Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Word, Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server 2003 olan herhangi bir NTFS bölümü üzerinde çalıştırdığınızda, Windows NTFS izinleri gereklidir veya Windows Vista'nın yüklü

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 277867
Özet
Bu makalede, belirli Microsoft Word aşağıdaki Microsoft Windows işletim sistemlerinden biri olan herhangi bir NTFS bölümü işlemleri sırasında gerekli olan Microsoft Windows NTFS dosya sistemi izinlerini açıklar:
 • Windows 2000
 • Windows XP Professional
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
Daha fazla bilgi

Dosya sistemi klasör ve dosya izinleri açıklaması

Windows her klasör düzeyinde güvenliği zorlar. Windows çalışan bir bilgisayarda kullanıcı hiçbir üst düzey bir klasörün izinlerini sahipse, kullanıcı olamaz bu klasöre ulaşmak veya içindekileri görüntülemek.

Klasör izinleri, klasör, dosyaları ve alt klasörleri genel erişimi denetler. Dosya veya alt klasör düzeyinde izinleri yeniden tanımlanır sürece klasör düzeyinde verildiğinde, izinler tüm dosyaların ve alt dizinlerin bu klasöre uygulanır.

Windows dosya sisteminde klasör düzeyinde aşağıdaki altı klasör izinleri verilebilir.
Klasör izinleriAçıklama
Klasör içeriğini listeleKullanıcı yalnızca bu klasörde alt dizinlerin ve dosyaların listeleyebilirsiniz. Kullanıcı, bu klasörde oluşturulan tüm dosyalar açılamıyor.
OkumaKullanıcı, bu klasördeki dosyaların içeriğini okuyabilir.
Okuma & yürütmeKullanıcı, bu klasördeki dosyaların içeriğini okuyabilir ve ayrıca bu klasördeki dosyaları yürütmek.
DeğiştirmeKullanıcı Okuma, yazma, çalıştırma, oluşturabilir ve bu klasördeki dosyaları silin.
YazmaKullanıcı, okuma, yazma ve bu klasördeki dosyaları veya klasörleri oluşturun.
Tam DenetimKullanıcı okumak ve dosyaları, yenilerini eklemek, klasör ve dosyaları izinlerini değiştirmek ve klasör ve dosyaları sahipliğini.
Aşağıdaki tabloda klasör izinleri ile ilgili özel izinleri mantıksal grubunu gösterir.
Özel izinlerTam DenetimDeğiştirmeOkuma & yürütmeKlasör içeriğini listeleOkumaYazma
Klasörü Gez/Dosya Çalıştırxxxx
Liste klasörü/veri okuxxxxx
Öznitelikleri okumaxxxxx
Genişletilmiş öznitelikleri okumaxxxxx
Dosya Oluştur/Veri Yazxxx
Klasörler oluşturma/veri eklemexxx
Yazma özniteliklerixxx
Genişletilmiş öznitelikleri yazmaxxx
Alt klasörleri ve dosyaları silx
Silxx
Okuma izinlerixxxxxx
İzinleri Değiştirx
Sahiplik Alx
Eşitlemexxxxxx
Dosya izinleri bir klasör içindeki belirli dosyalara erişimi denetleme. Kullanıcılar klasörün izinlerini devralırlar izinleri yeniden tanımlamak için kullanılır.

