Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Excel dosyalarını kaydederken oluşan sorunlar nasıl giderilir?

Office 2003 desteği sona erdi

Microsoft, Office 2003 desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Özet
Aşağıdaki koşullardan bir ya da daha fazlası geçerliyse, Microsoft Excel dosyasını kaydetmeye çalıştığınızda sorunlar yaşayabilirsiniz:
 • Excel dosyasını kısıtlı izinlerinizin bulunduğu bir ağ sürücüsüne kaydediyorsunuz.
 • Excel dosyasını yeterli sürücü alanı bulunmayan bir konuma kaydediyorsunuz.
 • Excel dosyasıyla olan bağlantı kesilmiştir.
 • Virüsten koruma yazılım programı ile çakışma vardır.
 • Paylaşılan bir Excel dosyasını kaydediyorsunuz.
 • Excel dosyasını kaydederken 218 karakterlik yol sınırlaması aşılmıştır.
 • Geçiş Formülü Değerlendirmesi özelliği Excel'de açıktır.
 • Dosya, katıştırılmış nesneler içeren bir şablondan oluşturulmuştur.
GİRİŞ
Bu makalede, Microsoft Excel dosyalarını kaydederken oluşabilecek sorunların nasıl giderileceği açıklanır.
Daha fazla bilgi

Sorunu gidermeye başlamadan önce notlar

Şu anda bu sorunu, henüz başarıyla kaydetmediğiniz bir dosyada yaşıyorsanız bu sorunu gidermeye devam etmeden önce Sorunu gidermeye başlamadan önce Excel dosyanızı kaydedin bölümüne bakın.

Excel'in dosyaları nasıl kaydettiği hakkında daha fazla bilgi edinmek için Excel dosyasını kaydetme işlemi bölümüne bakın.

Excel kaydetme sorununu gidermek için sorun çözülene kadar sırasıyla şu adımları uygulayın.

Adım 1: Excel dosyasını farklı bir konuma kaydetmeyi deneyin

Excel dosyasını yerel sabit disk sürücüsüne, ağ sürücüsüne veya disket sürücüsüne doğru şekilde kaydedebiliyorsanız, yaşadığınız sorunların olası nedenleri şunlardır:

Adım 2: Yeni bir Excel dosyasını özgün konuma kaydetmeyi deneyin

Yeni bir Excel dosyasını özgün konuma kaydetmek için şu adımları uygulayın:
 1. Yeni bir Excel çalışma kitabı oluşturun.
 2. Dosya menüsünde, Farklı Kaydet'e tıklayın.
 3. Farklı Kaydet iletişim kutusunda aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Kayıt yeri kutusunda, özgün Excel dosyanızın kayıtlı olduğu konumu tıklatın.
  2. Dosya adı kutusunda yeni Excel dosyanız için yeni bir ad yazın.
  3. Kaydet'e tıklayın.
Yeni bir Excel dosyasını özgün konuma kaydedebiliyorsanız, sorunun olası nedenleri şunlardır: Yeni bir Excel dosyasını özgün konuma kaydedemiyorsanız, sorunun olası nedenleri şunlardır: Yeterli sürücü alanınız varsa, adım 3'ü deneyin.

Adım 3: Excel dosyasını Microsoft Windows Güvenli Mod'da kaydetmeyi deneyin

Adım 1 ve adım 2 sorunu gidermediyse, Windows'u Güvenli Mod'da yeniden başlatın ve ardından Excel dosyanızı yerel sabit disk sürücünüze kaydetmeyi deneyin.

Not Excel dosyalarınızı kaydetmek için bir ağ konumu kullanıyorsanız, Windows'u ağ desteği ile Güvenli Mod'da yeniden başlatmayı ve ardından Excel dosyanızı kaydetmeyi deneyin.


Windows'u Güvenli Mod'da başlatma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarına tıklayın:

315222 Windows XP'de Güvenli Modda Önyükleme seçeneklerinin açıklaması (Bu sayfa İngilizce olabilir)


Windows'u Güvenli Mod'da yeniden başlattıktan sonra Excel dosyası kaydolursa, dosyayı yeniden kaydetmeyi deneyin. Bunu yapmak için, Dosya menüsünde Kaydet'e tıklayın.

