Microsoft .NET Framework Onarım Aracı kullanıma hazır

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 2698555
Giriş
Microsoft .NET Framework Onarım Aracı, Microsoft .NET Framework kurulumunu veya güncelleştirmelerini etkileyen sık karşılaşılan sorunları algılar. Araç, .NET Framework sürümlerinin hasar görmüş yüklemelerini tamir ederek veya bilinen sorunları çözerek bu sorunları gidermeye çalışır Araç, kullanımı kolay, sihirbaz tabanlı bir kullanıcı arabirimine (UI) sahiptir. Komut satırı kullanımı ile birlikte diğer gelişmiş seçenekleri de destekler.

Microsoft, Microsoft .NET Framework Onarım Aracı aşağıdaki güncelleştirilmiş sürümünü yayımladı.
En son sürüm
Son güncelleştirme tarihi: 04/13/2016
Sürüm: v1.3
Sürüm: 4.6.01528.0
Desteklenen Diller: İngilizce (ABD)

v1.3 sürümünde kapsanan değişiklikler.

 • Araç artk .NET Framework 4.6.1, .NET Framework 4.6 ve .NET Framework 4.5.2 desteklemektedir. Bu nedenle, düzeltmeyi ve onarımı da bu ürünler için uygulanabilir.
  • Araç önceki sürümdeki tüm özelliklerini olduğu gibi destekler.

Notlar
 • .NET Framework Onarım Aracı yalnızca İngilizce'dir.
 • Desteklenen platformalar ve .NET Framework sürümleri "Uygulama Hedefi" bölümünde listelenmiştir.

İndirme bilgileri

.NET Framework Onarım Aracı'nın en son sürümü aşağıdaki Microsoft Download Center Web sitesinden yüklenebilir:

Bu araç için desteklenen komut satırı seçenekleri

Standart seçeneğiSeçenek açıklamasıKullanım
/? VEYA /helpYardım bilgilerini görüntüler.NetFxRepairTool.exe /?
/q VEYA /quietSessiz mod. Kullanıcı etkileşimi gerekli değildir ve aracın tüm düzeltmeleri onarımlar çalışır ve günlük dosyasına kaydeder.
"/q/q" ve "/p" seçenekleri karşılıklı olarak birbirini dışlar.
NetFxRepairTool.exe /q
/p VEYA /passiveKatılımsız mod. Yalnızca ilerleme durumu çubuğu görüntülenir.
"/q/q" ve "/p" seçenekleri karşılıklı olarak birbirini dışlar.
/P NetFxRepairTool.exe
/a VEYA /addsource Çevrimdışı onarım modu. "/addsource/Addsource" bayrak tarafından belirtilen bir ağ paylaşımına veya klasör yolu onarım için gerekli olan Kurulum yeniden dağıtılabilen dosyalar kopyalanır. Bağlantısı kesilmiş veya kilitli bir ortamda aracı çalıştığında bu genellikle kullanılmalıdır.NetFxRepairTool.exe /aklasör yolu>

Örnek:
"\\SharePc\ShareFolder" NetFxRepairTool.exe /a
/r VEYA /repairOnarım işlemi belirtilen ürün taban çizgileri kümesi hedeflemek için isteğe bağlı olarak kapsamlı olabilir. Bu seçenek belirtilmezse, araç desteklenen tüm .NET Framework sürümleri yüklü onarmaya çalışır.
"/Onarım" seçeneği de kullanılabilir "None" değeri ile birlikte yalnızca düzeltmeler ve herhangi bir ürün temel için Onarma'yı çalıştırmayı Atla uygulamak için. Bu seçenek "None" değeri ile birlikte kullanıldığında, "addsource/addsource" seçeneğini belirtilmemelidir.
Bu seçenek yalnızca sessiz ve Pasif modda kullanılır.
NetFxRepairTool.exe/rversion1>;sürüm2>

