Operations Manager uyarı bildirimi aldı.

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 2709639
Belirtiler
Uyarı abonelikleri alıcılarını Microsoft System Center Operations Manager e-posta bildirim almayabilirsiniz.
Neden
System Center Operations Manager, yeni uyarılar veya çözünürlüğü durumunda bir değişiklik olan Uyarılar için e-posta bildirimleri gönderebilir.E-posta bildirimleri için uyarı uyarı abonelik için tanımlanmış ölçütlere uyan ve diğer tüm önkoşulların sağlanması olduğu sürece abone tüm alıcılara gönderilir.Uyarı tüm ölçütleri karşılamayan veya bildirim yanlış yapılandırılmışsa, hedeflenen alıcıların e-posta bildirimlerini almazsınız.
Çözüm
Bildirim önkoşullarının karşılandığını doğrulayın

SMTP sunucusu üzerinden e-posta bildirimleri göndermek için System Center Operations Manager yapılandırma işlemi aşağıdaki Microsoft TechNet makalesinde açıklanmıştır:

Bildirimleri yapılandırma

Bildirim kanalı doğru FQDN ve SMTP sunucusunun bağlantı noktası kullanarak yapılandırılmış olması gerekir. Adresi ve bağlantı noktası RMS Operations Manager 2007 R2'de kullanılabilir.Adresi ve bağlantı noktası Sistem Merkezi 2012 Operations Manager bildirimleri kaynak havuzunda bir parçası olan tüm yönetim sunuculardan bulunması gerekir.Adresi veya bağlantı noktası güvenlik duvarı kurallarının veya kötü amaçlı yazılım tarafından engellenmişse, kök management server (RMS) veya kaynak havuzu sunucuları için Dışlamalar oluşturulmalıdır.

Kanal, anonim kimlik doğrulaması veya Windows kimlik doğrulaması için yapılandırılabilir. Anonim kimlik doğrulaması seçilirse, SMTP sunucusu ya da anonim bağlantılar için izin vermelidir veya dışlama RMS veya bildirim kaynak havuzu yönetim sunucusunun IP adresini kullanmak üzere yapılandırılmış. Windows kimlik doğrulamasını seçtiyseniz, çalışma olarak bir hesap oluşturulur ve çalışma olarak bildirim hesabı profiliyle ilişkili gerekecektir. Bu hesabın SMTP sunucusu üzerinden e-posta iletileri gönderme izni olması gerekir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki TechNet Web sayfasına gidin:

Oluşturma ve bir bildirim eylem hesabı yapılandırma

Abone yapılandırmasını doğrulama

Her aboneye boyunca bildirimleri ondan için gönderilecek zamanı belirten bir zamanlama olabilir.Bu bu abone için yapılandırılmış olan tüm adresler etkileyen, genel bir ayardır.Bir abone bu adrese gönderilen bildirimler kullanılabilir olduğunda belirten bir zamanlama da olabilir için tanımlanmış her adresi.Bu çok sayıda bildirimleri esnekliği sağlar.

Örneğin, bir abone genel bildirimi kullanılabilirliği 8: 00-17: 00 haftanın her günü olabilir.Ancak bu abone farklı bildirim süreleri olması iki adres olabilir. Örneğin, abone Pazartesi'den Perşembe'ye için yapılandırılan bir iş ve Pazar ile Cuma için yapılandırılan bir alternatif adresi olabilir. Abone e-posta bildirimlerini almıyor, bildirim gönderilmeden önce genel abone kullanılabilirliğini ve belirli bir adresi kullanılabilirlik hem de ayarlanması gerekir.

Bildirim gönderildiği adres geçerli bir adres de doğrulanmalıdır. SMTP server ve e-posta istemcisi abonenin Operations Manager sunucusuna veya etki alanı adı, e-posta iletilerini engelleme herhangi bir filtre kuralını içermez.Bu gereklidir, hiçbir filtre için bir dışarıda bırakma SMTP sunucusu veya istemci kuralları gibi bildirim kanalda tanımlanan Yanıtla adresi eklenebilir.

Abonelik uygulanabilirliği doğrulayın

Abonelikleri bir bildirim gönderilmesi karşılanması gereken birden fazla ölçüte sahip olabilir.Ölçütlerden herhangi birine karşılanmazsa, hiçbir bildirim gönderilir.

Operations Manager 2007 R2'de, ilk iki kullanılabilir belirli bir grubun üyesi olan bir örneği tarafından oluşturulması uyarı ve uyarı belirli bir sınıfın bir örneği tarafından geçirilen ölçütlerdir.Bu iki ölçüt uyarı harekete geçirilen örneği uyarının kaynağı alanında listelenmiş olmalıdır.Uyarı yalnızca sınıf örneğinin adını listeler. Örnek üye olduğu sınıf belli değilse, uyarının uyarı bir görünümde vurgulandığındaEylemler menüsünü o sınıf için kullanılabilir eylemler listelenir.Ediyorumf sınıfı bir ölçüt, sınıf abonelikte eklenmelidir. Veya belirli bir kopya abonelik tanımlandığı herhangi bir grup üyesi olması gerekir.

Sistem Merkezi 2012 işlemleri Yöneticisi'nde, birkaç ek koşullar uyarı bildirimi için olası ölçüt olarak eklendi. Tek bir abonelik birden fazla koşul belirtilmelidir. Ancak, tüm bildirim gönderilmesi gereken koşulların sağlanması gerekir. Sınıf ve grup üyeliği için geçerli olan kurallar Operations Manager 2007 R2'de uygulanan aynı kurallardır.

