Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

SQL Server'da 2 GB'den büyük fiziksel belleği kullanacak biçimde nasıl yapılandırılır

Özet
Bu makalede, SQL Server'ın 2 GB'den büyük fiziksel belleği kullanacak biçimde nasıl yapılandırılacağı anlatılmaktadır.

Microsoft SQL Server 7.0 ve Microsoft SQL Server 2000, belleği dinamik olarak alır ve gerektiğinde serbest bırakır. Bilgisayarda SQL Server'ın birden çok örneğini çalıştırdığınızda, her örnek iş yükündeki değişikliklere bağlı olarak belleği dinamik olarak alır ve bırakır.

SQL Server 2000 Enterprise Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server'da çalışan örnekler için yaklaşık 8 GB ve Microsoft Windows 2000 Datacenter'da çalışan örnekler için yaklaşık 32 GB bellek kullanabilmek amacıyla Microsoft Windows 2000 Adres Pencereleme Uzantıları (Address Windowing Extensions, AWE) desteği sağlar. AWE ile, SQL Server diğer uygulamalar ve işletim sistemi tarafından kullanılmakta olmayan belleği ayırabilir. Ancak bu belleği kullanan her örnek, gereksinim duyduğu belleği statik olarak ayırmalıdır. SQL Server, AWE ile ayrılmış bu belleği uygulama dosyaları, sürücüler, DLL'ler vb. için değil, yalnızca veri önbelleği olarak kullanabilir. Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
283037 Windows Server 2003 ve Windows 2000'de büyük bellek desteği kullanılabilir
Genişletilmiş bellek boyutu seçeneği, yalnızca Kuruluş Bellek Mimarisi (EMA) özelliğini destekleyen işletim sistemi ve donanım üzerindeki Microsoft SQL Server 7.0 Enterprise Edition'da kullanılabilir. Sisteminizi belirli bir sistem yapılandırmasında EMA özelliğini etkinleştirecek biçimde yapılandırmak hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Windows NT belgelerinize başvurun.

Bazı sistem satıcıları, SQL Server 7.0 Enterprise Edition'ın genişletilmiş bellek boyutu seçeneğini kullanabilmesi amacıyla Microsoft Windows NT 4.0 veya sonraki sürümleri için ürünler sağlayabilir. Intel platformlarında, SQL Server 7.0, PSE36 olarak bilinen bir özelliği kullanabilir. Alpha platformlarında, genişletilmiş bellek seçeneğinin kullanılmasına izin veren özellik Çok Büyük Bellek'tir (Very Large Memory, VLM). Bu ürünlerin kullanılabilirliği, yüklenmesi ve yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için sistem satıcınıza başvurun.

Not: Adres Pencereleme Uzantıları (AWE) belleğini kullanmak için, SQL Server 2000 veritabanı altyapısını, bellek yönetimi kimlik bilgilerinde Windows kilit sayfaları atanmış bir Windows hesabı altında çalıştırmalısınız.

Not 2 GB'den çok fiziksel bellek kullanacak biçimde belleği yapılandırmak için SQL Server 2005 kullanıyorsanız, SQL Server 2005 Books Online'da aşağıdaki konulara bakın:
 • Bellek Mimarisi
 • Sunucu Bellek Seçenekleri
 • AWE'yi Kullanma
 • 4 GB'nin Üzerinde Fiziksel Bellek için Bellek Desteğini Etkinleştirme
 • SQL Server için AWE Belleğini Etkinleştirme

başa dön

İşletim sistemi sürümleri desteği

Windows 2000 Server

SQL Server 2000

Normalde, SQL Server 2000 Enterprise Edition ve SQL Server 2000 Developer Edition'ın her ikisi de 2 GB'ye kadar fiziksel bellek kullanabilir. AWE'yi etkinleştirme seçeneği kullanıldığında, SQL Server 4 GB'ye kadar fiziksel bellek kullanabilir.

Not Windows 2000 Server'da çalışan bir uygulama için 4 GB'nin üzerinde fiziksel bellek ayıramazsınız, çünkü Microsoft Windows 2000 Server'da Fiziksel Adres Uzantısı (Physical Address Extension, PAE) kullanılamaz. Ayrıca Windows 2000 Server ile, Boot.ini dosyasında 3 GB anahtarını kullanamazsınız; ancak, Microsoft Windows 2000 Advanced Server veya Microsoft Windows Datacenter sürümlerinde Boot.ini dosyasında 3 GB anahtarını kullanabilirsiniz. Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
291988 4 GB RAM Ayarlama özelliğinin ve Fiziksel Adres Uzantısı anahtarının açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

başa dön

SQL Server 7.0

SQL Server 7.0 sürümleri, 2 GB'ye kadar fiziksel bellek kullanabilir.

Not SQL Server 7.0'ın genişletilmiş bellek seçeneği Windows 2000'de kullanılamaz.