Desteklenen sürüm değerleri: .net35, .net4, .net45, .net451, .net452, .net46, .net461 yok

Örnekler:
NetFxRepairTool.exe /q/r .net4
NetFxRepairTool.exe /q/r .net35;. net45
/l VEYA /logsİsteğe bağlı olarak, aracı tarafından oluşturulan günlükleri dosya dolabı ' (FixDotNet*.cab) istenen klasör yolunu ayarlar. (Bu seçeneğin belirtilmesi değil) varsayılan konumdur CAB dosyasının geçerli kullanıcının Masaüstü klasörü.NetFxRepairTool.exe lklasör yolu>

Örnek:
NetFxRepairTool.exe/l "% temp %"
/c VEYA /collectonlyGünlük yalnızca koleksiyon modu. Bu mod günlüklerini topluluğu için sorun giderme için yararlı olan .NET Framework Kurulumu için ilgili izin verir. Bu seçenek belirlendiğinde, onarım veya düzeltme işlemleri yapılmamaktadır.
Bu seçenek yalnızca sessiz ve Pasif modda geçerlidir ve diğer işlemleri bastırır.
NetFxRepairTool.exe /q /c
- veya -
NetFxRepairTool.exe /p /c
/n VEYA /noceipconsentGeri bildirim bilgileri Microsoft'a göndermekten vazgeç. Varsayılan (bayrağını belirtmeden) kullanıcı içinde kullanım verilerini Microsoft'a göndermeyi tercih olduğunu varsayar.
Bu seçenek yalnızca sessiz ve Pasif modda kullanılır.
NetFxRepairTool.exe /q / n
- veya -
/P /n NetFxRepairTool.exe
Daha fazla bilgi

Onarım Aracı seçenekleri

.NET Framework Onarım Aracı dört adımlı işlemi aşağıdaki gibidir:
 1. Kurulum sorunlarını gidermeye çalışır
 2. Düzeltmeleri uygular (kullanıcı izni gerektirir)
 3. Yüklü tüm .NET Framework sürümlerini onarmaya çalışır
 4. Günlükleri toplar (kullanıcı izni gerektirir)
Aracı .NET Framework'ün yüklü sürümü için bir veya daha fazla değişiklikler yapabilir. Örneğin, bilgisayarda Windows Installer durumunu düzeltmek, belirli klasörlerde isteğe bağlı erişim denetim listeleri (DACL) sıfırlamak veya olabilir bir geçersiz veya bozulmuş güncelleştirme kaydı bilgileriyle ilgili sorunları çözmek.

Çevrimdışı Destek

.NET Framework Onarım Aracı (adım 3 "Onarım Aracı Seçenekleri" bölümüne işleminin) bilgisayarda yüklü .NET Framework sürümleri onarmak için bir seçenek sağlar. Araç onarım zamanında kullanılabilir olması için bu sürümler, yeniden dağıtılabilen dosyalar gerektirir. Varsayılan olarak, aracı bu paketleri Internet'ten Onarım sırasında yükler. Bilgisayarınızı sınırlı olan veya hiç Internet bağlantı kullanmanız gereken onarım için çevrimdışı modu. Bunu yapmak için aşağıdaki örnekte olduğu gibi yeniden dağıtılabilen dosyalar içeren klasörü yolu ile birlikte / addsource seçeneği belirtin:
NetfxRepairTool.exe /addsource \\SHARE_PC\SHARE_FOLDER
Onarım Aracı gerekli yeniden dağıtılabilir sürümü belirtilen klasörde bulamazsa bu dosyayı internetten yüklemeyi dener. Gerekli dosya karşıdan yüklediyseniz, onarım aracı bu işlemi yapamazsınız. .NET Framework yeniden daðýtýlabilir dosyalar aşağıdaki tabloda listelenmektedir.

