COM + Nesne Oluşturucu dize bir <a0>Visual Basic</a0> bileşenindeki Access nasıl kullanılır

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:271284
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Microsoft Windows 2000'de COM çalışma süresi + yüklü olan her bir dinamik bağlantı kitaplığı (DLL) bileşeni için bir benzersiz nesne Oluşturucu dize yapılandırabilirsiniz. Bu Oluşturucu dize genellikle Bileşen tüm nesne örneklerini erişilebilmesi gereken bir başlatma dizesi belirtmek için kullanılır. Bu makalede, COM + Nesne Oluşturucu dize bileşen nesne kopyaları kullanan bir Visual Basic bileşeni nasıl yapılandırabileceğinizi gösteren bir kod örneği içerir.
Daha fazla bilgi
Oluşturucu dize genellikle, veritabanı bağlantıları kurmak için bir bileşen nesne örneklerini kullanan bir veritabanı bağlantı dizesi belirtmek için kullanılır. Bu amaçla Oluşturucu dize kullanmanın avantajı, bağlantı dizesini bağlantılı sabit bileşen kod engeller, ' dir. Veritabanı sunucusu adını değiştirmek için <a0></a0>, farklı bir veritabanına işaret veya diğer bir değişiklikleri uygulamak bileşenin COM nesnesi kurucusunu değiştirme yeterlidir; artık bileşenin kodunu değiştirmek ve gerçek DLL derlemeniz gerekir. Veritabanı bağlantı bilgilerini depolamak yanı sıra, COM + Nesne Oluşturucu dize kendisi için yapılandırıldığı bileşeni tüm nesne örneklerini erişilebilmesi gereken tüm başlatma dizesi belirtmek için de kullanılabilir.

COM + Nesne Oluşturucu dize yapılandırma

Visual Basic bileşeni IObjectConstruct COM + arabirim için yapılandırılmış olan COM nesnesinin Oluşturucu dize erişmek nesne örneklerini etkinleştirmek için uygulamanız. IObjectConstruct bileşeni nesnenin örneği oluşturulduğunda harekete yapýsý (IObjectConstruct_Construct) adlı tek bir yöntem sunar. Yapılandırılmış COM + Nesne Oluşturucu dize edinmek için bu yöntem için parametre olarak iletilen bir Oluşturucu nesnesini kullanabilirsiniz. Bu işlevi nasıl yapabilecekleriniz gösteren bir örnek uygulamak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:
 1. Yeni bir proje ActiveX DLL DOSYASı, Visual Basic'te açın.
 2. Proje "prjConstruct" olarak yeniden adlandırın.
 3. Sınıf modülü "clsConstruct" olarak yeniden adlandırın.
 4. COM + Hizmetleri kitaplığı ve ActiveX Data Objects 2.5 Kitaplığı proje başvurular ayarlayın.
 5. Sınıf modülünde aşağıdaki kodu yapıştırın:
  'General Declarations SectionImplements IObjectConstructDim connstr As StringPrivate Sub IObjectConstruct_Construct(ByVal pCtorObj As Object)Dim mConstructString As IObjectConstructStringSet mConstructString = pCtorObjconnstr = mConstructString.ConstructStringEnd SubPublic Function GetAuthors() As ADODB.RecordsetDim cn As ADODB.ConnectionDim rs As ADODB.RecordsetSet cn = New ADODB.Connectioncn.Open connstrSet rs = New ADODB.Recordsetrs.CursorLocation = adUseClientrs.Open "Select * from Authors", cn, adOpenStatic, adLockBatchOptimisticSet rs.ActiveConnection = NothingSet GetAuthors = rsGetObjectContext.SetCompleteEnd Function						
  bu kod örneği, COM + Nesne Oluşturucu dize erişmeye IObjectConstruct_Construct uygulamak gösterilmiştir. Istekten nesne parametresi IObjectConstructString arabirim dönüştürmelisiniz. IObjectConstructString COM nesnesinin Oluşturucu dize erişmek için kullanılan ConstructString adlı tek bir özellik sunar. Oluşturucu dize bir genel değişkene atanır ve diğer GetAuthors işlevi yeniden nasıl dikkat edin.
 6. Dll DOSYASıNı derleyin. PrjConstruct.clsConstruct bileşeni barındırmak için COM + sunucu uygulaması oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Denetim Masası ' nda Yönetimsel Araçlar ' ın üzerine gelin ve sonra Bileşen Hizmetleri Microsoft Yönetim Konsolu'nu (MMC) ek bileşenini açmak için Component Services ' ı tıklatın.
  2. Bileşen Hizmetleri, bilgisayarları, Bilgisayarım ve COM + uygulamaları düğümlerini genişletmek için tıklatın. COM + uygulamaları ' nı tıklatın.
  3. COM + uygulamaları ' nı sağ tıklatın, Yeni ' nin üzerine gelin ve ardından Uygulama ' yı tıklatın.
  4. VBComPlusTest adında boş bir sunucu tarafı uygulama oluşturmak ve etkileşimli kullanıcı kimlik bilgilerini kullanmak için <a2>kimlik</a2> özelliğini ayarlayın.
  5. Sihirbazı tamamlamak ve son ' u tıklatın. Bu, Visual Basic prjConstruct.clsConstruct bileşen barındırmak için kullanılan örnek COM + uygulama oluşturur.
 7. "VBComPlusTest" COM + uygulamasında prjConstruct.clsConstruct bileşeni yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Bileşen Hizmetleri MMC ek bileşeninde VBComPlusTest düğümünü tıklatın. Alt bileşenleri ' ni tıklatın.
  2. Bileşenler ' i sağ tıklatın, Yeni ' nin üzerine gelin ve Bileşen</a1>'ı tıklatın.
  3. COM Bileşen Yükleme Sihirbazı'nda, ileri ' yi tıklatın, sonra da Yeni bileşenleri yükle ' yi tıklatın ve prjConstruct.dll seçin ve ileri ' yi tıklatın.
  4. Sihirbazı tamamlamak ve son ' u tıklatın.
 8. Visual Basic bileşeni prjConstruct.clsConstruct için <a2>Properties</a2> penceresini açın.
 9. Etkinleştirme</a0> sekmesinde, Enable nesne oluşturma</a0> onay kutusunu seçin.
 10. Oluşturucu dize) kutusunda, ADO aşağıdaki bağlantı dizesi belirtin ve sonra Tamam ' ı tıklatın:

