFreeBusyAccess</ResponseCode> <DescriptiveLinkKey>0</DescriptiveLinkKey><MessageXml><> </MessageXml></ResponseMessage></FreeBusyResponse>
  xmlns = "http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/errors" > Microsoft.Exchange.InfoWorker.Common.Availability.NoFreeBusyAccessException<>
  xmlns = "http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/errors" > 5037<>
  xmlns = "http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/errors" >SunucuAdı<>
  xmlns = "http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/errors" > https://<Server>.outlook.com/EWS/Exchange.asmx/WSSecurity<FreeBusyView> <><b00> </b00></> </FreeBusyView> </Server>
  xmlns = "http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types" > yok
Örneğin, Office 365 kullanıcı bir yerinde kullanıcının serbest/meşgul bilgilerini görüntüleyemezsiniz. Ancak, diğer kullanıcıların serbest/meşgul bilgilerini aynı yerinde kullanıcı için görüntüleyebilirsiniz.
NEDENİ
Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) adresi serbest/meşgul bilgilerini görüntülemeye çalışırken kullanıcı için etki alanı adı kuruluş ilişkideki etki alanı adları arasında ekli değilse, bu sorun oluşur. Örneğin, Test-OrganizationRelationship cmdlet'i çalıştırdığınızda, aşağıdaki çıkış görüntülenir:
RunspaceId: a6c3799f-2ecd-4d79-ae4b-6c470ddd1dee
Kimlik:
ID: LocalFederatedDomainsAreMissingFromTheRemoteOrganizationRelationsipDomains
Durumu: uyarı
Açıklama: Etki alanları için listesinde bulunmayan yerel federasyon etki alanları vardır
Uzak kuruluş ilişki nesnesi.
IsValid: doğru
SMTP etki alanını el ile organizasyon ilişkisi eklenmedi oluşur. Bu da aşağıdaki koşullar geçerli olduğunda oluşabilir:
 • Şirket içi ortamında Exchange Server 2010'a yükseltme yapmadan önce Office 365 kullanıcı hesabı oluşturuldu.
 • Karma Yapılandırma Sihirbazı'nı Exchange Server 2010'şirket içi ortamda federasyon güveni ayarlamak için kullanılır.
Örneğin, contoso.com Office 365 kullanıcının etki alanı adı değil. Bu senaryoda, Office 365 kullanıcı hesabı, proxy adreslerinden biri olarak @contoso.mail.onmicrosoft.com yoktur. Yerinde ortama isteği @contoso.com @contoso.mail.onmicrosoft.com yerine Office 365 kullanıcı hesabı için kullanır. Kendisine eklenmiş contoso.com yerinde ortama organizasyon ilişkiye sahip olmadığından istek reddedilir.
ÇÖZÜM
Bu sorunu gidermek için sorunu yaşayan kullanıcı SMTP etki alanını eklemek için şirket içi ortamda organizasyon ilişkisi düzenleyin. Bunu yapmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

Yöntem 1: Exchange Yönetim Konsolu'nu kullanın

 1. Şirket içi Exchange sunucusunda Exchange Yönetim konsolunu açın ve sonra Microsoft Exchange şirket içialtında Kuruluş yapılandırması ' nı tıklatın.
 2. Kuruluş ilişkileri sekmesini tıklatın ve sonra kuruluş ilişki özelliklerini görüntüleyin.
 3. Dış Organization sekmesini tıklayın, federe etki alanı adı dış Exchange kuruluşunun federe etki alanı kutusuna yazın ve sonra Ekle' yi tıklatın.
 4. Eklemek istediğiniz her etki alanı için 3 adımı yineleyin.
 5. Tamam'a tıklayın.

Yöntem 2: Exchange Yönetim Kabuğu'nu kullanın.

 1. Şirket içi sunucusunda Exchange Yönetim Kabuğu'nu açın.
 2. Bir değişken olarak kuruluş ilişki kurun. Örneğin, aşağıdaki komutu çalıştırın.

  $OrgRel = Get-OrganizationRelationship Contoso
 3. İstediğiniz ek etki alanı adları için değişken ekleyin. Örneğin, aşağıdaki komutu çalıştırın:
  $OrgRel.DomainNames += "contoso.com"
 4. Organizasyon ilişkisi yeni etki alanı adları değerini kullanarak güncelleştirin. Örneğin, aşağıdaki komutu çalıştırın:
  Set-OrganizationRelationship $OrgRel.Name -DomainName $OrgRel.DomainNames
DAHA FAZLA BİLGİ
Office 365'te sorunu belirlemenize yardımcı olmak için şu adımları izleyin:
 1. Exchange Online uzaktan PowerShell kullanarak bağlanın. Bunun nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesine gidin:
 2. Organizasyon ilişkisi olan kullanıcının SMTP adresi karşılaştırın. Bunu yapmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:
  if ( (Get-OrganizationRelationship).DomainNames -contains (Get-Mailbox user).PrimarySmtpAddress.Domain) { write-host "The domain was found" -ForegroundColor Green } else { write-host (Get-Mailbox user).PrimarySmtpAddress.Domain "was not found" -ForegroundColor Yellow}
  Not Organizasyon ilişkideki etki alanı adları ile kabul edilen etki alanlarında listelenen her etki alanı de karşılaştırabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:
  Get-AcceptedDomain | ForEach-Object { if ( (Get-OrganizationRelationship).DomainNames -contains $_.DomainName) { write-host $_.DomainName "was found" -ForegroundColor Green } else { write-host $_.DomainName "was not found" -ForegroundColor Yellow} }

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 2667844 - Son İnceleme: 11/11/2016 00:28:00 - Düzeltme: 26.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2010 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise

 • o365 hybrid gwt guided walk through kbtshoot kbmt KB2667844 KbMttr
Geri bildirim