Sürüm veya profilMimarisiYükleyici dosyası adıURL
.NET Framework 4.6.1x86, x64NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exehttp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=671743
.NET Framework 4.6x86, x64NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU.exehttp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=528232
.NET Framework 4.5.2x86, x64NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exehttp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=328855
.NET Framework 4.5.1x86, x64NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-ENU.exehttp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=321332
.NET Framework 4.5x86, x64dotNetFx45_Full_x86_x64.exehttp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=255995
.NET Framework 3.5 SP1, .NET Framework 3.0 SP2, .NET Framework 2.0 SP2 (.NET Framework 3.0 ve 3.5 yüklü olduğunda)x86, x64dotnetfx35.exehttp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=259762
.NET Framework 4 istemci profilix86dotNetFx40_Client_x86.exehttp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247966
.NET Framework 4 istemci profilix86, x64dotNetFx40_Client_x86_x64.exehttp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247965
.NET Framework 4 Tamx86dotNetFx40_Full_x86.exehttp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247964
.NET Framework 4 Tamx86, x64dotNetFx40_Full_x86_x64.exehttp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247962
.NET Framework 2.0 (sürüm 3.0 ve 3.5 yüklü olduğunda) SP2x64NetFx20SP2_x64.exehttp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=259767
.NET Framework 2.0 (sürüm 3.0 ve 3.5 yüklü olduğunda) SP2x86NetFx20SP2_x86.exehttp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=259766

Sessiz mod ve Pasif modu

Onarım Aracı'nın tüm işlevleri, Sessiz veya Pasif modda aracı çalıştırarak otomatikleştirilebilir. Böyle yapmak aracın çalışması için kullanıcı etkileşimine gerek duymaması açısından yararlıdır. Bu, özellikle sistemde Yöneticiler Aracı (komut satırı) aracılığıyla yapılandırabilir ve ayrıca belirli konumlara günlükleri toplamak büyük dağıtımlarda yararlıdır.

Veri toplama

.NET Framework Onarım Aracı tanılayıcı yükleme verileri toplamanın yanı sıra aracın kullanımıyla ilgili bilgileri de toplar. Kullanım bilgileri .NET Framework Onarım Aracı'nın kalitesini artırmak için kullanılırken, kurulum verileri ise .NET Framework kurulumunu geliştirmek için kullanılır. Bu bilgiler pazarlama için kullanılamaz ve üçüncü şahıslara satılamaz. Daha fazla bilgi için Microsoft .NET Framework Onarım Aracı gizlilik bildirimini okuyun. Bu beyanı aşağıdaki Microsoft Download Center web sitesinden yükleyebilirsiniz:Microsoft Destek dosyalarını indirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasına tıklayın:
119591 Microsoft destek dosyalarını çevrimiçi hizmetlerden edinme
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın gönderildiği tarihte kullanılabilir en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, üzerinde herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardımcı olan geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır.

Not: Veri toplama özelliği .NET Framework yükleme günlüklerine bir sıkıştırılmış cab dosyası oluşturur. Araç günlükleri işledikten sonra "FixDotNet*.cab" ya da benzer adlı bir .cab dosyası oluşturulur ve geçerli kullanıcının masaüstüne (UI modunda çalıştırılırsa) veya belirli bir konuma kaydedilir. Sihirbazda Son'a tıkladığınızda, araç Microsoft'a günlükler içeren .cab dosyası gönderir.

Verileri Microsoft'a gönderip göndermediğinize bağlı olmaksızın FixDotNet*.cab dosyası masaüstünüzde (veya belirtilen konumda) kalır.

"/ q" seçeneğini kullanırken aynı zamanda kurumsal senaryoları desteklemek açısından günlükleri belirli bir yere ya da ağda paylaşılan ber yere kaydedebilmeniz için "/logs" seçeneğini de kullanmanızı tavsiye ederiz.

Sihirbazı'nda

Önceki sürümler


Yayın v1.2

Desteklenen Diller: İngilizce (ABD)

Sessiz mod ve Pasif modu komut satırı aracılığıyla destek aracı için eklenir. Artık, araç yalnızca UI modunda çalışmanızı gerektirmez. Artık görev otomatik olarak da yapılabilir.