  Not: Bu örnek Microsoft SQL Server PUBS örnek veritabanı kullanır.
  "Provider=SQLOLEDB;Data Source=<Your SQL Server>;Initial Catalog=pubs;" & _          "User Id=<User Id>;Password=<Password>"					

COM + Nesne Oluşturucu dize nasıl kullanılır?

 1. Yeni bir proje standart exe DOSYASı, Visual Basic COM + bileşeninin sınamak için Visual Basic'te açın. Varsayılan olarak, Form1 oluşturulur.
 2. Form1'e, liste kutusu (List1) ve (Command1) bir <a0>komut düğmesi ekleyin.
 3. Aşağıdaki kod Command1 Click olayına yapıştırın:
  Dim obj As ObjectDim rs As ObjectSet obj = CreateObject("prjConstruct.clsConstruct")Set rs = obj.GetAuthors()Do While Not rs.EOF List1.AddItem rs.fields("au_fname") rs.movenextLoopSet obj = Nothing					
 4. Standart exe DOSYASı projeyi kaydedin ve çalıştırın.
 5. Command1 ilk adlarla Authors tablosundaki tüm yazarlar, liste kutusunu doldurmak için Ek Yardım düğmesini tıklatın.
COM + Nesne Oluşturucu dize kullanışlılığını göstermek için <a0></a0>, farklı bir SQL PUBS örnek veritabanı olan sunucusuna işaret etmesini Oluşturucu dize DataSource özelliğinde değiştirin. Istemci kodu çalıştırdığınızda, yeni veri kaynağı kayıtlarından alınan görüntülenen ve. Bunu doğrulamak için <a0></a0>, ikinci SQL Server PUBS veritabanındaki Authors tablosu için yeni bir kayıt ekleyin.

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 271284 - Son İnceleme: 12/05/2015 21:22:51 - Düzeltme: 1.2

Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual Basic Enterprise Edition for Windows 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhowto kbmdacnosweep KB271284 KbMttr
Geri bildirim