Bazı durumlarda, bir uyarı bir örnek adına İzleyicisi düğümü veya çoğaltma ortağı tarafından oluşturulabilir.Bu durumda, uyarı Kaynak İzleyicisi düğümü veya çoğaltma ortağı olacaktır.Bu nedenle, bir kaynak olarak İzleyicisi düğümü veya çoğaltma ortağı içermeyen uyarı abonelikleri bir e-posta bildirimi gönderebilir değil.Bunun en yaygın örneği kaynak sağlık hizmet sağlık hizmet İzleyicisi örneği olduğu Aracısı sinyal uyarıları eksik.

Abonelikler belirli kurallar ve monitörler için oluşturulabilir. Belirli bir uyarının uyarı bir görünümde vurgulanmış olması ve Eylemler menüsünden veya uyarıyı sağ tıklatın vebildirimleri alt seçerek bu uyarı için bir bildirim aboneliği oluşturulabilir.Birden çok uyarı bir abonelikte dahil edilecek olan kurallar veya monitörler oluşturan ölçütü Yeni Abonelik Sihirbazı'nda seçilebilir ve aynı anda birden çok kural ve monitörler seçilebilir.

Diğer davranış belirtilmediği sürece varsayılan olarak, tüm uyarı önem ve öncelik düzeyleri için bildirim abonelikleri gönderin.Kurallar ve özel önem ve öncelik uyarı oluşturma monitörler genellikle sergilemek önem ve bu uyarıları önceliğini değiştirmek için geçersiz kılar.Bu uyarı özellikleri geçersiz kılmaları içinde varolan abonelikler bu kurallara ve izleyicileri tarafından oluşturulan uyarılar eklemek için veya varolan abonelikleri bu tür uyarılar dışlamak için yararlı olabilir.

Çözünürlük durumu için ölçütü belirtilmezse, uyarı ilk Operations Manager 2007 R2'de bildirim gönderilir (çözünürlük durumu 0) oluşturulur ve yeniden ne zaman kapalı (çözünürlük durumu 255).Özel çözümlenme yönetim grubunda kullandıysanız, yeni bir bildirim her zaman bir uyarı 's çözünürlük durumu değiştirildiğinde gönderilir. 

Not uyarı çözünürlük durumu değiştiğinde bir uyarı bildirimi gönderilir.Bir uyarı kuralı veya monitör tarafından oluşturulur, bu kural veya monitör için uyarı bastırma etkin ve özgün uyarı kapalı ya da özel bir duruma taşınan önce yeniden oluşturulması uyarıya yol açan koşullar karşılaşılan, yeni bildirimleri gönderilmeyecek.Bir uyarı yineleme sayısı artış ek bildirim göndermez.Ancak, biroluşu uyarı kapatıldığında, özgün uyarı harekete geçirilen koşulların herhangi yeni algılama ile ilgili bir uyarı oluşturulması yeni bir uyarı neden olur. 

Uyarıyı ilk çözünürlük durumu ne olursa olsun tüm ölçütleri karşılayan çözünürlük durumu kendisi bir ölçüt olmadığı sürece Sistem Merkezi 2012 işlemleri Yöneticisi'nde, uyarı bildirimi gönderilir. Abonelik ölçütleri karşılandığında uyarı bastırma kural ya da bir uyarı harekete geçiren monitör etkinleştirilmişse, tek bir bildirim gönderilir. Hiçbir ek bildirimler uyarı kapatılır ve yeni bir uyarı harekete geçirilen kadar tüm abonelik ölçütleri karşılayan gönderilir.

Belirli metin adı ya da özel alanlar için arama ölçütü de bazı uyarı bildirimleri gönderilmesini engelleyebilirsiniz., Joker karakter değerleri ise joker metin bildirimi engelleyebilir için izin veren herhangi bir ölçütü eşleşmiyor belirtilen uyarı alanında belirtilir.Bir test olarak daha basit bir joker karakter değeri kullanın veya ölçüt uyarı bildirimi gönderdiğini doğrulamak için sınama sırasında ortadan kaldırmak.

Bildirim gecikmesi

Uyarı abonelikleri yalnızca uyarı ölçütleri bir süredir değişmeden kalır sonra bildirim gönderecek şekilde yapılandırılabilir. Örneğin, 20 dakika uyarı özellikleri varsa bir ileti göndermez sonra bir e-posta iletisi göndermek için yapılandırılmış bir abonelik değiştirmek 20 dakikadan daha kısa bir süre içinde böylece onların artık bildirim ölçütlerine.  Uyarı Özellikleri daha sonra yeniden abonelik ölçütlere uyan ve 20 dakika veya daha fazla kalmak için değiştirirseniz, bildirim gönderilir.

Bildirim gönderilmeden önce deðiþebilecek özellikler, önem, öncelik, çözünürlük durumu veya özel alan özellikleri olabilir. Uyarıyı izleme tarafından oluşturulan ve İzleyici durumuma uyacak uyarısı önem sahip olacak şekilde yapılandırılmış, gecikme aralığı sona ermeden önce bir monitör durumu değişikliği uyarısı önem değiştirmek ve belirli önem bildirim ölçüt olarak kullanan bir abonelik tarafından bildirim önlemek.

RMS veya bildirim kaynak havuzu yönetim sunucularının yüksek kaynak kullanımı veya iş yüklerini dönemleri yaşıyorsanız, uyarı bildirimi Gecikmeli. Sistem Merkezi Yönetimi hizmeti tarafından gerçekleştirilen iş akışları bildirimlerdir.

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 2709639 - Son İnceleme: 01/09/2014 04:46:00 - Düzeltme: 1.0

  • kbtshoot kbmt KB2709639 KbMttr
Geri bildirim