Araç artık.NET Framework 4.5 ve .NET Framework 4.5.1 sürümlerini destekliyor. Bu nedenle, düzeltmeyi ve onarımı da bu ürünler için uygulanabilir.

Belirli .NET Framework sürümü aynı anda yüklü diğer sürümleri onarımı geçersiz kılmak için onarım etkinleştirmek için isteğe bağlı, yeni komut satırı anahtarı eklendi.

Onarım Aracı tarafından oluşturulan günlük dosyası artık isteğe bağlı olarak bir kullanıcı tarafından belirtilen konumda bir komut satırı seçeneği kullanılarak kaydedilir. Bu yeni seçenek UI modunda geçerli kullanıcının masaüstü ve Sessiz/Pasif modunda % temp % klasörü olan varsayılan konumu geçersiz kılar.

Yeni bir seçenek ise Onarım Aracı'nı hiçbir düzeltme veya onarım uygulamadan Yalnızca Günlük Toplama modunda çalıştırabilmenizi sağlar. Bu seçenek, gerçek düzeltmeleri uygulamadan önce günlükleri toplamak ve araştırmak için esneklik sağlar.

Yeni, isteğe bağlı bir özellik ise, Sessiz veya Pasif modda herhangi bir veri toplama işlemini devre dışı bırakabilmenizi sağlar. Belki de tüm özellikleri hala üstünde korunabilir ve biz V1.2 "Yeni dahil V1.2 değiştirir" bölümünden aþaðýda gösterilen 1.2.The listesinde sunulan özellikleri yalnızca özetleyebilir.

Sürüm: v1.1
Desteklenen Diller: İngilizce (ABD)
Sürüm v1.1, .NET Framework 3.5 SP1 (bu .NET Framework 3.0 SP2 ve .NET Framework 2.0 SP2'yi içerir) için olan desteği genişletimiştir. Sürüm v1.1'de aynı zamanda sınırlı bağlantısı olan veya Internet bağlantısı olmayan bilgisayarlar için çevrimdışı destek eklendi.

Sürüm: v1.0
Desteklenen Diller: İngilizce (ABD)
Sürüm v1.0, aracın .NET Framework 4 ve güncellemeleri için destek sunan ilk sürümü oldu.

Etkilenen yapılandırmaları

Aşağıdaki yapılandırmalar için kurulum sorunlarını gidermek için .NET Framework Onarım Aracı'nı kullanabilirsiniz:
 • Aşağıdaki işletim sistemlerinde .NET Framework 4.6.1:
  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
 • Aşağıdaki işletim sistemlerinde .NET Framework 4.6:
  • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
 • Aşağıdaki işletim sistemlerinde .NET Framework 4.5.2:
  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
 • Aşağıdaki işletim sistemlerinde .NET Framework 4.5.1:
  • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
 • Aşağıdaki işletim sistemlerinde.NET Framework 4.5:
  • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
 • Aşağıdaki işletim sistemlerinde .NET Framework 4:
  • Windows XP Service Pack 3 (SP3)
  • Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
  • Windows 7
  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
 • Aşağıdaki işletim sistemlerinde .NET Framework 3.5 SP1:
  • Windows XP Service Pack 3 (SP3)
  • Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2003 R2 Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Aşağıdaki işletim sistemlerinde .NET Framework 3.0 SP2:
  • Windows XP Service Pack 3 (SP3)
  • Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2003 R2 Service Pack 2 (SP2)
 • Aşağıdaki işletim sistemlerinde .NET Framework 2.0 SP2:
  • Windows XP Service Pack 3 (SP3)
  • Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2003 R2 Service Pack 2 (SP2)

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 2698555 - Son İnceleme: 10/02/2016 07:49:00 - Düzeltme: 50.0

 • kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload kbmt KB2698555 KbMttr
Geri bildirim