Windows'u Güvenli Mod'da yeniden başlattıktan sonra Excel dosyası kaydolmuyorsa (veya yeniden kaydolmuyorsa), bunun olası nedenleri şunlardır:  

Nedenler

Üçüncü taraf eklenti

Excel'i Windows Güvenli Mod'da çalıştırdığınızda Excel dosyası kaydedilmiyorsa, sorun üçüncü taraf bir eklenti veya bir Excel başlangıç konumlarından birindeki bir dosya nedeniyle oluşmuştur. Varsayılan olarak, Excel'i başlattığınızda bu dosyalar yüklenir.

Bazen, üçüncü taraf yazılım satıcıları Excel ile çalışacak özel eklentiler yükler. Bu eklentilerden bazıları, var olan Excel özellikleri ile çalışmak üzere tasarlanmıştır ve bir kısmının üçüncü taraf ürün kullandığınız sırada sorunsuz geçişe izin vermesi amaçlanmıştır. Genellikle, bu üçüncü taraf eklentiler normal Excel işlevselliğini etkilemez. Ancak bir eklenti nedeniyle Excel kaydetme çakışmasının oluştuğu bazı özel durumlar vardır.

Bir üçüncü taraf Excel eklentisinin veya dosyasının Excel kaydetme sorununa neden olmadığından emin olmak veya bu olasılığı ortadan kaldırmak için Excel'i Güvenli Mod'da başlatın. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın:
 1. Excel'den çıkın.
 2. Başlat'a tıklayın ve Programlar'ın üzerine gelin.
 3. Excel'i başlatırken aşağıdakine benzer bir ileti alana kadar CTRL tuşunu basılı tutun:
  Excel, CTRL tuşunu basılı tuttuğunuzu algıladı. Excel'i güvenli modda başlatmak ister misiniz?
 4. Evet'e tıklayın.
 5. Yeni bir Excel dosyasını kaydetmeyi ve ardından aynı Excel dosyasını yeniden kaydetmeyi deneyin.
Dosya düzgün şekilde kaydoluyorsa, sorunun nedeni büyük olasılıkla özel bir eklenti veya Excel başlangıç konumunda bulunan bir dosyadır. Sorunu ortadan kaldırmak için, eklentiyi ya da dosyayı bulmanız ve kaldırmanız gerekir. Soruna neden olan eklentiyi veya dosyayı belirledikten sonra bunu tasarlayan satıcıya başvurun. Satıcının bu sorun hakkında ek bilgisi ya da soruna neden olmayan bir güncelleştirmesi olabilir.

Excel Güvenli Modu hakkında daha fazla bilgi için, Yardım menüsüne ulaşmak amacıyla Excel'de F1 tuşuna basın, Arama kutusuna güvenli mod yazın ve ardından konuyu görüntülemek için Ara'ya tıklayın.


Başlangıç sırasında Excel'in kullandığı klasörleri belirleme ve bu işlevselliği devre dışı bırakmaya yönelik ek seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarına tıklayın:

822107 Excel'de başlangıç klasörlerini kullanma
826922 Excel'de dosyaların otomatik olarak açılmasını önleme


başa dön

Kısıtlı izinler

Bir Excel dosyasını kaydederken, dosyayı kaydettiğiniz klasör için aşağıdaki izinlere sahip olmalısınız:
 • Okuma izinleri
 • Yazma izinleri
 • Değiştirme izinleri
 • Silme izinleri
Not Bu izinlere sahip değilseniz, Excel kaydetme işlemi tamamlanamaz.

başa dön

Yetersiz sürücü alanı

Disket sürücüsü, yerel sabit disk sürücüsü ya da ağ sürücüsü gibi herhangi bir sürücüye kaydederken, sürücüde dosyanın kaydedilmesine yetecek kadar boş alan olduğundan emin olmalısınız. Hedef sürücüde yeterli kullanılabilir alan yoksa, Excel kaydetme işlemini tamamlayamaz ve aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
Disk Dolu.


Bu hata iletisi hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarına tıklayın:
214245 Excel'e bir çalışma kitabı kaydederken "Disk Dolu" hata iletisini alıyorsunuz
214073 Excel'de bir dosyayı kaydetmeyi denediğinizde hata iletisi alıyorsunuz
başa dön

Ağ bağlantısı kayıp

Bir Excel dosyasıyla çalışırken dosyanın bulunduğu sürücüyle olan bağlantı kesilirse, dosyayı kaydetmeyi denediğinizde bir hata iletisi alabilirsiniz.

