Exchange 2000 Server tarafından kullanılan TCP/UDP bağlantı noktaları

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
™zet
Güvenlik duvarlarını yapılandırmak veya iletişim sorunlarını gidermek için, Exchange 2000 Server ve Exchange 2000 Conferencing Server'ın kullandığı TCP/UDP bağlantı noktalarının bilinmesi yararlı olabilir. Bu makalede, sık kullanılan bağlantı noktaları, protokoller ve hizmetlerin kısa bir özeti sunulur. Listenin tam olduğu garanti edilmez.
Daha fazla bilgi
 • Protokol: LDAP
  Bağlantı Noktası (TCP/UDP): 389 (TCP)
  Açıklama: Basit Dizin Erişim Protokolü (LDAP); Active Directory, Active Directory Bağlayıcısı ve Microsoft Exchange Server 5.5 dizini tarafından kullanılır.
 • Protokol: LDAP/SSL
  Bağlantı Noktası (TCP/UDP): 636 (TCP)
  Açıklama: Güvenli Yuva Katmanı (SSL) üzerinden LDAP. SSL etkinleştirildiğinde, iletilen ve alınan LDAP verileri şifrelenir. SSL'yi etkinleştirmek için, etki alanı denetleyicisine veya Exchange Server 5.5 bilgisayarına bir Bilgisayar sertifikası yüklemelisiniz.
 • Protokol: LDAP
  Bağlantı Noktası (TCP/UDP): 379 (TCP)
  Açıklama: Site Çoğaltma Hizmeti (SRS), 379 numaralı TCP bağlantı noktasını kullanır.
 • Protokol: LDAP
  Bağlantı Noktası (TCP/UDP): 390 (TCP)
  Açıklama: Standart bir LDAP bağlantı noktası olmamakla birlikte, 390 numaralı TCP bağlantı noktası, Microsoft Windows 2000 Active Directory etki alanı denetleyicisinde Exchange Server 5.5 çalıştığında Exchange Server 5.5 LDAP protokolünü yapılandırmak için önerilen alternatif bağlantı noktasıdır.
 • Protokol: LDAP
  Bağlantı Noktası (TCP/UDP): 3268 (TCP)
  Açıklama: Genel katalog. Windows 2000 Active Directory genel katalogu (gerçekte bir etki alanı denetleyicisi "rolüdür"), 3268 numaralı TCP bağlantı noktasını dinler. Genel katalog ile ilgili olabilecek sorunları giderirken, LDP'de 3268 numaralı bağlantı noktasına bağlanın.
 • Protokol: LDAP/SSL
  Bağlantı Noktası (TCP/UDP): 3269 (TCP)
  Açıklama: SSL üzerinden genel katalog. Bir genel katalog sunucusunun 3269 numaralı TCP bağlantı noktasına bağlanan uygulamalar, SSL şifreli verileri iletebilir ve alabilir. Bir genel kataloğu SSL desteği sağlayacak biçimde yapılandırmak için, genel kataloğa bir Bilgisayar sertifikası yüklemelisiniz.
 • Protokol: IMAP4
  Bağlantı Noktası (TCP/UDP): 143 (TCP)
  Açıklama: Internet İleti Erişimi Protokolü sürüm 4, e-posta sunucusuna erişmek üzere Microsoft Outlook Express veya Netscape Communicator gibi "standartlara dayalı" istemciler tarafından kullanılabilir. IMAP4, Microsoft Internet Information Service (IIS) Yönetim Hizmeti'ne (Inetinfo.exe) dayalı olarak çalışır ve Exchange 2000 bilgi deposuna istemci erişimi sağlar.
 • Protokol: IMAP4/SSL
  Bağlantı Noktası (TCP/UDP): 993 (TCP)
  Açıklama: SSL üzerinden IMAP4, 993 numaralı TCP bağlantı noktasını kullanır. Bir Exchange 2000 sunucusunun SSL üzerinden IMAP4'ü (veya başka bir protokolü) desteklemesi için, öncelikle Exchange 2000 sunucusuna bir Bilgisayar sertifikası yüklemelisiniz.
 • Protokol: POP3
  Bağlantı Noktası (TCP/UDP): 110 (TCP)
  Açıklama: Postane Protokolü sürüm 3, Outlook Express veya Netscape Communicator gibi "standartlara dayalı" istemcilerin e-posta sunucusuna erişmesine olanak tanır. IMAP4'te olduğu gibi, POP3 de IIS Yönetim Hizmeti'ne dayalı olarak çalışır ve Exchange 2000 bilgi deposuna istemci erişimi sağlar.
 • Protokol: POP3/SSL
  Bağlantı Noktası (TCP/UDP): 995 (TCP)
  Açıklama: SSL üzerinden POP3. SSL üzerinden POP3'ü etkinleştirmek için, Exchange 2000 sunucusuna bir Bilgisayar sertifikası yüklemelisiniz.
 • Protokol: NNTP
  Bağlantı Noktası (TCP/UDP): 119 (TCP)
  Açıklama: Usenet protokolü adı da verilen Ağ Haber Aktarım Protokolü, bilgi deposundaki ortak klasörlere "standartlara dayalı" istemci erişimi sağlar. IMAP4 ve POP3'te olduğu gibi, NNTP de IIS Yönetim Hizmeti'ne bağımlıdır.
 • Protokol: NNTP/SSL
  Bağlantı Noktası (TCP/UDP): 563 (TCP)
  Açıklama: SSL üzerinden NNTP. SSL üzerinden NNTP'yi etkinleştirmek için, Exchange 2000 Server'a bir Bilgisayar sertifikası yüklemelisiniz.
 • Protokol: HTTP
  Bağlantı Noktası (TCP/UDP): 80 (TCP)
  Açıklama: Köprü Metni Aktarım Protokolü, temelde Microsoft Outlook Web Access (OWA) tarafından kullanılan protokoldür; ancak Exchange Sistem Yöneticisi'nde de bazı yönetimsel eylemleri etkinleştirir. HTTP, World Wide Web Yayımlama Hizmeti (W3Svc) aracılığıyla kullanılır ve IIS Yönetim Hizmeti'ne dayalı olarak çalışır.
 • Protokol: HTTP/SSL
  Bağlantı Noktası (TCP/UDP): 443 (TCP)
  Açıklama: SSL üzerinden HTTP. SSL üzerinden HTTP'yi etkinleştirmek için, Exchange 2000 sunucusuna bir Bilgisayar sertifikası yüklemelisiniz.
 • Protokol: SMTP
  Bağlantı Noktası (TCP/UDP): 25 (TCP)
  Açıklama: Basit Posta Aktarım Protokolü, Exchange 2000'de tüm e-posta aktarımlarının temelidir. SMTP Hizmeti (SMTPSvc), IIS Yönetim Hizmeti'ne dayalıdır. IMAP4, POP3, NNTP ve HTTP'den farklı olarak, Exchange 2000'de SMTP, güvenli iletişim (SSL) için ayrı bir bağlantı noktası kullanmaz; ancak Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) adı verilen bir "bant içi güvenliği alt sistemi" kullanır.