Windows dosya sisteminde dosya düzeyinde izinler verilebilir.
Dosya izniAçıklama
Okuma & yürütmeKullanıcı bir dosyanın içeriğini okuyabilir veya bir dosyayı yürütün.
OkumaKullanıcı, dosyanın içeriğini okuyabilir.
DeğiştirmeKullanıcı Okuma, yazma, silme ve bir dosya oluşturun.
YazmaKullanıcı dosyaları yazabilirsiniz.
Tam Denetim (Tümü)Kullanıcı okumak ve dosyayı değiştirmek, yenilerini eklemek, dosya izinlerini değiştirmek ve dosyanın sahipliğini almak.
Aşağıdaki tabloda, dosya izinleri ile ilgili özel izinleri mantıksal grubunu gösterir.
Özel izinlerTam DenetimDeğiştirmeOkuma & yürütmeOkumaYazma
Klasörü Gez/Dosya Çalıştırxxx
Liste klasörü/veri okuxxxx
Öznitelikleri okumaxxxx
Genişletilmiş öznitelikleri okumaxxxx
Dosya Oluştur/Veri Yazxxx
Klasörler oluşturma/veri eklemexxx
Yazma özniteliklerixxx
Genişletilmiş öznitelikleri yazmaxxx
Alt klasörleri ve dosyaları silx
Silxx
Okuma izinlerixxxxx
İzinleri Değiştirx
Sahiplik Alx
Eşitlemexxxxx

Dosya ve klasörler için özel izinler açıklaması

Dosyalar ve klasörler üzerinde herhangi birini veya tümünü aşağıdaki özel izinleri ayarlayabilirsiniz.
Özel izinlerAçıklama
Klasörü Gez/Dosya Çalıştır Klasörü Gez izin verir veya kullanıcının başka dosya veya klasörlere ulaşmak için klasörler arasında hareket etmesine izin vermez (yalnızca klasörler için geçerlidir). Klasörü Gez, yalnızca Grup veya kullanıcıyı Grup İlkesi ek bileşeninde çapraz geçiş denetimini atla kullanıcı hakkı verilmediği zaman efekti alır (varsayılan olarak, Everyone grubuna çapraz geçiş denetimini atla kullanıcı hakkı verilir.)

Çalıştırma dosyası sağlar veya program dosyalarını çalıştırmaya reddeder (yalnızca dosyalar için geçerlidir).

Not Klasörü Gez iznini bir klasörde otomatik olarak Dosya Çalıştır iznini o klasördeki tüm dosyalarda ayarlamak değil.
Liste klasörü/veri okuListe klasörü sağlar veya reddeder (yalnızca klasörler için geçerlidir) klasör içindeki dosya ve alt klasör adlarını görüntüleme. Veri okuma görüntülenmesini sağlar veya veri dosyalarında reddeder (yalnızca dosyalar için geçerlidir).
Öznitelikleri okumaİzin verir veya bir dosya veya klasörün, salt okunur ve gizli gibi özniteliklerinin görüntülenmesini engeller. Öznitelikler NTFS dosya sistemi tarafından tanımlanır.
Genişletilmiş öznitelikleri okumaİzin verir veya bir dosya veya klasörün genişletilmiş özniteliklerinin görüntülenmesini engeller. Genişletilmiş öznitelikler programlar tarafından tanımlanır ve programa göre değişiklik gösterebilir.
Dosya Oluştur/Veri YazDosyaları oluşturmak sağlar veya reddeder (yalnızca klasörler için geçerlidir) klasör içinde dosya oluşturma.

Veri izin verir veya vermez değişiklikleri dosyada değişiklik yapılmasına ve (yalnızca dosyalar için geçerlidir) varolan içeriğin üzerine yazmak.
Klasörler oluşturma/veri eklemeKlasör oluşturmasını sağlar veya reddeder (yalnızca klasörler için geçerlidir) klasörde klasör oluşturma.

