.NET Framework 3.5 yükleme hatası: 0x800F0906, 0x800F081F, 0x800F0907

Bu sorun Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 veya Windows Server 2012 çalıştırılan bir bilgisayara Microsoft .NET Framework 3.5'i yüklemeye çalıştığınızda oluşur.
0x800F0906 hata koduna yönelik çözümler
Bu hata kodu, bilgisayar gerekli dosyaları Windows Update'ten indiremediği için oluşur.
Yöntem 1: İnternet bağlantınızı denetleme
Bu davranış; ağ, proxy veya güvenlik duvarı yapılandırmalarından ya da ağ, proxy veya güvenlik duvarı hatalarından kaynaklanabilir. Bu sorunu gidermek için Microsoft Update web sitesine bağlanmayı deneyin.

Bu web sitesine erişemezseniz, Internet bağlantınızı denetleyin veya web sitesine erişilmesini engelleyen bir yapılandırmanın olup olmadığını belirlemek için ağ yöneticisine başvurun.
Yöntem 2: Grup İlkesi ayarını yapılandırma
Bu davranışın kaynağı; bilgisayarı Microsoft Windows Update sunucusu yerine Windows Server Update Services'ı (WSUS) kullanarak hizmet verecek şekilde yapılandıran sistem yöneticisi de olabilir. Bu durumda, sistem yöneticinize başvurun ve İsteğe bağlı bileşen yüklemesi ve bileşen onarımı için ayarları belirle Grup İlkesi ayarını etkinleştirmesini ve Alternatif kaynak dosyası yolu değerini yapılandırmasını ya da Onarım içeriğini indirmek için Windows Server Update Services (WSUS) yerine doğrudan Windows Update'e başvur seçeneğini belirlemesini isteyin.

Grup İlkesi ayarını yapılandırmak için şu adımları izleyin:
 1. Yerel Grup İlkesi Düzenleyicisi'ni veya Grup İlkesi Yönetim Konsolu'nu başlatın.

  Windows 8 ve Windows Server 2012: Ekranın sağ üst köşesini işaret edin, Arama'yı tıklayın, grup ilkesi yazın, Ayarlar'ı tıklayın ve sonra da Grup ilkesini düzenle'yi tıklayın.


  Windows 8.1 ve Windows Server 2012 R2: Ekranın sağ üst köşesini işaret edin, Arama'yı tıklayın, grup ilkesi yazın, sonra da Grup ilkesini düzenle'yi tıklayın.
 2. Bilgisayar Yapılandırması'nı ve Yönetim Şablonları'nı genişletin, ardından Sistem'i seçin. Bu adımın ekran görüntüsü aşağıda listelenmektedir.
 3. İsteğe bağlı bileşen yüklemesi ve bileşen onarımı için ayarları belirle Grup İlkesi ayarını açın ve ardından Etkin'i seçin. Bu adımın ekran görüntüsü aşağıda listelenmektedir.
 4. Alternatif kaynak dosyasını belirtmek istiyorsanız Alternatif kaynak dosyası yolu kutusunda, yükleme medyasından \sources\sxs klasörünün içeriğinin yer aldığı paylaşılan bir klasörün tam yolunu belirtin.
  Paylaşılan klasör yolu örneği: \\sunucu_adı\share\Win8sxs
  Veya, bir WIM dosyası belirtin. Bir WIM dosyasını alternatif kaynak dosyası konumu olarak belirtmek için, WIM: önekini yola ekleyin ve WIM dosyasında sonek olarak kullanmak istediğiniz görüntünün dizinini ekleyin.
  WIM dosya yolu örneği: WIM:\\sunucu_adı\share\install.wim:3
  Not Bu örnekte 3, özellik dosyalarının bulunduğu görüntü dizinini gösterir.
 5. Yapılabiliyorsa, Onarım içeriğini indirmek için Windows Server Update Services (WSUS) yerine doğrudan Windows Update'e başvur onay kutusunu seçin.
 6. Tamam'a dokunun veya tıklayın.
 7. Yükseltilmiş bir komut istemine aşağıdaki komutu yazın ve ilkeyi hemen uygulamak için Enter tuşuna basın:
  gpupdate /force
Yöntem 3: Windows yükleme medyasını kullanma
.NET Framework 3.5 özelliğini etkinleştirdiğinizde dosya kaynağı olarak Windows yükleme medyasını kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Windows yükleme medyasını sürücüye takın.
 2. Yükseltilmiş bir komut isteminde aşağıdaki komutu çalıştırın:
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<sürücü>:\sources\sxs /LimitAccess
  Not Bu komutta <sürücü>, DVD sürücüsüne veya Windows 8 yükleme medyasına ait sürücü harfi için bir yer tutucudur. Örneğin, aşağıdaki komutu çalıştırırsınız:
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess
Yöntem 4: Windows Server 2012 ve Windows Server 2012 R2 için alternatif adımlar
Windows Server 2012 ve Windows Server 2012 R2'de, Windows PowerShell cmdlet'lerini veya Rol ve Özellik Ekleme Sihirbazı'nı kullanarak da alternatif bir kaynak belirtebilirsiniz.