 • Protokol: SMTP/SSL
  Bağlantı Noktası (TCP/UDP): 465 (TCP)
  Açıklama: SSL üzerinden SMTP. 465 numaralı TCP bağlantı noktası, SSL protokolünü kullanan güvenli SMTP iletişimi için genel endüstri kullanımı amacıyla ayrılmıştır. Ancak IMAP4, POP3, NNTP ve HTTP'den farklı olarak, Exchange 2000'de SMTP, güvenli iletişim (SSL) için ayrı bir bağlantı noktası kullanmaz; ancak Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) adı verilen bir "bant içi güvenliği alt sistemi" kullanır. Exchange 2000'de TLS'yi etkinleştirmek için, Exchange 2000 sunucusuna bir Bilgisayar sertifikası yüklemelisiniz.
 • Protokol: SMTP/LSA
  Bağlantı Noktası (TCP/UDP): 691 (TCP)
  Açıklama: Microsoft Exchange Yönlendirme Altyapısı (RESvc olarak da bilinir), 691 numaralı TCP bağlantı noktasında yönlendirme bağlantı durumu bilgilerini dinler. Exchange 2000, iletileri yönlendirmek için yönlendirme bağlantı durumu bilgilerini kullanır ve yönlendirme tablosu düzenli olarak güncelleştirilir. Bağlantı Durum Algoritması (LSA), durum bilgilerini Exchange 2000 sunucuları arasında yayar. Bu algoritma, ağ teknolojilerinden Önce En Kısa Yolu Aç (OSPF) protokolüne dayalıdır ve bağlantı durumu bilgilerini, SMTP üzerinden X-LSA-2 komut fiilini kullanarak yönlendirme grupları arasında ve 691 numaralı bağlantı noktasına İletim Denetimi Protokolü (TCP) bağlantısını kullanarak bir yönlendirme grubu içinde aktarır.Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  260995 Exchange 2000 Server'da başlıca aktarım bileşenlerinin tanımları (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
 • Protokol: RVP
  Bağlantı Noktası (TCP/UDP): 80 (TCP)
  Açıklama: RVP, Exchange 2000'de Anlık İleti'nin temelini oluşturur. RVP iletişimi 80 numaralı TCP bağlantı noktasıyla başlamakla birlikte, sunucu hızla 1024'ten daha büyük olan geçici bir TCP bağlantı noktasında istemciye yeni bir bağlantı kurar. Bu bağlantı noktası önceden bilinmediği için, Anlık İleti'yi bir güvenlik duvarı üzerinden etkinleştirdiğinizde sorunlar oluşabilir.
 • Protokol: IRC/IRCX
  Bağlantı Noktası (TCP/UDP): 6667 (TCP)
  Açıklama: Internet Relay Chat (IRC), sohbet protokolüdür. IRCX, Microsoft tarafından sunulan genişletilmiş sürümdür. IRC için genelde 6667 numaralı TCP bağlantı noktası kullanılmakla birlikte, 7000 numaralı TCP bağlantı noktası da kullanılır.
 • Protokol: IRC/SSL
  Bağlantı Noktası (TCP/UDP): 994 (TCP)
  Açıklama: SSL üzerinden IRC (veya Sohbet). SSL üzerinden IRC veya IRCX, Exchange 2000'de desteklenmez.
 • Protokol: X.400
  Bağlantı Noktası (TCP/UDP): 102 (TCP)
  Açıklama: ITU-T Recommendation X.400, bir elektronik ileti işleme sisteminin (MHS) nasıl olması gerektiğine yönelik bir dizi öneridir. 102 numaralı TCP bağlantı noktası, bir TCP/IP ağı üzerinden OSI iletişimini açıklayan IETF RFC-1006'da tanımlanır. Kısaca, 102 numaralı TCP bağlantı noktası, Exchange ileti aktarım aracısının (MTA) diğer X.400 özellikli MTA'larla iletişim kurmak için kullandığı bağlantı noktasıdır.
 • Protokol: MS-RPC
  Bağlantı Noktası (TCP/UDP): 135 (TCP)
  Açıklama: Microsoft Uzaktan Yordam Çağrısı, uzaktan yordam çağrılarının (RPC) Microsoft tarafından kullanılan uygulamasıdır. 135 numaralı TCP bağlantı noktası gerçekte yalnızca RPC Konumlandırıcı Hizmeti'dir ve belirli bir sunucuda tüm RPC etkin hizmetlerin kaydedicisi gibidir. Exchange 2000'de, hedef köprü sunucusunda Exchange 5.5 çalıştığında, Yönlendirme Grubu Bağlayıcısı SMTP yerine RPC kullanır. Ayrıca, bazı yönetimsel işlemler için RPC gerekir. Bir güvenlik duvarını RPC trafiğini etkinleştirecek biçimde yapılandırmak için, 135 numaralı bağlantı noktası dışında birçok bağlantı noktasının da etkinleştirilmesi gerekir.
 • Protokol: T.120
  Bağlantı Noktası (TCP/UDP): 1503 (TCP)
  Açıklama: ITU-T Recommendation T.120, veri konferansını tanımlayan bir dizi öneridir. Veri konferansı, sunucu tarafında Exchange Konferans Hizmetleri'nin (ECS) bir bileşeni olan Çok Noktaya Denetim Birimi'nde (MCU) bir Konferans Teknolojisi Sağlayıcısı (CTP) olarak kullanılır. Veri konferansı istemci tarafında Sohbet, Uygulama Paylaşımı, Pano ve Data Microsoft NetMeeting'de Dosya Aktarımı olarak uygulanır.
 • Protokol: ULS
  Bağlantı Noktası (TCP/UDP): 522 (TCP)
  Açıklama: Kullanıcı Konumlandırıcı Hizmeti, NetMeeting gibi konferans istemcileri için bir Internet dizin hizmeti türüdür. Exchange 2000 Server ve Exchange 2000 Conferencing Server bir ULS uygulamaz; dizin hizmetleri için Active Directory'den yararlanır (389 numaralı TCP bağlantı noktası aracılığıyla).
 • Protokol: H.323 (Video)
  Bağlantı Noktası (TCP/UDP): 1720 (TCP)
  Açıklama: ITU-T Recommendation H.323, multimedya konferansını tanımlar. 1720 numaralı TCP bağlantı noktası, H.323 (video) çağrı kurulum bağlantı noktasıdır. Bir istemci bağlandıktan sonra, H.323 sunucusu akış verileri için yeni bir dinamik UDP bağlantı noktasıyla görüşür.

