.NET Framework 3.5, .NET Framework 3.0 ve .NET Framework 2.0 ile ilgili destek ömrüne ilişkin açıklama

GİRİŞ
Bu makalede, .NET Framework 3.5, .NET Framework 3.0 ve .NET Framework 2.0 ile ilgili destek ömrüne ilişkin açıklamalar bulunmaktadır.
Arka plan
.NET Framework 3.5, .NET Framework 3.0 ve .NET Framework 2.0, geçmişte Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 öncesi sürümlerde bulunan platformlarda bağımsız ürünler olarak piyasaya sürülmüştü.

Bu ürün sürümlerinin her biri aslında bir özellik yığını katmanıdır. Her bir katman kendi içinde birbirinden bağımsız bileşenler içermektedir. Bu nedenle, .NET Framework 3.0 içinde bulunan bileşenler .NET Framework 2.0 üstüne ve .NET Framework 3.5 içinde bulunan bileşenler ise .NET Framework 2.0 ve .NET Framework 3.0 üstüne inşa edilmektedir. Aşağıdaki örnekte bu gösterilmektedir:

Bileşenler resmi

Bu mimarinin ürüne göre olması sonucu olarak .NET Framework 3.5, .NET Framework 2.0 ve .NET Framework 3.0 olmadan işlev göremez. Çünkü .NET Framework 3.5 katmanında bir ortak dil çalışma zamanı (CLR) yoktur. Bu nedenle, .NET Framework 3.5 ürünü yüklendiğinde aynı zamanda .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (SP1) ve .NET Framework 3.0 SP1 ürünleri de yüklenir. Benzer şekilde, .NET Framework 3.5 SP1 ürünü yüklendiğinde aynı zamanda .NET Framework 2.0 SP2 ve .NET Framework 3.0 SP2 ürünleri de yüklenir. Windows XP veya Windows Server 2003 kullanan müşteriler, bu birbirinden bağımsız sürümleri Denetim Masası'ndaki Program Ekle/Kaldır öğesi altında ilgili güncellemelerle birlikte görebilir:

İlgili güncellemeler resmi

Windows Vista SP2 ve Windows Server 2008 SP2'de ise .NET Framework 2.0 SP2 ve .NET Framework 3.0 SP2 ürünleri işletim sisteminde yerleşik olarak bulunmaktadır. Benzer şekilde, Windows Vista SP1 ve Windows Server 2008'de de .NET Framework 2.0 SP1 ve .NET Framework 3.0 SP1 ürünleri işletim sisteminde yerleşik olarak bulunmaktadır. Bu nedenle, müşteriler Programlar ve Özellikler öğesi altında aşağıdaki resimde gösterildiği gibi yalnızca .NET Framework 3.5 ürününü görürler:

Programlar ve Özellikler resmi
Destek ömrü uygulamaları
.NET Framework 3.5, .NET Framework 3.0 ve .NET Framework 2.0 ürünleri birbirinden bağımsız ürün sürümleri olarak piyasaya sürüldüğü için bunların her birinin kendine ait destek ömürleri bulunmaktadır.

Bu makalede daha önceden de belirtildiği gibi, .NET Framework 3.5 ürünü .NET Framework 2.0 ve .NET Framework 3.0 olmadan çalışamamaktadır. Pek çok durumda, .NET Framework 3.5 ürününe ilişkin güvenlik açıklarından kaynaklanan işlevsel veya müşterilerin güvenliğiyle ilgili sorunlara çözümler aranırken bu üç ürüne ait her bir katmandaki sorunların da çözümlenmesi gerekmektedir. Bunun sonucu olarak, .NET Framework 3.5 ürününe olan destek devam edebilmekte ve arka plandaki .NET Framework 2.0 veya .NET Framework 3.0 ürün katmanlarına ilişkin bir güncelleme gerektirmekte ancak destek ömrü belgelerinde bu sürümlere verilen desteğin sona erdiği belirtilmekte gibi senaryolar meydana gelebilmektedir. Bunun bir örneği de şu anda desteklenmekte olan .NET Framework 3.5 SP1 sürümüdür. Ancak, .NET Framework 3.0 SP2 sürümü, 7/12/2011 tarihi itibariyle destek süresi sona ermiş olarak belgelenmektedir.

Bu durumlarda, .NET Framework 3.0 ürününün bağımsız yüklemelerine verilen desteğin süresi sona ermiştir. Ancak, .NET Framework 3.5 desteklenmeye devam ettiği müddetçe, Microsoft, .NET Framework 3.5 yükleyen müşteriler için .NET Framework 2.0 ve .NET Framework 3.0 bileşenlerine destek vermeyi sürdürecektir.

Ayrıca, .NET Framework 2.0 SP2 ve .NET Framework 3.0 SP2 sürümleri Windows Vista SP2 ve Windows Server 2008 SP2 ile ve .NET Framework 2.0 SP1 ve .NET Framework 3.0 SP1 sürümleri de Windows Vista SP1 ve Windows Server 2008 ile yerleşik olarak geldiği için söz konusu sürümler, .NET sürümlerine verilen destek devam ettiği müddetçe ilgili işletim sistemlerinin bir parçası olarak desteklenecektir.

Not .NET Framework 3.5 sürümü yalnızca SP1 katmanında .NET Framework 2.0 SP2 ve .NET Framework 3.0 SP2 ile birlikte desteklenmektedir. .NET Framework 3.5 sürümünün orijinal sürümünün .NET Framework 2.0 SP1 ve .NET Framework 3.0 SP1 ile birlikte desteği artık verilmemektedir.
Not Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu tarafından oluşturulan bir “FAST PUBLISH” makalesidir. Buradaki bilgiler, ortaya çıkan sorunları gidermek üzere olduğu gibi sağlanmaktadır. Mümkün olduğu kadar hızlı sunulmasının bir sonucu olarak malzemelerde yazım hataları bulunabilir ve bunlar bildirimde bulunulmadan daha sonra düzeltilebilir. Diğer hususlar için Kullanım Koşulları’na bakın.
Özellikler

Makale No: 2696944 - Son İnceleme: 04/07/2012 09:31:00 - Düzeltme: 2.0

Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 3.0, Microsoft .NET Framework 2.0

  • kbinfo kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecurity KB2696944
Geri bildirim