Windows PowerShell'i kullanmak için şu adımları izleyin:
 1. Windows yükleme medyasını sürücüye takın.
 2. Yükseltilmiş bir Windows PowerShell komut penceresinde aşağıdaki komutu çalıştırın:
  Install-WindowsFeature –name NET-Framework-Core –source <sürücü>:\sources\sxs
  Not Bu komutta <sürücü>, DVD sürücüsüne veya Windows yükleme medyasına ait sürücü harfi için bir yer tutucudur. Örneğin, aşağıdaki komutu çalıştırırsınız:
  Install-WindowsFeature –name NET-Framework-Core –source D:\sources\sxs
Rol ve Özellik Ekleme Sihirbazı'nı kullanmak için şu adımları izleyin:
 1. Windows yükleme medyasını sürücüye takın.
 2. Rol ve Özellik Ekleme Sihirbazı'nı başlatın.
 3. Özellikleri seç sayfasında, .Net Framework 3.5 Özellikleri onay kutusunu seçin ve ardından İleri'yi tıklatın.
 4. Yükleme seçimlerini onaylayın sayfasında Alternatif bir kaynak yolu belirtin bağlantısını tıklatın. Bu adımın ekran görüntüsü aşağıda listelenmektedir.

 5. Alternatif Kaynak Yolu Belirtin sayfasında, yerel yol veya ağ paylaşım yolu olarak SxS klasörünün yolunu yazın. Bu adımın ekran görüntüsü aşağıda listelenmektedir.

 6. Tamam'ı tıklatın.
 7. Yükle'yi tıklatıp sihirbazı sonlandırın.
0x800F081F hata koduna yönelik çözüm
Bu hata kodu, alternatif bir yükleme kaynağı belirtildiğinde ve aşağıdaki koşullardan biri geçerli olduğunda oluşabilir:
 • Yol tarafından belirtilen konum, özelliği yüklemek için gerekli olan dosyaları içermez.
 • Özelliği yüklemeye çalışan kullanıcı konum ve dosyalar için en azından OKUMA erişimine sahip değil.
 • Yükleme dosyası kümesi çalıştırdığınız Windows sürümü için bozuk, eksik veya geçersiz.
Bu sorunu gidermek için, kaynağın tam yolunun doğru olduğundan (x:\sources\sxs) ve konum için en azından Okuma erişimine sahip olduğunuzdan emin olun. Bunu yapmak için doğrudan etkilenen bilgisayardan kaynağa erişmeyi deneyin. Yükleme kaynağındaki dosya kümesinin geçerli ve eksiksiz olduğunu doğrulayın. Sorun devam ederse farklı bir yükleme kaynağı kullanmayı deneyin.
0x800F0907 hata koduna yönelik çözüm
Bu hata kodu, alternatif yükleme kaynağı belirtilmezse ya da geçersizse ve İsteğe bağlı bileşen yüklemesi ve bileşen onarımı için ayarları belirle Grup İlkesi ayarı "Hiçbir zaman Windows Update'ten yük indirmeye çalışma" olarak ayarlanırsa oluşur.

Bu sorunu gidermek için, ilke ayarını ortamınıza uygun olup olmadığını belirlemek için gözden geçirin. Özellik yüklerini Windows Update'ten indirmek istemiyorsanız, Grup ilkesi ayarında "Alternatif kaynak dosyası yolu" değerini yapılandırmayı deneyin.

Not Yerel bilgisayarda Grup İlkesi ayarlarını değiştirmek için Yöneticiler grubunun üyesi olmalısınız. Yönetmek istediğiniz bilgisayara yönelik Grup İlkesi ayarları etki alanı düzeyinde denetleniyorsa, sistem yöneticinize başvurun.

Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Ortamınıza uygun olarak Yerel Grup İlkesi Düzenleyicisi'ni veya Grup İlkesi Yönetim Konsolu'nu başlatın.
 2. Bilgisayar Yapılandırması'nı ve Yönetim Şablonları'nı genişletin, ardından Sistem'i seçin.
 3. İsteğe bağlı bileşen yüklemesi ve bileşen onarımı için ayarları belirle Grup İlkesi ayarını açın ve ardından Etkin'i seçin.
 4. Hiçbir zaman Windows Update'ten yük indirmeye çalışma Grup İlkesi ayarının etkin olup olmadığını tanımlayın ve ardından ortamınız için istediğiniz ayarı belirleyin.
 5. Alternatif kaynak dosyasını belirtmek istiyorsanız Alternatif kaynak dosyası yolu kutusunda, yükleme medyasından \sources\sxs klasörünün içeriğinin yer aldığı paylaşılan bir klasörün tam yolunu belirtin. Ya da bir WIM dosyası belirtin. Bir WIM dosyasını alternatif kaynak dosyası konumu olarak belirtmek için, WIM: önekini yola ekleyin ve WIM dosyasında sonek olarak kullanmak istediğiniz görüntünün dizinini ekleyin. Aşağıdakiler belirtebileceğiniz değerlerin örnekleridir:
  • Paylaşılan klasör yolu: \\sunucu_adı\share\Win8sxs
  • Özellik dosyalarının bulunduğu görüntü dizininin 3 ile temsil edildiği WIM dosyası yolu: WIM: \\server_name\share\install.wim:3
 6. İsterseniz, Onarım içeriğini indirmek için Windows Server Update Services (WSUS) yerine doğrudan Windows Update'e başvur onay kutusunu seçin.
 7. Tamam'ı tıklatın veya dokunun.
 8. Yükseltilmiş bir komut istemine aşağıdaki komutu yazın ve ilkeyi hemen uygulamak için Enter tuşuna basın:
  gpupdate /force