  161931 X.400 ve RPC dinlemeleri için MTA TCP/IP bağlantı noktası # yapılandırma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
  H.323 Video Konferansı, sunucu tarafında ECS'deki MCU'da bir CTP olarak uygulanır. İstemci tarafında, NetMeeting'de Video olarak uygulanır.
 • Protokol: Ses
  Bağlantı Noktası (TCP/UDP): 1731 (TCP)
  Açıklama: Exchange 2000 Server'da sesli konferans, H.323 video konferansa oldukça benzer biçimde etkinleştirilir. İstemciler 1731 numaralı TCP bağlantı noktasına bağlandıktan sonra, daha fazla akış verisi için yeni bir dinamik bağlantı noktasıyla görüşür.
 • Protokol: DNS
  Bağlantı Noktası (TCP/UDP): 53 (TCP)
  Açıklama: Etki Alanı Ad Sistemi (DNS), Windows 2000 Active Directory ve Exchange 2000 Server'ın tüm hizmet ve işlevlerinin merkezidir. DNS sorununun sistem üzerindeki etkileri yok sayılamaz. Bu nedenle, hizmet sorunları oluştuğunda, ad çözümlemesinin doğru yapılıp yapılmadığının belirlenmesi gerekir.
GC IM inetinfo exe
Özellikler

Makale No: 278339 - Son İnceleme: 12/05/2015 22:31:10 - Düzeltme: 4.3

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Conferencing Server

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB278339
Geri bildirim