Bu sorun, bir ağ konumundaki Excel dosyasını açtığınızda dosyanın bazı parçaları dosyayı açtığınız sırada yerel bilgisayara indirilemediğinden oluşur. Özet Tablo Önbellekleri, ActiveX nesneleri ve dosyanın Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) bölümü, yerel Excel oturumunda erişilene kadar yerel bilgisayara indirilmez.

Bu nedenle, ağ bağlantısı kesilirse, Excel dosyanın yerel bilgisayara indirilmemiş parçalarına erişemez ve dosyayı kaydedemez.

Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarına tıklayın:
291204 Excel'de ağ bağlantısı kesildikten sonra bir dosya kaydettiğinizde hata iletisi alıyorsunuz
214073 Excel'de bir dosyayı kaydetmeyi denediğinizde hata iletisi alıyorsunuz
başa dön

Virüsten koruma yazılımı çakışması

Virüsten koruma yazılımı yüklendiğinde veya çalışırken, var olan bir Excel dosyasını kaydetmeyi denediğinizde hata iletisi alabilirsiniz. Yeni bir Excel dosyasını kaydetmeyi denerseniz hata iletisi almazsınız. Bazı virüsten koruma programları, bilgisayarda görünen tüm yeni dosyaları hızla taradığı için hata iletisi alabilirsiniz. Bu tarama, Excel kaydetme işlemini bazen kesintiye uğratabilir. Bu kesinti, Excel'in dosyayı düzgün şekilde kaydetmesini engelleyebilir.

başa dön

Dosya paylaşımı çakışması

Paylaşılan bir Excel dosyası üzerinde farklı bir kullanıcıyla aynı anda çalıştığınız sırada, Excel dosyasını ikinci kullanıcı ile aynı anda kaydetmeyi denerseniz bir hata iletisi alabilirsiniz. Excel'in ikinci bir örneği, aynı dosyayı kaydederken dosya Excel tarafından kaydedilemediği için bir hata iletisi alırsınız.

Bu hata iletisi hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
130494 Paylaşılan çalışma kitabını Excel 2002'de kaydederken "Bu dosya kilitlenmiş" hata iletisini alıyorsunuz
başa dön

Dosya adı uzunluğu

Bir Excel dosyasını kaydetmeyi ya da açmayı denerseniz ve bu dosyanın yolu (dosya adı da dahil) 218 karakterden fazlaysa, aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:

Dosya adı geçerli değil.

Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

213983 Microsoft Excel'de bir dosyayı açmaya ya da kaydetmeye çalıştığınızda hata iletisi: "Dosya adı geçerli değil"

başa dönyukarı

Ek bilgiler

Sorunu gidermeye başlamadan önce Excel dosyanızı kaydedin

Gerçek Excel kaydetme sorununun nedenini bulmak üzere sorun giderme adımlarına geçmeden önce, çoğunlukla Excel dosyanızı, yaptığınız son değişikliklerle birlikte kaydetmek istersiniz. Excel kaydetme sorununun nedenine bağlı olarak geçerli dosyayı "olduğu gibi" kurtaramayabilirsiniz. Bununla birlikte, aşağıdaki yöntemler genellikle başarılı olur. Dosyayı, özgün biçimine mümkün olduğunca yakın olacak şekilde korumaya çalıştığınızda biçimin saklanması amacıyla aşağıdaki öneriler listelenmiştir.

Not Aşağıdaki yöntemler, dosyayı tüm son değişiklikler, biçimlendirme ve kullandığınız Excel sürümüne özgü olan özellik kümeleriyle birlikte kaydedemeyebilir. Aşağıdaki yöntemlerde dosyanın kullanılabilir ve kaydedilmiş bir sürümünü edinebilmeniz amaçlanmıştır. Aşağıdaki tüm yöntemler, dosyayı yerel sabit disk sürücüsüne kaydetmenizi ve bunu yaparken benzersiz bir dosya adı kullanmanızı gerektirir.