Eklenecek veri verir veya dosyanın sonuna, bir değişiklik yapmadan, ancak değiştirmeden, silme veya (yalnızca dosyalar için geçerlidir) varolan verilerin üzerine yazılmasını engeller.
Yazma öznitelikleriİzin verir veya bir dosya veya klasörün, salt okunur veya gizli gibi özniteliklerinin değiştirilmesini engeller. Öznitelikler NTFS tarafından tanımlanır.
Genişletilmiş öznitelikleri yazmaDeğiştirilmesini sağlar veya bir dosya veya klasörün genişletilmiş özniteliklerinin reddeder. Genişletilmiş öznitelikler programlar tarafından tanımlanır ve programa göre değişiklik gösterebilir.
Alt klasörleri ve dosyaları silSilinmesini sağlar veya alt klasörü veya dosyayı silme izni verilmedi bile, alt klasörler ve dosyalar, reddeder.
SilVerir dosya veya klasörün silinmesini veya reddeder. Bir dosya veya klasörde silme izniniz yoksa, size alt klasörleri ve dosyaları üst klasörde haklarınız yeterliyse, hala onu silebilirsiniz.
Okuma izinleriİzin verir veya dosya veya klasörün, tam denetim, oku ve Yaz gibi izinlerin okuma engeller.
İzinleri DeğiştirDeğiştirilmesini sağlar veya dosya veya klasörün, tam denetim, oku ve Yaz gibi izinlerin reddeder.
Sahiplik AlSağlar veya reddeder dosya veya klasörün sahipliğini alma. Bir dosya veya klasörün sahibi, dosya veya klasörü koruyan varolan izinlerden bağımsız olarak, bunlar üzerindeki izinleri her zaman değiştirebilir.
Eşitlemeİzin verir veya farklı iş parçacıklarının dosya veya klasör için tutamacı bekleyin ve sinyal veren başka bir iş parçacığıyla eşitlenmesine izin vermez. Bu izin, yalnızca birden çok iş parçacığı, birden çok işlem içeren programlara uygulanır.

Belge salt okunur olarak gerekli NTFS izinleri

OKUMA, YA DA OKUMA & YÜRÜTME
Kullanıcıların Word (yalnızca bu klasörlerden yapabilmek için gereksinim duydukları) çalıştırmak için yalnızca okuma veya okuma & Execute izinleri gereken yere klasörlerin listesi aşağıdadır:
 • Sunucu konumunu Word program klasör ağacının (Yönetimsel yükleme)
 • Sunucu konumu paylaşılan Microsoft uygulamaları (MSAPPS) klasör ağacının (Yönetimsel yükleme)
 • Windows program klasörü paylaşılan Windows kullanıyorsanız
 • Grafik veya diğer kullanıcıların Word içinde değiştirmek istemediğiniz bağlantılar için kaynak dosyalarını depoladığınız herhangi bir sunucu dizin
Not: Ayrıca, bu konumlarda bulunan tüm dosyaları salt okunur ve paylaşılabilir bayrakları uygulamak gerekir. Genellikle, Windows ağ yöneticisi, Windows veya bir programı sunucu yüklemesi gerçekleştirdikten sonra izinleri ve öznitelikler bu sırasını belirler.

Oluşturmak veya belgeleri değiştirmek için gerekli NTFS izinleri

DEĞİŞTİRME VEYA TAM DENETİM
Burada kullanıcıların Word'ün çalışması için bu izinlere ihtiyaç klasörlerin listesi aşağıdadır:
 • Sunucuda bulunuyorsa iş istasyonunun Word program klasör ağacı
 • Geçici klasör sunucuda bulunuyorsa,
 • Burada kullanıcı belgeleri depolar sunucu klasörleri
 • Bağlantılar için kaynak dosyalarını (örneğin, Microsoft Excel çalışma sayfaları veya grafik) değiştirmek gereken kullanıcı bulunduğu sunucu klasörleri
Not: açmak için gerekli en az izni ayarını düzenlemek ve Windows içinde bir belgeyi kaydetmeye Değiştir klasörüdür.

NTFS izinleri eksik Belirtiler

İzniBelirti
Yazma ve liste klasörü içeriğiHata, bir dosyayı açmaya çalıştığınızda "Word belgeyi açamıyor" iletisi görüntülenir.
Okuma, yazmaBu izinleri bir belgeyi açmak izin, ancak belgeyi kapatın, bu belgeyle ilişkili geçici dosyalar silinmez. Ayrıca geçici dosyaları değiştirilemez veya silinemez çünkü belge kaydedilemiyor.
hakları winnt wd2000 WD2002 WD2003 WD2007

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 277867 - Son İnceleme: 04/02/2015 08:40:00 - Düzeltme: 2.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB277867 KbMttr
Geri bildirim