Daha fazla bilgi
Bu sorunlar; .NET Framework 3.5'i etkinleştirmek için yükleme sihirbazı, Dağıtım Görüntüsü Bakımı ve Yönetimi (DISM) aracı veya Windows PowerShell komutlarını kullandığınızda oluşabilir.

.Net Framework 3.5; Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 ve Windows Server 2012'de İsteğe Bağlı bir Özelliktir. İsteğe Bağlı Özelliklere yönelik meta veriler birlikte gelir. Ancak, özellikle ilişkili olan ikili dosyalar ve diğer dosyalar dahil değildir. Bir özelliği etkinleştirdiğinizde, Windows bu özelliği yüklemek için eksik bilgileri indirmek üzere Windows Update'e başvurmayı dener. Ağ yapılandırması ve bilgisayarların ortamdaki güncelleştirmeleri yüklemek üzere nasıl yapılandırıldığı bu işlemi etkileyebilir. Bu nedenle, bu özellikleri ilk yükleyişinizde hatalarla karşılaşabilirsiniz.
Bu hata kodları ile ilişkili olan hata iletileri
Hata koduHata iletileri
0x800F0906
Kaynak dosyaları indirilemedi.
Özelliği geri yüklemek için gerekli olan dosyaların konumunu belirtmek üzere "kaynak" seçeneğini kullanın. Kaynak konumunu belirtme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
DISM günlük dosyası C:\Windows\Logs\DISM\dism.log konumunda bulunabilir.
Windows istenen değişiklikleri tamamlayamadı.
Windows gereken dosyaları indirmek için Internet'e bağlanamadı. Internet'e bağlandığınızdan emin olun ve "Yeniden Dene"yi tıklatarak tekrar deneyin.
Bir veya daha fazla rol, rol hizmeti veya özellik yüklenemedi.
Kaynak dosyaları bulunamadı. Yenir bir Rol ve Özellik Ekleme Sihirbazı oturumunda rolleri, rol hizmetlerini ve özellikleri yeniden yüklemeyi deneyin ve sihirbazın Onay sayfasında "Alternatif bir kaynak yolu belirtin" seçeneğini tıklatarak yükleme için gerekli olan kaynak dosyalarının geçerli konumunu belirtin. Konum, hedef sunucunun bilgisayar hesabı tarafından erişilebilir olmalıdır.
0x800F0906 - CBS_E_DOWNLOAD_FAILURE
Hata kodu: 0x800F0906
Hata: 0x800f0906
0x800F081F
Kaynak dosyaları bulunamadı.
Özelliği geri yüklemek için gerekli olan dosyaların konumunu belirtmek üzere "Kaynak" seçeneğini kullanın. Kaynak konumunu belirtme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
DISM günlük dosyası C:\Windows\Logs\DISM\dism.log konumunda bulunabilir.
0x800F081F - CBS_E_SOURCE_MISSING
Hata kodu: 0x800F081F
Hata: 0x800F081F
0x800F0907
DISM başarısız oldu. Hiçbir işlem gerçekleştirilmedi.
Daha fazla bilgi için günlük dosyasını inceleyin.
DISM günlük dosyası C:\Windows\Logs\DISM\dism.log konumunda bulunabilir.
Windows, ağ ilkesi ayarları nedeniyle, istenen değişiklikleri tamamlamak için gerekli dosyaları indirmek üzere Internet'e bağlanamadı. Daha fazla bilgi için ağ yöneticinize başvurun.
0x800F0907 - CBS_E_GROUPPOLICY_DISALLOWED
Hata kodu: 0x800F0907
Hata: 0x800F0907
Referanslar
.Net Framework 3.5'in çalışma ortamınızda dağıtılmasını planlama hakkında daha fazla bilgi için Microsoft .NET Framework 3.5 Dağıtım Konuları adlı teknik incelemeye bakın.
Özellikler

Makale No: 2734782 - Son İnceleme: 06/30/2015 17:04:00 - Düzeltme: 10.0

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows 8.1 Pro for EDU, Windows 8.1 with Bing

 • kbquadrantinstall kbprb kbsurveynew kbexpertiseinter kbgraphxlink kbcip kbconsumer KB2734782
Geri bildirim