Windows 2000 Advanced Server veya Windows 2000 Datacenter ya da Windows Server 2003

32 bit adresleme modu tarafından kullanılabilen en fazla fiziksel bellek boyutu 4 GB'dir. Intel Pentium Pro ile başlayan ve IA-32 mimarisine dayanan tüm işlemciler, Fiziksel Adres Uzantısı (PAE) adı verilen yeni bir 36 bit fiziksel adresleme modunu desteklemektedir. PAE, Windows 2000 Advanced Server'da 8 GB'ye ve Windows 2000 Datacenter Server'da 32 GB'ye kadar fiziksel belleğe izin verir. Bunun nedeni, Windows 2000 Datacenter Server'da sınanan bellek sınırı 32 GB'dir. PAE modu çekirdeği, Intel mimarisinde bir işlemci (Pentium Pro veya sonrası) ve Windows 2000 Advanced Server ya da Windows 2000 Datacenter gerektirir. Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
268230 Intel Fiziksel Adresleme Uzantıları (PAE) ile bellek eklemek veya düğüm eklemek (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)


Not Windows Server 2003'te desteklenebilen en büyük bellek boyutu 4 GB'dir. Ancak, Windows Server 2003 Enterprise Edition 32 GB fiziksel RAM destekleyebilir. Windows Server 2003 Datacenter Edition, Fiziksel Adres Uzantıları (PAE) özelliği yardımıyla 64 GB fiziksel RAM destekler. Boot.ini dosyasındaki 3 GB anahtarını Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition veya Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition ile kullanabilirsiniz.

SQL Server 2000

SQL Server 2000 Enterprise ve SQL Server 2000 Developer sürümlerinin ikisi de aşağıdaki seçenekleri kullanabilir:
 • Boot.ini dosyasında /PAE anahtarının ve SQL Server'da AWE'yi etkinleştirme seçeneğinin kullanılması, SQL Server 2000'in 4 GB'den fazla bellek kullanmasına olanak sağlar. /PAE anahtarı olmadan, SQL Server en fazla 3 GB bellek kullanabilir.

  Not AWE'nin Windows 2000 Data Center'da 16 GB'nin üzerindeki belleği kullanmasına izin vermek için, Boot.ini dosyasında /3GB anahtarının kullanılmadığından emin olun. Boot.ini dosyasında /3GB anahtarı varsa, Windows 2000 16 GB'nin üzerindeki belleği düzgün adresleyemez.

  32 GB bellek bulunan bir sistemde SQL Server AWE belleği ayırdığınızda, Windows 2000'in AWE'yi yönetebilmesi için en az 1 GB bellek gerekebilir.

  başa dön

  Örnek

  Aşağıdaki örnekte, AWE'nin nasıl etkinleştirileceği ve en fazla sunucu belleği seçeneği için 6 GB sınırının nasıl yapılandırılacağı gösterilmektedir:
  sp_configure 'show advanced options', 1RECONFIGUREGO sp_configure 'awe enabled', 1RECONFIGUREGO sp_configure 'max server memory', 6144RECONFIGUREGO 						

 • -veya- Boot.ini dosyasında /3GB anahtarının kullanılması, SQL Server 2000'in 3 GB'ye kadar bellek kullanabilmesine olanak sağlar.

başa dön

SQL Server 7.0

SQL Server 7.0 Enterprise Edition'ın 3 GB'ye kadar bellek kullanabilmesi için, Boot.ini dosyasında /3GB anahtarı olmalıdır.

Not SQL Server 7.0'ın genişletilmiş bellek seçeneği, Windows 2000 Advanced Server veya Windows Datacenter'da kullanılamaz.

Microsoft Windows NT 4.0 Enterprise Edition

SQL Server 2000

SQL Server 2000 Enterprise ve Developer Edition'ın 3 GB bellek kullanabilmesi için, Boot.ini dosyasında /3GB anahtarı olmalıdır.

Not Windows NT 4.0 Enterprise Edition, AWE bellek mimarisi modelini desteklemediği için AWE desteği yoktur.

başa dön

SQL Server 7.0

SQL Server 7.0 Enterprise Edition'ın 3 GB'ye kadar bellek kullanabilmesi için, Boot.ini dosyasında /3GB anahtarı olmalıdır.


başa dön
Referanslar
Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
170756 Windows NT Boot.ini dosyasında kullanılabilen anahtar seçenekleri (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
171793 4GT RAM ayarlamasının uygulamalar tarafından kullanılması hakkında bilgi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
268363 Windows 2000'de Intel Fiziksel Adresleme Uzantıları (PAE) (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
292934 Windows 2000 Datacenter Server 16 GB'nin üzerindeki belleği bulamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
160606 Windows NT altında SQL Server için performans geliştirmeleri (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
SQL Server 2000 Çevrimiçi Kitapları'nda "Managing AWE Memory" (AWE Belleğini Yönetmek) ve "Running Multiple Instances and Using Failover Clustering" (Birden Çok Yineleme Çalıştırmak ve Yerine Çalışma Kümelemesi Kullanmak) konularına bakın.

başa dön
Özellikler

Makale No: 274750 - Son İnceleme: 05/17/2011 06:41:00 - Düzeltme: 8.0

Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition, Microsoft SQL 2005 Server Enterprise

 • kbsqlmanagementtools kbhowtomaster KB274750
Geri bildirim