Yöntem 1: Excel dosyasını yeni bir dosya adıyla kaydetme
 1. Dosya menüsünde, Farklı Kaydet'e tıklayın.
 2. Excel dosyasını yeni ve benzersiz bir dosya adıyla kaydedin.
Yöntem 2: Özgün çalışma sayfalarını yeni bir çalışma kitabına taşıma
 1. Shift + F11 tuşlarına basarak çalışma kitabınıza bir doldurma çalışma sayfası ekleyin.

  Bu sayfa doldurma sayfası olarak gereklidir çünkü tüm ilgili veri sayfaları taşındıktan sonra çalışma sayfasında en az bir sayfa kalmalıdır.
 2. İlk sayfaya tıklayarak ve shift tuşuna basılı tutup son sayfaya tıklayarak tüm çalışma sayfalarını (doldurma sayfası hariç) gruplandırın.
 3. Gruplanmış sayfalara sağ tıklayın ve Taşı veya kopyala'yı seçin.
 4. Kitap: listesinde (Yeni Kitap)'a tıklayın.
 5. Tamam'a tıklayın.
Not Bu adımlar etkin (gruplanmış) çalışma sayfasını yeni bir çalışma kitabına taşımalıdır.

Çalışma kitabınızda VBA makroları varsa, modülleri eski çalışma kitabından yeni çalışma kitabına kopyalayın.

Yöntem 3: Dosyayı farklı bir Excel dosyası türünde kaydetme
 1. Dosya menüsünde, Farklı Kaydet'e tıklayın.
 2. Kayıt Türü listesinde, geçerli dosya biçiminden farklı bir dosya biçimi seçin. Microsoft Excel 2007 veya sonraki bir sürümü kullanıyorsanız, dosyaları .xlsx veya .xlsm yerine .xls uzantılı olarak kaydedin.
Yöntem 4: Dosyayı HTML biçiminde kaydetme
 1. Dosya menüsünde, Farklı Kaydet'e tıklayın.
 2. Kayıt türü listesinde Web Sayfası'na tıklayın.
 3. Kaydet'e tıklayın.
başa dön

Excel dosyasını kaydetme işlemi

Excel bir dosya kaydettiğinde, bu işlemi aşağıdaki yordama göre gerçekleştirir:
 1. Excel, Farklı Kaydet iletişim kutusunda belirtilen hedef klasörde rastgele adlandırılmış geçici bir dosya oluşturur (örneğin, dosya adı uzantısı olmadan Cedd4100). Tüm çalışma kitabı geçici dosyaya yazılır.
 2. Değişiklikler var olan bir dosyaya kaydediliyorsa, Excel özgün dosyayı siler.
 3. Excel geçici dosyayı yeniden adlandırır. Excel geçici dosyaya Farklı Kaydet iletişim kutusunda belirttiğiniz dosya adını (Book1.xls gibi) verir.
Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasına tıklayın:
814068 Excel'in dosyaları kaydetme biçiminin açıklaması
Not Bilgisayarınızda meydana gelen diğer işlemler Excel kaydetme işleminde kesintiye neden olabilir. Bu sorunlar, Excel kaydetme işlemi tamamlanmadan önce Excel geçici dosyasına erişilirse oluşur (yerel virüsten koruma programı, geçici dosyayı yeniden adlandırılmadan önce taramak üzere kilitlediğinde olduğu gibi).

Bu nedenle, Excel kaydetme sorunları yaşanmadan önce gerçekleştirilen yeni yazılım yüklemelerinin veya güncelleştirmelerin kaydını tutmalısınız. Bu makale sorununuzu çözmezse ve Microsoft Ürün Destek Hizmetleri'ni aramak zorunda kalırsanız bu bilgiler faydalıdır. Ek bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: başa dön
XL2007 inf XL2010 XL2003
Not Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu tarafından oluşturulan bir “FAST PUBLISH” makalesidir. Buradaki bilgiler, ortaya çıkan sorunları gidermek üzere olduğu gibi sağlanmaktadır. Mümkün olduğu kadar hızlı sunulmasının bir sonucu olarak malzemelerde yazım hataları bulunabilir ve bunlar bildirimde bulunulmadan daha sonra düzeltilebilir. Diğer hususlar için Kullanım Koşulları’na bakın.
Özellikler

Makale No: 271513 - Son İnceleme: 05/23/2013 10:34:00 - Düzeltme: 2.0

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010

 • kbhowto KB271513
Geri bildirim